Рішення № 92439594, 22.10.2020, Господарський суд Сумської області

Дата ухвалення
22.10.2020
Номер справи
920/876/20
Номер документу
92439594
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

22.10.2020 Справа № 920/876/20 м. Суми

Господарський суд Сумської області у складі судді Джепи Ю.А. за участі секретаря судового засідання Кириченко-Шелест А.Г., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження матеріали справи № 920/876/20

за позовом: Державного підприємства «Дослідне господарство «ІСКРА» Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України (вул. Нова, буд. 6, с. Кашпури, Роменський район, Сумська область, 40022, ідентифікаційний код 04312009, email:dpgiskra@ukr.net),

до відповідача: фізичної особи-підприємця Волотовського Дмитра Ігоровича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , :Kapital.lorge@meta.ua),

про стягнення 200 000,00 грн на підставі договору поставки № 184/1 від 08.08.2019, укладеного між сторонами.

За участі представників сторін:

від позивача: Ломака Н.М.;

від відповідача: не прибув.

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до господарського суду з позовною заявою до відповідача, відповідно до якої просить суд стягнути з відповідача на свою користь суму попередньої оплати в розмірі 200000 грн за договором поставки від 08.08.2019 № 184/1, укладеного між сторонами; а також витрати, по сплаті судового збору в сумі 3000 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані невиконанням відповідачем своїх зобов`язань щодо поставки товару, попередньо плаченого позивачем.

Ухвалою від 31.08.2020 постановлено відкрити провадження у справі № 920/876/20; справу розглядати в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін; розгляд справи по суті призначити на 22.10.2020, 11:00.

У судовому засіданні 22.10.2020 судом встановлено наступне.

Представник позивача у судове засідання прибув, позовні вимоги підтримав в повному обсязі.

Представник відповідача у судове засідання не прибув, правом на подання відзиву не скористався, письмових заяв чи клопотань суду не подав.

Копію ухвали з повідомленням про час, дату і місце судового засідання судом надіслано на адресу відповідача - фізичної особи-підприємця Волотовського Дмитра Ігоровича ( АДРЕСА_1 ), що зазначена позивачем у позовній заяві та підтверджена Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Копію зазначеної ухвали надісланої судом на адресу відповідача повернуто відділенням поштового зв`язку на адресу Господарського суду Сумської області з відміткою: «за закінченням терміну зберігання».

Відповідно до ст. 51 ЦК України, до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.

Частиною четвертою статті 89 Цивільного кодексу України визначено, що відомості про місцезнаходження юридичної особи вносяться до Єдиного державного реєстру.

За приписами частини першої статті 7 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 22.10.2020 відповідач - фізична особа-підприємець Волотовський Дмитро Ігорович знаходиться за адресою: пров. Бакинський, буд. 9, Шевченківський район, м. Київ, 04086).

Таким чином, судом надіслано ухвалу з повідомленням про час, дату і місце судового засідання за належною та актуальною адресою.

За змістом пунктів 116, 117 Правил надання послуг поштового зв`язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 за № 270, у разі невручення рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка» з поважних причин рекомендований лист разом з бланком повідомлення про вручення повертається за зворотною адресою не пізніше ніж через п`ять календарних днів з дня надходження листа до об`єкта поштового зв`язку місця призначення із зазначенням причин невручення.

У разі якщо ухвалу про вчинення відповідної процесуальної дії направлено судом за належною адресою, тобто повідомленою суду стороною, і повернуто підприємством зв`язку з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, вважається, що адресат повідомлений про вчинення відповідної процесуальної дії.

У даному випаду судом враховано, що за приписами частини першої статті 9 ГПК України ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце розгляду своєї справи або обмежений у праві отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Будь-яка особа, яка не є учасником справи, має право на доступ до судових рішень у порядку, встановленому законом.

Відповідно до частини другої статті 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання.

Згідно з частинами першою, другою статті 3 Закону України «Про доступ до судових рішень» для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень. Єдиний державний реєстр судових рішень - автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.

Судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України (частина перша статті 4 Закону України «Про доступ до судових рішень»).

Враховуючи наведене, господарський суд зазначає, що відповідач не був позбавлений права та можливості ознайомитись, зокрема, з ухвалою суду від 03.06. 2020 про відкриття провадження у справі № 920/876/20 та призначення її до розгляду по суті у Єдиному державному реєстрі судових рішень (www.reyestr.court.gov.ua).

Таким чином, відповідач вважається таким, що належним чином повідомлений про розгляд справи Господарським судом Сумської області.

Відповідно до статті 252 Господарського процесуального кодексу України розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими Господарським процесуальним кодексом України для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у цій главі.

За приписами статті 248 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

За змістом статті 9 Конституції України передбачено, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. На розширення цього положення Основного Закону в статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» зазначено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) як джерело права.

Відповідно до частини четвертої статті 11 Господарського процесуального кодексу України, суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

В силу вимог частини першої статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

Розумність тривалості провадження повинна визначатися з огляду на обставини справи та з урахуванням таких критеріїв: складність справи, поведінка заявника та відповідних органів влади, а також ступінь важливості предмета спору для заявника (рішення Суду у справах Савенкова проти України, no. 4469/07, від 02.05.2013, Папазова та інші проти України, no. 32849/05, 20796/06, 14347/07 та 40760/07, від 15.03.2012).

Враховуючи достатність часу, наданого учасникам справи для підготовки та подання витребуваних судом документів, приймаючи до уваги принципи змагальності та диспозитивної господарського процесу, закріплені пунктом 4 частини третьої статті 129 Конституції України, статтями 13, 14, 74 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає, що господарським судом, в межах наданих йому повноважень, сторонам створені усі належні умови для надання доказів у справі та є підстави для розгляду справи по суті за наявними у ній матеріалами у відповідності до вимог частини другої статті 178 Господарського процесуального кодексу України.

При розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи - також заслуховує їх усні пояснення. Судові дебати не проводяться (ч. 8 ст. 252 ГПК).

У відповідності до ч. 5 ст. 29 ГПК України позови у спорах, що виникають з до-говорів, в яких визначено місце виконання або виконувати які через їх особливість можна тільки в певному місці, можуть пред 'являтися також за місцем виконання цих договорів.

Пунктом 3.1 Договору та Специфікацією (Додаток № 1 до Договору) визначено місце поставки товару, а саме: СРТ (склад Покупця: 420 74, Сумська обл., Роменський р-н., с. Каптури, вул. Нова, буд. б).

Оскільки в Договорі визначено місце його виконання, яке розташоване на території Сумської обл., дана справа підсудна Господарському суду Сумської області.?Таким чином, позивачем дотримано правил підсудності щодо звернення із даним позовом до Господарського суду Сумської області.

Відповідно до статті 233 ГПК України рішення у цій справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарським судом встановлені наступні обставини.

08.08.2019 року між Державним підприємством «Дослідне господарство «ІСКРА» Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України (далі - ДП «ДГ «Іскра» ІСГ ПС НААН України або Позивач) та фізичною особою - підприємцем Волотовським Дмитром Ігоровичем (далі Відповідач) був укладений договір поставки № 184/1 (далі - Договір).

Відповідно до положень пункту 1.1. вказаного Договору Продавець, в строки визначені Додатками, зобов`язується передати у власність Покупця хімічну продукцію (надалі Товар), а Покупець зобов`язується прийняти Товар в асортименті і кількості згідно Додатків і видаткових накладних, які є невід`ємними частинами даного Договору.

В пункті 3.1 Договору передбачено, що умови поставки товару: СРТ (склад Покупця: 42074. Сумська обл., Роменський р-н., с. Каптури, вул. Нова, буд. 6).

Пунктом 4.1 Договору визначено умови оплати Товару, а саме: оплата Товару Покупцем здійснюється у безготівковій формі - 100 % передоплата, або у терміни оплати вказані у специфікації до певної поставки та за ціною вказаною в додатках до цього Договору, видаткових накладних та Специфікаціях, шляхом перерахування грошових коштів па поточний банківський рахунок Продавця.

На виконання умов Договору ДП «ДГ «Іскра» ІСГ ПС НААН України здійснило оплату рахунку № ВД - 1357 від 08.08.2019 р. за нітроамофоску 16:16:16+6S (Білорусь) б/б у сумі 200 000 грн.

Факт перерахування позивачем коштів на рахунок відповідача підтверджується платіжним дорученням № 1012 від 13.08.2019.

У порушення вищевказаних вимог чинного законодавства відповідач Товар на користь ДІЇ «ДГ «ІСКРА» ІСГ ПС НААН не поставив, а кошти передоплати не повернув.

30.07.2020 року ДГІ «ДГ «Іскра» ІСГ ПС НААН України звернулось до відповідача з вимогою про поставку Товару або повернення отриманої ФОП Волотовським Д.І. попередньої оплати у розмірі 200 000 грн у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги. Вказана вимога була повернута позивачу підприємством зв`язку у зв`язку з неврученням під час доставки.

Враховуючи, що вимога була направлена відповідачу 30.07.2020 року засобами поштового зв`язку на належну офіційну адресу, а 04.08.2020 року вказана вимога була повернена за зворотною адресою, що підтверджується трекінгом відправлень з офіційного сайту Укрпошти, відповідач мав поставити Товар або повернути кошти у строк до 12.08.2020 року.

У зв`язку з тим, що відповідачем не виконано умови Договору, а вимога від 30.07.2020 року залишена без відповіді, враховуючи, що відповідно до п. 9.3 Договору встановлено строк його дії до 31.12.2019 включно, аде в будь-якому випадку до повного виконання мторонами зобов`язання, позивач звернувся до господарського суду Сумської області із позовом про стягнення суми отриманої ним попередньої оплати у розмірі 200 000,00 (двісті тисяч) грн.

Оцінюючи докази у справі в їх сукупності та за внутрішнім переконанням, суд вважає позовні вимоги такими, що підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 173 Господарського кодексу України господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених Господарським кодексом України, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Статтею 174 ГК України визначено, що підставою виникнення господарських зобов`язань зокрема є господарські договори та інші угоди, передбачені законом, а також угоди, не передбачених законом, але такі, які йому не суперечать.

Статтею 193 ГК України встановлено обов`язок суб`єктів господарювання та інших учасників господарських відносин виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться, до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Відповідно до вимог частини першої статті 175 ГК України майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов`язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов`язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

Згідно статті 526 ЦК України зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до статті 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Статтею 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (частина перша статті 612 ЦК України).

Статтею 530 ЦК України визначено, що, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

За приписами ст. 712 ЦК України, за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Згідно статті 693 ЦК України, якщо договором встановлений обов`язок покупця частково або повністю оплатити товар до його передання продавцем (попередня оплата), покупець повинен здійснити оплату в строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо такий строк не встановлений договором, - у строк, визначений відповідно до статті 530 цього Кодексу. У разі невиконання покупцем обов`язку щодо попередньої оплати товару застосовуються положення статті 538 цього Кодексу.

Якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Письмову вимогу повернути отриману відповідачем попередню оплату у сумі 200 000 грн позивачем направлено на офіційну належну адресу відповідача 30.07.2020, проте вказана вимога була повернута позивачу підприємством зв`язку у зв`язку з неврученням під час доставки. Відповіді на вимогу позивача відповідачем не направлено, поставку попередньо оплаченого товару не здійснено та грошові кошти в сумі 200 000 грн не повернуто.

Враховуючи наведені обставини, зокрема те, що факт сплати позивачем на виконання умов Договору ДП «ДГ «Іскра» ІСГ ПС НААН України в якості попередньої оплати вартості частини товару в сумі 200 000 грн, що підлягала постачанню згідно рахунку-фактури № ВД-1357 від 08.08.2019, підтверджується копією платіжного доручення № 1012 від 13.08.2019 та не спростовується відповідачем (відповідач заперечень щодо позовних вимог (відзиву на позов) не подав), позовні вимоги щодо стягнення з відповідача на користь позивача попередньої оплати за непоставлений товар в сумі 200 000 грн визнаються судом правомірними, обґрунтованими, і такими, що підлягають задоволенню на підставі статей 525, 526, 629, 693, 712 Цивільного кодексу України.

Відповідно до частини першої статті 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставини, які мають значення для вирішення справи.

Згідно частин першої, третьої статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Відповідно до статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими, підтвердженими матеріалами справи, належними, допустимими, достовірними, достатніми та підлягають задоволенню частково з урахуванням вищевикладеного.

Стосовно розподілу судових витрат суд зазначає наступне.

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається: 1) у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів, - на сторону, яка безпідставно ухиляється від прийняття пропозицій іншої сторони, або на обидві сторони, якщо судом відхилено частину пропозицій кожної із сторін; 2) у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Судовий збір, від сплати якого позивач у встановленому порядку звільнений, стягується з відповідача в дохід бюджету пропорційно розміру задоволених вимог, якщо відповідач не звільнений від сплати судового збору. Якщо інше не передбачено законом, у разі залишення позову без задоволення, закриття провадження у справі або залишення без розгляду позову позивача, звільненого від сплати судового збору, судовий збір, сплачений відповідачем, компенсується за рахунок держави в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до вимог статті 129 ГПК України судовий збір в сумі 3000,00 грн покладається на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись статтями 123, 129, 233, 236-238, 248, 252, 256 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Стягнути з фізичної особи-підприємця Волотовського Дмитра Ігоровича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на користь Державного підприємства «Дослідне господарство «ІСКРА» Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України (вул. Нова, буд. 6, с. Кашпури, Роменський район, Сумська область, 40022, ідентифікаційний код 04312009) повернення передплати за непоставлений товар у сумі 200 000 грн та витрати по сплаті судового збору в сумі 3 000 грн.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Згідно зі ст. 241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Відповідно до ст. 256, 257 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: 1) рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду;2) ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом десяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду. Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другій статті 261 цього Кодексу.

Повний текст рішення складено та підписано суддею 27.10.2020.

Суддя Ю.А. Джепа

Часті запитання

Який тип судового документу № 92439594 ?

Документ № 92439594 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 92439594 ?

Дата ухвалення - 22.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92439594 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 92439594 ?

В Господарський суд Сумської області
Попередній документ : 92439593
Наступний документ : 92439595