Рішення № 96404784, 21.04.2021, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
21.04.2021
Номер справи
904/663/21
Номер документу
96404784
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.04.2021м. ДніпроСправа № 904/663/21

За позовом Впроваджувально-виробничого товариства з обмеженою відповідальністю "Ватек", м. Київ

до Комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" Криворізької міської ради, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

про стягнення грошових коштів

Суддя Ярошенко В.І.

Без участі (повідомлення) представників сторін

ПРОЦЕДУРА

Впроваджувально-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Ватек" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" Криворізької міської ради про стягнення грошових коштів у розмірі 1 018 022, 89 грн, з яких: 820 000 грн - сума основного боргу, 64 340, 83 грн - 3 % річних, 129 682, 06 грн - інфляційні втрати.

Ухвалою суду від 09.02.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін; відповідачу для подання відзиву на позов встановлено 15-тиденний строк з дня отримання даної ухвали.

Частиною 3 статті 120 Господарського процесуального суду України передбачено, що виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

Відповідно до статті 93 Цивільного кодексу України місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

Згідно з пунктом 10 частини 2 статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", місцезнаходження юридичної особи фіксується в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР).

Положеннями частини 6 статті 242 Господарського процесуального суду України передбачено, що днем вручення судового рішення є, зокрема, день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Ухвала суду про відкриття провадження у справі від 09.02.2021 була надіслана відповідачу на його юридичну адресу, вказану в ЄДР, а саме: 50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Аеропорт, з урахуванням Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України № 958 від 28.11.2013, що підтверджується штемпелем суду про відправлення вихідної кореспонденції на звороті відповідного судового процесуального документу.

Поштовий конверт з ухвалою суду повернувся з доданою до нього довідкою оператора поштового зв`язку про причини невручення - "за закінченням терміну зберігання". Відтак є всі підстави вважати, що відповідач свідомо не забирав рекомендовану поштову кореспонденцію суду з поштового відділення, тобто фактично відмовився від її отримання. Вказаний факт свідчить про належне повідомлення відповідача про відкриття провадження у справі та можливість подання до суду заяв по суті справи, але останній не скористався своїм правом на подання відзиву на позов у встановлений судом строк.

Разом з тим, стаття 43 Господарського процесуального кодексу України зобов`язує учасників судового процесу та їх представників добросовісно користуватись процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається.

Відповідно до ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, яка кореспондується із ч. 2 ст. 178 цього Кодексу, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

За викладених обставин, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами.

Згідно зі статтею 248 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

В порядку статті 240 Господарського процесуального кодексу України судом прийнято рішення у справі.

АРГУМЕНТИ СТОРІН

Позиція позивача

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем своїх зобов`язань за договором поставки № 18 від від 28.02.2020 в частині повної та своєчасної оплати за поставлений товар.

Позиція відповідача

Відповідач не скористався своїм процесуальним правом на подання відзиву на позов.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ ТА ДОКАЗИ, ЩО ЇХ ПІДТВЕРДЖУТЬ

28.02.2018 між Впроваджувально-виробничим товариством з обмеженою відповідальністю "Ватек" (далі – постачальник, позивач) та комунальним підприємством "Міжнародний аеропорт кривий Ріг" Криворізької міської ради (далі – замовник, відповідач) було укладено договір поставки № 18 (далі – договір, арк. с. 9-11).

Відповідно до пункту 1.1 договору постачальник зобов`язується поставити та передати у власність замовника, а замовник прийняти та оплатити доглядове обладнання (далі – обладнання), в асортименті, кількості та за цінами, що наведені в специфікації (додаток 1), що є невід`ємною частиною цього договору.

Найменування обладнання: рентгенотелевізійний інтроскоп Rapiscan 620XRW140, виробник: Rapiscan Systems Ltd (п. 1.2 договору).

Згідно з пунктом 1.3 договору під поставкою розуміється безпосередня поставка обладнання, його монтаж та пусконаладка (далі – роботи), які проводяться за адресою: м. Кривий Ріг, Аеропорт.

За умовами пункту 2.1 договору ціна договору в національній валюті України складає 820 000 грн, в тому числі ПДВ (20%) – 136 666, 67 грн.

Розділом 3 договору визначено порядок розрахунків. Так, оплата здійснюється в наступному порядку:

- авансовий платіж у розмірі 25% від ціни договору згідно п. 2.1, що складає 205 000 грн, в тому числі ПДВ 34 166, 67 грн, здійснюється замовником шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок постачальника протягом 7-ми банківських днів після підписання договору (п. 3.1.1 договору);

- другий платіж у розмірі 25% від ціни договору згідно п. 2.1, що що складає 205 000 грн, в тому числі ПДВ 34 166, 67 грн, здійснюється замовником до 31.03.2018;

- третій платіж у розмірі 25% від ціни договору згідно п. 2.1, що що складає 205 000 грн, в тому числі ПДВ 34 166, 67 грн, здійснюється замовником до 30.04.2018;

- останній платіж у розмірі 25% від ціни договору згідно п. 2.1, що що складає 205 000 грн, в тому числі ПДВ 34 166, 67 грн, здійснюється замовником до 31.05.2018.

Відповідно до пункту 4.1 договору постачальник зобов`язується поставити обладнання на умовах DDP, Кривий Ріг: м. Кривий Ріг, Аеропорт, протягом двох тижнів з моменту підписання договору.

Поставка обладнання не передбачає його розвантаження в узгодженому пункті, розвантаження здійснюється технічними засобами та за кошти замовника (п. 4.2 договору).

Замовник несе відповідальність за цілісність обладнання з моменту підписання акту прийому-передачі обладнання та виконаних робіт (додаток 2) (п. 4.4 договору).

Згідно з пунктом 5.3 договору по завершенню всіх етапів робіт по договору сторони підписують акт прийому-передачі обладнання та виконаних робіт (додаток 2). В разі відмови від підписання акту замовник зобов`язаний протягом п`яти робочих днів без врахування часу поштового відправлення надати обґрунтовану письмову відмову від його підписання. Якщо протягом вказаного терміну замовник не виконає жодної з вказаних умов, акт вважається підписаним і зобов`язання постачальника виконаними в повному обсязі, а замовник не має жодних зауважень щодо виконання постачальником умов цього договору.

Зобов`язання постачальника обладнання вважаються виконаними з дня підписання акту прийому-передачі обладнання та виконаних робіт. Зобов`язання замовника вважаються виконаними з моменту оплати загальної ціни договору та підписання акту прийому-передачі обладнання та виконаних робіт (п. 5.4 договору).

Пунктом 7.2 договору передбачено, що в разі порушення строків оплати, обумовлених в розділі 3 до договору, замовник зобов`язаний, за вимогою, сплатити постачальнику пеню в розмірі 0,1% від суми заборгованості за кожен день затримки оплати, але не більше 5% від загальної ціни договору.

За умовами пункту 7.8 договору сплата неустойки (штрафу, пені) і відшкодування збитків, заподіяних неналежним виконанням зобов`язань, не звільняють сторони від виконання зобов`язань за цим договором у дійсності.

Даний договір вступає в силу з дати його підписання і діє до 31.12.2018.

До договору сторонами було підписано специфікацію (додаток 1), в якій узгоджено поставку товару – рентгенотелевізійного інтроскопу Rapiscan 620XRW140 в кількості 1 шт за ціною 820 000 грн з ПДВ (арк. с. 11).

На виконання умов договору позивач поставив відповідачу обладнання на суму 820 000 грн (товар) та здійснив його монтаж і пусконаладку, що підтверджується актом № 01 прийому-передачі обладнання та виконаних робіт від 28.02.2018, копія якого міститься у матеріалах справи (арк. с. 12). Вказаний акт підписаний уповноваженим представником відповідача без заперечень та зауважень і містить відтиск печатки Комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" Криворізької міської ради.

Позивач стверджує, що відповідач оплату за отриманий товар у визначені договором порядку та строки не здійснив, у зв`язку з чим за ним утворилась заборгованість в розмірі 820 000 грн.

Зазначені обставини і стали причиною звернення позивача до суду з даними позовом, в якому позивач, окрім суми основного боргу в розмірі 820 000 грн, просить суд стягнути з відповідача також 3% річних у розмірі 68 340, 83 грн та суму інфляційних втрат у розмірі 129 682, 06 грн.

ОЦІНКА АРГУМЕНТІВ СТОРІН, ВИСНОВКИ СУДУ

Щодо правовідносин сторін

Частиною 1 статті 712 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

З огляду на наявний в матеріалах справи договір та обставини справи, між позивачем та відповідачем виникли правовідносини з поставки товару.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін (ч. 2 ст. 712 Цивільного кодексу України).

Щодо суми основного боргу

За приписами частини 1 статті 692 Цивільного кодексу України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Частиною 1 статті 530 Цивільного кодексу України визначено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

З урахуванням умов пункту 3.1 договору строк виконання відповідачем зобов`язання з оплати вартості поставленого позивачем товару є таким, що настав.

Відповідач своїх зобов`язань з оплати вартості отриманого товару не виконав, у зв`язки з чим за ним перед позивачем обліковується заборгованість у розмірі 820 000 грн.

Згідно зі статтею 526 Цивільного кодексу України зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Частиною 1 статті 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином (ч. 7 ст. 193 Господарського кодексу України).

Відповідно до положень статті 599 Цивільного кодексу України зобов`язань припиняється виконанням, проведеним належним чином.

На момент розгляду справи доказів погашення заборгованості перед позивачем за поставлений товар відповідачем суду не надано.

Враховуючи наведене, позовні вимоги в частині суми основного боргу в розмірі 820 000 грн визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Щодо сум 3% річних та інфляційних втрат

Статтею 610 Цивільного кодексу України визначено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). За приписами статті 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Позивач за порушення відповідачем зобов`язання з оплати отриманого ним товару заявив до стягнення з останнього 3% річних у розмірі 68 340, 83 грн за загальний період з 13.03.2018 по 27.01.2021 та інфляційні втрати в розмірі 129 682, 06 грн за загальний період з березня 2018 року по січень 2021 року.

Нормою частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України встановлено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Перевіривши наданий розрахунок 3% річних за визначені позивачем періоди, суд встановив, що заявлена до стягнення сума вказаних нарахувань є вірною.

Згідно з Законом України "Про індексацію грошових доходів населення" індекс споживчих цін (індекс інфляції) обчислюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях. На даний час індекс інфляції розраховується Державною службою статистики України і щомісячно публікується, зокрема, в газеті "Урядовий кур`єр".

Розмір боргу з урахуванням індексу інфляції визначається виходячи з суми боргу, що існувала на останній день місяця, в якому платіж мав бути здійснений, помноженої на індекс інфляції, визначений названою Державною службою, за період прострочення починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому мав бути здійснений платіж, і за будь-який місяць (місяці), у якому (яких) мала місце інфляція. При цьому в розрахунок мають включатися й періоди часу, в які індекс інфляції становив менше одиниці (тобто мала місце дефляція).

Розрахунок суми боргу з врахуванням індексу інфляції здійснюється шляхом множення суми заборгованості (на момент її виникнення) на сукупний індекс інфляції за період прострочення платежу. При цьому, сума, яка внесена з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується з врахуванням цього місяця, якщо сума внесена з 16 по 31 день місяця, розрахунок починається з наступного місяця. Аналогічно, якщо погашення заборгованості здійснено з 1 по 15 день відповідного місяця, інфляційні втрати розраховуються без врахування цього місяця, якщо з 16 по 31 день місяця, інфляційні втрати розраховуються з врахуванням даного місяця.

Перевіркою розрахунку інфляційних втрат судом виявлено помилку в застосованому позивачем значенні індексу інфляції за січень 2021 року: вказано 100, 2 замість правильного значення 101, 3. Однак, оскільки заявлена до стягнення з відповідача сума інфляційних втрат знаходиться у межах здійсненого судом перерахунку, то вимоги в цій частині позову визнаються судом обґрунтованими.

На підставі викладеного, позовні вимоги про стягнення 3% річних у розмірі 68 340, 82 грн та інфляційних втрат у розмірі 129 682, 06 грн підлягають задоволенню в повному обсязі.

СУДОВІ ВИТРАТИ

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України витрати зі сплати судового збору в розмірі 15 270, 34 грн покладаються на відповідача.

Керуючись статтями 2, 73, 74, 76-79, 86, 91, 129, 165, 178, 233, 238, 240, 241, 252 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" Криворізької міської ради (50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Аеропорт; ідентифікаційний код 01173530) на користь Впроваджувально-виробничого товариства з обмеженою відповідальністю "Ватек" (04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, буд. 7; ідентифікаційний код 16301229) основний борг у розмірі 820 000 грн, 3% річних у розмірі 68 340, 83 грн, інфляційні втрати в розмірі 129 682, 06 грн та витрати зі сплати судового збору в розмірі 15 270, 34 грн.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення суду може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня підписання рішення шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Дата підписання рішення - 21.04.2021.

Суддя В.І. Ярошенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 96404784 ?

Документ № 96404784 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 96404784 ?

Дата ухвалення - 21.04.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96404784 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 96404784 ?

В Господарський суд Дніпропетровської області
Попередній документ : 96404782
Наступний документ : 96404788