Рішення № 94259526, 19.01.2021, Волинський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
19.01.2021
Номер справи
140/15665/20
Номер документу
94259526
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ВОЛИНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2021 року ЛуцькСправа № 140/15665/20

Волинський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого-судді Мачульського В.В.,

розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні) адміністративну справу за позовом Головного управління ДПС у Волинській області до Товариства з обмеженою відповідальністю «Семеліт» про стягнення податкового боргу,

ВСТАНОВИВ:

Головне управління ДПС у Волинській області (далі – ГУ ДПС у Волинській області, позивач) звернулося в суд із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Семеліт» (далі – ТзОВ «Семеліт», відповідач) про стягнення з банківських рахунків податковий борг в сумі 420 476,44 грн. в дохід Державного бюджету України.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач не виконує вимоги податкового законодавства щодо своєчасності сплати податків в строки та у розмірах, встановлених Податковим кодексом України (далі - ПК України). Так, зокрема, за відповідачем обліковується податковий борг з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт послуг), який виник 15.04.2018 внаслідок донарахування основного платежу та штрафних санкцій за актом перевірки по податковому повідомленню-рішення від 01.03.2018 №00015371203 в сумі 404 138,75. Також, на податкове повідомлення рішення нараховано пеню в сумі 16 337,39 грн. Відтак загальна сума заборгованості ТзОВ «Семеліт» становить 420 476,14 грн. З метою погашення податкового боргу була сформована та надіслана відповідачу податкова вимога від 23.04.2018 №26662-17, проте вказані заходи не спричинили погашення податкового боргу відповідачем. На підставі вищевикладеного, позивач просить стягнути з банківських рахунків відповідача податковий борг в сумі 420 476,14 грн. в дохід Державного бюджету України.

Ухвалою Волинського окружного адміністративного суду від 17.11.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у даній справі, судовий розгляд справи ухвалено проводити за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи суддею одноособово (а.с.25).

Копія ухвали від 17.11.2020 про відкриття провадження в адміністративній справі була надіслана відповідачу рекомендованою кореспонденцією за адресою місцезнаходження, що зазначена у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проте поштове відправлення повернулося на адресу суду із довідкою відділення поштового зв`язку «за закінченням терміну зберігання» та відбитком штемпеля із датою 22.12.2020 (а.с.28-30), тобто, в розумінні пункту 5 частини шостої статті 251 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) вказана ухвала є врученою 22.12.2020.

Відповідно до частини шостої статті 162 КАС України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Крім того, від учасників справи інших заяв по суті справи чи клопотань про розгляд справ в судовому засіданні не надходило.

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 4, частини другої, пункту 10 частини шостої статті 12, частин першої - третьої статті 257, частини п`ятої статті 262 КАС України дану справу, як справу незначної складності, розглянуто за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у ній матеріалами, з урахуванням строків, визначених статтею 258 КАС України.

Дослідивши письмові докази, суд дійшов висновку, що позов підлягає до задоволення повністю з таких мотивів та підстав.

Судом встановлено, що ТзОВ «Семеліт» 06.09.2017 зареєстроване як юридична особа, перебуває на обліку як платник податків, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 22.10.2019 №1005871025 (а.с.4-6), має відкриті рахунки в банківських установах (а.с.7).

Станом на 12.12.2019 за відповідачем обліковується податковий борг у загальному розмірі 420 476,14 грн.

Податковий борг з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт послуг), виник 15.04.2018 внаслідок донарахування основного платежу та штрафних санкцій за актом перевірки по податковому повідомленню-рішенню №00015371203 від 01.03.2018 (а.с.13).

Також, 15.04.2018 нараховано пеню в сумі 16 337,39 грн. по податковому повідомленню-рішенню №00015371203 від 01.03.2018.

Таким чином загальна сума заборгованості ТзОВ «Семеліт» становить 420 476,14 грн. про що зазначено ГУ ДПС у Волинській області в довідці про наявність боргу по платежах до бюджету (а.с.7), в розрахунку податкового боргу по платежах до бюджету ТзОВ «Семеліт» (а.с.8) та підтверджується зворотнім боком облікової картки платника по вказаному платежу (а.с.15-16).

Контролюючими органами відповідно до статті 59 ПК України неодноразово сформовано та надіслано ТзОВ «Семеліт» податкові вимоги за формою «Ю» №26662-17 від 23.04.2018 та №58-17 від 29.01.2019, однак вказані заходи не спричинили погашення податкового боргу відповідачем (а.с.9-10).

Згідно із підпунктами 14.1.39, 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 ПК України у цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні:

грошове зобов`язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов`язання та/або інше зобов`язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв`язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та пеня;

податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом.

Відповідно до пункту 57.1 статті 57 ПК України у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

За приписами пунктів 95.1 - 95.3 статті 95 ПК України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 30 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги. Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Відповідно до підпункту 20.1.34 пункту 20.1 статті 20 ПК України контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

З урахуванням встановлених обставин справи та наведених норм чинного законодавства України, суд дійшов висновку про те, що оскільки за відповідачем обліковується податковий борг, щодо якого не надано доказів сплати, вжиті контролюючим органом заходи не призвели до його погашення, тому позов підлягає до задоволення шляхом прийняття рішення про стягнення податкового боргу з рахунків платника податків у банках в загальному розмірі 420 476,14 грн.

Згідно із частиною другою статті 139 КАС України при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

Відтак, судові витрати у вигляді сплаченого позивачем судового збору в сумі 6 307,14 грн. згідно із платіжним дорученням №1914 від 11.11.2020 (а.с.25) з відповідача стягненню не підлягають.

Керуючись статтями 72-77, 139, 243-246, 255, 262, 295 КАС України, на підставі Податкового кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Семеліт» (43001, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40, код ЄДРПОУ 41567888) у банках, що обслуговують такого платника податків, податковий борг в розмірі 420 476,14 грн. (чотириста двадцять тисяч чотириста сімдесят шість гривень чотирнадцять копійок) в дохід Державного бюджету.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку повністю або частково шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга подається учасниками справи до Восьмого апеляційного адміністративного суду через Волинський окружний адміністративний суд.

Головуючий

Суддя В.В. Мачульський

Часті запитання

Який тип судового документу № 94259526 ?

Документ № 94259526 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 94259526 ?

Дата ухвалення - 19.01.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94259526 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 94259526 ?

В Волинський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 94259523
Наступний документ : 94259527