Рішення № 93105015, 29.10.2020, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

Дата ухвалення
29.10.2020
Номер справи
208/3841/20
Номер документу
93105015
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

справа № 208/3841/20

№ провадження 2/208/1660/20

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

Іменем України

29 жовтня 2020 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Головуючого судді Похвалітої С.М., за участю секретаря судового засідання Кіблицької М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в спрощеному позовному провадженні з повідомленням сторін цивільну справу за позовом акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

в с т а н о в и в:

16 червня 2020 року АТ «Перший Український Міжнародний Банк» звернулося до суду із зазначеним позовом в якому просить ухвалити судове рішення, яким стягнути з ОСОБА_1 заборгованість за кредитним договором в сумі 38 255,02 грн. грн. та судові витрати в розмірі 2 102 грн..

В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на те, що 16.01.2014 року між ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» та ОСОБА_1 був укладений кредитний договір № 26254018538820, за яким видано кредит у сумі 13 800 грн. 19.07.2016 року ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» припинилося шляхом приєднання до ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», на баланс якого була передана заборгованість за вищезазначеним кредитним договором. Позивач направив письмову вимогу (Повідомлення) відповідачу на адресу місця проживання, яку він зазначив в анкеті на отримання кредиту. Однак, відповідач не виконує свої кредитні зобов`язання належним чином довготривалий строк. Позивач виконав свій обов`язок щодо претензійної роботи належним чином. Заборгованість відповідача перед позивачем станом на 28.05.2020 року складає 38 255,02 грн., з яких: 12 518,30 грн. - заборгованість за кредитом; 18 836,72 грн. - заборгованість за процентами; 6 900 грн. - штрафні санкції.

Ухвалою Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 30 червня 2020 року прийнято до розгляду та відкрито провадження у цивільній справі за вказаною позовною заявою, постановлено розгляд справи проводити в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

Представник позивача в судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду справи повідомлявся своєчасно і належним чином, однак в матеріалах справи міститься заява представника позивача, в якій просить розглянути справу у його відсутності, позовні вимоги підтримує повністю, проти винесення заочного рішення по справі не заперечує.

Відповідач ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, причини не явки до суду не повідомив.

Суд в порядку ст. 280 ЦПК України, вважає, що справу слід вирішити на підставі наявних у ній доказів та постановити заочне рішення.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши надані суду докази, виходячи з їх належності, допустимості, достовірності та достатності, суд приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що 16.01.2014 року між ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» та ОСОБА_1 був укладений кредитний договір № 26254018538820, за яким видано кредит у сумі 13 800 грн. 19.07.2016 року ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» припинилося шляхом приєднання до ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», на баланс якого була передана заборгованість за вищезазначеним кредитним договором. Позивач направив письмову вимогу (Повідомлення) відповідачу на адресу місця проживання, яку він зазначив в анкеті на отримання кредиту. Однак, відповідач не виконує свої кредитні зобов`язання належним чином довготривалий строк. Позивач виконав свій обов`язок щодо претензійної роботи належним чином. Заборгованість відповідача перед позивачем станом на 28.05.2020 року складає 38 255,02 грн., з яких: 12 518,30 грн. - заборгованість за кредитом; 18 836,72 грн. - заборгованість за процентами; 6 900 грн. - штрафні санкції.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором кредитодавець зобов`язується надати грошові кошти позичальнику в розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити відсотки.

Згідно зі ст.. 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Статтею 526 ЦК України визначено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Судом встановлено, що позивач свої зобов`язання за Договором кредиту виконав в повному обсязі, а саме надав Позичальнику кредит у розмірі, встановленому Договором.

Проте, Позичальник всупереч умовам Договору, а також вимог ст.ст. 509, 526, 1054 ЦК України взяті на себе зобов`язання щодо повернення кредиту та сплати відсотків за його користування належним чином не виконує.

В силу ст.610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: 1) припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору; 2) зміна умов зобов`язання; 3) сплата неустойки; 4) відшкодування збитків та моральної шкоди (ч. 1ст. 611 ЦК України).

Згідно з ч.1 та ч. 2 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Боржник, який прострочив виконання зобов`язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливість виконання, що випадково настала після прострочення.

Відповідно до ст.ст. 549, 550 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Предметом неустойки може бути грошова сума, рухоме і нерухоме майно.

Відповідно до статті 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання (частина друга статті 549 ЦК України). Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання (частина третя статті 549 ЦК України).

Згідно з приписами ст. ст.13,76,80,81ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Відповідач в судове засідання не з`явився, доказів вчасного виконання договору не надав, тому виходячи з вищевикладеного, суд приходить до висновку, що з ОСОБА_1 необхідно стягнути на користь акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» суму заборгованості за кредитним договором № 26254018538820 38 255,02 грн., з яких: 12 518,30 грн. - заборгованість за кредитом; 18 836,72 грн. - заборгованість за процентами; 6 900 грн. - штрафні санкції.

Відповідно до ч. 1 ст. 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. У зв`язку з тим, що позовні вимоги майнового характеру задоволено повністю, з відповідача підлягає стягненню на користь позивача судовий збір в розмірі 2102, 00 грн.

Керуючись ст. ст. 509, 525, 526, 536, 549, 611, 625, 634, 1049, 1054 ЦК України, ст. ст. 12, 13, 89, 141, 259, 263-265, 279, 280-282 ЦПК України, Суд, -

у х в а л и в:

Позовні вимоги Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , (РНОКПП - НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 на користь Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк», місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 8-Б, код ЄДРПОУ: 14282829, заборгованість за кредитним договором № 26254018538820 від 16.01.2014 р.:

-12 518 (дванадцять тисяч п`ятсот вісімнадцять) грн.30 коп. - заборгованість за кредитом;

-18 836 (вісімнадцять тисяч вісімсот тридцять шість) грн. 72 коп. - заборгованість за процентами;

-6 900 (шість тисяч дев`ятсот) грн. 00 коп. - штрафні санкції.

- 2 102 (дві тисячі сто дві) грн. 00 коп. судові витрати.

Усього: 40 357 (сорок тисяч триста п`ятдесят сім) грн. 02 коп.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених цим Кодексом, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів безпосередньо до суду апеляційної інстанції, тобто до Дніпровського Апеляційного суду.

Згідно до п.п.15.5 Розділу XIII Перехідних положень ЦПК України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга подається учасниками справи до або через відповідні суди, тобто через Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не були вручені у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження , якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду .

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Похваліта С. М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 93105015 ?

Документ № 93105015 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 93105015 ?

Дата ухвалення - 29.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93105015 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 93105015 ?

В Заводський районний суд м. Дніпродзержинська
Попередній документ : 93105013
Наступний документ : 93135100