Ухвала суду № 94153243, 04.01.2021, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
04.01.2021
Номер справи
205/10120/20
Номер документу
94153243
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

04.01.2021 Єдиний унікальний номер 205/10120/20

Номер провадження 2/205/158/21

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без руху

04 січня 2021 року м. Дніпро

Суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська Остапенко Н.Г., ознайомившись з матеріалами позовної заяви ОСОБА_1 до комунального підприємства «Теплоенерго» Дніпровської міської ради про скасування відомостей про заборгованість, визнання неправомірними вимог, -

ВСТАНОВИВ:

21 грудня 2020 року ОСОБА_1 звернулася до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська з позовом до комунального підприємства «Теплоенерго» Дніпровської міської ради про скасування відомостей про заборгованість, визнання неправомірними вимог.

У позовній заяві позивач просить зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати, відстрочити або розстрочити сплату судового збору за подання цієї позовної заяви, посилаючись на п. 3 ч.1, ч. 2 ст. 8 Закону України «Про судовий збір».

Розглядаючи клопотання позивача щодо зменшення розміру судового збору або звільнення від його сплати, відстрочення або розстрочення сплати судового збору за подання позовної заяви ОСОБА_1 , суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про судовий збір», враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов, зокрема, якщо предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров`ю. Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Отже, при вирішенні клопотання щодо зменшення розміру судового збору або звільнення від його сплати, відстрочення або розстрочення сплати судового збору за подання позовної заяви суд враховує майновий стан сторони.

Оскільки позивачем не наведено обґрунтованих доводів і не подано належних доказів на підтвердження його матеріального стану, який перешкоджає сплатити судовий збір у встановленому законом розмірі, при розгляді клопотання про зменшення розміру судового збору або звільнення від його сплати, відстрочення або розстрочення сплати судового збору за подання позовної заяви суддя не вбачає підстав для його задоволення.

Враховуючи викладене, суддя відмовляє у задоволенні клопотання позивача щодо зменшення розміру судового збору або звільнення від його сплати, відстрочення або розстрочення сплати судового збору за подання позовної заяви.

У відповідності до ст. 185 ЦПК України, до відкриття провадження у справі суддя після одержання позовної заяви з`ясовує, чи відповідає позовна заява вимогам, викладеним у статті 175, 177 цього Кодексу, чи підсудна справа даному суду, чи немає інших підстав для повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження у справі.

Ознайомившись з матеріалами позовної заяви, суддя приходить до висновку, що зазначена позовна заява підлягає залишенню без руху, оскільки подана з порушенням ст. ст. 175, 177 ЦПК України.

Так, згідно із вимогами ч. 4 ст. 177 ЦПК України, до позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Враховуючи, що позивачу відмовлено у задоволенні клопотання про зменшення розміру судового збору або звільнення від його сплати, відстрочення або розстрочення сплати судового збору за подання позовної заяви, йому необхідно сплатити судовий збір та надати оригінал квитанції про сплату судового збору до суду.

З позовної заяви вбачається, що вона містить дві вимоги немайнового характеру.

Відповідно до положень Закону України «Про судовий збір» за подання фізичною особою до суду позовної заяви немайнового характеру сплачується судовий збір в розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а у разі коли в позовній заяві об`єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Таким чином, позивачу необхідно сплатити судовий збір за дві немайнові вимоги у розмірі 1 681,6 грн. (840,80 грн. * 2 вимоги) та надати оригінал квитанції до суду.

Додатково роз`яснюю, що при зверненні з позовом до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська судовий збір сплачується за наступними реквізитами: Отримувач коштів: ГУК у Дніпропетровській області/Новокодацький район/22030101; код отримувача: 37988155; банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); МФО: 899998; р/о: UA898999980313111206000004633; код класифікації доходів бюджету: 22030101; призначення платежу: судовий збір, за позовом (ПІБ чи назва установи, організації, підприємства), Ленінський районний суд м. Дніпропетровська код ЄДРПОУ 02891351.

Згідно з вимогами ч.ч. 1, 5 ст. 177 ЦПК України, позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб. Позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Нормою ст. 95 ЦПК України визначено, що письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством. Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Згідно зі ст. 175 ЦПК України позовна заява повинна містити перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви.

Оскільки позивачем не надано доказів, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, йому необхідно надати такі докази або їх копії із засвідченням відповідності копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, та зазначенням про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу.

Також, в порушення вимог п.п. 9, 10 ч. 3 ст. 175 позивачем не надано: попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи; підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

З урахуванням викладеного, суддя дійшов висновку, що позовна заява не відповідає вимогам ст. ст. 175-177 ЦПК України, що згідно з ч. 1 ст. 185 цього Кодексу є підставою для залишення позовної заяви без руху з наданням позивачу строку для усунення вказаних недоліків.

Для усунення недоліків позивачу необхідно надати відповідно до кількості сторін у справі виправлену позовну заяву, докази або їх копії із засвідченням відповідності копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у позивача, та зазначенням про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу, попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи; підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав, а також оригінал квитанцій про сплату судового збору.

Суддя роз`яснює позивачеві, що відповідно до ч.3 ст. 185 ЦПК України, якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає вимоги, визначені статтями 175 та 177 цього Кодексу, сплатить суму судового збору, позовна заява вважається поданою в день первісного її подання до суду. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається позивачеві.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 175, 177, 185, 261, 353 ЦПК України, суддя –

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_1 про зменшення розміру судового збору або звільнення від його сплати, відстрочення або розстрочення сплати судового збору – відмовити.

Позовну заяву ОСОБА_1 до комунального підприємства «Теплоенерго» Дніпровської міської ради про скасування відомостей про заборгованість, визнання неправомірними вимог – залишити без руху та надати позивачу строк для усунення недоліків протягом п`яти днів з дня отримання позивачем ухвали.

Роз`яснити позивачу, що у разі не усунення недоліків позовної заяви у строк, встановлений судом, така позовна заява буде вважатися неподаною та повернута позивачеві.

Ухвала суду оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Суддя Н.Г. Остапенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 94153243 ?

Документ № 94153243 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 94153243 ?

Дата ухвалення - 04.01.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94153243 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 94153243 ?

В Ленінський районний суд м. Дніпропетровська
Попередній документ : 94153241
Наступний документ : 94153248