Рішення № 97421283, 04.06.2021, Сумський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
04.06.2021
Номер справи
480/2926/21
Номер документу
97421283
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2021 р. Справа № 480/2926/21

Сумський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Прилипчука О.А.,

розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження в приміщенні суду в м.Суми адміністративну справу

за позовом Головного управління ДПС у Сумській області

до Боромлянського сільського споживчого товариства

про надання дозволу на погашення податкового боргу,-

В С Т А Н О В И В:

Головне управління ДПС у Сумській області звернулось до Сумського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Боромлянського сільського споживчого товариства, в якій просить:

- надати Головному управлінню ДПС у Сумській області дозвіл на погашення усієї суми податкового боргу Боромлянського сільського споживчого товариства за рахунок коштів такого платника, отриманих від продажу майна, що перебуває у податковій заставі.

Позовні вимоги мотивовані тим, що станом на 17.03.2021 рік загальна сума податкового боргу Боромлянського сільського споживчого товариства становить 98269,91 грн., з них: основний платіж - 75897,03 грн.; штрафна санкція -18048,74 грн.; пеня - 4324,14 грн.

Податкові зобов`язання були сформовані з земельного податку з юридичних осіб (код бюджетної класифікації 18010500) в сумі 80 236,41 грн.; з орендної плати з юридичних осіб (код бюджетної класифікації 18010600) в сумі 12 242,13 грн. та з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості (код бюджетної класифікації 18010600) в сумі 7495,79 грн.

25.09.2017року сформована податкова вимога № 3028-18 на суму 44 317,29 грн., яка була направлена на податкову адресу відповідача.

Рішенням Сумського окружного адміністративного суду від 28.02.2020 року (набрало законної сили 31.03.2020 р.) по справі 480/5150/19 задоволено позов Головного управління ДПС у Сумській області до Боромлянського сільського споживчого товариства про стягнення податкового боргу в сумі 82 389,72 грн.

22.08.2019 року контролюючим органом було прийнято рішення № 52 про опис майна у податкову заставу.

На підставі вказаного рішення податковим керуючим був складений акт опису майна у податкову заставу №1 від 03.09.2019 року на загальну суму 83 422,00 грн.

Податкова застава відповідно до акту була внесена в Державний реєстр обтяжень рухомого майна, що підтверджується витягом № 187331173 від 25.09.2019 року та №182098576 від 24.09.2019 р.

На виконання рішення суду позивачем неодноразово вживалися заходи щодо списання коштів з рахунків платника, шляхом направлення до банківських установ, що обслуговують відповідача інкасових доручень від 22.05.2020 року №3864, від 25.05.2020 року №3865, від 26.05.2020 року № 3866, від 28.05.2020 року №3868, від 29.05.2020 року №3869, від 01.06.2020 року №4065, від 02.06.2020 року №4066, від 03.06.2020 року № 4067, від 10.06.2020 року №4089, від 09.07.2020 року №5835, від 10.07.2020 року №5836, але вказані інкасові доручення було повернуто банками без виконання.

Враховуючи наявний непогашений борг відповідача, позивач просить надати дозвіл на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

Ухвалою суду від 07.04.2021 позовна заява прийнята до розгляду, відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін, встановлені строки для подання відзиву, відповіді на відзив та заперечень.

Станом на 03.06.2021 відзиву на позов відповідачем не надано, що не перешкоджає розгляду справи за наявними матеріалами.

Дослідивши подані сторонами документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини справи та об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Боромлянське сільське споживче товариство зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (а.с. 78).

Станом на 17.03.2021 рік загальна сума податкового боргу Боромлянського сільського споживчого товариства становить 98269,91 грн., з них: основний платіж - 75897,03 грн.; штрафна санкція -18048,74 грн.; пеня - 4324,14 грн., що підтверджується розрахунком податкового боргу (а.с. 11-19).

Податкові зобов`язання були сформовані з земельного податку з юридичних осіб (код бюджетної класифікації 18010500) в сумі 80 236,41 грн.; з орендної плати з юридичних осіб (код бюджетної класифікації 18010600) в сумі 12 242,13 грн. та з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості (код бюджетної класифікації 18010600) в сумі 7495,79 грн.

25.09.2017року сформована податкова вимога № 3028-18 на суму 44 317,29 грн., яка була направлена на податкову адресу відповідача (а.с. 20).

Рішенням Сумського окружного адміністративного суду від 28.02.2020 року (набрало законної сили 31.03.2020 р.) по справі 480/5150/19 задоволено позов Головного управління ДПС у Сумській області до Боромлянського сільського споживчого товариства про стягнення податкового боргу в сумі 82 389,72 грн. (а.с. 21-23).

22.08.2019 року контролюючим органом було прийнято рішення № 52 про опис майна у податкову заставу (а.с. 24).

На підставі вказаного рішення податковим керуючим був складений акт опису майна у податкову заставу №1 від 03.09.2019 року на загальну суму 83 422,00 грн. (а.с. 25).

Податкова застава відповідно до акту була внесена в Державний реєстр обтяжень рухомого майна, що підтверджується витягом № 187331173 від 25.09.2019 року та №182098576 від 24.09.2019 р. (а.с. 26,27).

На виконання рішення суду позивачем вживалися заходи щодо списання коштів з рахунків платника, шляхом направлення до банківських установ, що обслуговують відповідача інкасових доручень від 22.05.2020 року №3864, від 25.05.2020 року №3865, від 26.05.2020 року № 3866, від 28.05.2020 року №3868, від 29.05.2020 року №3869, від 01.06.2020 року №4065, від 02.06.2020 року №4066, від 03.06.2020 року № 4067, від 10.06.2020 року №4089, від 09.07.2020 року №5835, від 10.07.2020 року №5836, але вказані інкасові доручення було повернуто банками без виконання (а.с. 28-34).

Оскільки заходи стягнення, вжиті позивачем, не призвели до погашення підприємством податкового боргу, позивач звернувся до суду з позовом про надання дозволу на погашення податкового боргу відповідача за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

Надаючи правову спірним правовідносинам, суд зазначає наступне.

Відповідно до статті 67 Конституції України кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Згідно з пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі по тексту - ПК України) податковий борг - сума грошового зобов`язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов`язання.

За приписами п. 87.1, 87.2 ст. 87 ПК України джерелами самостійної сплати грошових зобов`язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених вказаною статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів. Сплата грошових зобов`язань або погашення податкового боргу платника податків з відповідного платежу може бути здійснена також за рахунок надміру сплачених сум такого платежу (без заяви платника) або за рахунок помилково та/або надміру сплачених сум з інших платежів (на підставі відповідної заяви платника) до відповідних бюджетів.

Джерелами погашення податкового боргу платника податків є будь-яке майно такого платника податків з урахуванням обмежень, визначених вказаним Кодексом, а також іншими законодавчими актами.

Відповідно до п. 88.1 ст. 88 ПК України, яка регулює питання змісту податкової застави, з метою забезпечення виконання платником податків своїх обов`язків, визначених вказаним Кодексом, майно платника податків, який має податковий борг, передається у податкову заставу.

Отже податковий борг може бути погашений як за рахунок грошових коштів, так і за рахунок майна платника податків.

Згідно зі ст. 89 ПК України право податкової застави виникає у разі несплати у строки, встановлені вказаним Кодексом, суми грошового зобов`язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації, - з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку; несплати у строки, встановлені вказаним Кодексом, суми грошового зобов`язання, самостійно визначеної контролюючим органом, - з дня виникнення податкового боргу.

З урахуванням положень вказаної статті право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності (господарському віданні або оперативному управлінні) у день виникнення такого права і балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу платника податків, крім випадків, передбачених пунктом 89.5 вказаної статті, а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав власності у майбутньому.

У разі якщо балансова вартість майна, на яке поширюється податкова застава, є меншою ніж сума податкового боргу платника податків, право податкової застави поширюється на таке майно.

Згідно з п. 89.3 ст. 89 ПК України майно, на яке поширюється право податкової застави, оформлюється актом опису. До акта опису включається ліквідне майно, яке можливо використати як джерело погашення податкового боргу.

Пунктом 89.5. ст. 89 ПК України передбачено, що у разі якщо на момент складення акта опису майно відсутнє або його балансова вартість менша від суми податкового боргу, право податкової застави поширюється на інше майно, на яке платник податків набуде право власності у майбутньому до погашення податкового боргу в повному обсязі.

Відповідно до пп. 95.1, 95.2, 95.3, 95.10 ст. 95 ПК України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

Контролюючий орган звертається до суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

Рішення суду щодо надання вказаного дозволу є підставою для прийняття контролюючим органом рішення про погашення усієї суми податкового боргу.

Матеріалами справи підтверджено, що позивач направляв у банки, які обслуговують рахунки відповідача, інкасові доручення про стягнення з рахунків підприємства податкового боргу, однак внаслідок вжитих заходів сума заборгованості не погашена.

Отже, позивачем здійснено заходи щодо стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, на суму податкового боргу, який виник внаслідок несплати відповідачем податкового боргу.

Тобто Головне управління ДПС у Сумській області належним чином здійснило усі необхідні заходи, що передують зверненню контролюючого органу до суду щодо надання дозволу на погашення суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги Головного управління ДПС у Сумській області до Боромлянського сільського споживчого товариства про надання дозволу на погашення суми податкового боргу за рахунок майна, що перебуває у податковій заставі підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 90, 139, 143, 241- 246, 250, 255, 295 КАС України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов Головного управління ДПС у Сумській області до Боромлянського сільського споживчого товариства про надання дозволу на погашення податкового боргу – задовольнити.

Надати Головному управлінню ДПС у Сумській області (40009, м. Суми, вул. Іллінська, 13, код ЄДРПОУ 43995469) дозвіл на погашення суми податкового боргу Боромлянського сільського споживчого товариства (42621, Сумська область, Тростянецький район, с. Боромля, вул. Харківська, 3, код ЄДРПОУ 01766543) в розмірі 98269,91 грн. за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

Рішення може бути оскаржено до Другого апеляційного адміністративного суду через Сумський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги на рішення суду протягом тридцяти днів з дня складення судового рішення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя О.А. Прилипчук

Часті запитання

Який тип судового документу № 97421283 ?

Документ № 97421283 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 97421283 ?

Дата ухвалення - 04.06.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 97421283 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 97421283 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 97421283, Сумський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 97421283, Сумський окружний адміністративний суд було прийнято 04.06.2021. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні дані.

Судове рішення № 97421283 відноситься до справи № 480/2926/21

Це рішення відноситься до справи № 480/2926/21. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 97421282
Наступний документ : 97421284