Рішення № 96337136, 15.04.2021, Окружний адміністративний суд міста Києва

Дата ухвалення
15.04.2021
Номер справи
640/21821/19
Номер документу
96337136
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2021 року м. Київ № 640/21821/19

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Шулежка В.П., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін адміністративну справу за позовом приватного підприємства «ЯЛИК» до Антимонопольного комітету України, за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору - Дубровицького навчально-виховного комплексу «Ліцей-школа» Дубровицької районної ради Рівненської області, товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Барбакан» про визнання протиправним та скасування рішення,

В С Т А Н О В И В:

З позовом до Окружного адміністративного суду міста Києва звернулось приватне підприємство «ЯЛИК» (далі - позивач, ПП «ЯЛИК») до Антимонопольного комітету України (далі - відповідач), в якому просить визнати протиправним та скасувати рішення постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель від 25.10.2019 №15437-р/пк-пз, яким ПП «ЯЛИК» відмовлено у задоволенні його скарги від 05.10.2019 №UA-2019-07-25-002923-b.а3; зобов`язати відповідача повторно розглянути скаргу ПП «ЯЛИК» від 05.10.2019 №UA-2019-07-25-002923-b.а3 з урахуванням висновків, викладених в судовому рішенні та встановлених судом порушень процедури закупівель.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що не погоджується з рішенням Замовника щодо визнання переможцем товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Барбакан», оскільки подані у тендерній пропозиції документи не відповідають вимогам, встановленим у тендерній документації Замовника та положенням Закону України «Про публічні закупівлі». На думку позивача, відповідачем необґрунтовано та безпідставно відхилено його скаргу, а оскаржуване рішення постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель підлягає скасуванню.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 13.11.2019 відкрито провадження у адміністративній справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та встановлено відповідачу строк для подання письмового відзиву на позовну заяву у разі невизнання позову.

Представником відповідача подано відзив на позов, в якому зазначив, що твердження позивача про невідповідність документів та довідок товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Барбакан» вимогам тендерної документації є хибними та не відповідають встановленим обставинам в ході розгляду скарги, а рішення Замовника та рішення постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель є обґрунтованими та правомірними.

Представник відповідача просив відмовити у задоволенні позову повністю.

Ухвалою суду від 13.11.2019 залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору Дубровицький навчально-виховний комплекс «Ліцей-школа» Дубровицької районної ради Рівненської області (далі - третя особа 1, Замовник), товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Барбакан» (далі - третя особа 2, ТОВ «Компанія Барбакан») та запропоновано третім особам подати до суду у встановлений строк письмові пояснення з приводу заявлених позовних вимог.

Представник Дубровицького навчально-виховного комплексу «Ліцей-школа» Дубровицької районної ради Рівненської області подав письмові пояснення з приводу заявлених вимог, в яких зазначив, що постійно діючою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель у повній мірі встановлені обставини та прийнято правомірне рішення, що свідчить про відсутність правових підстав для задоволення позову ПП «ЯЛИК». Представник третьої особи 1 вважає, що оскаржуване рішення є законним та обґрунтованим, тому просив відмовити у задоволенні позову повністю.

ТОВ «Компанія Барбакан» письмових пояснень з приводу позовних вимог не подало.

Позивачем подавались заяви про забезпечення позову.

Ухвалами Окружного адміністративного суду міста Києва від 13.11.2019 та від 18.12.2019 відмовлено у задоволенні заяв ПП «ЯЛИК» про забезпечення позову.

Розглянувши документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

Дубровицьким навчально-виховним комплексом «Ліцей-школа» Дубровицької районної ради Рівненської області (Замовник) на веб-порталі РrоZоrrо оприлюднено закупівлю №UA-2019-07-25-002923-b щодо проведення відкритих торгів на закупівлю: «Реконструкція будівель Дубровицького навчально-виховного комплексу «Ліцей-школа» по вул. Макарівській, 11 в м. Дубровиця Рівненської області (влаштування шатрового даху, зовнішнє опорядження фасадів, заміна вікон та зовнішніх дверей, реконструкція системи опалення)» - коригування ДК 021:2015-:45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт».

Для участі в аукціоні свої тендерні пропозиції надали ПП «ЯЛИК», приватне підприємство «Модена», ПП МБЛ «Компані», ТОВ «Компанія Барбакан».

За результатами розгляду тендерних пропозицій Замовником прийнято рішення, оформлене протоколом від 25.09.2019 №27, про визначення переможця даної закупівлі - ТОВ «Компанія Барбакан» та повідомлено про намір Замовника укласти договір з переможцем.

Не погоджуючись із вказаним рішенням Замовника, позивач подав через електронну систему до постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель скаргу від 05.10.2019 №UA-2019-07-25-002923-b.а3.

Рішенням постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель від 25.10.2019 №15437-р/пк-пз, яким ПП «ЯЛИК» відмовлено у задоволенні його скарги від 05.10.2019 №UA-2019-07-25-002923-b.а3.

Позивач вважає, що оскаржуване рішення відповідача є необґрунтованим, протиправним та підлягає скасуванню, у зв`язку з чим звернувся з відповідним позовом до суду.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, що виникли між сторонами, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до частини другої статі 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.1993 № 3659-XII визначено, що Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині: 1) здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб`єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; 2) контролю за концентрацією, узгодженими діями суб`єктів господарювання та дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час регулювання цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб`єктами природних монополій; 3) сприяння розвитку добросовісної конкуренції; 4) методичного забезпечення застосування законодавства про захист економічної конкуренції; 5) здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних закупівель; 6) проведення моніторингу державної допомоги суб`єктам господарювання та здійснення контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції.

Антимонопольний комітет України будує свою діяльність на принципах: законності; гласності; захисту конкуренції на засадах рівності фізичних та юридичних осіб перед законом та пріоритету прав споживачів (стаття 4 Закону України «Про Антимонопольний комітет України»).

Спеціальним законом, який установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади є Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі - Закон №922-VIII).

Частиною третьою статті 8 Закону №922-VIII передбачено, що Антимонопольний комітет України як орган оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав та законних інтересів осіб, пов`язаних з участю у процедурах закупівлі, утворює постійно діючу адміністративну колегію (колегії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Рішення постійно діючої адміністративної колегії (колегій) приймаються від імені Антимонопольного комітету України.

Згідно з пунктом 27 частини першої статті 1 Закону №922-VIII суб`єкт оскарження в органі оскарження - фізична чи юридична особа, яка звернулася до органу оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи.

Виходячи зі змісту частини першої статті 18 Закону №922-VIII, скарга до органу оскарження подається суб`єктом оскарження у формі електронного документа через електронну систему закупівель. Після розміщення скарги суб`єктом оскарження в електронній системі закупівель скарга автоматично вноситься до реєстру скарг і формується її реєстраційна картка. Скарга разом з реєстраційною карткою в день розміщення суб`єктом оскарження автоматично оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу.

Відповідно до частини другої статті 18 Закону №922-VIII скарги, що стосуються тендерної документації та/або прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, що відбулися до закінчення строку, установленого для подання тендерних пропозицій, можуть подаватися до органу оскарження з моменту оприлюднення оголошення про проведення торгів, але не пізніше ніж за чотири дні до дати, установленої для подання тендерних пропозицій.

Згідно частини дев`ятої статті 18 Закону № 922-VІІІ за результатами розгляду скарги орган оскарження має право прийняти рішення про встановлення або відсутність порушень процедури закупівлі (у тому числі порушення порядку оприлюднення або неоприлюднення інформації про закупівлі, передбаченої цим Законом) та про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов`язати замовника повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні документи, роз`яснення, усунути будь-які дискримінаційні умови (у тому числі ті, що зазначені в технічній специфікації, яка є складовою частиною тендерної документації), привести тендерну документацію у відповідність із вимогами законодавства, або за неможливості виправити допущені порушення відмінити процедуру закупівлі.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач, як учасник процедури закупівлі, не погодився із рішенням Замовника щодо визначення переможцем процедури закупівлі ТОВ «Компанія Барбакан» та подав скаргу, в якій посилається на те, що ТОВ «Компанія Барбакан» не підтверджено повноваження учасника щодо підпису документів тендерної пропозиції, що не відповідає вимогам п.1.1 ч.1 Розділу ІІІ Тендерної документації та подано ряд довідок та документів, які не відповідають встановленим вимогам Тендерної документації, відповідно до яких документи повинні бути видані не пізніше дати оприлюднення оголошення про проведення торгів.

Відповідно до пункту 29 частини першої статті 1 Закону №922-VIII тендерна документація - документація щодо умов проведення публічних закупівель, що розробляється та затверджується замовником і оприлюднюється для вільного доступу на веб-порталі Уповноваженого органу та авторизованих електронних майданчиках. Тендерна документація не є об`єктом авторського права та/або суміжних прав.

Частинами першою та третьою статті 16 Закону №922-VIII передбачено, що замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Визначені замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначаються в тендерній документації та вимагаються під час проведення переговорів з учасником (у разі застосування переговорної процедури закупівлі).

Згідно з пунктами 2 та 3 частини другої статті 22 Закону №922-VIII тендерна документація повинна містити, зокрема: один або декілька кваліфікаційних критеріїв до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність вимогам статті 17 у разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним; інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі).

При цьому саме приписи статті 16 цього Закону визначають, що замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

Частиною третьою статті 18 Закону №922-VIII встановлено, що тендерна документація може містити також іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї включити.

Відповідно до пункту 1.1 частини першої Розділу ІІІ Тендерної документації для процедури закупівлі №UA-2019-07-25-002923-b щодо проведення відкритих торгів на закупівлю: «Реконструкція будівель Дубровицького навчально-виховного комплексу «Ліцей-школа» по вул. Макарівській, 11 в м. Дубровиця Рівненської області (влаштування шатрового даху, зовнішнє опорядження фасадів, заміна вікон та зовнішніх дверей, реконструкція системи опалення)» - коригування ДК 021:2015-:45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт» (далі - Документація) тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, в яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення Замовником), та завантаження файлів у форматі «PDF» або «JPEG», зокрема, з документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції. Документи подаються, відповідно до підпункту 5.3 пункту 5 розділу III Документації.

Згідно з підпунктом 10) пункту 4.3. розділу III Тендерної документації встановлено, що до документів, що підтверджують повноваження керівника належать, а саме: копія протоколу установчих/загальних зборів або витяг з протоколу установчих/загальних зборів або копія рішення засновника та наказ/розпорядження про призначення або про вступ на посаду (для суб`єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців за наявності). Якщо один із вищезазначених документів не передбачений (необов`язковий), учасник повинен надати довідку у довільній формі з викладенням обставин, що обґрунтовують відсутність у нього такого документа.

У разі, якщо інтереси учасника представляє не керівник, а саме документи тендерної пропозиції підписує (завіряє) не керівник, а уповноважена ним особа, яку уповноважено під час проведення процедури закупівлі підписувати (завіряти) документи тендерної пропозиції, подається довіреність (доручення) на цю особу учасника про надання повноважень цій особі підписувати (завіряти) документи тендерної пропозиції, а також паспортні дані в довідці довільної форми цієї особи.

Учасник має надати копію статуту (для юридичних осіб) або іншого установчого документу із змінами та доповненнями.

Документація не містить окремих вимог щодо необхідності надання учасником підтвердження оформлення статуту саме відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а також окремих вимог щодо необхідності надання учасником протокольного рішення учасників (акціонерів, власників) з наданням повноважень на підписання тендерної пропозиції та укладання договору (ів) в разі наявності обмежень щодо укладання таких договорів або пояснення щодо ненадання такого документу.

Як вбачається з матеріалів справи, у складі тендерної пропозиції ТОВ «Компанія Барбакан» подано:

протокол № 01/2018 Загальних зборів учасників TOB «Компанія Барбакан», відповідно до якого призначено на посаду директора товариства ОСОБА_1 ;

наказ (розпорядження) TOB «Компанія Барбакан» від 04.04.2018 №21 к про прийняття на роботу, відповідно до якого прийнято на роботу ОСОБА_1 ;

статут TOB «Компанія Барбакан».

З огляду на викладене, перевіривши вказані обставини з урахуванням поданих документів, суд вважає, що твердження ПП «ЯЛИК» щодо відсутності документів, які підтверджують повноваження директора TOB «Компанія Барбакан», як особи уповноваженої укладати договір є безпідставними та необґрунтованими, а тому відповідачем правомірно відхилено скаргу позивача в цій частині.

Крім того, у пункті 4 розділу ІІІ Тендерної документації визначено перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним критеріям та вимогам, згідно законодавства, та подаються у складі тендерної пропозиції, у тому числі:

- Довідку у довільній формі про досвід виконання аналогічного договору щодо виконання робіт з будівництва (нового будівництва або реконструкції або капітального ремонту) об`єктів за 2017 або 2018 або інші попередні роки, яка повинна включати інформацію щодо основних замовників (покупців) (із зазначенням їх найменування, адреси, та контактних телефонів), предмета закупівлі, обсягу (у кількісному або вартісному виразі) та стану належного виконання договору(ів) стосовно якості і строків.

Для підтвердження зазначеної у довідці інформації учасник повинен надати копію аналогічного договору щодо виконання робіт з будівництва (нового будівництва або реконструкції або капітального ремонту) об`єктів за 2017 або 2018 або інші попередні роки та оригінал відгуку [виданий суб`єктом господарювання (з яким було укладено договір) із зазначенням дати і номеру договору (на який надано відгук) та інформації про належне виконання договору, у тому числі стосовно якості та строків];

- Копія витягу з реєстру платників ПДВ - у разі сплати учасником ПДВ, або копія свідоцтва про право сплати єдиного податку чи копія витягу з реєстру платників єдиного податку - у разі сплати учасником єдиного податку. У разі, якщо Учасник не є платником податку на додану вартість та платником єдиного податку, тоді він повинен подати довідку у довільній формі з посиланням на конкретні статті законодавства України про те, що відповідно до законодавства України не передбачено наявність у нього зазначених свідоцтв;

- Копія Відомостей з ЄДРПОУ.

Документація не містить окремих вимог щодо необхідності учасником опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, а також виписки з ЄДР. Документацією передбачено необхідність видачі не раніше дати оприлюднення оголошення про проведення торгів або більш пізню дату саме довідок.

У складі тендерної пропозиції TOB «Компанія Барбакан» міститься довідка про досвід виконання аналогічних договорів від 12.08.2019 № 04/08/12-2019, згідно якої товариство виконувало аналогічні роботи в період грудень 2017 року - вересень 2018 року, зокрема, договір від 19.04.2018 №1, укладений з Комунальним закладом «Рівненський центр соціально-психологічної допомоги» Рівненської обласної ради; лист від 19.06.2019 №134 про виконання умов договору.

Також, TOB «Компанія Барбакан» до тендерної пропозиції додано відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій від 31.05.2019; витяг з реєстру платників податку на додану вартість від 13.03.2017 № 1717154500005.

Суд зазначає, що відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, надані TOB «Компанія Барбакан», свідчать про правовий статус товариства як юридичної особи, дату первинної реєстрації та дату і номер останньої реєстраційної дії.

Відповідно до п. 1 статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - виписка) - документ в електронній або у випадках, передбачених цим Законом, у паперовій формі, який формується за результатами проведення реєстраційних дій і містить відомості про юридичну особу або її відокремлений підрозділ, фізичну особу -підприємця (у тому числі про взяття на облік в органах державної статистики та державної фіскальної служби, видачу ліцензії та документів дозвільного характеру) або громадське формування, що не має статусу юридичної особи, а також про проведену реєстраційну дію.

Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань дають можливість тендерному комітету пересвідчитися, що ТОВ «Компанія Барбакан» не перебуває в процесі припинення.

Також, відповідно до п. 7.4. Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за № 1456/26233, за запитом платника ПДВ контролюючий орган надає безоплатно та безумовно протягом двох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з Реєстру. Витяг діє до внесення змін до Реєстру.

З урахуванням викладеного, виходячи із аналізу зазначених положень чинного законодавства, відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, витяг з реєстру платників ПДВ, опис документів, виписка з ЄДР є документами, що мають правову природу, відмінну від довідки, а тому вимога тендерної документації про те, що довідки (крім довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру/реєстраційного номеру облікової картки платника податків), що видаються будь-якою установою, організацією, підприємством повинні бути видані не раніше дати оприлюднення оголошення про проведення торгів або більш пізню дату, на такі документи не можуть поширюватися.

Таким чином, суд вважає необґрунтованими твердження позивача, тому є правомірним відхилення відповідачем скарги у цій частині.

У контексті з наведеним, слід також зазначити, що у своїх поясненнях представник Дубровицького навчально-виховного комплексу «Ліцей-школа» Дубровицької районної ради Рівненської області зазначив, що рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель від 25.10.2019 №15437-р/пк-пз, є обґрунтованим, яким повно встановлені обставини справи та правомірно відмовлено у задоволенні скарги позивача.

Також, судом встановлено, що між замовником та TOB «Компанія Барбакан» укладено договір, про що опубліковано 31.10.2019 на веб-порталі РrоZоrrо.

Підсумовуючи все вище викладене у сукупності, викладені у позові твердження позивача не знайшли свого підтвердження в ході розгляду справи по суті, в той час відповідачем обґрунтовано надано оцінку викладеним у скарзі доводам та прийнято правомірне рішення.

Таким чином, суд приходить до висновку про правомірність оскаржуваного рішення та відсутність правових підстав для його скасування.

Згідно з частиною першою статті 9 КАС України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

У відповідності до статті 73 Кодексу адміністративного судочинства України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень.

Частиною другою статті 74 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Згідно із частиною першою статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

В даному випадку відповідач, як суб`єкт владних повноважень, довів правомірність та обґрунтованість прийнятого ним оскаржуваного рішення.

Натомість, твердження позивача про протиправність оскарженого рішення, на думку суду, не ґрунтуються на положеннях законодавства та не підтверджуються належними та допустимими доказами.

Враховуючи наведене, системно проаналізувавши норми законодавства, оцінивши докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні, за результатами з`ясування обставини у справі та їх правової оцінки, суд дійшов висновку про необґрунтованість позовних вимог та відсутність підстав для їх задоволення.

Беручи до уваги положення статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України, відшкодування судового збору позивачу не підлягає.

Керуючись ст.ст. 9, 72-77, 90, 139, 241-246, 257-262 Кодексу адміністративного судочинства України суд,

В И Р І Ш И В:

У задоволенні адміністративного позову приватного підприємства «ЯЛИК» (09100, Київська область, м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, 106, офіс 312; код ЄДРПОУ 34019103) відмовити.

Рішення суду набирає законної сили відповідно до ст. 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими ст.ст.293, 295-297 КАС України з урахуванням підпункту 15.5 пункту 15 частини першої Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України в редакції згідно з Законом України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII.

Суддя В.П. Шулежко

Часті запитання

Який тип судового документу № 96337136 ?

Документ № 96337136 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 96337136 ?

Дата ухвалення - 15.04.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96337136 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 96337136 ?

В Окружний адміністративний суд міста Києва
Попередній документ : 96337135
Наступний документ : 96337137