Рішення № 92733831, 10.11.2020, Господарський суд Запорізької області

Дата ухвалення
10.11.2020
Номер справи
908/2173/20
Номер документу
92733831
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

номер провадження справи 32/129/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2020 Справа № 908/2173/20

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Колодій Н.А., розглянувши в письмовому позовному провадженні без виклику представників сторін справу

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Гранд Юніті, (18002, м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 170/1)

до відповідача Акціонерного товариства ДТЕК Дніпроенерго, (69006, м. Запоріжжя, вул.Добролюбова, буд. 20)

про стягнення суми 45317,52 грн

СУТНІСТЬ СПОРУ:

25.08.2020 до Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява про стягнення з Акціонерного товариства ДТЕК Дніпроенерго суми 45317,52 грн заборгованості,б що складається з 44019,00 грн суми основного боргу, 209,00грн суми 3% річних, 1089,52 суми пені.

Згідно Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 25.08.2020 справу № 908/2173/20 за вищевказаною позовною заявою розподілено судді Колодій Н.А.

Ухвалою від 31.08.2020 позовну заяву будо залишено без руху та надано позивачу строк для усунення недоліків.

17.09.2020 до Господарського суду Запорізької області надійшла заява про усунення недоліків та заява про зменшення розміру позовних вимог в якій позивач просить суд стягнути з відповідача 26658,60 суми основного боргу, 209,00грн суми 3% річних, 1089,52 суми пені.

Враховуючи те, що заява про усунення недоліків подана позивачем в установлений судом строк, суд дійшов висновку прийняти подану заяву з урахуванням заяви про зменшення розміру позовних вимог та розпочати розгляд справи по суті. Предметом спору є вимоги про стягнення 27957,12 грн. заборгованості, що складається з основного боргу в розмірі 26658,60 грн., пені в розмірі 1089,52 грн., 3 % річних в розмірі 209,00 грн.

Заявлені позивачем вимоги, викладені в позовній заяві та ґрунтуються зокрема на ст. ст. 509, 525, 526, 530, 611, 625, 629, 712 Цивільного кодексу України, ст. 193, 230, 231 Господарського кодексу України, договорі про закупівлі товару №3123-ДЭКрТЭС від 24.01.2020 на підставі яких позивач просить позов задовольнити та стягнути з Акціонерного товариства ДТЕК Дніпроенерго з урахуванням заяви про зменшення розміру позовних вимог 27957,12 грн. заборгованості, що складається з основного боргу в розмірі 26658,60 грн., пені в розмірі 1089,52 грн., 3 % річних в розмірі 209,00 грн.

Відповідач відзив на позовну заяву, у встановлений ухвалою суду по справі строк не надав, про поважність причин неподання відзиву суд не повідомив, правову позицію у справі не висловив.

Згідно зі ст. 93 ЦК України місцезнаходження юридичної особи визначається місцем її державної реєстрації, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до Витягу (Безкоштовного) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридичною адресою Акціонерного товариства ДТЕК Дніпроенерго, (69006, м. Запоріжжя, вул.Добролюбова, буд. 20), що відповідає юридичній адресі відповідача, зазначеній у позовній заяві.

Ухвала суду від 21.09.2019 про відкриття провадження у справі № 908/2173/20, яка направлялася на зазначену адресу відповідача та отримана відповідачем 01.10.2020.

Відповідно до ч. 7 ст. 120 ГПК України учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи. У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

За таких обставин, суд вважає, що ним були вжиті достатні заходи для повідомлення відповідача про розгляд справи № 908/2173/20.

Згідно ст. 165 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

У відповідності до ст. 42 ГПК України учасники справи зобов`язані виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою; подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; виконувати інші процесуальні обов`язки, визначені законом або судом.

Ухвалою господарського суду Запорізької області про відкриття провадження у справі від 21.09.2020 відповідачу запропоновано подати відзив протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

Відзив на адресу суду від відповідача не надійшов.

За таких обставин, суд вирішив розглянути справу за наявними матеріалами.

Згідно з ч. 2,3 ст. 252 ГПК України розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться. Якщо для розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження відповідно до цього Кодексу судове засідання не проводиться, процесуальні дії, строк вчинення яких відповідно до цього Кодексу обмежений першим судовим засіданням у справі, можуть вчинятися протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі

Отже, 21.10.2020 сплив тридцятиденний термін наданий сторонам на вчинення процесуальних дій, строк вчинення яких обмежений першим судовим засіданням, а тому суд вважає за можливе розглянути вказану справу по суті.

Будь-яких процесуальних заяв або заяв по суті протягом цього періоду до суду не надходило.

Відповідно до ч. 5, 7 ст. 252 ГПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін. Клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву.

Клопотань про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін до суду не надходило.

Згідно ст. 248 ГПК України суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Враховуючи приписи ч. 4 ст. 240 ГПК України, у зв`язку з розглядом справи без повідомлення (виклику) учасників справи, рішення прийнято без його проголошення 10.11.2020.

Розглянувши матеріали справи, суд

ВСТАНОВИВ:

24.01.2020 товариство з обмеженою відповідальністю «Гранд Юніті» (надалі-постачальник), в особі директора Зеленька Анатолія Миколайовича, що діє на підставі Статут), з однієї сторони, та акціонерне товариство «ДТЕК Дніпроенерго» (надалі - покупець), від імені якого діє директор відокремленого підрозділу «Криворізька теплова електрична станція» Дегтяренко Сергій Михайлович, з другої сторони, уклали договір про закупівлю товару № 3123-ДЭКрТЭС(далі - договір).

Відповідно до п. 1.1. договору, постачальник зобов`язується поставити покупцю товар, зазначений в специфікації, а покупець - прийняти і оплатити такий товар, код згідно УКТ ЗЕД: 4802 (далі - товар), 2019-2020 року виготовлення, в кількості, комплектності, асортименті та за ціною згідно із специфікацією: Папір А4 160Г/М2 250АРК, вартістю 90,00грн. без ПДВ за 1 шт. всього 2 шт. на суму 180.00 грн; Папір А4 80Г/М2 500АРК, вартістю 78,50 грн без ПДВ за 1 шт, всього 716 шт. на суму 56 206,00 грн на загальну суму разом з ПДВ 67 663.20 грн.

Пунктом 1.3. договору сторони визначили, що вантажоодержувачем товару є ДТЕК Криворізька ТЕС.

Згідно із п. 2.2. договору, приймання товару здійснюється сторонами відповідно до «Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю», затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.1965 № П-6 (зі змінами і доповненнями) і «Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю», затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966 № П-7 (зі змінами і доповненнями), в частині, що не суперечить умовам договору.

Відповідно до п. 3.1., 3.2. договору, ціна на товар, що поставляється, вказується в специфікації (п. 1.1. договору) та є незмінною протягом строку дії цього договору окрім випадків, передбачених цим договором та/або діючим законодавством України.

Сума цього договору становить: 67 663,20 гри. (шістдесят сім тисяч шістсот шістдесят три гривні 20 копійок), у тому числі ПДВ 20% - 11 277,20 грн. (одинадцять тисяч двісті сімдесят сім гривень 20 копійок).

Умовами п. 4.1., 4.5. - 4.7. договору сторони погодили, що розрахунки проводяться шляхом оплати покупцем поставленого покупцю товару на 60 (шістдесятий) календарний день з дати поставки відповідного товару на підставі отриманого покупцем рахунку та за умови надання постачальником належним чином оформленої податкової накладної, а також документів, передбачених розділом 5 цього договору.

Сторони дійшли згоди датою оплати товару вважати дату списання грошовим коштів із поточного банківського рахунку покупця.

Покупець при перерахуванні грошових коштів па розрахунковий рахунок постачальника, в призначенні платежу платіжного доручення в обов`язковому порядку вказує реквізити цього договору (номер, дата укладення), а також період, (місяць, рік) за який здійснюється оплата. У разі не вказівки в призначенні платежу платіжного доручення періоду (місяць, рік) за який здійснюється оплата, то здійснення за таким платіжним дорученням оплата за товар за цим договором зараховується у хронологічному порядку відповідно до дати виникнення зобов`язань з оплати.

Якщо останній день строку для оплати, що встановлений цим договором припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення такого строку є перший за ним робочий день.

Згідно із п. 5.1., 5.2. - 5.6. договору, товар поставляється впродовж 10 календарних днів після відправлення письмової заявки покупцем.

Поставка Товару буде виконуватися па умовах DDP згідно з Правилам «ІНКОТЕРМС» у редакції 2010 року у місце призначення поставки товар; Дніпропетровська обл., Апостолівський район, м. Зеленодольськ, пл. Енергетиків, ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС.

Поставка товару здійснюється автомобільним транспортом. Транспортні послуг по поставці товару входять в ціну товару. Товар вважається поставленим покупцю з дати підписання сторонами видаткових накладних (дата поставки товару). Прав власності на товар, усі ризики втрати або пошкодження товару, переходять від постачальника до покупця з дати поставки товару.

Відповідно до п. 5.7. договору, при поставці товару постачальник надає покупцю одночасно з товаром, що поставляється, наступні документи: рахунок, видаткову накладну, відповідні товаросупровідні накладні (залізничну/товаро - транспортну накладну), сертифікат якості заводу-виробника та/або паспорт.

Пунктом 6.1. договору передбачені обов`язки покупця, а саме:

- своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар;

- приймати поставлений товар згідно з умовами цього договору.

Згідно із п. 11.1. договору цей договір може бути скріплений печатками сторін набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками сторін і діє до 31.12.2020 року, а в частині проведення розрахунків - до повного виконання сторонами своїх грошових зобов`язань.

Проаналізувавши матеріали справи, оцінивши надані докази, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню, враховуючи наступне:

На виконання умов договору позивач (постачальник) поставив відповідачу (покупцю) товар в кількості та асортименті, погодженому у специфікації, па загальну суму 44019,00грн, а відповідач вказаний товар прийняв, що підтверджується підписаними між сторонами видатковою накладною № 3 від 24.02.2020 на суму 17 360,40 грн з ПДВ та видатковою накладною № 17 від 02.06.2020 на суму 26 658,60 грн з ПДВ.

Товар за видатковими накладними № 3 від 24.02.2020 та № 17 від 02.06.2020 був отриманий уповноваженим представником покупця Дяковим Віталієм Вікторовичем на підставі довіреностей № 30 від 19.02.2020р. та № 77 від 29.05.2020р.

Відповідач товар прийняв, про що свідчать підписані з боку відповідача видаткові накладні № 3 від 24.02.2020 та № 17 від 02.06.2020.

Порядок здійснення оплати за товар між сторонами узгоджено в розділі 4 договору, а саме в п. 4.1. яким передбачено, що розрахунки проводяться шляхом оплати покупцем поставленого покупцю товару на 60 (шістдесятий) календарний день з дати поставки відповідного товару на підставі отриманого покупцем рахунку та за умови падання постачальником належним чином оформленої податкової накладної, а також документів, передбачених розділом 5 цього договору.

Відповідно до п. 5.5. договору датою поставки товару є дата підписання видаткових накладних.

Таким чином, в силу умов п. 4.1. договору строк оплати товару настав 24.04.2020 (60-й календарний день з дати поставки товару - дати підписання видаткової накладної № 3 від 24.02.2020) та 01.08.2020 (60-й календарний день з дати поставки товару - дати підписання видаткової накладної № 17 від 02.06.2020), що є вихідним днем, тому нарахування 3% річних, пеня та інфляційних втрат за останньою накладною здійснюється з 03.08.2020 першого робочого дня за вихідним.

Статтею 193 ГК України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до положень ст. 509 ЦК України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматись від певної дії. а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Норми права аналогічного змісту містить ст. 526 ЦК України.

У відповідності до приписів ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання є недопустимою, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 73 ГПК України встановлено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з ст. 74 ГПК України обов`язок доказування і подання доказів віднесено на сторони. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

За приписами статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Позивач надав всі необхідні докази в обґрунтування позовних вимог.

Відповідач доказів погашення заборгованості суду не надав.

На підставі викладеного, суд вважає позовні вимоги про стягнення з відповідача суми 26658,60грн. основного боргу, документально підтвердженими, обґрунтованими, заснованими на законі та такими, що підлягають задоволенню.

Крім того, позивачем заявлено вимоги про стягнення з відповідача пені в розмірі 1089,52 грн., 3 % річних в розмірі 209,00 грн.

Нормами статті 546 ЦК України встановлено, що виконання зобов`язань може забезпечуватися згідно з законом або договором, зокрема, неустойкою.

Відповідно до ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Статтею 230 ГК України передбачено, що штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Згідно з ч. 3 ст. 549 ЦК України пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано, що передбачено ч. 6 ст. 232 ГК України.

Відповідно до п. 6 ст. 231 ГК України штрафні санкції за порушення грошових зобов`язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою НБУ, за весь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Вимоги щодо стягнення пені позивач обґрунтовує пунктом 7.14 договору, у разі прострочення оплати товару, покупець, за письмовою вимогою постачальника, сплачує постачальнику неустойку у вигляді пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення оплати від вартості невчасно оплаченого товару, однак не більше 5% від вартості невчасно оплаченого товару.

За невиконання грошових зобов`язання за договором позивачем пред`явлена до стягнення пеня в розмірі 1089,52 грн.

Розрахунок пені судом перевірений та визнаний таким, що виконаний правильно.

Враховуючи викладене, вимога про стягнення з відповідача 1089,52 грн пені за порушення строків оплати за договором заявлена до стягнення правомірно та підлягає задоволенню судом.

До інших засобів захисту цивільних прав, у відповідності до ст. 625 ЦК України, відносяться втрати від інфляції та 3 % річних.

Статтю 625 ЦК України встановлено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Сплата 3% річних від простроченої суми (якщо інший їх розмір не встановлений договором або законом), так само як й інфляційні нарахування, не мають характеру штрафних санкцій і є способом захисту майнового права та інтересу кредитора шляхом отримання від боржника компенсації (плати) за користування ним коштами, належними до сплати кредиторові.

Наданий розрахунок 3% річних судом перевірений за допомогою юридичної інформаційно-пошукової системи Законодавство та встановлено, що розрахунок 3% річних позивачем виконаний правильно.

Враховуючи викладене, вимога про 209,00 грн 3 % річних за порушення строків оплати за договором заявлені до стягнення правомірно та підлягають задоволенню судом.

Враховуючи викладене, позовні вимог про стягнення 27957,12 грн заборгованості, що складається з основного боргу в розмірі 26658,60 грн., пені в розмірі 1089,52 грн, 3 % річних в розмірі 209,00 грн підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 129 ГПК України, судовий збір покладається на відповідача.

Керуючись ст. ст. 129, 232, 233, 236-238, 240, 241, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю Гранд Юніті, (18002, м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 170/1) до відповідача Акціонерного товариства ДТЕК Дніпроенерго, (69006, м. Запоріжжя, вул.Добролюбова, буд. 20) задовольнити повністю.

Стягнути з Акціонерного товариства «ДТЕК Дніпроенерго» (код ЄДРПОУ: 00130872, 69006, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, буд. 20) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Юніті» (код ЄДРПОУ: 39295989, 18002, м.Черкаси, бул. Шевченка, буд. 170/1) заборгованість за договором про закупівлю товару № № 3123-ДЭКрТЭС від 24.01.2020 у розмірі 26 658,60 грн. (двадцять шість тисяч шістсот п`ятдесят вісім грн. 60 коп.); 209,00 грн. (двісті дев`ять грн. 00 коп.) 3% річних, 1 089,52 грн. (одна тисяча вісімдесят дев`ять грн. 52 коп.) пені, судовий збір у розмірі 2102 грн. (дві тисячі сто дві гривня 00 коп.).

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Згідно ст. 241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Відповідно до ст. 256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 10.11.2020.

СуддяН.А. Колодій

Часті запитання

Який тип судового документу № 92733831 ?

Документ № 92733831 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 92733831 ?

Дата ухвалення - 10.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92733831 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 92733831 ?

В Господарський суд Запорізької області
Попередній документ : 92733830
Наступний документ : 92733832