Рішення № 95103434, 12.02.2021, Господарський суд Одеської області

Дата ухвалення
12.02.2021
Номер справи
916/3132/20
Номер документу
95103434
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"12" лютого 2021 р.м. Одеса Справа № 916/3132/20

Господарський суд Одеської області у складі судді: Шаратова Ю.А.

при секретарі судового засідання Кастровій М.С.

розглянувши справу за позовом Акціонерного товариства "Таскомбанк" (01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, буд. 30, код ЄДРПОУ 09806443) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Технолайф" (65058, м. Одеса, просп. Шевченка, буд. 19, код ЄДРПОУ 39662311), ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

про солідарне стягнення заборгованості за Кредитним договором від 27.02.2019 № ID6043845 а саме: 200 413,00 грн. - сума основного боргу, 0,09 грн. - заборгованість за відсотками, 51 504,00 грн. - заборгованість по комісії, 5 427,02 грн. - пеня за період з 25.02.2020 по 25.08.2020, 2 277,10 грн. - штраф за період з 25.02.2020 по 25.08.2020

Представники:

Від позивача - Боднар М.О. (ордер від 09.12.2020 серія ХС № 70981);

Від відповідача ТОВ "Технолайф" - не з`явився;

Від відповідача ОСОБА_1 - не з`явився.

Суть спору:

Акціонерне товариство "Таскомбанк" (далі - Позивач) звернулось до Господарського суду Одеської області із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Технолайф" (далі - Відповідач1) та ОСОБА_1 (далі - Відповідач2) про солідарне стягнення заборгованості за Кредитним договором від 27.02.2019 № ID6043845 а саме: 200 413,00 грн. - сума основного боргу, 0,09 грн. - заборгованість за відсотками, 51 504,00 грн. - заборгованість по комісії, 5 427,02 грн. - пеня за період з 25.02.2020 по 25.08.2020, 2 277,10 грн. - штраф за період з 25.02.2020 по 25.08.2020.

Ухвалою суду від 09.11.2020 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, постановлено розглядати її за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 09.12.2020.

Протокольною ухвалою від 09.12.2020 відкладено підготовче засідання на 28.12.2020.

Протокольною ухвалою від 28.12.2020 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів, закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 20.01.2021.

Протокольною ухвалою від 20.01.2021 оголошено перерву в судовому засіданні до 12.02.2021.

Представник Позивача в судовому засіданні підтримав позовні вимоги та просив суд задовольнити позов.

Позовні вимоги із посиланням на статті 525, 526, 554, 610, 612, 629, 1048, 1050, 1054 Цивільного кодексу України, обґрунтовані невиконанням ТОВ "Технолайф" Кредитного договору від 27.02.2019 № ID6043845 щодо повернення кредиту. Позовні вимоги до ОСОБА_1 обґрунтовані невиконанням Договору поруки від 27.02.2019 № Т 05.10.2018 І 6610.

Відповідач - ТОВ «Технолайф» не забезпечило явку свого повноважного представника до судового засідання, про причини неявки суд не повідомив. На адресу суду надійшов конверт разом із ухвалою суду від 22.01.2021, якою повідомлено Відповідача1 про судове засідання 12.02.2021, з відміткою пошти «адресат відсутній за вказаною адресою». Правильність адреси підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 09.11.2020 місцезнаходженням ТОВ «Технолайф» є: 65058, м. Одеса, просп. Шевченка, буд. 19.

Відзиву на позовну заяву до суду не надходило.

Відповідач - ОСОБА_1 не забезпечив явку свого повноважного представника до судового засідання, про причини неявки суд не повідомив. На адресу суду надійшов конверт разом із ухвалою суду від 22.01.2021, якою повідомлено Відповідача2 про судове засідання 12.02.2021, з відміткою пошти «адресат відсутній за вказаною адресою».

Відзиву на позовну заяву до суду не надходило.

Відповідно до частини другої статті 178 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши представлені докази, заслухавши представника Позивача, суд

в с т а н о в и в:

27.02.2019 між Позивачем та Відповідачем1 підписано електронним цифровим підписом Заяву - договір про приєднання до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «ТАСКОМБАНК» (продукт «Кредит на розвиток бізнесу») № ID6043845 (далі - Договір від 27.02.2019) /а.с. 7-8/.

Відповідно до пунктів 1.1, 1.2 Договору від 27.02.2019 за умови наявності вільних коштів банк зобов`язався надати позичальникові (Відповідачу1) кредит у розмірі та на умовах, встановлених цим договором, а позичальник зобов`язався прийняти, належним чином використати та повернути кредит і сплатити проценти за користування кредитом, а також інші платежі відповідно до умов цього договору. Кредит надається у формі зарахування грошових коштів у сумі кредиту на поточний рахунок позичальника № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» з цільовим використанням на поповнення оборотних коштів і здійснення поточних платежів позичальника, та на придбання основних засобів та інших інвестицій в бізнес.

Згідно із пунктом 2.1, підпунктами 2.3.1, 2.3.2 пункту 2.3 Договору від 27.02.2019 розмір кредиту: 370 000,00 грн. Розмір процентної ставки за користування кредитом: 0,0001 % річних. Розмір комісійної винагороди: 1,99 % від суми виданого кредиту (щомісячно).

Частиною першою статті 11 Цивільного кодексу України встановлено, що цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки, зокрема, з договорів та інших правочинів.

За приписами частини першої статті 193 Господарського кодексу України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Аналогічні положення містяться у статтях 525, 526 Цивільного кодексу України.

Відповідно до статті 536 Цивільного кодексу України за користування чужими грошовими коштами боржник зобов`язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Статтею 1046 Цивільного кодексу України встановлено, що за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Згідно із частинами першою, другою статті 1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Відповідно до статті 553 Цивільного кодексу України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов`язання частково або у повному обсязі. Поручителем може бути одна особа або кілька осіб.

Для забезпечення зобов`язань Відповідача1 за Договором від 27.02.2019 між Позивачем та Відповідачем2 укладено Договір поруки від 27.02.2019 № Т 05.10.2018 І 6610, який було підписано електронним цифровим підписом (а.с. 14) (далі - Договір поруки) /а.с. 11-13/.

Відповідно до пункту 1.1 Договору поруки поручитель (Відповідач2) зобов`язався відповідати перед кредитором (Позивачем), на засадах солідарного боржника, за виконання в повному обсязі Товариством з обмеженою відповідальністю «Технолайф», код за ЄДРПОУ 39662311 зобов`язань, що виникли або можуть виникнути в майбутньому на підставі Заяви - договору № ID6043845 про приєднання до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «ТАСКОМБАНК» (продукт «Кредит на розвиток бізнесу») від 27.02.2019, що укладений між кредитором та боржником, зі всіма можливими змінами та доповненнями до нього, включаючи також ті, що можуть бути укладені в майбутньому.

Згідно із підпунктами 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6 пункту 1.2 Договору поруки поручитель відповідає перед кредитором за виконання боржником усіх зобов`язань за Кредитним договором, в тому числі: повернути кредитору кредит у розмірі 370 000,00 грн. у терміни (строки), визначені кредитним договором та Додатком № 1 до кредитного договору, але в будь-якому випадку не пізніше 27.02.2021; щомісячно сплачувати кредитору проценти за користування кредитом в розмірі 0,0001 % річних з урахуванням порядку та розміру їх зміни згідно умов кредитного договору, та в строки, що встановлені кредитним договором; щомісячно сплачувати комісію за управління кредитом в розмірі 1,99 % від суми виданого кредиту в порядку, встановленому кредитним договором; сплатити кредитору неустойку, пеню, штрафи, та понад суму неустойки, пені, штрафів відшкодовувати збитки, заподіяні кредитору невиконанням або неналежним виконанням боржником своїх зобов`язань за кредитним договором; у випадках, передбачених кредитним договором та/або законодавством України, з дати пред`явлення відповідної вимоги достроково (до настання термінів або строків повернення/сплати, зазначених вище у цьому пункті), повернути кредитору кредит, сплатити проценти за користування ним і виконати інші обов`язки, що виникають із кредитного договору; інших грошових зобов`язань, що виникли на підставі кредитного договору або можуть виникнути на підставі нього у майбутньому, у тому числі, збільшення грошових зобов`язань, які передбачені умовами кредитного договору.

Судом встановлено, що на виконання Договору від 27.02.2019 Позивачем надано Відповідачу1 кредит в розмірі 370 000,00 грн., що підтверджується випискою по особовому рахунку Відповідача1 /а.с. 26/.

З урахуванням часткового погашення сума заборгованості по тілу кредиту (в т.ч. прострочена) станом на 25.08.2020 складає 200 413,00 грн., що підтверджується банківськими виписками з особового рахунку Відповідача1 /а.с. 26-30, 72-76/.

Докази погашення заборгованості по тілу кредиту у вищезазначеному розмірі в матеріалах справи відсутні.

Крім того, Відповідач1 має заборгованість по відсоткам (в т.ч. прострочені) в розмірі 0,09 грн., заборгованість по комісії (в т.ч. простроченій) в розмірі 51 504,00 грн., що підтверджується виписками по особовому рахунку ТОВ «Технолайф» /а.с. 76-81, 82-87/.

Докази погашення заборгованості по відсоткам та комісії за Договором від 27.02.2019 вищезазначеному розмірі в матеріалах справи відсутні.

Відповідно до частини другої статті 20 Господарського кодексу України кожний суб`єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права та законні інтереси зазначених суб`єктів захищаються, зокрема, шляхом застосування штрафних санкцій.

Згідно із статтею 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до пункту 3.3 Договору від 27.02.2019 у випадку порушення позичальником будь-якого із грошових зобов`язань та при реалізації права банку, позичальник сплачує банку пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, за кожен календарний день прострочення.

Судом встановлено, пеня за прострочення оплати за Договором від 27.02.2019 за періоди з 25.02.2020 по 25.08.2020 складає суму в розмірі 5 427,02 грн. Судом перевірено правильність розрахунку наданого Позивачем /а.с. 23-25/.

01.09.2020 Позивач направив на адресу Відповідача1 Повідомлення - вимогу № 20717/70 в якій вимагав достроково погасити у повному обсязі заборгованість за кредитним договором протягом 30 (тридцяти) календарних днів /а.с. 31/.

01.09.2020 Позивач направив на адресу Відповідача2 Повідомлення - вимогу № 20718/70 в якій вимагав достроково погасити у повному обсязі заборгованість за кредитним договором протягом 30 (тридцяти) календарних днів /а.с. 33/.

Щодо позовних вимог про стягнення 2 277,10 грн. - штрафу за період з 25.02.2020 по 25.08.2020, слід зазначити наступне.

Статтею 1055 Цивільного кодексу України визначено, що кредитний договір укладається у письмовій формі. Кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним.

Згідно із частинами першою, другою статті 633 Цивільного кодексу України публічним є договір, в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов`язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв`язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо). Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

Відповідно до частини першої статті 634 Цивільного кодексу України договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Господарський суд зазначає, що умови договорів приєднання розробляються Банком, тому повинні бути зрозумілі усім споживачам і доведені до їх відома. Банк має підтвердити, що на час укладення відповідного договору діяли саме ці умови, а не інші, адже за правилами статей 633, 634 Цивільного кодексу України споживач послуг Банку лише приєднується до тих умов, з якими він ознайомлений.

У Заяві - договорі про приєднання до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «ТАСКОМБАНК» (продукт «Кредит на розвиток бізнесу») від 27.02.2019 підписаній сторонами відсутні умови про встановлення відповідальності у вигляді штрафу.

Позивач, пред`являючи вимоги про погашення кредиту, просить у тому числі, крім тіла кредиту (сума, яку фактично отримав в борг позичальник), стягнути складові його повної вартості, зокрема, відсотки за користування кредитом, комісію за користування кредитом, пеню за несвоєчасність виконання зобов`язань за договором та штраф. При цьому в обґрунтування своїх вимог в частині стягнення штрафу та доводів щодо розміру і порядку нарахування його, Позивач, крім самого розрахунку кредитної заборгованості за договором від 27.02.2019, послався на витяг з Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «ТАСКОМБАНК» Продукт: Кредит на розвиток бізнесу (п. 18.2.5.2) /а.с. 35-41/.

При цьому, матеріали справи не містять підтверджень, що саме цей витяг з Правил розумів Відповідач1 та ознайомився і погодився з ними, підписуючи Заяву-договір про приєднання до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «ТАСКОМБАНК» (продукт «Кредит на розвиток бізнесу»), а також те, що вказані документи на момент отримання Відповідачем1 кредитних коштів взагалі містили умови, зокрема й щодо сплати штрафу, та, зокрема саме у зазначеному розмірі і порядку нарахування в цих документах, що додані банком до позовної заяви.

Крім того, роздруківка із сайту Позивача належним доказом бути не може, оскільки цей доказ повністю залежить від волевиявлення і дій однієї сторони (банку), яка може вносити і вносить відповідні зміни в умови та правила споживчого кредитування. Така позиція наведена в постанові Верховного Суду України від 11 березня 2015 року (провадження № 6-16цс15).

Надані Позивачем витяг з Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «ТАСКОМБАНК» Продукт: Кредит на розвиток бізнесу, з огляду на їх змінний характер, не можна вважати складовою кредитного договору й щодо будь-яких інших встановлених ними нових умов та правил, чи можливості використання банком додаткових заходів, які збільшують вартість кредиту, чи щодо прямої вказівки про збільшення прав та обов`язків кожної із сторін, якщо вони не підписані та не визнаються позичальником, а також, якщо ці умови прямо не передбачені, як у даному випадку - в анкеті-заяві позичальника, яка безпосередньо підписана останнім і лише цей факт може свідчити про прийняття позичальником запропонованих йому умов та приєднання як другої сторони до запропонованого договору.

Зважаючи на викладене суд доходить висновку про відсутність правових підстав для солідарного стягнення з відповідачів 2 277,10 грн. - штрафу за період з 25.02.2020 по 25.08.2020.

Аналогічного висновку дійшов Верховний Суд у постанові від 03.07.2019 у справі № 342/180/17. Відповідно до частини четвертої статті 236 Господарського процесуального кодексу України висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду, враховуються судами при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин.

На підставі викладеного, суд вважає такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги в частині солідарного стягнення з Відповідача1 та Відповідача2 суми заборгованості за Договором від 27.02.2019, а саме 200 413,00 грн. - сума основного боргу, 0,09 грн. - заборгованість за відсотками, 51 504,00 грн. - заборгованість по комісії, 5 427,02 грн. - пеня за період з 25.02.2020 по 25.08.2020.

Керуючись частиною першою статті 11, статтями 525, 526, 536, 549, 553, частинами першою, другою статті 633, частиною першою статті 634, статтею 1046, частинами першою, другою статті 1054 Цивільного кодексу України, частиною другою статті 20, частиною першою статті 193 Господарського кодексу України, статтями 73, 74, 76-80, 86, 123, 124, 129, 236, 237, 238, 240, 241, 327 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Технолайф" (65058, м. Одеса, просп. Шевченка, буд. 19, код ЄДРПОУ 39662311) та ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на користь Акціонерного товариства "Таскомбанк" (01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, буд. 30, код ЄДРПОУ 09806443) 200 413,00 грн. (двісті тисяч чотириста тринадцять гривень 00 коп.) - суму основного боргу, 0,09 грн. (09 коп.) - заборгованості за відсотками, 51 504,00 грн. (п`ятдесят одна тисяча п`ятсот чотири гривні 00 коп.) - заборгованості по комісії, 5 427,02 грн. (п`ять тисяч чотириста двадцять сім гривень 02 коп.) - пені за період з 25.02.2020 по 25.08.2020.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Технолайф" (65058, м. Одеса, просп. Шевченка, буд. 19, код ЄДРПОУ 39662311) на користь Акціонерного товариства "Таскомбанк" (01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, буд. 30, код ЄДРПОУ 09806443) витрати на сплату судового збору в розмірі 1 930,23 грн. (одна тисяча дев`ятсот тридцять гривень 23 коп.).

4. Стягнути з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на користь Акціонерного товариства "Таскомбанк" (01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, буд. 30, код ЄДРПОУ 09806443) витрати на сплату судового збору в розмірі 1 930,23 грн. (одна тисяча дев`ятсот тридцять гривень 23 коп.).

5. Відмовити у задоволенні позову Акціонерного товариства "Таскомбанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Технолайф" та ОСОБА_1 в частині стягнення 2 277,10 грн. - штрафу за період з 25.02.2020 по 25.08.2020.

6. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення господарського суду може бути оскаржене в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги через господарський суд Одеської області відповідно до підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" ГПК України, в строк встановлений частиною першою статті 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст складено 22 лютого 2021 р.

Суддя Ю.А. Шаратов

Часті запитання

Який тип судового документу № 95103434 ?

Документ № 95103434 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 95103434 ?

Дата ухвалення - 12.02.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 95103434 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 95103434 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.
Попередній документ : 95103433
Наступний документ : 95103435