Ухвала суду № 94153248, 04.01.2021, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
04.01.2021
Номер справи
205/10147/20
Номер документу
94153248
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

04.01.2021 Єдиний унікальний номер 205/10147/20

Номер провадження 2/205/160/21

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без руху

04 січня 2021 року м. Дніпро

Суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська Остапенко Н.Г., ознайомившись з матеріалами позовної заяви ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , третя особа: приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Міхєєва Тетяна Миколаївна, про скасування державної реєстрації права власності на нерухоме майно, поновлення права власності та зняття заборони, -

ВСТАНОВИВ:

22 грудня 2020 року ОСОБА_1 звернувся до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська з позовом до ОСОБА_2 , третя особа: приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Міхєєва Тетяна Миколаївна, про скасування державної реєстрації права власності на нерухоме майно, поновлення права власності та зняття заборони.

У відповідності до ст. 185 ЦПК України, до відкриття провадження у справі суддя після одержання позовної заяви з`ясовує, чи відповідає позовна заява вимогам, викладеним у статті 175, 177 цього Кодексу, чи підсудна справа даному суду, чи немає інших підстав для повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження у справі.

Ознайомившись з матеріалами позовної заяви, суддя приходить до висновку, що зазначена позовна заява підлягає залишенню без руху, оскільки подана з порушенням ст. ст. 175, 177 ЦПК України.

Так, згідно із вимогами ч. 4 ст. 177 ЦПК України, до позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

З акту, складеного 22 грудня 2020 року працівниками канцелярії суду, вбачається, що до позовної заяви не долучено докази сплати судового збору.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 6 Закону України «Про судовий збір» за подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру.

Позовна заява ОСОБА_1 містить чотири вимоги немайнового та одну вимогу майнового характеру.

Відповідно до положень Закону України «Про судовий збір» за подання фізичною особою до суду позовної заяви немайнового характеру сплачується судовий збір в розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а у разі коли в позовній заяві об`єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Таким чином, позивачу необхідно сплатити судовий збір за чотири немайнові вимоги у розмірі 3 363,20 грн. (840,80 грн. * 4 вимоги) та надати оригінал квитанції до суду.

Позовна вимога майнового характеру - це вимога про захист права або інтересу, об`єктом якої виступає благо, що підлягає грошовій оцінці. Тобто будь-який майновий спір має ціну, а категорію майнових спорів складають, зокрема, спори, пов`язані з підтвердженням прав на майно та грошові суми, на володіння майном і будь-які форми його використання на договірній чи позадоговірній основі. Під немайновим позовом слід розуміти вимогу про захист права або інтересу, об`єктом якої виступає благо, що не піддається грошовій оцінці.

Таким чином, позовна вимога про поновлення права власності є майновою, оскільки за своєю правовою природою пов`язана з підтвердженням прав на майно.

В той же час, матеріали позовної заяви не містять відомостей щодо підтвердження реальної вартості об`єкта майна, за яким позивач просить поновити майнові права, на дату подання позовної заяви, з урахуванням якої і має бути визначено ціну позову та сплачено судовий збір.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст.176 ЦПК України ціна позову про визнання права власності на майно визначається - вартістю майна.

Вартість майна визначається відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

За статтею 3 зазначеного Закону незалежною оцінкою майна вважається оцінка майна, що проведена суб`єктом оціночної діяльності суб`єктом господарювання.

Документом, який підтверджує вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб`єктом оціночної діяльності - суб`єктом господарювання відповідно до договору є звіт про оцінку майна (стаття 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»). Звіт підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, і скріплюється печаткою та підписом керівника суб`єкта оціночної діяльності.

В матеріалах позовної заяви відсутній звіт про оцінку майна, що проводився відповідним суб`єктом оціночної діяльності, тому для визначення ціни позову позивачеві необхідно надати вказаний документ, а також сплатити судовий збір за вимогу майнового характеру, розраховану відповідно до оцінки вартості майна.

Крім того, в разі неможливості визначити вартість майна, позивачем має бути сплачено максимальний розмір судового збору за подання позову майнового характеру в частині поновлення права власності, виходячи зі ставок судового збору, встановлених Законом України «Про судовий збір».

Додатково роз`яснюю, що при зверненні з позовом до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська судовий збір сплачується за наступними реквізитами: Отримувач коштів: ГУК у Дніпропетровській області/Новокодацький район/22030101; код отримувача: 37988155; банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); МФО: 899998; р/о: UA898999980313111206000004633; код класифікації доходів бюджету: 22030101; призначення платежу: судовий збір, за позовом (ПІБ чи назва установи, організації, підприємства), Ленінський районний суд м. Дніпропетровська код ЄДРПОУ 02891351.

Згідно з вимогами ч.ч. 1, 5 ст. 177 ЦПК України, позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб. Позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Нормою ст. 95 ЦПК України визначено, що письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством. Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Оскільки позивачем не надано доказів, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, йому необхідно надати такі докази або їх копії із засвідченням відповідності копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, та зазначенням про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу.

З урахуванням викладеного, суддя дійшов висновку, що позовна заява не відповідає вимогам ст. ст. 175-177 ЦПК України, що згідно з ч. 1 ст. 185 цього Кодексу є підставою для залишення позовної заяви без руху з наданням позивачу строку для усунення вказаних недоліків.

Для усунення недоліків позивачу необхідно надати відповідно до кількості сторін у справі виправлену позовну заяву з зазначенням ціни позову, визначеної відповідно до звіту про оцінку майна, звіт про оцінку майна, докази або їх копії, із засвідченням відповідності копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у позивача, та зазначенням про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу, а також оригінал квитанцій про сплату судового збору.

Суддя роз`яснює позивачеві, що відповідно до ч.3 ст. 185 ЦПК України, якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає вимоги, визначені статтями 175 та 177 цього Кодексу, сплатить суму судового збору, позовна заява вважається поданою в день первісного її подання до суду. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається позивачеві.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 175, 177, 185, 261, 353 ЦПК України, суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Позовну заяву ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , третя особа: приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Міхєєва Тетяна Миколаївна, про скасування державної реєстрації права власності на нерухоме майно, поновлення права власності та зняття заборони – залишити без руху та надати позивачу строк для усунення недоліків протягом п`яти днів з дня отримання позивачем ухвали.

Роз`яснити позивачу, що у разі не усунення недоліків позовної заяви у строк, встановлений судом, така позовна заява буде вважатися неподаною та повернута позивачеві.

Ухвала суду оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Суддя Н.Г. Остапенко

.

Часті запитання

Який тип судового документу № 94153248 ?

Документ № 94153248 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 94153248 ?

Дата ухвалення - 04.01.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94153248 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 94153248 ?

В Ленінський районний суд м. Дніпропетровська
Попередній документ : 94153243
Наступний документ : 94153251