Ухвала суду № 93435688, 10.12.2020, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
10.12.2020
Номер справи
904/4085/20
Номер документу
93435688
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про затвердження мирової угоди

10.12.2020м. ДніпроСправа № 904/4085/20

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Рудь І.А., за участю секретаря судового засідання Товстоп`ятки В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Графікапром", м. Київ

до Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації, с. Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області

про стягнення заборгованості в сумі 3 615 892 грн. 51 коп. за договором від 21.11.2019 № 670 в редакції додаткової угоди від 29.11.2019 № 1

Представники:

від позивача: Млечко І.В., ордер №1047145 від 05.10.2020, адвокат;

від відповідача: Нооєв Р.Н., довіреність № 2056 від 16.11.2020, представник.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Графікапром" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом, в якому просило стягнути з Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації заборгованість у розмірі 3 615 892 грн. 51 коп., з яких: 3 487 800 грн. 00 коп. - основний борг, 70 185 грн. 48 коп. - інфляційні втрати, 57 907 грн. 03 коп. - 3% річних, відповідно до умов договору від 21.11.2019 № 670 в редакції додаткової угоди від 29.11.2019 № 1.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов укладеного між сторонами договору в частині повної та своєчасної оплати поставленого позивачем товару.

Ухвалою господарського суду від 03.08.2020 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, розгляд якої призначено за правилами загального позовного провадження у підготовчому засіданні на 06.10.2020.

18.08.2020 позивачем до суду подано заяву, якою позивач на вимогу суду уточнив прохальну частину поданого позову, із зазначенням заявлених до стягнення сум основного боргу, інфляційних та 3% річних.

У підготовчому засіданні 06.10.2020 представник позивача подав заяву про забезпечення позову, в якій просив забезпечити позов шляхом накладення арешту на грошові кошти відповідача, які знаходяться на його рахунках, відкритих у банківських та інших кредитно-фінансових установах, а також на рахунках Управлінь Державної казначейської служби України у розмірі ціни позову 3 615 892 грн. 51 коп.

Заява позивача залишена на розгляді у суду для надання позивачу можливості подати докази в обґрунтування викладених в ній вимог.

Ухвалою господарського суду від 06.10.2020 продовжено строк проведення підготовчого провадження на 30 днів за ініціативою суду; підготовче засідання відкладено на 27.10.2020 для надання сторонами витребуваних судом документів.

У підготовчому засіданні 27.10.2020 позивач надав суду уточнену заяву про забезпечення позову та докази на її обґрунтування; просив суд забезпечити позов шляхом накладення арешту на грошові кошти відповідача, які знаходяться на його рахунках, відкритих у банківських та інших кредитно-фінансових установах, а також на рахунках Управлінь Державної казначейської служби України у розмірі ціни позову 3 615 892 грн. 51 коп.

Ухвалою господарського суду від 27.10.2020 у задоволенні заяви про забезпечення позову відмовлено.

Ухвалою господарського суду від 27.10.2020 закрито підготовче провадження, справу призначено до судового розгляду по суті в засіданні на 24.11.2020.

24.11.2020 сторонами до суду подано заяву про затвердження мирової угоди, однак самої мирової угоди не надано.

У судовому засіданні 24.11.2020 оголошено перерву до 26.11.2020 для надання сторонам належним чином оформленої мирової угоди.

26.11.2020 судове засідання не відбулось через перебування судді Рудь І.А. на самоізоляції.

30.11.2020 на електронну адресу суду та 03.12.2020 до канцелярії суду надійшла спільна заява сторін про затвердження мирової угоди, відповідно до якої просили затвердити мирову угоду, укладену 24.11.2020.

Ухвалою господарського суду від 07.12.2020 призначено розгляд справи по суті в засіданні на 10.12.2020.

Розглянувши заяву про затвердження мирової угоди, господарський суд вважає її такою, що підлягає задоволенню з огляду на нижченаведене.

Відповідно до ч. 7 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно з ч. 1 ст. 192 Господарського процесуального кодексу України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди судом у відповідності до вимог ст. 192 Господарського процесуального кодексу України перевірено, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії, та роз`яснено сторонам наслідки такого рішення, передбачені ч. 3 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України.

Господарський суд, розглянувши умови мирової угоди, вважає, що мирова угода стосується лише та обов`язків сторін щодо предмета спору, не суперечить законодавству, не порушує прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб, підписана повноважними представниками сторін та підлягає затвердженню.

Частиною 4 статті 192 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

За приписами п. 7 ч. 1, ч. 4 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом. Про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Враховуючи умови поданої на затвердження суду мирової угоди, питання про розподіл між сторонами судових витрат судом не вирішувалось.

Приписами статті 193 Господарського процесуального кодексу України визначено, що виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і строки, передбачені цією угодою. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження". У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Розглянувши умови мирової угоди, укладеної сторонами 24.11.2020, господарський суд вважає, що вказана угода підлягає затвердженню, а провадження у даній справі підлягає закриттю на підставі п. 7 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України.

У судовому засіданні 10.12.2020 оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Керуючись ст.ст. 18, 46, 192, 193, п. 7 ч. 1 ст. 231, ст. ст. 232-235, 240 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Затвердити мирову угоду від 24.11.2020 у справі № 904/4085/20, укладену між Товариством з обмеженою відповідальністю "Графікапром" та Управлінням освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації, в редакції, яка узгоджена сторонами:

"МИРОВА УГОДА

м. Дніпро від 24.11.2020 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАФІКАПРОМ»,

код ЄДРПОУ 43002514 (далі по тексту - «Стягувач»), в особі представника (адвоката) Млечко Ігора Віталійовича, що діє на підставі ордеру на надання правничої (правової) допомоги №1047145, з однієї Сторони, та

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ КРИВОРІЗЬКОЇ РДА, код ЄДРПОУ 41597964 (далі по тексту - «Боржник»), в особі представника Нооєва Руслана Нарімановича, що діє на підставі довіреності №2056 від 16.11.2020 року, з іншої Сторони, разом іменуються як «Сторони», з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок, Сторони домовилися укласти цю мирову угоду від 24.11.2020 року (далі по тексту - «Мирова угода»), яка стосується лише прав та обов`язків Сторін у справі №904/4085/20, що розглядається Господарським судом Дніпропетровської області за позовом Стягувача до Боржника про стягнення заборгованості за договором

№670 від 21.11.2019 року, про наступне:

1. Предмет Мирової угоди

1.1. Стягувач відмовляється від заявлених до стягнення у позовній заяві інфляційних нарахувань в розмірі 70 185,48 грн. (сімдесят тисяч сто вісімдесят п`ять гривень сорок вісім копійок) та 3% річних у розмірі 57 907,03 грн. (п`ятдесят сім тисяч дев`ятсот сім гривень три копійки).

1.2. Боржник зобов`язується сплатити Стягувачу основну суму боргу по договору №670 від 21.11.2019 року, укладеного між Стягувачем (Продавець) та Боржником (Покупець), в розмірі 3 487 800,00грн. (три мільйони чотириста вісімдесят сім тисяч вісімсот гривень), в строк до « 25» грудня 2020 року.

1.3. Боржник зобов`язується сплатити (відшкодувати) Позивачу суму судового збору в розмірі 54 238,39 грн. (п”ятдесят чотири тисячі двісті тридцять вісім гривень тридцять дев”ять копійок), в строк до « 25» грудня 2020 року.

2. Наслідки невиконання Мирової угоди

2.1. У відповідності до частини 3 статті 193 Господарського процесуального кодексу України, у разі невиконання затвердженої судом Мирової угоди ухвала суду про затвердження Мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

3. Інші умови

3.1.Мирова угода стосується лише прав та обов`язків Сторін у справі №904/4085/20, що розглядається Господарським судом Дніпропетровської області за позовом Стягувача до Боржника про стягнення заборгованості за договором №670 від 21.11.2019 року

3.2.Мирова угода набуває чинності з дати її затвердження судом відповідною ухвалою і діє до повного виконання Сторонами своїх обов`язків за нею.

3.3. Мирову угоду укладено у 3 (трьох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

4. Підписи Сторін

Представник Стягувача

(на підставі ордеру №1047145) _____ І.В. Млечко

(підпис)

Представник Боржника

(на підставі довіреності №2056 від 16.11.2020 року) __ Р.Н. Нооєв".

(підпис)

Стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Графікапром" (04071, м. Київ, вул. Ярославська, 39 Г, код ЄДРПОУ 43002514).

Боржник: Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації (53020, Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Лозуватка, вул. Миру, 1, код ЄДРПОУ 41597964).

2. Провадження у справі № 904/4085/20 закрити.

3. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення – 10.12.2020.

4. Ухвала є виконавчим документом відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України "Про виконавче провадження" та може бути пред`явлена до виконання до 11.12.2023.

5. Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя І.А. Рудь

Часті запитання

Який тип судового документу № 93435688 ?

Документ № 93435688 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 93435688 ?

Дата ухвалення - 10.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93435688 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 93435688 ?

В Господарський суд Дніпропетровської області
Попередній документ : 93435687
Наступний документ : 93435690