Рішення № 97132694, 17.05.2021, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
17.05.2021
Номер справи
904/33/21
Номер документу
97132694
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2021м. ДніпроСправа № 904/33/21за позовом Публічного акціонерного товариства "МТБ Банк", м. Чорноморськ Одеської області

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Промхімснаб Плюс", м. Дніпро

відповідача-2:Товариства з обмеженою відповідальністю "Еверест-95", м. Дніпро

відповідача-3:Товариства з обмеженою відповідальністю "Хімтермінал", м. Дніпро

відповідача-4:Товариства з обмеженою відповідальністю "Справжні Фарби", м. Дніпро

відповідача-5: ОСОБА_1 , м. Дніпро

про стягнення заборгованості за кредитним договором та договором поруки на суму 12 533 555,60 грн.

Суддя Євстигнеєва Н.М.

Секретар судового засідання Чернявська Е.О.

Представники:

Від позивача: Мовчан О.С., адвокат

Від відповідача-1: Парханова О.І., адвокат

Від відповідача-2: Парханова О.І., адвокат

Від відповідача-3: Парханова О.І., адвокат

Від відповідача-4: Парханова О.І., адвокат

Від відповідача-5: Парханова О.І., адвокат

С У Т Ь С П О Р У:

Публічне акціонерне товариство "МТБ Банк" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом, яким просить стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Промхімснаб Плюс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Еверест-95", Товариства з обмеженою відповідальністю "Хімтермінал", Товариства з обмеженою відповідальністю "Справжні Фарби", ОСОБА_1 , заборгованість за кредитним договором № К04014/2020 від 11.06.2020 та договорами поруки в сумі 12 533 555,60грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачами умов кредитного договору № К04014/2020 від 11.06.2020 та договорів поруки, які укладені з метою забезпечення кредитних зобов`язань відповідача-1.

Одночасно з позовною заявою позивач надав заяву про забезпечення позову, в якій просить суд вжити заходів забезпечення позову Публічного акціонерного товариства "МТБ Банк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Промхімснаб Плюс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Еверест-95", Товариства з обмеженою відповідальністю "Хімтермінал", Товариства з обмеженою відповідальністю "Справжні Фарби", ОСОБА_1 про солідарне стягнення за кредитним договором № К04014/2020 від 11.06.2020 та договорами поруки в сумі 12 533555,60грн. шляхом накладення арешту на нерухоме майно, що належить відповідачам (перелік майна зазначено в заяві).

Відповідачі проти задоволення позову заперечують, вважають, що позовні вимоги слід задовольнити лише в частині стягнення простроченої заборгованості ТОВ "Промхімснаб плюс" перед ПАТ "МТБ Банк" на дату звернення позивача до суду, що складає 1 006 407,33 грн., з яких: 300 000,00грн. - заборгованість за тілом кредиту станом на 04.01.2021, 393 074,00 грн. - прострочена заборгованість зі сплати процентів за користування кредитними коштами, нарахованих за період з 31.07.2020 по 30.09.2020, 313 333,33 грн. - прострочена заборгованість зі сплати процентів за користування кредитними коштами, нарахованих за період з 01.10.2020 по 04.01.2021. Щодо дострокового погашення заборгованості відповідачі-1-5 зазначають, що вимога на адресу поручителя ТОВ "Хімтермінал" позивачем не була направлена.

Позивач не погоджується з наведеними аргументами відповідачів та посилається на те, що починаючи з 31.07.2020 позичальником не здійснювалось погашення кредитної заборгованості в термін визначений графіком погашення. Банком направлялися відповідачам вимоги про дострокове погашення заборгованості за кредитом. Вказані вимоги були отримані боржником та поручителями, що підтверджується наявними в матеріалах справи доказами. Відтак, позовні вимоги є цілком обгрунтованими та законними, так як не погашення кредитної заборгованості відповідно до графіку визначеного п. 2.5. кредитного договору, надає можливість банку реалізувати своє право визначене пп. 3.2.4. п. 3.2. кредитного договору на дострокове повернення кредиту у повному обсязі. Твердження відповідачів про направлення на адресу банку 29.09.2020 листа за № 2809-20 про зміну умов кредитування не відповідає дійсності, так як такий лист до банку не надходив, доказів про вручення вказаного листа відповідачем не надано.

Згідно Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 04.01.2021 справу № 904/33/21 передано на розгляд судді Євстигнеєвої Н.М.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.01.2021 зобов`язано Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради надіслати на адресу Господарського суду Дніпропетровської області у паперовій формі інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_1 .

Ухвалою господарського суду від 06.01.2021 в задоволенні заяви про вжиття заходів до забезпечення позову відмовлено.

22 січня 2021 року від Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради до господарського суду надійшла відповідь на запитувану судом інформацію.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.01.2021 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 22.02.2021. З 22.02.2021 відкладено підготовче засідання у справі на 15.03.2021.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.03.2021 продовжено строк підготовчого провадження по справі №904/33/21 на тридцять днів та відкладено підготовче засідання на 22.04.2021.

25.03.2021 на виконання вимог ухвали суду від 15.03.2021 Публічним акціонерним товариством "МТБ Банк" долучено до матеріалів справи оригінал договору поруки №К04014/2020/S-2 від 11.06.2020, укладеного між ПАТ "МТБ Банк" та ТОВ "Хімтермінал" та докази направлення вимоги про дострокове виконання зобов`язань за кредитним договором на адресу ТОВ "Хімтермінал" (а.с.23-28 у томі 2).

Ухвалою суду від 22.04.2021 закрито підготовче провадження у справі, справу призначено до розгляду у судовому засіданні 17.05.2021.

У судовому засіданні 17.05.2021 проголошені вступна та резолютивна частини рішення.

При розгляді справи судом досліджені письмові докази, що містяться в матеріалах справи.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників учасників справи, господарський суд, -

В С Т А Н О В И В:

11.06.2020 між Публічним акціонерним товариством "МТБ Банк" (Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Промхімснаб Плюс" (позичальник) укладено кредитний договір №К04014/2020, відповідно до умов якого (п.1.1.) банк зобов`язується надати позичальнику грошові кошти у вигляді непоновлюваної кредитної лінії на суму 11700000,00 грн. (одинадцять мільйонів сімсот тисяч гривень 00 копійок), а позичальник зобов`язується прийняти, використати за цільовим призначенням та повернути банку кредит, сплатити за користування кредитом 20,0 % (двадцять процентів) річних, комісії, пені і штрафи та інші платежі, що будуть нараховані відповідно до умов кредитного договору.

Видача коштів за кредитом відбувається траншами (частинами) на підставі письмових повідомлень (заявок) позичальника, що є невід`ємною частиною кредитного договору.

Згідно з п. 1.3. кредитного договору банк відкрив позичальнику кредитну лінію на строк з 11.06.2020 по 10.06.2021 включно. Погашення кредиту повинно здійснюватись відповідно до графіку погашення, передбаченого п. 2.5. кредитного договору.

Сторони погоджуються з тим, що зобов`язання банка надати кредит виникає з дати, вказаної у п. 1.3. цього договору, а право на отримання кредиту виникає у позичальника виключно після надання банку належним чином оформленого забезпечення зобов`язань позичальника відповідно до п. 4.1. цього договору та отримання банком витягу (-ів) з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про реєстрацію обтяження предмету застави та/або інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на паперовому носії про державну реєстрацію іпотеки та про державну реєстрацію обтяження речових прав на нерухоме майно, а також підтвердження страхування предмета застави/іпотеки на передбачених договором (-ами) врахування та цим договором умовах. Під "належним оформленням" сторони розуміють підписання та нотаріальне посвідчення (за згодою сторін або відповідно до законодавства) договорів застави/Іпотеки/поруки, договорів страхування, іншу передбачену законодавством процедуру реєстрації укладених договорів (п. 2.1. договору).

Для надання, обслуговування та погашення кредиту банк відкриває: позичковий рахунок № НОМЕР_1 ; рахунок по обліку процентів № НОМЕР_2 (п. 2.2. договору).

Видача кредиту відбувається шляхом перерахування грошових коштів з позичкового рахунку на - поточний рахунок позичальника в національній валюті України (у гривні) № НОМЕР_3 у Банку, МФО 328168, або за погодженням з банком, на інший рахунок, зазначений позичальником у повідомлені (заявці) на транш, яка подається відповідно до п. 1.1. даного договору (п. 2.3. договору).

Не пізніше ніж за три робочі дні позичальник повинен письмово повідомити банк про необхідну йому суму кредиту із наданням банку усіх необхідних документів стосовно цільового напрямку використання, оформлених відповідно до чинного законодавства України (п. 2.4. договору).

Відповідно до п. 2.5. договору позичальник зобов`язується повернути банку кредит не пізніше кінцевої дати, зазначеної у п. 1.3. цього договору відповідно до графіку погашення, згідно з яким погашення заборгованості за кредитною лінією здійснюється наступним чином: 30.06.2020, 31.07.2020, 31.08.2020, 30.09.2020, 30.10.2020, 30.11.2020,31.12.2020, 29.01.2021, 26.02.2021, 31.03.2021, 30.04.2021 - по 100 000,00грн, а 10.06.2021 - 10 600 000,00грн.

У разі непогашення заборгованості за кредитом у передбачені графіком терміни, така заборгованість вважається простроченою.

Сплата нарахованих банком процентів за користування кредитом здійснюється позичальником на рахунок, зазначений у п.2.2. договору.

Нарахування банком процентів за користування кредитом здійснюється щоденно, починаючи з дати виникнення фактичної заборгованості на рахунку, зазначеному у п. 2.2. цього договору, до дати повного погашення кредиту. Проценти нараховуються на фактичний залишок заборгованості за кредитом, виходячи з фактичної кількості днів у місяці та 360 днів у році.

Проценти сплачуються позичальником щомісяця в останній робочий день поточного місяця, і в день фактичного повного погашення кредиту. У випадку несплати позичальником процентів у останній робочий день поточного місяця, вони вважаються простроченими у перший наступний за ним календарний день поточного місяця.

Позичальник сплачує банку комісію: за проведення розрахунків за поточним рахунком, пов`язаних з кредитуванням, в сумі 5000,00грн. Комісія без ПДВ. Комісія сплачується позичальником в день укладення цього договору на транзитний рахунок, зазначений в п.2.2. договору. При несплаті комісійної винагороди у зазначені терміни та строки, вона вважається простроченою (п. 2.7. договору).

Дострокове (як повне, так і часткове) погашення кредиту здійснюється позичальником за узгодженням з банком. При цьому позичальник зобов`язаний одночасно сплатити банку усі нараховані банком на момент дострокового погашення кредиту (частини кредиту) платежі (п. 2.8. договору).

Відповідно до п. 2.9. договору при надходженні коштів у рахунок оплати зобов`язань позичальника за цим договором погашення зобов`язань позичальника здійснюється у наступній черговості:

1) сума простроченої заборгованості:

1.1. прострочені проценти (у повному обсязі);

1.2. прострочені реструктуризовані проценти (у повному обсязі);

1.3. прострочені комісії (у повному обсязі);

1.4. прострочені реструктуризовані комісії;

1.5. прострочена заборгованість за основним боргом (в повному обсязі);

2) строкова заборгованість до сплати по графіку в поточному місяці:

2.1. строкова заборгованість за відсотками (щомісячний платіж);

2.2. строкова заборгованість за реструктуризованими відсотками (щомісячний платіж);

2.3. строкова заборгованість за комісіями (щомісячний платіж);

2.4. строкова заборгованість за реструктуризованими комісіями (щомісячний платіж);

2.5. строкова (поточна) заборгованість за основним боргом (щомісячний платіж за графіком погашення);

3) сума неустойки;

4) поточна заборгованість за кредитним договором. Погашення заборгованості у межах кожної черги відбувається залежно від терміну/строку прострочення. В першу чергу погашаються прострочені платежі, у другу чергу - поточні платежі, третю чергу - сума неустойки, в четверту - часткове або повне погашення поточної заборгованості за кредитним договором, якщо інше не встановлено цим договором. Черговість оплати може бути змінено за рішенням уповноваженого органу банку, про що банк у строк до трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення уповноваженим органом банка, повідомляє позичальника листом, який направляється на адресу позичальника, що вказана у розділі «Реквізити і підписи сторін» даного договору. Зазначені платежі, за умови готівкових розрахунків, повинні бути здійснені позичальником протягом операційного часу банку (до 15 годин 30 хвилин). Платежі, прийняті банком пізніше зазначеного часу, зараховуються в погашення заборгованості позичальника на наступний банківський день.

Банк має право відмовити позичальнику у видачі кредиту/зупинити видачу кредиту/вимагати від позичальника дострокового повернення кредиту у разі: порушення процедури визнання позичальника банкрутом або за наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий позичальнику кредит своєчасно не буде повернений; невиконання або неналежного виконання позичальником будь-яких зобов`язань за цим договором або при порушенні інтересів банку за договорами, укладеними в забезпечення зобов`язань позичальника за цим договором; встановлення Національний банком України, Кабінетом Міністрів України, іншими державними органами будь-яких обмежень щодо активних операцій банку; в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Виконання позичальником вимоги банку щодо дострокового повернення суми кредиту, сплати процентів за користування кредитом, інших платежів відповідно до умов цього договору повинно бути здійснено позичальником протягом 30-ти (тридцяти) календарних днів з дати одержання повідомлення про таку вимогу банку (п. 3.2.4. договору).

Позичальник зобов`язаний негайно повідомити банк про порушення провадження у справі про банкрутство позичальника, наявність інших рішень суду, що набрали законної сили, про стягнення з позичальника грошових коштів або про звернення стягнення на його майно (або про відкриття судової справи, що може призвести до таких самих наслідків), а також інших обставин, що свідчать про те, що наданий позичальнику кредит вчасно може бути не повернутий (п. 3.3.9. договору).

Виконання позичальником зобов`язань за цим договором забезпечується:

Заставою майнових прав:

- за договором №71/ПАВ від 10.03.2016 та договором №АБ 9 від 24.03.2017 з усіма додатками та додатковими угодами до них, укладеним між позичальником (Товариством з обмеженою відповідальністю "Промхімснаб Плюс") та СП З ІІ ТОВ "МГФ2", код ЄДРПОУ 31158382, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 7-Б;

- за договором №ПП 15/12-11 від 15.12.2011 з усіма додатками та додатковими угодами до них, укладеним між позичальником (Товариством з обмеженою відповідальністю "Промхімснаб Плюс") та ТОВ ПП "ЗІП", код ЄДРПОУ 21875464, місцезнаходження: 51901, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Широка, 107А;

за договором № 0103 ПБ від 01.03.2017 з усіма додатками та додатковими угодами до них, укладеним між позичальником (Товариством з обмеженою відповідальністю "Промхімснаб Плюс") та ТОВ "ВІНІЛ", код ЄДРПОУ 25513976, місцезнаходження: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду, буд. 174;

за договором № ИП01 від 11 травня 2015 з усіма додатками та додатковими угодами до них, укладеним між позичальником (Товариством з обмеженою відповідальністю "Промхімснаб Плюс") та ПАТ "Слов`янські шпалери - КФТП", код ЄДРПОУ 00278876, місцезнаходження: 15300, Чернігівська область, Корюківський район, м. Корюківка, вул Передзаводська, буд.4;

за договором № 896 від 16 лютого 2015 року з усіма додатками та додатковими угодами до них, укладеним між позичальником (Товариством з обмеженою відповідальністю "Промхімснаб Плюс") та ТОВ "Житомірський картонний комбінат", код ЄДРПОУ 33644098, місцезнаходження: 10019, Житомирська область, м. Житомир, Корольовський район, Майдан Станишівський, буд. 7;

- за договором № АБ 29 від 01 січня 2012 року з усіма додатками та додатковими угодами до них, укладеним між позичальником (Товариством з обмеженою відповідальністю "Промхімснаб Плюс") та ТОВ "Файдаль Україна", код ЄДРПОУ 25592183, місцезнаходження: 03194 м. Київ, Святошинський район, б-р Кольцова, буд. 14-Ж, офіс 241;

порукою фізичної особи ОСОБА_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_4 ;

порукою Товариства з обмеженою відповідальністю "Еверест-95", місцезнаходження якої: 49068, Дніпропетровська область, м. Дніпро, Ленінський район, вул. Гвардійська, буд.20, код ЄДРПОУ 302238831;

порукою Товариства з обмеженою відповідальністю "Хімтермінал", місцезнаходження якої: Дніпропетровська область, м. Дніпро, Бабушкінський район, вул. Карла Лібкнехта, буд.14, кв.18, код ЄДРПОУ 30548648;

порукою Товариства з обмеженою відповідальністю "Справжні Фарби", місцезнаходження якої: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, Ленінський район, вул. Гвардійська, буд.20, код ЄДРПОУ 32513664.

Згідно п. 4.2 кредитного договору за виконання зобов`язань за цим договором позичальник відповідає також всім належним йому майном і коштами, на які може бути звернене стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Відповідно до п. 4.3 кредитного договору якщо майно, зазначене у п. 4.1 цього договору, є забезпеченням зобов`язань позичальника та/або третіх осіб перед банком також за іншими, ніж даний договір, договорами про надання кредитів позичальнику та/або третім особам, то у випадку невиконання позичальником та/або третіми особами умов даного договору або одного з вказаних договорів, банк має право на дострокове стягнення боргу за всіма іншими договорами про надання кредитів позичальнику (та/або третім особам) та/або на дострокове погашення боргу за рахунок реалізації предмета застави.

За невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов`язань за цим договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим договором (п. 5.1. договору).

При порушенні позичальником будь-яких термінів та строків повернення кредиту (в тому числі, при порушенні термінів, передбачених графіком погашення, або при порушенні терміну/строку дострокового повернення кредиту на вимогу банку), несвоєчасної сплати процентів та комісій за користування кредитом - позичальник сплачує банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми несплаченого платежу, за кожний день прострочення (п. 5.2. договору).

На підставі ст. 1 ст. 259 Цивільного кодексу України та у відповідності з цим договором сторони досягли домовленості про те, що позовна давність за вимогами банку про стягнення кредиту, процентів за користування кредитом, комісій та неустойки (пені, штрафів) за цим договором встановлюється тривалістю 3 (три) роки. На підставі ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України та у відповідності з цим договором сторони досягли домовленості про те, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язань позичальника за цим договором припиняється через 3 роки з дня, коли зобов`язання мало бути виконано (п. 5.9. договору).

Цей договір набирає сили з моменту його підписання обома сторонами. При цьому сторони домовились, що підписи їх представників на договорі мають бути скріплені печатками сторін. Кредитний договір діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобов`язань, про що сторони укладають окрему відповідну угоду про виконання зобов`язань за кредитним договором, що є невід`ємною частиною даного договору. Не укладення вказаної угоди про виконання з вини позичальника, не вважається простроченням банку та не тягне за собою настання негативних правових наслідків для банку (п. 9.1. договору).

З метою забезпечення виконання позичальником своїх зобов`язань за кредитним договором № К04014/2020 від 11.06.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю "Хімтермінал", Товариством з обмеженою відповідальністю "Справжні Фарби", Товариством з обмеженою відповідальністю "Еверест-95", фізичною особи ОСОБА_1 , як поручителями, та ПАТ "МТБ БАНК" (кредитор) укладені договори поруки від 11.06.2020 №К04014/2020/S-1, №К04014/2020/S-2; №К04014/2020/S-3; №К04014/2020/S-4.

Відповідно до п. 1.1. договорів поруки за цими договорами забезпечується виконання зобов`язань боржника за укладеним між кредитором та позичальником за кредитним договором № К04014/2020 від 11.06.2020 із всіма додатковими угодами до нього:

- по поверненню наданого боржнику кредиту у вигляді невідновлювальної кредитної лінії на суму 11 700 000,00грн, терміном погашення до 10 червня 2021 року включно, у строки/терміни, в порядку та на умовах відповідно до кредитного договору;

по сплаті процентів за користування кредитом у розмірі 20,0% річних, що нараховуються на суму залишку заборгованості за кредитом;

по сплаті комісії за проведення розрахунків за поточним рахунком, пов`язаних із кредитуванням, в сумі 5000,00грн;

по сплаті можливих штрафних санкцій у випадках та розмірі, передбачених кредитним договором.

26 червня 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Промхімснаб Плюс" в особі директора ОСОБА_1 звернулося до Центрального відділення Публічного акціонерного товариства "МТБ Банк" з клопотанням про видачу кредитних коштів у сумі 11 700 000,00грн згідно договору № К04014/2020 від 11.06.2020 (а.с.51 том 1).

На підставі, отриманого від позичальника клопотання від 26.06.2020 № 2606/1 на видачу траншу, банк в рамках кредитного договору надав позичальнику кредитний транш в сумі 11700000,00 грн. (одинадцять мільйонів сімсот тисяч гривень 00 коп.) на поточний рахунок позичальника в національній валюті України (у гривні) № НОМЕР_5 / НОМЕР_6 , що підтверджується меморіальним ордером № 25967376 від 26.06.2020 (а.с.52 том 1).

Однак, в порушення вимог п. 2.5. кредитного договору, починаючи з 31.07.2020, позичальник не здійснює погашення кредитної заборгованості в термін визначений графіком погашення.

З метою врегулювання даної ситуації в позасудовому порядку, 09.11.2020 банком направлено листи-вимога за вих. № 08/882-0/56.3 від 09.11.2020 на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Промхімснаб Плюс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Еверест-95", Товариства з обмеженою відповідальністю "Хімтермінал", Товариства з обмеженою відповідальністю "Справжні Фарби", ОСОБА_1 про дострокове погашення заборгованості по кредиту, відсоткам, пені та штрафам протягом тридцяти календарних днів з дня одержання повідомлення (а.с.53-54 том 1).

Вимога про дострокове погашення заборгованості за кредитом отримана боржником, Товариством з обмеженою відповідальністю "Промхімснаб Плюс", 23.11.2020 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 4906104738501), Товариством з обмеженою відповідальністю "Еверест-95"- 24.11.2020 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 4906104738480), Товариством з обмеженою відповідальністю "Хімтермінал" - (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 4906104738471 повернулося відправнику з відміткою пошти "за закінченням терміну зберігання" 23.11.2020, а.с. 24-28 у томі 2), Товариством з обмеженою відповідальністю "Справжні Фарби"-24.11.2020 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 4906104738463), ОСОБА_1 - 28.11.2020 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 4906104738498) (а.с.55-57 том 1).

В порушення п. 2.5. кредитного договору, боржник свої зобов`язання з погашення кредитної заборгованості у встановлений строк не виконує, і всупереч ст.ст. 525, 1049, 1054 Цивільного кодексу України, в односторонньому порядку відмовився від виконання взятих на себе зобов`язань.

Станом на 09.12.2020 загальна заборгованість боржника банку за кредитним договором №К04014/2020 від 11.06.2020 складає 12 533 555,60 грн (дванадцять мільйонів п`ятсот тридцять три тисячі п`ятсот п`ятдесят п`ять гривень 60 копійок ) грн., з яких:

основний борг у сумі 11600000,00 грн.; заборгованість за процентами за період з 26.06.2020 по 08.12.2020 у сумі 933555,55 грн.

Наявність заборгованості підтверджується виписками по особовому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Промхімснаб Плюс" (а.с. 59-101 том 1).

Предметом спору у даній справі є вимога позивача - Публічного акціонерного товариства "МТБ Банк", про солідарне стягнення з відповідачів грошової заборгованості, у зв`язку з невиконанням відповідачем-1 - Товариством з обмеженою відповідальністю "Промхімснаб Плюс" умов кредитного договору № К04014/2020 від 11.06.2020 в частині повернення кредиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно з ч. 2 ст. 11 ЦК України, ч. 1 ст. 174 ГК України зобов`язання виникають, зокрема, з договору.

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків (ч. 1 ст. 626 Цивільного кодексу України).

Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (ч. 1 ст. 627 Цивільного кодексу України).

Кредитні відносини здійснюються на підставі кредитного договору, що укладається між кредитором і позичальником у письмовій формі. У кредитному договорі передбачаються мета, сума і строк кредиту, умови і порядок його видачі та погашення, види забезпечення зобов`язань позичальника, відсоткові ставки, порядок плати за кредит, обов`язки, права і відповідальність сторін щодо видачі та погашення кредиту (ч. 2 ст. 345 Господарського кодексу України).

За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти (ч. 1 ст. 1054 Цивільного кодексу України).

Відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком (ч. 1 ст. 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність").

Банківський кредит - будь-яке зобов`язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов`язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов`язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов`язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми (ст. 2 Закону України "Про банки і банківську діяльність").

До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору (ч. 2 ст. 1054 Цивільного кодексу України).

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками (ч. 1 ст. 1046 Цивільного кодексу України).

Позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред`явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред`явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено договором (ч. 1 ст. 1049 Цивільного кодексу України).

Позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики (ч. 1 ст. 1048 Цивільного кодексу України).

Суб`єкти господарювання повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином, відповідно до закону, інших правових актів, договору (ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України).

Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (ч. 1 ст. 526 Цивільного кодексу України).

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст.525 Цивільного кодексу України).

Якщо у зобов`язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України).

Зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (ч. 1 ст. 599 Цивільного кодексу України).

Порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання) (ст. 610 Цивільного кодексу України).

Відповідно до п. 3.2.4. договору виконання позичальником вимоги банку щодо дострокового повернення суми кредиту, сплати процентів за користування кредитом, інших платежів відповідно до умов цього договору повинно бути здійснено позичальником протягом 30-ти (тридцяти) календарних днів з дати одержання повідомлення про таку вимогу банку.

Забезпечене порукою зобов`язання боржника поручитель повинен виконати протягом 5-ти календарних днів з моменту отримання письмової вимоги кредитора (п. 2.1. договору поруки).

Як вбачається з укладеного сторонами кредитного договору строк повернення кредитних коштів є таким, що настав.

За змістом ч. 1 ст. 546 Цивільного кодексу України виконання зобов`язання може забезпечуватися, зокрема, порукою.

За договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов`язання частково або у повному обсязі. Поручителем може бути одна особа або кілька осіб (ст. 553 Цивільного кодексу України).

У разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя (ч. 1 ст. 554 Цивільного кодексу України).

Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки (ч. 2 ст. 554 Цивільного кодексу України).

Порука припиняється після закінчення строку поруки, встановленого договором поруки. Якщо такий строк не встановлено, порука припиняється у разі виконання основного зобов`язання у повному обсязі або якщо кредитор протягом трьох років з дня настання строку (терміну) виконання основного зобов`язання не пред`явить позову до поручителя. Якщо строк (термін) виконання основного зобов`язання не встановлений або встановлений моментом пред`явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор протягом трьох років з дня укладення договору поруки не пред`явить позову до поручителя. Для зобов`язань, виконання яких здійснюється частинами, строк поруки обчислюється окремо за кожною частиною зобов`язання, починаючи з дня закінчення строку або настання терміну виконання відповідної частини такого зобов`язання (ч. 4 ст. 559 Цивільного кодексу України).

Відповідно до п. 5.1 договору поруки цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє 120 місяців з дати набуття ним чинності.

Крім того, у п. 1.4. договору поруки зазначено, що поручитель відповідає перед кредитором в тому ж розмірі, що і боржник, включаючи сплату кредиту, процентів за користування кредитом, комісій, штрафів, пені та інших платежів, відшкодування збитків. За цим договором поручитель поручається перед кредитором за виконання зобов`язань боржника по всіх наданих боржнику траншах за кредитом.

Оскільки поручитель поручився за зобов`язаннями боржника у повному обсязі, позивач набув право вимоги до поручителя, як відповідача, щодо погашення заборгованості за кредитним договором.

Згідно з наявним у справі розрахунком станом на 09.12.2020 загальна заборгованість боржника банку за кредитним договором №К04014/2020 від 11.06.2020 складає 12 533 555,60 грн (дванадцять мільйонів п`ятсот тридцять три тисячі п`ятсот п`ятдесят п`ять гривень 60 копійок ) грн., з яких: основний борг у сумі 11600000,00 грн., заборгованість за процентами за період з 26.06.2020 по 08.12.2020 у сумі 933555,55 грн.

На момент розгляду справи доказів погашення заборгованості за кредитом, заборгованості за простроченими відсотками відповідачами не надано.

За викладеного, є правомірними та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги про солідарне стягнення з відповідачів-1-5 на користь позивача основного боргу у сумі 11600000,00 грн. та заборгованості за процентами за період з 26.06.2020 по 08.12.2020 у сумі 933555,55 грн.

Суд відхиляє посилання Товариства з обмеженою відповідальністю "Промхімснаб Плюс" на лист № 2809-20 від 29.09.2020, яким Товариство просило:

- з жовтня 2020 року переглянути розмір процентної ставки за кредитним договором

№ К04014/2020 від 11 червня 2020 року та встановити ії в розмірі 14 (чотирнадцять) процентів річних;

- впровадити для Товариства, починаючи з жовтня місяця цього року по березень 2021 року включно, пільгові умови з обслуговування кредитного договору строком на 6 (шість) місяців;

- на пільговий період затвердити новий графік зі сплати процентів за кредитним договором та зниження ліміту кредиту;

- на пільговий період (з 01 жовтня 2020 року по березень 2021 року включно), звільнити Позичальника від зобов`язання зі зниження ліміту кредиту. Щомісячний розмір сплати процентів за кредитним договором № К04014/2020 від 11 червня 2020 року, встановити у фіксованому розмірі - 100 000,00(сто тисяч ) гривень. Несплачену суму за процентами та розмір незниженого ліміту кредиту за пільговий період, перенести з рівномірним розподілянням цієї суми на 2021 рік, починаючи з квітня 2021 року.

Відповідно до п.9.2. договору, цей договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою сторін. Зміни та доповнення до цього договору викладаються у письмовій формі та набувають чинності з моменту їх підписання.

Будь-які повідомлення, які направляються сторонами одна одній в рамках цього договору, повинні бути здійснені у письмовій формі та будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом або доставлені особисто на адресу сторін (п.9.7. кредитного договору).

Слід зазначити, що доказів направлення на адресу банку 29.09.2020 листа за № 2809-20 про зміну умов кредитування матеріали справи не містять, як і не містять доказів підписання додаткової угоди до кредитного договору щодо зміни процентної ставки та умов кредитування.

Таким чином, твердження відповідачів необгрунтовані та не відповідають дійсності.

Згідно зі ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір підлягає стягненню на користь позивача з відповідача-1 у сумі 37 600,69грн, з відповідачів -2,3,4,5 - по 37 600,66грн з кожного.

Витрати по сплаті судового збору у розмірі 1051,00грнгрн. за подання заяви про забезпечення позову покласти на позивача.

Керуючись ст. ст. 2, 73, 74, 76-79, 86, 91, 129, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов Публічного акціонерного товариства "МТБ Банк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Промхімснаб Плюс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Еверест-95", Товариства з обмеженою відповідальністю "Хімтермінал", Товариства з обмеженою відповідальністю "Справжні Фарби", ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором № К04014/2020 від 11.06.2020 та договорами поруки в сумі 12 533 555,60грн. - задовольнити в повному обсязі.

Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Промхімснаб Плюс" (49040, м. Дніпро, провулок Джинчарадзе, будинок 4, квартира 53, ідентифікаційний код 32905961), Товариства з обмеженою відповідальністю "Еверест-95" (49068, м. Дніпро, вул. Гвардійська, буд. 20, ідентифікаційний код 39238831), Товариства з обмеженою відповідальністю "Хімтермінал" (49000, м. Дніпро, вулиця Карла Лібкнехта, будинок 14, квартира 18, ідентифікаційний код 30548648), Товариства з обмеженою відповідальністю "Справжні Фарби" (49000, м. Дніпро, вул. Гвардійська, буд. 20, ідентифікаційний код 32513664), ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) на користь Публічного акціонерного товариства "МТБ Банк" (68003, Одеська область, м. Чорноморськ, просп. Миру, буд. 28, ідентифікаційний код 21650966) заборгованість за кредитним договором №К04014/2020 від 11.06.2020 та договорами поруки у сумі 12 533 555,60 грн (дванадцять мільйонів п`ятсот тридцять три тисячі п`ятсот п`ятдесят п`ять гривень 60 копійок ) грн., з яких: основний борг у сумі 11600000,00 грн. (одинадцять мільйонів шістсот тисяч гривень 00 копійок), заборгованість за процентами у сумі 933555,55 (дев`ятсот тридцять три тисячі п`ятсот п`ятдесят п`ять гривень 55 копійок), видати наказ.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Промхімснаб Плюс" (49040, м. Дніпро, провулок Джинчарадзе, будинок 4, квартира 53, ідентифікаційний код 32905961) на користь Публічного акціонерного товариства "МТБ Банк" (68003, Одеська область, м. Чорноморськ, просп. Миру, буд. 28, ідентифікаційний код 21650966) витрати по сплаті судового збору у сумі 37 600,69грн, видати наказ.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Еверест-95" (49068, м. Дніпро, вул. Гвардійська, буд. 20, ідентифікаційний код 39238831) на користь Публічного акціонерного товариства "МТБ Банк" (68003, Одеська область, м. Чорноморськ, просп. Миру, буд. 28, ідентифікаційний код 21650966) витрати по сплаті судового збору у сумі 37 600,66грн, видати наказ.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Хімтермінал" (49000, м. Дніпро, вулиця Карла Лібкнехта, будинок 14, квартира 18, ідентифікаційний код 30548648) на користь Публічного акціонерного товариства "МТБ Банк" (68003, Одеська область, м. Чорноморськ, просп. Миру, буд. 28, ідентифікаційний код 21650966) витрати по сплаті судового збору у сумі 37 600,66грн, видати наказ.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Справжні Фарби" (49000, м. Дніпро, вул. Гвардійська, буд. 20, ідентифікаційний код 32513664) на користь Публічного акціонерного товариства "МТБ Банк" (68003, Одеська область, м. Чорноморськ, просп. Миру, буд. 28, ідентифікаційний код 21650966) витрати по сплаті судового збору у сумі 37 600,66грн, видати наказ.

Стягнути з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) на користь Публічного акціонерного товариства "МТБ Банк" (68003, Одеська область, м. Чорноморськ, просп. Миру, буд. 28, ідентифікаційний код 21650966) витрати по сплаті судового збору у сумі 37600,66грн, видати наказ.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення до Центрального апеляційного господарського суду безпосередньо або через Господарський суд Дніпропетровської області. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 25.05.2021

Суддя Н.М. Євстигнеєва

Часті запитання

Який тип судового документу № 97132694 ?

Документ № 97132694 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 97132694 ?

Дата ухвалення - 17.05.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 97132694 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 97132694 ?

В Господарський суд Дніпропетровської області
Попередній документ : 97132693
Наступний документ : 97132695