Ухвала суду № 96542723, 26.04.2021, Господарський суд Чернігівської області

Дата ухвалення
26.04.2021
Номер справи
927/367/21
Номер документу
96542723
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

У Х В А Л А

26 квітня 2021 року м. Чернігівсправа № 927/367/21 Господарський суд Чернігівської області у складі судді Фесюри М.В., при секретарі судового засідання Скороход А.О., розглянувши матеріали справи за заявою

Кредитора: Приватного підприємства "Експертна фірма "АС-Експерт", код ЄДРПОУ 32480990, вул. Нахімова, буд. 30, м. Чернігів, 14014

до Боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "РК Креатив Плюс", код ЄДРПОУ 40143209, вул. Толстого, 149, м. Чернігів, 14014

про відкриття провадження у справі про банкрутство

За участю представників учасників справи: в судове засідання не з`явились;

У судовому засіданні відповідно до ч.6 ст.233 Господарського процесуального кодексу України оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство "Експертна фірма "АС-Експерт" звернулось до Господарського суду Чернігівської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РК Креатив Плюс" у зв`язку з неспроможністю останнього виконати грошові зобов`язання перед кредитором.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 14.04.2021 вказана вище заява була прийнята до розгляду з призначенням підготовчого засідання на 26.04.21; запропоновано боржнику надати суду відзив на заяву відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства.

До відділу документального забезпечення суду (канцелярії) від боржника надійшов відзив, в якому боржник визнає наявність заборгованості перед Товариством з обмеженою відповідальністю "РК Креатив Плюс" у розмірі 182709,68 грн станом на 12.04.21, яка виникла по Договору №12/11-19-02 про надання послуг від 12.11.19.

Учасники справи в судове засідання не з`явились.

Згідно з абз.2 ч.1 ст.39 Кодексу України з процедур банкрутства неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, не перешкоджають проведенню засідання.

З огляду на те, що явка учасників провадження у справі про банкрутство обов`язковою не визнавалась, суд вважає за можливе розглянути заяву кредитора у судовому засіданні без участі осіб, які не прибули.

Розглянувши у підготовчому засіданні подані документи та дослідивши надані докази, суд встановив наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю "РК Креатив Плюс" зареєстроване в якості юридичної особи 26.11.2015, про що у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесені відомості за № 10701020000060609.

З матеріалів справи вбачається, що боржник має кредиторську заборгованість перед Приватним підприємством "Експертна фірма "АС-Експерт" в сумі 182 709,68 грн, по Договору №12/11-19-02 про надання послуг від 12.11.19, укладеного між ПП "Експертна фірма "АС-Експерт" та ТОВ "РК Креатив Плюс", згідно умов якого ТОВ "РК Креатив Плюс" мало сплатити ПП "Експертна фірма "АС-Експерт" за надані послуги 182 709, 68 грн шляхом перерахування на рахунок ПП "Експертна фірма "АС-Експерт" протягом 10 банківських днів після підписання актів виконаних робіт. Так, згідно актів прийому-передачі послуг від 31.12.19 на суму 24000,00 грн, від 18.11.20 на суму 23709,68 грн, від 30.06.20 на суму 45000,00 грн, від 31.03.20 на суму 45000,00 грн, від 30.09.20 на суму 45000,00 грн підписані та скріплені печатками обох сторін, ПП "Експертна фірма "АС-Експерт" виконало, а ТОВ "РК Креатив Плюс" прийняло послуги на загальну суму 182709,68 грн. та підтверджується також підписаного та скріпленого печатками обох сторін актом від 19.03.21 звірки розрахунків станом на 18.10.20. У відзиві боржник щодо заборгованості не заперечив, наявність боргу пояснює відсутністю діяльності підприємства, коштів та майна.

Як вбачається з матеріалів справи, кредитор звертався до боржника з проханням (претензія №22/03-21-1 від 22.03.21) у семиденний термін з дня його отримання провести розрахунок та погасити існуючу заборгованість.

У відповідь (від 25.03.21 №25/03-21-01) на претензію боржник повідомив про визнання заборгованості в сумі 182709,68 грн. та відсутністю коштів на її погашення через тяжке фінансове становище.

Відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Термін оплати наданих послуг згідно умов п.5.2. Договору - протягом 10 календарних робочих днів з дати підписання сторонами акту приймання-передачі наданих послуг в порядку, передбаченому розділом 6 Договору, а тому строки виконання боржником взятих на себе договірних зобов`язань по актах прийому-передачі послуг від 31.12.19 на суму 24000,00 грн, від 18.11.20 на суму 23709,68 грн, від 30.06.20 на суму 45000,00 грн, від 31.03.20 на суму 45000,00 грн, від 30.09.20 на суму 45000,00 грн є такими, що настали; вимога про погашення заборгованості залишилась з боку боржника не виконаною.

За змістом ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства, грошове зобов`язання - зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України;

кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника;

неплатоспроможність - неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов`язання перед кредиторами не інакше, як через застосування процедур, передбачених цим Кодексом.

Частиною 3 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що якщо провадження у справі відкривається за заявою кредитора, господарський суд перевіряє можливість боржника виконати майнові зобов`язання, строк яких настав. Боржник може надати підтвердження спроможності виконати свої зобов`язання та погасити заборгованість.

Дослідивши наявні в матеріалах справи письмові докази, суд дійшов висновку про відсутність можливості боржника виконати грошові зобов`язання, строк яких настав; підтвердження спроможності виконати свої зобов`язання та погасити існуючу заборгованість боржник не надав.

Відповідно до ч. 1, 2, 5 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

За результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі або про відмову у відкритті провадження у справі.

В підготовчому засіданні господарським судом не було встановлено підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РК Креатив Плюс"; натомість наявні в матеріалах справи документи свідчать про неможливість боржника виконати грошові зобов`язання, що є підставою для відкриття провадження у справі про банкрутство.

Згідно з ч. 8 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство зазначається, зокрема про призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати.

За змістом п. 21 розділу «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Кодексу України з процедур банкрутства, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією у разі відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.

Заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), крім відомостей, передбачених частиною першою статті 34, частиною другою статті 116 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією.

Ініціюючий кредитор або боржник - фізична особа додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, про участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу.

Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), призначає арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, розпорядником майна або керуючим реструктуризацією.

Звертаючись із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РК Креатив Плюс", Приватне підприємство "Експертна фірма "АС-Експерт" просило, серед іншого, обов`язки розпорядника майна покласти на арбітражного керуючого Стук І.М., про що було подано відповідну заяву останнього (з повідомленням про те, що він не належить до жодної категорії осіб, зазначених у ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства).

З урахуванням наведених вище положень п. 21 розділу «Прикінцеві та Перехідні положення» Кодексу України з процедур банкрутства, а також враховуючи відсутність підстав для відхилення кандидатури, суд вважає за можливе розпорядником майна боржника призначити арбітражного керуючого Стук Ірину Михайлівну.

Положеннями ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду.

Розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна або ліквідатора визначається в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна, ліквідатора, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відновлення відкриття провадження у справі.

У разі якщо процедура триває після закінчення авансованих заявником коштів, основна винагорода арбітражного керуючого сплачується за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі (абз.7 ч.2 ст.30 Кодексу).

Боржником не було надано відомостей про середньомісячну заробітну плату керівника за останні дванадцять місяців його роботи, а тому враховуючи наведені вище приписи ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства, суд вважає за необхідне встановити основну грошову винагороду арбітражного керуючого Стук І.М. за виконання повноважень розпорядника майна в розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень розпорядника майна за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором) на депозитний рахунок Господарського суду Чернігівської області.

Вимога кредитора щодо стягнення з боржника витрат на оплату судового збору в сумі 22 700,00 грн. та 54 000,00 грн. витрат на авансування винагороди арбітражного керуючого судом відхиляється, оскільки згідно положень Кодексу України з процедур банкрутства (ст. 61, 64) такі витрати задовольняються в першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна боржника.

Керуючись ст. 1, 28, 30, 34, 39, п. 21 розділу «Прикінцеві та Перехідні положення» Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 233, 234, 240 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1.Відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РК Креатив Плюс", (код ЄДРПОУ 40143209, вул. Толстого, 149, м. Чернігів, 14014).

2.Визнати грошові вимоги кредитора - Приватного підприємства "Експертна фірма "АС-Експерт", (код ЄДРПОУ 32480990), у сумі 182 709,68 грн, 22 700,00 грн. судового збору та 54 000,00 грн. витрат на авансування винагороди арбітражному керуючому.

3.Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

4.Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на 170 календарних днів.

5.Призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Стук Ірину Михайлівну (ід. код НОМЕР_1 , свідоцтво №127, видано Міністерством Юстиції України 29.01.2013, адреса для листування: АДРЕСА_1, ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_1.

6.Встановити розпоряднику майна Стук І.М. грошову винагороду в розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним своїх повноважень, за рахунок коштів, авансованих кредитором (Приватним підприємством "Експертна фірма "АС-Експерт") на депозитний рахунок Господарського суду Чернігівської області.

7.Зобов`язати розпорядника майна надати суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів до 01.06.2021.

8.Строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна встановити до 07.06.2021.

9.Попереднє засідання суду призначити на 30.06.2021 о 11:30. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 20, зал судових засідань №301.

11.Оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство на офіційному вебпорталі судової влади України, текст якого додається.

11.Копії даної ухвали надіслати: кредитору, боржнику, арбітражному керуючому Стук І.М., ГУ ДПС у Чернігівській області (вул. Реміснича, 11, м. Чернігів, 14000, ch.official@tax.gov/ua), Новозаводському районному суду м. Чернігова (14000, м. Чернігів, вул. Мстиславська, 17, inbox@nz.cn.court.gov.ua), Чернігівському окружному адміністративному суду (inbox@adm.cn.court.gov.ua, 14005, м. Чернігів, вул. Київська, 23), Центральному відділу ДВС у місті Чернігові Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (info_tsr@cnm.cn.dvs.gov.ua, вул. Шевченка, 118, м. Чернігів, 14030), Управлінню адміністративних послуг Чернігівської міської ради (cnap@chernigiv-rada.gov.ua, вул. Рокосовського, 20а, м. Чернігів, 14000), сектору з питань банкрутства у Чернігівській області відділу банкрутства Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) (bankrutstvo@cn.minjust.gov.ua, проспект Миру, 43, к.215, м. Чернігів, 14005).

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду у строк, встановлений ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням п.17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складений та підписаний 26 квітня 2021 року.

Суддя М.В. Фесюра

Веб-адреса Єдиного державного реєстру судових рішень, розміщена на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: http://reyestr.court.gov.ua/

Часті запитання

Який тип судового документу № 96542723 ?

Документ № 96542723 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 96542723 ?

Дата ухвалення - 26.04.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96542723 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 96542723 ?

В Господарський суд Чернігівської області
Попередній документ : 96542722
Наступний документ : 96542726