Рішення № 97804896, 22.06.2021, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
22.06.2021
Номер справи
904/3798/21
Номер документу
97804896
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2021м. ДніпроСправа № 904/3798/21

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Мілєвої І.В., розглянувши справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Таланлегпром", м. Київ

до Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Дніпропетровськгаз", Дніпропетровська область, м. Дніпро

про стягнення 390 847,60 грн.

Без виклику представників сторін

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Таланлегпром" звернулося до господарського суду з позовною заявою до Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Дніпропетровськгаз" про стягнення 390 847,60 грн., з яких: 380 424,84 грн. – основний борг, 5 967,43 грн. – пеня, "1424 грн. 11 коп.266 118 грн. 70 коп".. – 3% річних, 3 031,22 грн. – інфляційні втрати.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем умов договору поставки № 13S490-21732-20 від 14.12.2020 в частині оплати поставленого товару.

Ухвалою суду від 07.04.2021 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Таланлегпром" залишено без руху. Запропоновано Товариству з обмеженою відповідальністю "Таланлегпром" усунути недоліки позовної заяви шляхом подання до суду заяви про уточнення позовних вимог з обґрунтованим розрахунком суми позову (зокрема, і у прохальній частині такої заяви), разом із доказами направлення її на адресу відповідача у строк до 21.04.2021 включно.

20.04.2021 до господарського суду від позивача надійшла заява про уточнення позовних вимог, в якій просить суд стягнути з відповідача: 390 847,60 грн., з яких: 380 424,84 грн. – основний борг, 5 967,43 грн. – пеня, 1 424,11 грн. – 3% річних, 3 031,22 грн. – інфляційні втрати.

В прохальній частині позовної заяви позивач просить суд розглянути справу за правилами спрощеного позовного провадження.

Ухвалою суду від 21.04.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Задоволено клопотання позивача та постановлено розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами.

13.05.2021 відповідач подав до суду відзив, в якому зазначив, що АТ «Дніпропетровськгаз» погашено заборгованість по договору поставки № 13S490-21732-20 від 14.12.2020 двома платежами: відповідно до платіжного доручення № 8906 від 20.04.2021 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Таланлегпром» на суму 77 302,98 грн.; відповідно до платіжного доручення № 9257 від 22.04.2021 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Таланлегпром» на суму 303 124,86 грн. Всього 20.04.2021 та 22.04.2021 на рахунок ТОВ «Таланлегпром» по договору поставки № 138490-21732-20 від 14.12.2020 було перераховано грошових коштів на загальну суму 380 427,84 грн. У зв`язку із чим відповідач просить суд закрити провадження у справі.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши докази в їх сукупності, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

14.12.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Таланлегпром" (постачальник) та Акціонерним товариством "Оператор газорозподільної системи "Дніпропетровськгаз" (покупець) було укладено договір поставки № 13S490-21732-20 (далі - договір).

За цим договором постачальник зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у господарській діяльності, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього визначену у відповідності до умов договору суму коштів (п. 1.1. договору).

Найменування (асортимент) товару, кількість та вимоги щодо комплектності товару, який підлягає поставці за договором, визначаються специфікацією (додаток № 1 до цього договору) (п. 1.2. договору).

Поставка товару, визначеного у специфікації, здійснюється окремими партіями згідно з узгодженим сторонами графіком поставок (додаток № 2 до цього договору) (п. 1.3. договору).

Загальна вартість (ціна) товару за цим договором становить 386 631,66 грн., з ПДВ. Вартість (ціна) кожної окремої одиниці товару визначається у специфікації (п. 2.1. договору).

Покупець здійснює оплату за кожну партію одержаного товару згідно з наданим постачальником рахунком-фактурою у безготівковій формі на вказаний у договорі рахунок постачальника протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дня одержання відповідної партії товару покупцем (п. 2.3. договору).

Постачальник здійснює поставку товару окремими партіями згідно узгодженого сторонами графіку поставок (додаток № 2 до цього договору) на склад покупця, розташований за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Виробнича, 23 (п. 3.1. договору).

Одержання (прийняття) товару покупцем підтверджується оформленою відповідно до вимог законодавства України та підписаною уповноваженим представником покупця видатковою накладною (п. 3.12. договору).

Право власності на товар переходить до покупця з моменту підписання уповноваженим представником покупця видаткової накладної. Ризик випадкового знищення або пошкодження товару до моменту передачі товару покупцю в порядку, встановленому п. 3.12. договору, несе постачальник (п. 3.13. договору).

Покупець зобов`язується прийняти товар, крім випадків встановлених п.3.4., п.3.10. договору, та оплатити його вартість у порядку, визначеному п. 2.3. договору (п. 6.1. договору).

Постачальник зобов`язується передати товар у власність покупця у встановлений в п. 1.3. договору строк (п. 6.2. договору).

У разі порушення покупцем встановленого п.2.3. договору строку оплати вартості товару, покупець сплачує на користь постачальника пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення (п. 7.1. договору).

Цей договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до 31.12.2021, а в частині розрахунків та виконання гарантійних зобов`язань - до повного їх виконання (п. 9.1. договору).

14.12.2020 сторонами підписано додаток № 1 «Специфікацію» до договору (а.с. 7), в якій визначено товар, що підлягає поставці на суму 386 631,66 грн. з ПДВ.

14.12.2020 сторонами підписано додаток № 2 до договору «Графік поставок» (а.с. 8), відповідно до якого товар підлягає поставці до 30.01.2021 партіями згідно заявок покупця.

Позивач зазначає, що на виконання умов договору поставив відповідачу товар на загальну суму 386 631,66 грн., на підтвердження чого надав підписані сторонами видаткові накладні:

- № 5726 від 14.12.2020 про поставку товару на суму 6 206,82 грн. з ПДВ (а.с. 9);

- № 5998 від 24.12.2020 про поставку товару на суму 303 121,86 грн. з ПДВ (а.с. 12);

- № 111 від 15.01.2021 про поставку товару на суму 77 302,98 грн. з ПДВ (а.с. 15).

Вказані накладні підписані сторонами без будь-яких зауважень чи заперечень.

Відповідно до п. 2.3. договору покупець здійснює оплату за кожну партію одержаного товару згідно з наданим постачальником рахунком-фактурою у безготівковій формі на вказаний у договорі рахунок постачальника протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дня одержання відповідної партії товару покупцем.

Однак, як зазначає позивач, відповідач в порушення умов договору за поставлений товар сплатив лише частково 26.01.2021 грошові кошти у розмірі 6 206,82 грн., у зв`язку із чим у нього виникла заборгованість перед позивачем у розмірі 380 424,84 грн., що і стало причиною звернення до суду.

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків (ст. 626 Цивільного кодексу України).

За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму (ч.1 ст.712 Цивільного кодексу України)

За договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму (ч.1 ст. 265 Господарського кодексу України).

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін (ч. 2 ст. 712 Цивільного кодексу України).

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму (ч. 1 ст. 655 Цивільного кодексу України).

Суб`єкти господарювання повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином, відповідно до закону, інших правових актів, договору (ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України).

Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (ч. 1 ст. 526 Цивільного кодексу України).

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст.525 Цивільного кодексу України).

Якщо у зобов`язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України).

Зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (ч. 1 ст. 599 Цивільного кодексу України).

Порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання) (ст. 610 Цивільного кодексу України).

У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом (ч. 1 ст. 611 Цивільного кодексу України).

Відповідач подав до суду платіжні доручення:

- № 8906 від 20.04.2021 про сплату позивачу 77 302,98 грн.;

- № 9257 від 22.04.2021 про сплату позивачу 303 124,86 грн.

Всього за вказаними платіжними дорученнями позивачу сплачено 380 427,84 грн.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

Позовна заява подана позивачем до суду 01.04.2021 (а.с. 29).

Враховуючи викладене, провадження у справі в частині стягнення основного боргу на суму 380 424,84 грн. підлягає закриттю на підставі п. 2 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України у зв`язку з відсутністю предмета спору.

Позивач нарахував та просить стягнути з відповідача пеню у розмірі 5 967,43 грн. за період з 10.02.2021 по 30.03.2021.

Відповідно до п. 7.1. договору у разі порушення покупцем встановленого п.2.3. договору строку оплати вартості товару, покупець сплачує на користь постачальника пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

Виконання зобов`язання (основного зобов`язання) забезпечується, якщо це встановлено договором або законом (ч. 1 ст. 548 Цивільного кодексу України).

У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема - сплата неустойки (п.3 ч.1 ст. 611 Цивільного кодексу України).

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання (ст.549 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч.1 ст.230 Господарського кодексу України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

У разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг). Штрафні санкції за порушення грошових зобов`язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором (ч.ч.4, 6 ст. 231 Господарського кодексу України).

Згідно зі ст. ст. 1, 3 Закону України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань”, платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін. Розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано (ч. 6 ст. 232 Господарського Кодексу України).

Господарським судом здійснено перевірку розрахунку пені позивача та встановлено, що він виконаний правильно.

Також позивач нарахував та просить стягнути з відповідача 3 % річних за період з 10.02.2021 по 30.03.2021 у розмірі 1 424,11 грн. та інфляційні втрати за лютий 2021 року у розмірі 3 031,22 грн.

Відповідно до ч.2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Передбачене законом право кредитора вимагати сплату боргу з урахуванням процентів річних є способами захисту його майнового права та інтересу, суть яких полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові.

Господарським судом здійснено перевірку розрахунку 3% річних та інфляційних втрат встановлено, що він виконаний правильно.

З огляду на викладене, зважаючи на те, що має місце прострочення виконання зобов`язання є правомірними та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги про стягнення з відповідача 10 422,76 грн., з яких: 5 967,43 грн. – пеня, 1 424,11 грн. – 3% річних, 3 031,22 грн. – інфляційні втрати.

При зверненні з позовом до суду позивач сплатив судовий збір в розмірі 5 862,71 грн. згідно з квитанцією № 59236 від 30.03.2021.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила, за ухвалою суду в разі закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв`язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

Враховуючи, що провадження у справі в частині стягнення основного боргу на суму 380 424,84 грн. підлягає закриттю на підставі п. 2 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України у зв`язку з відсутністю предмета спору, сплачена сума судового збору у розмірі 5 706,18 грн. (97,33 %) підлягає поверненню позивачу.

Відповідне клопотання позивачем до суду подано не було. Тому суд вважає за необхідне роз`яснити позивачу, що сплачений судовий збір в розмірі 5 706,18 грн. підлягає поверненню позивачу з державного бюджету України, для чого позивачу необхідно звернутися до суду з відповідним клопотанням.

Згідно зі ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір підлягає стягненню з відповідача на користь позивача в розмірі 156,53 грн. (2,67 %).

Керуючись ст. ст. 2, 73, 74, 76-79, 86, 91, 129, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Дніпропетровськгаз" (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 2, ідентифікаційний код 03340920) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Таланлегпром" (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 77, ідентифікаційний код 31862978) 10 422,76 грн., з яких: 5 967,43 грн. – пеня, 1 424,11 грн. – 3% річних, 3 031,22 грн. – інфляційні втрати, а також витрати по сплаті судового збору у розмірі 156,53 грн., про що видати наказ.

Закрити провадження у справі в частині стягнення основного боргу у розмірі 380 424,84 грн. у зв`язку з відсутністю предмету спору.

Наказ видати після набрання судовим рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення двадцятиденного строку з дня складання повного судового рішення і може бути оскаржено до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області.

Суддя І.В. Мілєва

Часті запитання

Який тип судового документу № 97804896 ?

Документ № 97804896 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 97804896 ?

Дата ухвалення - 22.06.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 97804896 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 97804896 ?

В Господарський суд Дніпропетровської області
Попередній документ : 97804895
Наступний документ : 97804898