Ухвала суду № 94184464, 14.01.2021, Червонозаводський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
14.01.2021
Номер справи
646/7727/19
Номер документу
94184464
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

№ провадження 2/646/294/2021

Справа № 646/7727/19

У Х В А Л А

Іменем України

Про направлення цивільної справи до експертної установи,

зупинення провадження у справі

14.01.2021 року м. Харків

Червонозаводський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді – Теслікової І.І.,

за участю секретаря судового засідання – Бєлівцової О.А.,

позивача ОСОБА_1 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні цивільну справу за позовом Акціонерного товариства «Універсал Банк» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за договором, за зустрічним позовом представника ОСОБА_1 , адвоката Носова Костянтина Вячеславовича, до Акціонерного товариства «Універсал Банк» про визнання недійсним договору,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Червонозаводського районного суду м. Харкова знаходиться вищевказана позовна заява.

Ухвалою суду від 03.11.2020 року призначено судово-почеркознавчу експертизу; проведення експертизи доручити експертам Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

23.12.2020 року від експерта ОСОБА_3 надійшло клопотання, в якому експерт просить: 1). вільні зразки (оригінали) підпису (не менше 15 підп.) та почерку у вигляді буквених та цифрових записів (на 15 - 20 арк.) ОСОБА_1 в офіційних, різнохарактерних за змістом та цільовим призначенням документах, що виконані до грудня 2017 року в: заяві про видачу паспорта (форма № 1), посвідченнях, членських квитках, нотаріально посвідчених документах, особовій справі, автобіографії, заявах, договорах, анкетах, квитанціях про сплату комунальних послуг, відомостях, довіреностях, дорученнях, актах, накладних, страхових полісах, гарантійних талонах, чеках, щотижневиках, блокнотах, листах, рецептах, чернетках, фотокартках, листівках, інших документах тощо; 2). експериментальні зразки підпису з урахуванням всіх варіантів, у тому числі до зміни прізвища (на 8-12 арк.) ОСОБА_1 , виконані як з правим, так і з лівим нахилом, як сидячи, так і стоячи, на лінованих та не лінованих аркушах паперу; 3). експериментальні зразки почерку (на 8-12 арк.) ОСОБА_1 у вигляді рукописних записів: « ОСОБА_4 », «19.12.17», виконані на лінованих аркушах паперу

В судовому засіданні 14.01.2021 року відповідач самостійно надала вільні зразки підпису та почерку та було відібрано експериментальні зразки підпису, які виконанні з лівим та правим нахилом, сидячі та стоячи, на лінованих та на не лінованих аркушах та відібрано експериментальні зразки почерку на лінованих аркушах паперу у вигляді рукописних записів: « ОСОБА_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того зазначила, що у листопаді- грудні 2019 року не хворіла, загальний стан – «здорова».

Представник позивача в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду.

Згідно частин 2, 3 ст. 107 ЦПК України Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати.

Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання, крім випадків вчинення інших дій, безпосередньо пов`язаних із проведенням експертизи.

При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

Згідно п. 2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень експерт має право відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи.

Відповідно до п. 1.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами;

умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами;

експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

На виконання клопотання експерта суд зазначає наступне.

1). Зразки підпису та почерку ОСОБА_1 розміщені у наступних документах:

- квиток члена профспілки номер ПС 654753,

- анкета клієнта за 07.10.2016 рік,

- заява про застосування податкової соціальної пільги від 24.01.2018 року,

- додаткова угода щодо надання обладнання на умовах оренди від 14.04.2018 року,

- заява на підключення від 14.04.2018 року,

- 3 щоденники

Вказані оригінали документів знаходяться у конверті, який скріплений печаткою суду та є додатком до цивільної справи.

2). В судовому засіданні 14.01.2021 року у ОСОБА_1 було відібрано експериментальні зразки підпису, які виконанні з лівим та правим нахилом, сидячі та стоячи, на лінованих та на не лінованих аркушах та відібрано експериментальні зразки почерку. Вказані зразки на виконання клопотання експерта знаходяться в конверті, який скріплений печаткою суду та є додатком до цивільної справи.

3). В судовому засіданні 14.01.2021 року у ОСОБА_1 було відібрано експериментальні зразки почерку, на лінованих аркушах паперу у вигляді рукописних записів : « ОСОБА_4 » , «19.12.17 ». Вказані зразки на виконання клопотання експерта знаходяться в конверті, який скріплений печаткою суду та є додатком до цивільної справи.

Беручи до уваги викладене, оскільки ухвала про призначення судової експертизи не скасована, з`ясування обставин, що мають істотне значення для справи потребує спеціальних знань, судом долучено до справи документи, необхідні для проведення експертизи, а тому, для продовження виконання відповідної експертизи, суд направляє матеріали даної цивільної справи експертам Харківського науково- дослідного інституту судових експертиз ім Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України.

Оскільки для проведення експертизи необхідний значний проміжок часу, суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі на час проведення експертизи.

Керуючись ст. ст. 103, 258, 259- 261, 268, 353, 354 ЦПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Направити цивільну справу №646/7727/19 за позовом Акціонерного товариства «Універсал Банк» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за договором, за зустрічним позовом представника ОСОБА_1 , адвоката Носова Костянтина Вячеславовича, до Акціонерного товариства «Універсал Банк» про визнання недійсним договору експертам Харківського науково- дослідного інституту судових експертиз ім Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України ( 61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8А) для продовження виконання ухвали суду від 03.11.2020 року про призначення судово-почеркознавчої експертизи.

Для проведення експертизи надати експерту матеріали цивільної справи в якій містяться:

1). Зразки підпису та почерку ОСОБА_1 розміщені у наступних документах:

квиток члена профспілки номер НОМЕР_1

- анкета клієнта за 07.10.2016 рік

- заява про застосування податкової соціальної пільги від 24.01.2018 року

- додаткова угода щодо надання обладнання на умовах оренди від 14.04.2018 року

- заява на підключення від 14.04.2018 року

- 3 щоденники

Вказані оригінали документів знаходяться у конверті, який скріплений печаткою суду та є додатком до цивільної справи.

2). Експериментальні зразки підпису, які виконанні з лівим та правим нахилом, сидячі та стоячи, на лінованих та на не лінованих аркушах та відібрано експериментальні зразки почерку, всього на 12 арк. Вказані зразки на виконання клопотання експерта знаходяться в конверті, який скріплений печаткою суду та є додатком до цивільної справи.

3). Експериментальні зразки почерку, на лінованих аркушах паперу у вигляді рукописних записів : « ОСОБА_4 » , «19.12.17 », всього на 12 арк. Вказані зразки на виконання клопотання експерта знаходяться в конверті, який скріплений печаткою суду та є додатком до цивільної справи.

Провадження по справі на час проведення експертизи зупинити.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Харківського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Суддя І.І. Теслікова

Часті запитання

Який тип судового документу № 94184464 ?

Документ № 94184464 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 94184464 ?

Дата ухвалення - 14.01.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94184464 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 94184464 ?

В Червонозаводський районний суд м. Харкова
Попередній документ : 94184462
Наступний документ : 94184477