Рішення № 92785135, 10.11.2020, Окружний адміністративний суд міста Києва

Дата ухвалення
10.11.2020
Номер справи
640/17074/19
Номер документу
92785135
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2020 року м. Київ № 640/17074/19

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Шевченко Н. М., розглянувши за правилами загального позовного провадження у письмовому порядку справу за адміністративним позовом Головного управління ДПС у місті Києві до Приватного підприємства «ТПВ» про стягнення коштів,

У С Т А Н О В И В :

Головне управління ДПС у м. Києві (позивач, ГУ ДПС у м. Києві) звернулось до суду з позовною заявою до Приватного підприємства «ТПВ» (відповідач, ПП «ТПВ»), в якому просить:

- стягнути з ПП «ТПВ» податковий борг в сумі 442 258,88 грн з рахунків у банках, що обслуговують такого платника.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив про наявність податкового боргу, що виник у зв`язку з несплатою відповідачем сум податкових зобов`язань, нарахованих контролюючим органом податковим повідомленням-рішенням, а також самостійно нарахованих та не сплачених сум за податковою декларацією.

Станом на дату ухвалення даного рішення, жодної заяви по суті справи відповідачем не надано.

Вивчивши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

За приписами ст. 67 Конституції України кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Частинами 1- 2 ст. 7 КАС України встановлено, що суд вирішує справи відповідно до Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Суд застосовує інші правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, у межах повноважень та у спосіб, визначені Конституцією та законами України.

Відповідно до пп. 20.1.34 п. 21.1 ст. 21 ПК України, Контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Відповідно до пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 ПК України, податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом.

За приписами п. 54.1 ст. 54 ПК України крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов`язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов`язання та/або пені вважається узгодженою.

У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов`язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку. Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені (п. 50.1 ст. 50 ПК України).

Із матеріалів справи убачається, що відповідачем направлено контролюючому органу уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виправлених помилок від 01.03.2016, якою збільшив суму самостійно нарахованого зобов`язання з ПДВ на 401 992,00 гривень. Такі відомості також відображені в ІКПП ПП «ТПВ».

У розумінні норм ПК України, уточнюючий розрахунок, як і податкова декларація є документами, які містять відомості про грошове зобов`язання та яке вважається узгодженим без додаткових юридичних дій.

У подальшому, контролюючим органом донараховано пеню на згадану суму грошового зобов`язання.

Відповідно до пп. 129.1.1. п. 129.1 ст. 129 ПК України нарахування пені розпочинається при нарахуванні суми грошового зобов`язання, визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевірки, починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків податкового зобов`язання, визначеного цим Кодексом (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження).

На суми грошового зобов`язання, визначеного підпунктами 129.1.1 та 129.1.2 пункту 129.1 цієї статті (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), та в інших випадках визначення пені відповідно до вимог цього Кодексу, коли її розмір не встановлений, нараховується пеня за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов`язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день (п. 129.4 ст. 129 ПК України).

Керуючись наведеним, на визначену платником податку самостійно суму грошового зобов`язання контролюючим органом нараховано 66,54 грн пені, про що також зазначено в ІКПП ПП «ТПВ».

Зі змісту пп. 54.3.1 п. 54.3 ст. 54 ПК України контролюючий орган зобов`язаний самостійно визначити суму грошових зобов`язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки, свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов`язань, суми бюджетного відшкодування та/або від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках.

Згідно до пп. 14.1.157 п. 14.1 ст. 14 ПК України податкове повідомлення-рішення - письмове повідомлення контролюючого органу (рішення) про обов`язок платника податків сплатити суму грошового зобов`язання, визначену контролюючим органом у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами, контроль за виконанням яких покладено на контролюючі органи, або внести відповідні зміни до податкової звітності.

Таким чином, у разі визначення контролюючим органом суми грошових зобов`язань, зокрема, за результатами перевірок, платнику податків надсилається податкове повідомлення-рішення.

Із матеріалів справи убачається, що посадовими особами ГУ ДФС у м. Києві проведено камеральну перевірку Відповідача, про що складено акт від 06.07.2018, за результатами якої встановлені порушення, на підставі яких платнику надіслано податкове повідомлення-рішення № 0550301307 від 23.08.2018, про застосування штрафних санкцій за затримку реєстрації податкових накладних у розмірі 40 200,34 гривень.

Відповідно до п. п. 56.1, 56.3 ст. 56 ПК України, рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку. Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (за потреби - з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог пункту 44.6 статті 44 цього Кодексу) протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.

Процедура адміністративного оскарження закінчується днем, наступним за останнім днем строку, передбаченого для подання скарги на податкове повідомлення-рішення або будь-яке інше рішення відповідного контролюючого органу у разі, коли така скарга не була подана у зазначений строк (пп. 56.17.1 п. 56.17 ст. 56 Податкового кодексу України).

День закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження грошового зобов`язання платника податків (пп. 56.17.5 п. 56.17 ст. 56 Податкового кодексу України).

Матеріали справи не містять жодного пояснення Відповідача та доказу оскарження ППР № 0550301307 від 23.08.2018 в адміністративному та/або судовому порядку.

За висновком суду, нарахована згаданим ППР сума грошового зобов`язання є узгодженими відповідно до ст. 56 ПК України, та набула статусу податкового боргу.

На дату винесення рішення у матеріалах справи відсутні докази зменшення або часткового погашення податкового боргу, який виник з наведених вище підстав.

Загалом, ГУ ДПС у м. Києві відповідними документами підтверджено наявність у відповідача 442 258,88 грн (40 200,34 грн за ППР + 401 992,00 грн за уточнюючим розрахунком + 66,54 грн пені) податкового боргу.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Зважаючи на те, що позивачем не надано відзиву на позовну заяву, разом з тим - доказів щодо часткового погашення податкового боргу, або оскарження податкових повідомлень-рішень у адміністративному та/або судовому порядку; враховуючи те, що позивачем доведено факт узгодженості грошових зобов`язань, як наслідок - наявності податкового боргу ПП «ТПВ» у розмірі 442 258,88 грн, позовні вимоги Головного управління ДПС у м. Києві підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 139 Податкового кодексу України, при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

Оскільки у даній справі відсутні зазначені витрати, судові витрати стягненню з відповідача не підлягають.

Керуючись статтями 77, 90, 241- 247, 255, 293, 295- 297 Кодексу адміністративного судочинства України,

В И Р І Ш И В :

1. Адміністративний позов Головного управління ДПС у м. Києві задовольнити.

2. Стягнути з рахунків Приватного підприємства «ТПВ» у банках, що обслуговують такого платника податків, кошти на суму податкового боргу у розмірі 442 258,88 (чотириста сорок дві тисячі двісті п`ятдесят вісім) гривень 88 копійок.

3. Судові витрати розподілу не підлягають.

Позивач: Головне управління ДПС у м. Києві (04655, м. Київ, вул. Шолуденка, будинок 33/19, код ЄДРПОУ: 43141267).

Відповідач: Приватне підприємство «ТПВ» (вул. Смирнова-Ласточкіна, 14, к. 16/9, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ: 39135294).

Рішення набирає законної сили відповідно до ст. 255 КАС України та може бути оскаржене за правилами, встановленими ст. ст. 293, 295- 297 Кодексу адміністративного судочинства України відповідно.

Суддя Н.М. Шевченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 92785135 ?

Документ № 92785135 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 92785135 ?

Дата ухвалення - 10.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92785135 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 92785135 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 92785135, Окружний адміністративний суд міста Києва

Судове рішення № 92785135, Окружний адміністративний суд міста Києва було прийнято 10.11.2020. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 92785135 відноситься до справи № 640/17074/19

Це рішення відноситься до справи № 640/17074/19. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 92785134
Наступний документ : 92785136