Рішення № 94081223, 11.01.2021, Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
11.01.2021
Номер справи
190/1412/20
Номер документу
94081223
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

справа №190/1412/20

провадження №2/176/160/21

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2021 року Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді Кучми В.В.,

за участю секретаря судових засідань Петренко Н.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Жовті Води

Дніпропетровської області в порядку спрощеного позовного провадження справу за позовом

акціонерного товариства "УНІВЕРСАЛБАНК" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

В С Т А Н О В И В :

АТ "універсалбанк" звернулось до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості. Позовні вимоги вмотивовані неналежним виконанням відповідачем як позичальником умов договору про надання банківських послуг «Monobank» від 22.05.2018 року, у зв`язку з чим станом на 24.06.2020 року утворилась заборгованість на загальну суму 39893 грн. 45 коп., яку просить стягнути.

Ухвалою Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області було відкрито провадження від 23.12.2020 року, позовна заява прийнята до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін, що відповідає вимогам ст. 279 ЦПК України. Відповідачу було надано строк 15 днів з дня отримання ним даної ухвали суду, на подачу відзиву на позовну заяву.

Відповідачу ОСОБА_1 , відповідно до вимог ЦПК України, за місцем реєстрації та місцем останнього відомого місця проживання, були направлені копії позовної заяви та додатків до неї, копія ухвали суду про відкриття провадження у справі. Надано строк для подачі заперечень проти розгляду справи в порядку спрощеного провадження, відзиву на позовну заяву за наданням суду доказів в обґрунтування свого відзиву. На адресу суду повернулося поштове повідомлення від ОСОБА_1 з відміткою «за закінченням терміну зберігання». Таким чином, відповідачу направлені документи відповідно до вимог ЦПК України, заперечень від відповідача не надійшло, відзив відповідач не подав.

Згідно ч. 1 ст. 131 ЦПК України, у разі відсутності заяви про зміну місця проживання або місцезнаходження судова повістка надсилається учасникам справи, які не мають офіційної електронної адреси та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку, що забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, на останню відому судові адресу і вважається доставленою, навіть якщо учасник судового процесу за цією адресою більше не проживає або не знаходиться.

Враховуючи, що в матеріалах справи достатньо даних про права та взаємовідносини сторін, суд вважає можливим вирішити справу на підставі наявних у ній матеріалів та ухвалити заочне рішення, у зв`язку з неподанням відповідачем відзиву, та з урахуванням клопотання позивача щодо заочного розгляду справи, що відповідає положенням ст. 280 ЦПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Вивчив письмові пояснення сторін, дослідив матеріали справи і надані в ній докази на обґрунтування і спростування вимог, суд вважає позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що між акціонерним товариством "УНІВЕРСАЛБАНК" як кредитодавцем з одного боку та ОСОБА_1 як позичальником з іншого з 22.05.2018 року укладений договір кредитування. Згідно цього правочину відповідач отримав кредит у розмірі 30000,00 гривен у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок № НОМЕР_1 (а.с. 11-26). Зазначений договір як договір приєднання складається з заяви позичальника, умов і правил обслуговування фізичних осіб.

Відповідно п.п. 2-3 Анкети-заяви, відповідач погодився з тим, що ця анкета-заява разом з Умовами і правилами надання банківських послуг, тарифами, таблицею обчислення вартості кредиту та паспортом споживчого кредиту складають договір, укладання якого він підтверджує і зобов`язується виконувати його умови. Підписанням цього договору відповідач підтвердив, що ознайомлений з умовами і правилами надання банківських послуг, тарифами, таблицею обчислення вартості кредиту та паспортом споживчого кредиту (Згідно вимог діючого законодавства) та отримав їх примірники у мобільному додатку, що вони йому зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення. Окрім цього, клієнт беззастережно погоджується із тим, що Банк має право на свій розсуд в односторонньому порядку зменшувати або збільшувати розмір дозволеного кредитного ліміту. Погоджується з тим, що про зміну доступного розміру дозволеного кредитного ліміту Банк повідомляє клієнту шляхом надсилання повідомлення у мобільний додаток.

Також сторони погодили, що всі правочини (у тому числі підписання договорів, угод, листів, повідомлень) можуть вчинятися Сторонами або кожною стороною окремо з використанням електронного цифрового підпису у Мобільному додатку. Електронний цифровий підпис є аналогом власноручного підпису та його накладення має рівнозначні юридичні наслідки із власноручним підписом на документах та паперових носіях.

Скріпивши заяву підписами, у сторін виникли взаємні права та обов`язки, зокрема у відповідача виникло зобов`язання оплачувати послуги банку, що виникають в результаті використання платіжних карток, згідно тарифів та повернути кредит та сплатити комісію за надання фінансового інструменту і відсотки у складі щомісячних платежів.

Користування кредитними коштами та часткову їх сплату підтверджено розрахунком заборгованості, доданим позивачем до матеріалів справи. (а.с.9-10).

Позивач виконав свої зобов`язання в повному обсязі, надавши кредитні кошти відповідачу, що підтверджується заявою, підписаною останнім, разом з умовами надання банківських послуг фізичним особам (а.с. 11).

Відповідач зобов`язання за вказаним договором належним чином не виконав та станом на 24.06.2020 року має заборгованість, яка складається з наступного:

30796,84 грн. - заборгованість за тілом кредиту;

9096,61 грн. - заборгованість за пенею та комісією.

Загальна заборгованість за договором від 22.05.2018 року складає 39893,45 грн., що підтверджується відповідним розрахунком, який проведено у відповідності з чинним законодавством та умовами договору (а.с. 9-10).

Згідно зі ст. 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору.

Відповідно до ст. 536 ЦК України, за користування чужими грошовими коштами боржник зобов`язаний сплачувати проценти, розмір яких встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Згідно ст. 629 ЦК договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 1054 та ч. 2 ст. 1050 ЦК України наслідками порушення відповідачем зобов`язання щодо повернення чергової частини суми кредиту є право позивача достроково вимагати повернення всієї суми кредиту.

Дані положення кореспондуються з умовами укладеного між сторонами договору приєднання від 22.05.2018 року разом з доданими до нього положеннями Умов обслуговування рахунків фізичної особи.

Таким чином, в судовому засіданні встановлений факт того, що відповідач неналежним чином виконував покладені за кредитним договором зобов`язання, у зв`язку з чим позов підлягає задоволенню. Право позивача як кредитодавця на своєчасне отримання позичених сум на умовах і в строки, що обумовлені договором кредитування, є порушеним та підлягає відновленню шляхом стягнення з відповідача на його користь сум заборгованості за цим договором в вищезазначеному розмірі.

Відповідно до ч. 1 ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Позивачем при поданні позовної заяви сплачений судовий збір в сумі 2102,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № CF_2851 від 11 вересня 2020 р. (а.с. 1). У зв`язку з цим суд вважає за необхідне стягнути з відповідача на користь позивача ці витрати, понесені з оплати судового збору.

Керуючись ст.ст. 526, 530, 536, 625, 629, 1050, 1054 ЦК України, ст.ст. 141, 280–282, 284, 288 ЦПК України, суд -

В И Р І Ш И В :

Позов акціонерного товариства "УНІВЕРСАЛБАНК" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості – задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Жовті Води Дніпропетровської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , на користь акціонерного товариства "УНІВЕРСАЛБАНК", ідентифікаційний код юридичної особи 21133352 місцезнаходження м. Київ вул. Автозаводська, буд. 54/19, заборгованість за договором про надання банківських послуг «Monobank» від 22.05.2018 рокустаном на 24.06.2020 року у сумі 39893 (тридцять дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто три) гривні 45 копійок.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Жовті Води Дніпропетровської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , на користь акціонерного товариства "УНІВЕРСАЛБАНК", ідентифікаційний код юридичної особи 21133352 місцезнаходження м. Київ вул. Автозаводська, буд. 54/19, судові витрати з оплати судового збору у сумі 2102 (дві тисячі сто дві) гривні 00 копійок.

Заочне рішення може бути переглянуте Жовтоводським міським судом Дніпропетровської області за письмовою заявою відповідача, що повинна відповідати формі і змісту, передбаченим ст. 285 ЦПК України, та може бути подана відповідачем протягом тридцяти днів з дня проголошення заочного рішення.

Рішення може бути оскаржене позивачем до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду або через Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області на протязі тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 94081223 ?

Документ № 94081223 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 94081223 ?

Дата ухвалення - 11.01.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94081223 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 94081223 ?

В Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області
Попередній документ : 94050605
Наступний документ : 94081231