Рішення № 9476351, 18.03.2010, Господарський суд Черкаської області

Дата ухвалення
18.03.2010
Номер справи
11/3176
Номер документу
9476351
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2010 р.Справа №11/3176

Господарський суд Черкаської області в складі: головуючого судді Довганя К.І., при секретарі Атамась Т.В., за участю представників сторін: позивача Гущин В.Г. за довіреністю, відповідача ОСОБА_2 особисто, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю „Ейпріл-Київ” до субєкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_2 про стягнення 14515 грн. 65 коп.

ВСТАНОВИВ:

Заявлено позов про стягнення з відповідача 14515 грн. 65 коп.. боргу за отриманий товар, на умовах укладеного сторонами договору, з урахуванням пені, штрафу та 3% річних. В обґрунтування заявлених вимог позивач послався на те, що на виконання укладеного 01 березня 2009 року між товариством з обмеженою відповідальністю „Ейпріл-Київ” (позивач) та субєктом підприємницької діяльності фізичною особою ОСОБА_2 (відповідач) договору поставки №17 позивач поставив відповідачу товар, за який останній повного розрахунку не провів.

Позивач заявою №04/01 від 04.01.2010р. зменшив розмір позовних вимог, відповідно до якої просить стягнути з відповідача 51 грн. 98 коп. боргу, 1071 грн. 10 коп. штрафу, 2891 грн. 99 коп. пені, 462 грн.71 коп. річних , а всього 4477 грн. 78 коп.

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав з урахуванням заяви про зменшення позовних вимог.

Відповідач підтвердив часткове погашення боргу платіжним дорученням №909 від 25.12.2009р. на суму 10659 грн. 11 коп. У відзиві на позов та у судовому засіданні вказав, що позивачем невірно проведено розрахунок пені та 3 % річних, при цьому визнав заборгованість в сумі 1458 грн. 54 коп. з яких: 51 грн. 98 коп. боргу, 1071 грн. 10 коп. штрафу, 289 грн. 19 коп. пені та 46 грн. 27 коп. річних.

Суд, заслухавши пояснення представника позивача та відповідача, оцінивши наявні у справі докази, встановив наступне:

На підставі укладеного сторонами договору №17 від 01 березня 2009 року позивач поставив відповідачу товар на загальну суму 17066 грн. 76 коп., що підтверджується видатковою накладною №Е-00001028 від 17.04.2009 року.

Згідно п. 2.2. Договору, покупець зобовязаний провести розрахунок за поставлений товар в повному обємі в протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати поставки товару Покупцю.

Відповідач здійснив часткову оплату за поставлений позивачем товар.

Таким чином, позивач свої зобовязання за договором виконав належним чином, однак відповідач у строки, передбачені договором вартість отриманого товару не оплатив, в результаті чого заборгував позивачу за поставлений товар на час порушення провадження у справі 10711 грн. 09 коп.

Згідно п. 8.2 Договору, у разі порушення Покупцем строків оплати Постачальнику зобовязань які передбачені умовами Договору, Покупець зобовязаний сплатити Постачальнику пеню в розмірі 0,05% від вартості заказаної партії товару за кожен день невиконання такого зобовязання. Пеня нараховується з дня порушення умов договору до моменту повного виконання такого зобовязання Покупцем. При цьому, Покупець зобовязаний оплатити Постачальнику пеню на протязі 3 банківських днів з моменту отримання письмового повідомлення від Постачальника.

Також при порушенні господарських зобовязань Покупцем, згідно п. 8.5. Договору застосовується оперативно господарська санкція у вигляді штрафу в розмірі 10 % від загальної суми простроченого зобовязання. Покупець зобовязаний оплатити Постачальнику штраф на протязі 3 банківських днів з моменту отримання письмового повідомлення від Постачальника про оплату штрафу.

Позивач направив на адресу відповідача вимогу № 68 від 02.11.2009р. про погашення боргу та штрафу, яку відповідач отримав особисто про що свідчить підпис на поштовому повідомленні про вручення поштового відправлення, однак залишив її без відповіді та задоволення.

Крім того відповідачу, відповідно до ч.2 ст. 625 ЦК України, були нараховані три проценти річних від простроченої суми в розмірі 462 грн. 71 коп.

Ст.ст. 173, 174, 181, 193 ГК України, ст.ст. ст.ст. 525, 526, 530, 536, 546, 549, 625, 655, 692 ЦК України містять такі положення:

„Господарським визнається зобовязання, що виникає між субєктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим кодексом, в силу якого один субєкт (зобовязана сторона, у тому числі боржник) зобовязаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого субєкта ( виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший субєкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобовязаної сторони виконання її обовязку.

Господарські зобовязання можуть виникати:

-з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладання даного виду договорів.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Одностороння відмова від зобовязання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Зобовязання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений іншим строк оплати товару, та сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

Якщо у зобовязанні встановлений строк ( термін ) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк ( термін ).

Виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

За користування чужими грошовими коштами боржник зобовязаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами.

Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобовязання, на вимогу кредитора зобовязаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочки, а також три відсотки річних від простроченої суми.

Оцінивши фактичні обставини справи та приписи наведеного вище законодавства суд приходить до наступних висновків.

Господарські зобовязання між сторонами виникли на підставі укладеного договору №17 від 01 березня 2009 року. Даний договір, виходячи з його умов, є договором купівлі-продажу. Свої зобовязання за цим договором позивач виконав належним чином та поставив відповідачу товар.

Таким чином, у відповідача виникло зобовязання щодо оплати вартості поставленого товару на умовах договору.

Однак відповідач в порушення вимог ст.ст. 525, 526, 530, 692 ЦК України свої зобовязання щодо оплати вартості придбаного товару належним чином не виконав, заборгувавши позивачу на час розгляду справи 51 грн. 98 коп., які підлягають стягненню з відповідача.

Оскільки відповідач вже в ході розгляду справи сплатив позивачу 10659 грн. 11 коп. основного боргу, то в цій частині предмет спору відсутній, а тому провадження у справі підлягає припиненню.

Судом встановлено, що розрахунок пені в сумі 2891 грн. 99 коп. та 462 грн. 71 коп. річних проведений позивачем невірно. Тому згідно розрахунку проведеного судом та у відповідності до п. 8.2., 8.5. Договору та ст. 625 ЦК України відповідач зобовязаний сплатити позивачу 289 грн. 19 коп. пені, 1071 грн. 10 коп. штрафу та 3% річних, що становлять 46 грн. 27 коп.

В задоволенні решти позовних позовних слід відмовити.

З відповідача на користь позивача підлягають до стягнення витрати останнього на оплату державного мита та на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу пропорційно задоволених вимог.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 49,82-84 ГПК України суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з субєкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_2, АДРЕСА_1 код НОМЕР_1 на користь товариства з обмеженою відповідальністю „Ейпріл-Київ”, 02002, м. Київ, вул. Каховська, 64, код 34475704 - 51 грн. 98 коп. боргу, 289 грн. 19 коп. пені, 1071 грн. 10 коп. штрафу, 42 грн. 27 коп. річних, 121 грн. 17 коп. відшкодування витрат на оплату державного мита та 197 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Провадження в частині стягнення 10659 грн. 11 коп. припинити.

В решті позову відмовити.

Рішення може бути оскаржене до Київського міжобласного апеляційного господарського суду.

Суддя К.І.Довгань

Часті запитання

Який тип судового документу № 9476351 ?

Документ № 9476351 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 9476351 ?

Дата ухвалення - 18.03.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 9476351 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 9476351 ?

В Господарський суд Черкаської області
Попередній документ : 9476348
Наступний документ : 9476352