Ухвала суду № 97314504, 25.05.2021, Господарський суд Львівської області

Дата ухвалення
25.05.2021
Номер справи
914/3080/20
Номер документу
97314504
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

25.05.2021 р. cправа № 914/3080/20

Господарський суд Львівської області у складі судді М.М. Петрашка, розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Балтом Україна»

до відповідача-1 Львівської міської ради

до відповідача-2 Львівського комунального підприємства «Агенція ресурсів Львівської міської ради»

за участю у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Управління капітального будівництва Львівської міської ради

про стягнення 129376615,85 грн.

за участю представників сторін:

від позивача не з`явився

від відповідача-1 не з`явився

від відповідача-2 не з`явився

від третьої особи не з`явився

ВСТАНОВИВ

В провадженні Господарського суду Львівської області знаходиться справа № 914/3080/20 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Балтом Україна» до відповідача-1 Львівської міської ради, відповідача-2 Львівського комунального підприємства «Агенція ресурсів Львівської міської ради», за участю у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Управління капітального будівництва Львівської міської ради про стягнення 129376615,85 грн. (з урахуванням заяви про зменшення розміру позовних вимог).

Хід розгляду справи викладено в ухвалах суду та відображено в протоколах судового засідання.

Ухвалою суду від 06.04.2021р. прийнято до розгляду заяву про зменшення розміру позовних вимог (вх.№1095/21 від 16.03.2021р.) та заяву про зміну предмета позову (вх.№1094/21 від 16.03.2021р.), відповідно до яких Товариство з обмеженою відповідальністю «Балтом Україна» просить:

1) стягнути з Львівського комунального підприємство «Агенція ресурсів Львівської міської ради» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Балтом Україна» грошові кошти в розмірі 32477691,76 грн.;

2) стягнути з Львівської міської ради на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Балтом Україна» грошові кошти в розмірі 96898924,09 грн. з яких 5789993,62 грн. – пеня, 657762,27 грн. – інфляційні втрати, 8172428,00 грн. – 3% річних та 82278740,20 грн. – збитки (упущена вигода).

Ухвалою суду від 13.04.2021р. відмовлено в задоволенні клопотання про залучення у справі співвідповідача (вх.№1567/21 від 13.04.2021р.) – Управління капітального будівництва Львівської міської ради та залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача – Управління капітального будівництва Львівської міської ради.

16.03.2021р. позивачем подано клопотання (вх.№1096/21 від 16.03.2021р.) про призначення судово-економічної експертизи та зупинення провадження у справі.

06.04.2021р. відповідачем-1 подано пояснення (вх.№1462/21 від 06.04.2021р.) із запереченнями проти клопотання про призначення судово-економічної експертизи.

27.04.2021р. позивачем подано заяву (вх.№1812/21 від 27.04.2021р.) про зміну підстав позову.

Також позивачем подано заяву (вх.№10066/21 від 27.04.2021р.) про відкликання заяви (вх.№1797/21 від 26.04.2021р.) про залучення до участі у справі співвідповідача. Слід зазначити, що 26.04.2021р. позивачем було подано клопотання (вх.№1797/21 від 26.04.2021р.) про залучення співвідповідача Управління капітального будівництва Львівської міської ради та стягнення з Львівської міської ради та Управління капітального будівництва Львівської міської ради солідарно – пені, інфляційних втрат, 3 % річних, збитків (упущеної вигоди).

20.05.2021р. позивачем подано заяву (вх.№2119/21 від 20.05.2021р.) про залучення до участі у справі співвідповідача та зміну предмета позову, в якій Товариство з обмеженою відповідальністю «Балтом Україна» просить залучити до участі у справі співвідповідача Управління капітального будівництва Львівської міської ради, а також:

1) стягнути з Львівського комунального підприємство «Агенція ресурсів Львівської міської ради» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Балтом Україна» грошові кошти в розмірі 32477691,76 грн.;

2) стягнути з Управління капітального будівництва Львівської міської ради, як основного боржника, та субсидіарно з Львівської міської ради на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Балтом Україна» грошові кошти в розмірі 95806344,26 грн., з яких 5789993,62 грн. – пеня, 657762,27 грн. – інфляційні втрати, 7079848,16 грн. – 3% річних та 82278740,20 грн. – збитки (упущена вигода).

Також 20.05.2021р. позивачем подано заяву (вх.№2118/21 від 20.05.2021р.) про зменшення розміру позовних вимог, в якій Товариство з обмеженою відповідальністю «Балтом Україна» просить:

1) стягнути з Львівського комунального підприємство «Агенція ресурсів Львівської міської ради» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Балтом Україна» грошові кошти в розмірі 32477691,76 грн.;

2) стягнути з Львівської міської ради на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Балтом Україна» грошові кошти в розмірі 95806344,26 грн., з яких 5789993,62 грн. – пеня, 657762,27 грн. – інфляційні втрати, 7079848,16 грн. – 3% річних та 82278740,20 грн. – збитки (упущена вигода).

24.05.2021р. відповідачем-1 подано заперечення (вх.№12150/21 від 24.05.2021р.) щодо заяви позивача про залучення співвідповідача та зміну предмета спору.

Також 24.05.2021р. відповідачем-1 подано клопотання (вх.№12155/21 від 24.05.2021р.) про відкладення розгляду справи, у зв`язку з перебуванням представника Львівської міської ради в іншому судовому засіданні у Залізничному районному суді міста Львова.

Представники позивача, відповідача-1, відповідача-2 та третьої особи в судове засідання 25.05.2021р. не з`явилися.

Враховуючи подання заяви (вх.№10066/21 від 27.04.2021р.) про відкликання клопотання (вх.№1797/21 від 26.04.2021р.) про залучення до участі у справі співвідповідача, протокольною ухвалою від 27.04.2021р. суд задовольнив заяву про відкликання цього клопотання.

Розглянувши клопотання позивача (вх.№1096/21 від 16.03.2021р.) про призначення судово-економічної експертизи, суд зазначає таке.

Предметом позову, серед іншого, є вимога позивача про стягнення з Львівської міської ради на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Балтом Україна» 82278740,20 грн. збитків (упущеної вигоди).

Як зазначає позивач у клопотанні про призначення експертизи, внаслідок протиправних дій відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Балтом Україна» зазнало збитків у вигляді неодержаного прибутку (упущеної вигоди), однак для здійснення фактичного розрахунку (упущеної вигоди) необхідні спеціальні знання, оскільки таке питання не належить до правових, у зв`язку з чим позивач вважає за необхідне звернутись за розрахунком розміру неодержаного прибутку (упущеної вигоди) до особи, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з`ясування відповідних обставин справи, а саме до експерта.

У поданому клопотанні позивач просить призначити судово-економічну експертизу з метою визначення розміру неотриманих доходів (упущеної вигоди) та поставити на вирішення експерта такі запитання:

1) у якому розмірі становив би річний прибуток ТзОВ «Балтом Україна» у випадку використання суми 38614063,44 грн. в обороті підприємства?;

2) у якому розмірі становив би прибуток ТзОВ «Балтом Україна» у випадку сплати відповідачем заборгованості 06.11.2013р. станом на 24.11.2020р.?;

3) в якому розмірі ТзОВ «Балтом Україна» не одержало прибутку (який розмір упущеної вигоди) внаслідок знецінення національної валюти за період ухилення боржника від сплати заборгованості, а саме 38614063,44 грн. за період з 06.11.2013р. по 24.11.2020р.?;

4) який загальний розмір збитку (упущеної вигоди), завданого відповідачем позивачу, внаслідок неможливості користування коштами у розмірі 38614063,44 грн. за період з 06.11.2013р. по 24.11.2020р.?

В поданому клопотанні позивач просить проведення експертизи доручити Товариству з обмеженою відповідальністю «Судово-експертне бюро України» (Україна, 79070, м.Львів, 79005, вул.Чайковського, 8, оф. 6, ЄДРПОУ 40852855), у зв`язку з чим також просить зупинити провадження у справі на час проведення експертизи.

Відповідно до частини 1 статті 98 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта – це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

Згідно із частиною 2 статті 98 Господарського процесуального кодексу України, предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

Частиною 1 статті 99 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Відповідно до частини 4 та 5 статті 99 Господарського процесуального кодексу України, питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Згідно із частиною 6 статті 99 Господарського процесуального кодексу України, питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Відповідно до норм процесуального права призначення експертизи є правом, а не обов`язком суду, яким він користується за наявності передбачених на те процесуальним законом вимог. За змістом частини 1 статті 99 Господарського процесуального кодексу України судова експертиза призначається судом для з`ясування обставин, що мають значення для справи. Тобто при вирішенні питання щодо призначення у справі експертизи суд визначає доцільність та необхідність її проведення.

Як вбачається із пункту 1 частини 1 статті 99 Господарського процесуального кодексу України, судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Враховуючи предмет, підстави позову та подані докази у даній справі, суд зазначає, що в даному випадку відсутня потреба у спеціальних знаннях у сфері іншій, ніж право, і при цьому в матеріалах справи міститься достатньо доказів для з`ясування обставин, що мають значення для справи.

З огляду на викладене, суд не вбачає підстав для призначення у справі судової експертизи, у зв`язку з чим у задоволенні клопотання (вх.№1096/21 від 16.03.2021р.) про призначення судово-економічної експертизи належить відмовити.

З приводу заяви (вх.№1812/21 від 27.04.2021р.) про зміну підстав позову, суд зазначає таке.

Відповідно до частини 3 статті 46 Господарського процесуального кодексу України, до закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п`ять днів до початку першого судового засідання у справі.

У позовній заяві як на підставу позову про стягнення з Львівської міської ради пені, інфляційних втрат, 3 % річних та збитків (упущеної вигоди) позивачем було зазначено, що оскільки у відповідності до Статуту ЛКП «Агенція ресурсів ЛМР», що затверджений Наказом Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради №12 від 13.02.2017 року, власником цього ЛКП є Львівська міська рада, а підпорядковується – Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради який, у свою чергу, є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 №505 «Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів», утвореним відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та підзвітним і підконтрольним Львівській міській раді, а відтак саме Львівська міська рада є належним відповідачем за цим позовом.

Позивач просить змінити вищенаведену підставу позову та викласти її в наступній редакції, а саме: «Оскільки, відповідно до Положення Управління капітального будівництва Львівської міської ради є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до Ухвали міської ради від 26.05.2016 №505 «Про затвердження структури виконавчих органів ЛМР, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів», а відповідно засновником Управління є Львівська міська рада, Управління є підзвітним та підконтрольним міській раді, її виконавчому комітету, Львівському міському голові і підпорядкованим першому заступнику міського голови, Управління у своїй діяльності керується ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, то відповідно до ст.619 ЦК України Львівська міська рада є субсидіарним боржником та належним Відповідачем у даній справі в частині стягнення з ради пені, інфляційних витрат, 3% річних та збитків (упущеної вимоги)».

При цьому, у поданій заяві (вх.№1812/21 від 27.04.2021р.) про зміну підстав позову позивач посилається на статтю 619 Цивільного кодексу України, якою передбачено, що договором або законом може бути передбачена поряд із відповідальністю боржника додаткова (субсидіарна) відповідальність іншої особи.

З огляду на викладене, позивач просить змінити підстави позову та викласти пункт 2 прохальної частини позовної в такій редакції:

- стягнути субсидіарно з Львівської міської ради на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Балтом Україна» грошові кошти у розмірі 96898924,10 грн., з яких 5789993,62 грн. – пеня, 657762,27 грн. – інфляційні втрати, 8172428,00 грн. – 3% річних та 82278740,20 грн. – збитки (упущена вигода).

Зі змісту позовної заяви вбачається, що підстави позову, які позивач просить змінити, відносяться до Львівської міської ради як відповідача, який зазначений у позовній заяві як відповідач-1 і до якого є позовні вимоги, з урахуванням уточнень, про стягнення пені, інфляційних втрат, 3% річних та збитків.

Водночас, зі змісту позовної заяви вбачається, що такі суми позивач просить стягнути з Львівської міської ради як з особи, яка несе субсидіарну відповідальність, тобто фактично у порядку статті 619 Цивільного кодексу України, оскільки, як зазначено у позовній заяві, ані Львівським комунальним підприємством «Агенція ресурсів Львівської міської ради», ані Управлінням капітального будівництва Львівської міської ради не виконано грошових зобов`язань за укладеними ними договорами, а як вбачається з матеріалів справи, договірних правовідносин між Львівською міською радою та позивачем у даному спорі немає. Поряд з цим, зі змісту позовної заяви вбачається, що такий обов`язок, як зазначає позивач у позовній заяві, виник у відповідача-1 у зв`язку з тим, що Львівське комунальне підприємство «Агенція ресурсів Львівської міської ради» є юридичною особою, що підпорядкована, підконтрольна та підзвітна Львівській міській раді. Про такі самі обставини зазначено у заяві про зміну підстав позову щодо Управління капітального будівництва Львівської міської ради.

Аналізуючи підстави позову зазначені у позовній заяві та положення статті 619 Цивільного кодексу України, суд вважає, що у позовній заяві йдеться саме про субсидіарну відповідальність, тобто додаткову відповідальність Львівської міської ради, яка, на думку позивача, поряд з боржником Львівським комунальним підприємством «Агенція ресурсів Львівської міської ради» має відповідати за його зобов`язаннями.

Таким чином, суд не погоджується з доводами відповідача-1 щодо одночасної зміни предмету і підстав позову у зв`язку з посиланням у заяві про зміну підстав позову на статтю 619 Цивільного кодексу України, і зокрема у прохальній частині цієї заяви про субсидіарний обов`язок Львівської міської ради, оскільки саме лише уточнення у всьому тексті заяви про те, що Львівська міська рада є субсидіарним боржником, з урахуванням вищенаведеного, не може розцінюватись як одночасна зміна предмету і підстав позову.

З огляду на викладене, заяву про зміну підстав позову належить прийняти до розгляду.

Розглянувши заяву (вх.№2119/21 від 20.05.2021р.) про залучення до участі у справі співвідповідача та зміну предмета позову, суд зазначає таке.

Відповідно до частини 3 статті 46 Господарського процесуального кодексу України, до закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п`ять днів до початку першого судового засідання у справі.

Згідно частини 1 статті 48 Господарського процесуального кодексу України, суд першої інстанції має право за клопотанням позивача до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання, залучити до участі у ній співвідповідача.

Зі змісту заяви про залучення до участі у справі співвідповідача та зміну предмета позову вбачається, що така відноситься до Управління капітального будівництва Львівської міської ради, якого позивач просить залучити до участі у справі як співвідповідача, при цьому обґрунтування підстав позову щодо Управління зазначені у первісній редакції позовної заяви.

Так, позивачем у позовній заяві зазначено, що рішенням Господарського суду Львівської області від 06.11.2013р. у справі №914/3479/13 вирішено стягнуто з Управління капітального будівництва Львівської міської ради на користь позивача кошти в сумі: 38614063,44 грн. – основного боргу та 2002641,69 грн. трьох відсотків річних.

Також, як було зазначено позивачем у позовній у заяві, станом на день підписання позовної заяви ані Управлінням капітального будівництва Львівської міської ради, ані Львівським комунальним підприємством «Агенція ресурсів Львівської міської ради» не було сплачено Товариству з обмеженою відповідальністю «Балтом Україна» вищезазначених грошових коштів, а відтак позивач вважає, що у нього виникло право на стягнення штрафних санкцій, процентів річних, інфляційних втрат та збитків, і такі згідно предмета позову первісно були заявлені до Львівської міської ради, тобто як до особи яка несе субсидіарну відповідальність, так як Львівська міська рада, як зазначено вище, є субсидіарним боржником у цій справі.

Проте, враховуючи наведене, позивач просить також залучити в якості співвідповідача у даній справі Управління капітального будівництва Львівської міської ради, як основного боржника, та у зв`язку з цим змінити предмет позову, виклавши пункт 2 прохальної частини позовної заяви в такій редакції:

- стягнути з Управління капітального будівництва Львівської міської ради, як основного боржника, та субсидіарно з Львівської міської ради на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Балтом Україна» грошові кошти у 95806344,26 грн., з яких 5789993,62 грн. – пеня, 657762,27 грн. – інфляційні втрати, 7079848,16 грн. – 3% річних та 82278740,20 грн. – збитки (упущена вигода).

Львівська міська рада проти задоволення заяви про зміну підстав позову та проти заяви про залучення співвідповідача та зміну предмета позову заперечила.

Зокрема в поданих запереченнях Львівська міська рада зазначає, що на її думку позивач одночасно змінює не лише предмет, а й підставу позову, посилаючись при цьому на постанову Верховного суду від 03.08.2020 у справі №911/2139/19, де зазначено, що позовна заява при первинному зверненні не містила вимоги про розірвання договору, а отже позивачем за первісним позовом "уточненою" позовною заявою було змінено предмет позову. Водночас, "уточнена" позовна заява ґрунтується не на статті 666 ЦК України, яка передбачає правові наслідки невиконання продавцем обов`язку передати приналежності товару та документи, що стосуються товару (якщо приналежності товару або документи, що стосуються товару, не передані продавцем у встановлений строк, покупець має право відмовитися від договору купівлі-продажу та повернути товар продавцеві), а на статті 651 ЦК України, яка визначає самостійні підстави для «зміни або розірвання договору (у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом). Отже, підстава позову також була змінена, що свідчить про одночасну зміну предмета і підстав позову».

Отже, на думку Львівської міської ради, в даному випадку позивачем подано заяву, яка спрямована на одночасну зміну предмета і підстав позову, а тому у задоволенні такої заяви слід відмовити, оскільки в разі задоволення заяви про зміну підстав позову відбудеться і зміна предмета (вимоги) позову, у зв`язку з чим Львівська міська рада просить відмовити у задоволенні заяви про зміну підстав позову до Львівської міської ради.

Однак, суд не погоджується з такими доводами Львівської міської ради, оскільки ця заява про залучення до участі у справі співвідповідача та зміну предмета позову стосується фактично Управління капітального будівництва Львівської міської ради, підстави позову до якого зазначено у первісній редакції позовної заяви, а тому позивач просить залучити Управління до участі у справі як співвідповідача і у зв`язку з цим змінити предмет позову.

Водночас, з позовної заяви вбачається, що підстави позову у позовній заяві ґрунтуються до Управління як до основного боржника, у зв`язку з невиконанням грошових зобов`язань по договору №20 на реконструкцію вул.Городоцької (від вул. Кульпарківська до меж міста), підтверджених рішенням суду у справі №914/3479/13.

Належить зазначити, що під предметом позову розуміється певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, стосовно якої позивач просить прийняти судове рішення. Підставу позову становлять обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги щодо захисту права та охоронюваного законом інтересу.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку, що заява (вх.№2119/21 від 20.05.2021р.) про залучення до участі у справі співвідповідача та зміну предмета позову спрямована лише на зміну предмету позову у зв`язку з проханням позивача залучити співвідповідача Управління капітального будівництва Львівської міської ради, як основного боржника, при наявності підстав позову зазначених у позовній заяві, а відтак цю заяву належить прийняти до розгляду.

Таким чином, судом встановлено, що заява про зміну підстав позову стосується відповідача Львівської міської ради, яка була зазначена відповідачем у позовній заяві і до якої було заявлено вимоги, а заява про залучення до участі у справі співвідповідача та зміну предмета позову стосується Управління капітального будівництва Львівської міської ради, якого позивач просить залучити до участі у справі у якості співвідповідача, з урахуванням того, що у позовній заяві підстави позову щодо Управління вже були зазначені.

Підсумовуючи вищенаведене, суд вважає, що подані заяви про зміну підстав позову (вх.№1812/21 від 27.04.2021р.) та про залучення до участі у справі співвідповідача та зміну предмета позову (вх.№2119/21 від 20.05.2021р.) не спрямовані на одночасну зміну предмета і підстав позову у даній справі, а відтак такі належить прийняти до розгляду.

Крім того, як було зазначено судом, 20.05.2021р. позивачем подано заяву (вх.№2118/21 від 20.05.2021р.) про зменшення розміру позовних вимог, в якій Товариство з обмеженою відповідальністю «Балтом Україна» просить:

1) стягнути з Львівського комунального підприємство «Агенція ресурсів Львівської міської ради» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Балтом Україна» грошові кошти в розмірі 32477691,76 грн.;

2) стягнути субсидіарно з Львівської міської ради на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Балтом Україна» грошові кошти в розмірі 95806344,26 грн., з яких 5789993,62 грн. – пеня, 657762,27 грн. – інфляційні втрати, 7079848,16 грн. – 3% річних та 82278740,20 грн. – збитки (упущена вигода).

Розглянувши заяву (вх.№2118/21 від 20.05.2021р.) про зменшення розміру позовних вимог, суд дійшов висновку прийняти її до розгляду.

Розглянувши rлопотання відповідача-1 (вх.№12155/21 від 24.05.2021р.) про відкладення розгляду справи, суд дійшов висновку задовольнити його.

У відповідності до пункту 3 частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Відповідно до норми статті 2 Господарського процесуального кодексу України, завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

З метою виконання завдань господарського судочинства, дотримання законних прав та інтересів усіх учасників справи, виходячи з основних засад (принципів) господарського судочинства та враховуючи необхідність залучення до участі у справі співвідповідача (відповідача-3) та необхідність надання йому можливості подати відзив на позовну заяву, суд дійшов висновку відкласти підготовче судове засідання.

Керуючись статтями 2, 13, 46, 48, 99, 177, 182, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ

1. У задоволенні клопотання (вх.№1096/21 від 16.03.2021р.) про призначення судово-економічної експертизи та зупинення провадження у справі – відмовити.

2. Заяву (вх.№2118/21 від 20.05.2021р.) про зменшення розміру позовних вимог прийняти до розгляду.

3. Заяву (вх.№1812/21 від 27.04.2021р.) про зміну підстав позову задовольнити та прийняти до розгляду.

4. Заяву (вх.№2119/21 від 20.05.2021р.) про залучення співвідповідача та зміну предмета позову задовольнити та прийняти до розгляду.

5. Залучити до участі у справі співвідповідача (відповідача-3) – Управління капітального будівництва Львівської міської ради (79044, місто Львів, вулиця Горбачевського, будинок 10, ідентифікаційний код 04056049).

6. Розгляд справи №914/3080/20 здійснювати у такому складі учасників справи: позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Балтом Україна»; відповідач-1: Львівська міська рада; відповідач-2: Львівське комунальне підприємство «Агенція ресурсів Львівської міської ради»; відповідач-3: Управління капітального будівництва Львівської міської ради.

7. Відкласти підготовче судове засідання на 10.06.21 на 12:15 год.

8. Встановити відповідачу-3 (Управлінню капітального будівництва Львівської міської ради) строк до 09.06.2021р. для подання відзиву на позовну заяву. Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду. Роз?яснити, що в разі ненадання відповідачами у встановлений судом строк без поважних причин відзиву, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

9. Явку учасників справи в судове засідання визнати обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили відповідно до статті 235 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя М.М. Петрашко

Часті запитання

Який тип судового документу № 97314504 ?

Документ № 97314504 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 97314504 ?

Дата ухвалення - 25.05.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 97314504 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 97314504 ?

В Господарський суд Львівської області
Попередній документ : 97314503
Наступний документ : 97314505