Рішення № 91999244, 23.09.2020, Городнянський районний суд Чернігівської області

Дата ухвалення
23.09.2020
Номер справи
732/494/20
Номер документу
91999244
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

справа № 732/494/20

провадження № 2-о/732/70/20

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2020 року місто Городня

Городнянський районний суд Чернігівської області у складі :

головуючого - судді Березовського О.Д.,

секретаря Дударенка О.А., Пінчук С.М.,

за участі прокурора Городнянського відділу Менської місцевої прокуратури Чернігівської області Деркач Я.В., представника АТ КБ «ПРИВАТБАНК» - адвоката Рожко С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Городня цивільну справу за заявою заступника керівника Менської місцевої прокуратури Чернігівської області Олєйнікова І. в інтересах держави в особі Городнянської міської ради Чернігівської області про визнання спадщини відумерлою,

У С Т А Н О В И В :

Заступник керівника Менської місцевої прокуратури Олєйніков І. в порядку ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» та ст. 56 ЦПК України, діючи в інтересах держави в особі Городнянської міської ради Чернігівської області, звернувся в суд з заявою про визнання спадщини відумерлою та після уточнення вимог просить суд визнати відумерлою спадщину, що відкрилась після смерті ОСОБА_1 та складається з коштів на рахунку АТ «Державний ощадний банк України» НОМЕР_1 у розмірі 14308,76 грн. та грошових коштів на карткових рахунках АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 у розмірі 3868,13 грн., НОМЕР_3 у розмірі 11470 грн., та на депозитних рахунках АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_4 в розмірі 661,36 грн., НОМЕР_5 в розмірі 1000 грн., та ухвалити рішення про списання вказаних коштів на користь Городнянської міської ради Городнянського району ( р/р НОМЕР_12, код ЄДРПОУ 37715958, одержувач : УК у Городнянському районі/ОТГ м. Городня/31010200 ).

Ухвалою судді від 31 березня 2020 року прийнято заяву до розгляду та відкрито провадження у зазначеній справі.

У судове засідання заступник керівника Менської місцевої прокуратури Чернігівської області Олєйніков І. не з`явився, про дату час та місце судового засідання повідомлявся належним чином. Прокурор Городнянського відділу Менської місцевої прокуратури Чернігівської області Деркач Я. у судовому засіданні, яке відбувалось 27.08.2020 року, підтримала заявлені вимоги та просила суд їх задовольнити. У судове засідання 23.09.2020 року прокурор Городнянського відділу Менської місцевої прокуратури Чернігівської області Деркач Я. не з`явилась, натомість надала до суду письмову заяву від 23.09.2020 року за вих. № 49-2137-20 з проханням розглянути справу без участі представника прокуратури. У цій же заяві прокурор зазначила, що заявлені вимоги вона підтримує в повному обсязі та просила визнати відумерлою спадщину, що відкрилась після смерті ОСОБА_1 та складається з грошових коштів на рахунку АТ «Державний ощадний банк України» НОМЕР_1 у розмірі 14308,76 грн. та грошових коштів на карткових рахунках АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 у розмірі 3868,13 грн., НОМЕР_3 у розмірі 11470 грн., та на депозитних рахунках АТ КБ „Приватбанк" НОМЕР_4 в розмірі 661,36 грн., НОМЕР_5 в розмірі 1000 грн. і ухвалити рішення про списання вказаних коштів на користь Городнянської міської ради Городнянського району ( р/р НОМЕР_12, код ЄДРПОУ 37715958, одержувач : УК у Городнянському районі/ОТГ м. Городня/31010200 ) ( а.с. 206 ).

Заявник - Городнянська міська рада Чернігівської області, про дату, час та місце судового розгляду справи була повідомлена належним чином, представник Городнянської міської ради Чернігівської області в судове засідання не з`явився. Повноважний представник Городнянської міської ради Чернігівської області Яценко Д.В. надав до суду письмове клопотання від 04.05.2020 року за вих. № 03-09/438 з проханням розглянути справу без участі представника міської ради, заявлені вимоги заявник підтримує та проти задоволення заяви не заперечують ( а.с. 44-45 ).

Згідно положень ч. 3 ст. 211 ЦПК України, учасник справи має право заявити клопотання про розгляд справи за його відсутності. Якщо таке клопотання заявили всі учасники справи, судовий розгляд справи здійснюється на підставі наявних у суду матеріалів.

Заінтересована особа -Городнянський психоневрологічний інтернат про дату, час та місце судового розгляду справи був повідомлений належним чином, представник заінтересованої особи в судове засідання не з`явився, про причини неявки представника суд не повідомлено ( а.с. 169 ).

Заінтересована особа -Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» про дату, час та місце судового розгляду справи була повідомлена належним чином, представник заінтересованої особи в судове засідання 23.09.2020 року не з`явився. Повноважний представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК» - адвокат Рожко С.М. надав до суду письмову заяву від 22.09.2020 року з проханням розглянути справу без участі представника заінтересованої особи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з урахуванням наданих раніше пояснень ( а.с. 207 ).

З наданих представником АТ КБ «ПРИВАТБАНК» - адвокатом Рожко С.М. письмових пояснень від 12.06.2020 року вбачається, що АТ КБ «ПРИВАТБАНК» вважає вимоги заявника такими, що не підлягають задоволенню виходячи з наступного.

Визначаючи розмір залишку грошових коштів на картковому рахунку померлої ОСОБА_1 , заявник посилається на довідку Городнянського психоневрологічного інтернату від 13.01.2020 року № 21, відповідно до якої залишок коштів на картці № НОМЕР_6 станом на 01.01.2020 року становив 15543,00 грн..

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» вважає, що вказана вище довідка не є належним доказом визначення розміру залишку грошових коштів на картковому рахунку в банківській установі.

Відповідно до вимог Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою правління Національного банку України № 75 від 04.07.2018 року ( далі за текстом -Положення ) операційна діяльність банку - це сукупність технологічних процесів, пов`язаних з документуванням інформації за операціями банку ( далі - операції ), проведенням їх реєстрації у відповідних регістрах, перевірянням, вивірянням та здійсненням контролю за операційними ризиками.

Операції, які здійснюють банки, мають бути належним чином задокументовані. Підставою для відображення операцій за балансовими та/або позабалансовими рахунками бухгалтерського обліку є первинні документи, які мають бути складені під час здійснення операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення в паперовій та/або в електронній формі. Первинний документ - документ, який містить відомості про операцію та підтверджує її здійснення.

Відповідно до вимог Положення інформація, що міститься в первинних документах, систематизується в регістрах синтетичного та аналітичного обліку, які ведуться на паперових носіях або в електронній формі.

Банки обов`язково мають складати на паперових та/або електронних носіях такі регістри : особові рахунки та виписки з них; аналітичні рахунки з обліку внутрішньобанківських операцій; книги реєстрації відкритих рахунків; оборотно-сальдовий баланс, інші регістри відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку.

Виписки з особових рахунків клієнтів є підтвердженням виконаних за день операцій і призначаються для видачі або відсилання клієнту.

Відповідно до п. 4 РозділуVІІ Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого Постановою НБУ № 705 від 05.11.2014 року, документи за операціями з використанням електронних платіжних засобів мають статус первинного документа та можуть використані під час урегулювання спірних питань.

Так, відповідно до виписки по картці /рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ), відкритого на ім`я ОСОБА_1 , залишок грошових коштів станом на 12.06.2020 року становить 3868,13 грн.. При цьому остання операція по рахунку була проведена 06.02.2018 року.

Враховуючи викладене, представник заінтересованої особи просить суд у задоволенні заяви відмовити повністю ( а.с. 131 ).

До письмових пояснень додані виписки по рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_1 , залишок становить 3868,13 грн. ( а.с. 132-134 ).

У судовому засіданні, яка відбувалось 27 серпня 2020 року, представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК» - адвокат Рожко С.М. письмові пояснення підтримав. Пояснив, що залишок грошових коштів на рахунках ОСОБА_1 в розмірі 3868,13 підтверджений випискою по рахунках. Інформація суду надана, сума залишку з`ясована. Крім того, адвокат Рожко С.М. вказав, що у прокуратури були відсутні підстави для пред`явлення вказаних вимог в інтересах Городнянської міської ради Чернігівської області. З огляду на положення Закону України «Про прокуратуру», наявне у справі листування між прокуратурою та органом місцевого самоврядування не є підтвердженням того, що Городянська міська рада Чернігівської області не може звернутися до суду. При цьому залишається незрозумілим чому ж не може звернутися до суду із даною заявою безпосередньо Городнянська міська рада Чернігівської області.

Заінтересована особа -Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» про дату, час та місце судового розгляду справи було повідомлено належним чином, представник заінтересованої особи в судове засідання не з`явився. У поданих до суду письмових поясненнях від 02.06.2020 року повноважний представник АТ «Ощадбанк» Ледащів О.В. просить розглядати справу без участі представника АТ «Ощадбанк» ( а.с. 88-89 ).

З наданих до суду 02.06.2020 року представником заінтересованої особи АТ «Державний ощадний банк України» Лащів О.В. письмових пояснень встановлено, що у поданій до суду заяві заступник керівника Менської місцевої прокуратури Чернігівської області зазначає, що відповідно до довідки Городнянського психоневрологічного інтернату від 13.01.2020 року № 21 на рахунках померлої ОСОБА_1 в АТ «Ощадбанк» залишилися кошти в сумі 10606 грн., на підтвердження чого заявником долучено копію зазначеної довідки, згідно якої на книжковому рахунку залишок коштів складає 305 грн., на депозитному - 10301 грн..

Однак, вищевказаний залишок коштів на рахунках ОСОБА_1 не відповідає дійсності відповідно до наступного.

Так, 26 лютого 2016 року на ім`я ОСОБА_1 у відділенні м. Бахмач № 10024 / 0250 філії Чернігівського обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_7 , шляхом підписання Заяви про приєднання № 721494 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу.

Згідно п. 3.1 вказаного Договору шляхом підписання Заяви про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу Клієнт беззастережно приєднується до Договору в редакції, яка на день підписання цієї Заяви на приєднання розміщена на інтернет-сторінці банку www.oschadbank.ua та укладає з банком Договір, складовою частиною якого є умови договору банківського рахунку.

Відповідно до п. 3.4. Договору, останній визначає умови та порядок здійснення Банком комплексного банківського обслуговування Клієнта, регулює відносини Сторін при наданні Клієнту послуг Банку. Згідно з умовами цього Договору Банк, у разі приєднання Клієнта до договору, зобов`язується надавати Клієнту визначені Договором та обрані Клієнтом послуги, а Клієнт зобов`язується їх оплатити в розмірах та в порядку, передбачених Договором і Тарифами.

Відповідно до п. 7.1 Договору з метою забезпечення та своєчасного виконання грошових зобов`язань Клієнта перед Банком за цим Договором та/або за іншими договорами, укладеними Клієнтом з Банком, клієнт доручає Банку, а Банк набуває право ( але не зобов`язаний ) здійснювати договірне списання коштів з Карткового рахунку Клієнта та інших поточних рахунків клієнта ( у національній та/або іноземній валютах ), відкритих на дату укладення цього Договору або тих, що будуть відкриті в Банку у національній та/або іноземній валюті, коштів в сумах, що відповідають розмірам грошових зобов`язань Клієнта, які підлягають сплаті на підставі Договору або інших договорів, укладених між Клієнтом та Банком.

З виписки по вищезазначеному картковому рахунку вбачається, що Банком була нарахована комісія за обслуговування картки за 2016-2017 роки, яка у сумі складає 60,00 грн..

На теперішній час залишок коштів, що міститься на рахунку померлої ОСОБА_1 № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 )/ НОМЕР_7 становить мінус 30 грн..

Також слід зазначити, що 26 лютого 2016 року на ім`я ОСОБА_1 у відділенні м. Чернігів № 10024/112 філії Чернігівського обласного управління АТ «Ощадбанк» відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_10 шляхом підписання відповідного договору за № 30270425.

З виписки по зазначеному рахунку вбачається, що на теперішній час залишок коштів, що міститься на рахунку померлої ОСОБА_1 № НОМЕР_1 становить 14308,76 грн..

Вищевказані обставини спростовують вимогу Заявника про визнання спадщини відумерлою спадщини, що залишилась після смерті ОСОБА_1 , відповідно до наведених в заяві розрахунків залишків коштів.

Отже, з врахуванням умов Договору, діючих в АТ «Ощадбанк» тарифів, вимог ст. 1058, 1066, 1071 Цивільного кодексу України залишки на рахунках померлої ОСОБА_1 складають : на рахунку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 )/ НОМЕР_7 становить мінус 30 грн.. та на рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_11 )/ НОМЕР_10 залишок у сумі 14308,76 грн., а тому вимога заявника про визнання відумерлою спадщини в частині заявлених ним сум коштів, наявних на його думку на рахунках, що належить померлій у АТ «Ощадбанк» не може бути задоволена судом у зв`язку з неправильним розрахунком коштів у прохальній частині зазначеної заяви.

Враховуючи вищевикладене представник АТ «Ощадбанк» Лащів О.В. просить відмовити в задоволенні заяви заступника керівника Менської місцевої прокуратури про визнання спадщини відумерлою по вказаній справі в частині заявленої суми коштів на рахунках АТ «Ощадбанк», що належить ОСОБА_1 ( а.с. 88-90 ).

На підтвердження відомостей, вказаних у письмових поясненнях представника АТ «Ощадбанк» додані банківські документи, які складаються із заяви про приєднання № 721494, виписок з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_1 та договору № 30270425 на вклад «Гнучкий» на ім`я ОСОБА_1 .. Сума залишку по даних рахунках становить 14308,76 грн.( а.с. 91-103 ).

Дослідивши у судовому засіданні усі наявні матеріали справи та докази, суд прийшов до наступного.

Як встановлено з досліджених у судовому засіданні документів, ОСОБА_1 з 03.08.1992 року до дня смерті проживала в Городнянському психоневрологічному інтернаті. ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 померла у віці 52 років у м. Городня, Чернігівської області. За життя ОСОБА_1 мала грошові кошти в сумі 14308 грн. 76 коп. на рахунку № НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» та грошові кошти на карткових рахунках Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 у розмірі 3868 грн. 13 коп., № НОМЕР_3 у розмірі 11470 грн. 00. коп. та на депозитних рахунках Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 в розмірі 661 грн. 36 коп., № НОМЕР_5 в розмірі 1000 грн. 00 коп.. За даними Городнянської районної державної нотаріальної контори Чернігівської області спадкова справа щодо майна ОСОБА_1 не відкривалась ( а.с. 4-5, 62-65, 100-103 ).

Відповідно до положень ст. 1277 ЦК України,у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, а якщо до складу спадщини входить нерухоме майно - за його місцезнаходженням, зобов`язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою.Заява про визнання спадщини відумерлою подається після спливу одного року з часу відкриття спадщини. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини, а нерухоме майно - за його місцезнаходженням.

Щодо наявності у прокуратури повноважень для звернення до суду з відповідною заявою про визнання спадщини відумерлою, діючи при цьому в інтересах держави в особі Городнянської міської ради Чернігівської області, суд, враховуючи те, що з часу відкриття спадщини ( 10.02.2018 рік ) пройшло більше двох років та органом місцевого самоврядування через неналежне виконання своїх повноважень так і не було вжито заходів, спрямованих на звернення до суду щодо визнання спадщини відумерлою, приходить до висновку, що у прокуратури були обґрунтовані підстави для захисту інтересів держави та звернення до суду з відповідною заявою і це відповідає нормам національного законодавства та практиці Європейського суду з прав людини.

Дослідивши надані докази та з`ясуваши позицію заінтересованих осіб, суд дійшов висновку, що спадкоємці за законом та заповітом після смерті ОСОБА_1 відсутні, з часу відкриття спадщини, тобто з дня смерті спадкодавця - ІНФОРМАЦІЯ_1 , сплинуло більше одного року, і за таких підстав заявазаступника керівника Менської місцевої прокуратури Чернігівської області Олєйнікова І. в інтересах держави в особі Городнянської міської ради Чернігівської області, яка є органом місцевого самоврядування, про визнання спадщини відумерлою, за місцем відкриття спадщини, підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 1277 ЦК України, ст. 128, 130, 211, 223, 247, 259, 263-265, 268, 293-294, 334-338, 354 ЦПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Заяву заступника керівника Менської місцевої прокуратури Чернігівської області Олєйнікова І. в інтересах держави в особі Городнянської міської ради Чернігівської області ( місцезнаходження : вул. Троїцька, буд. 13, м. Городня, Чернігівської області, 15100, код ЄДРПОУ 04061731 ) про визнання спадщини відумерлою - задовольнити повністю.

Визнати відумерлою спадщину - грошові кошти в сумі 14308 грн. 76 коп. на рахунку № НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» та грошові кошти на карткових рахунках Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 у розмірі 3868 грн. 13 коп., № НОМЕР_3 у розмірі 11470 грн. 00. коп. та на депозитних рахунках Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 в розмірі 661 грн. 36 коп., № НОМЕР_5 в розмірі 1000 грн. 00 коп., після смерті ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , та передати їх, шляхом перерахування на рахунок, у власність Городнянської міської ради Чернігівської області ( р/р НОМЕР_12, код ЄДРПОУ 37715958, одержувач : УК у Городнянському районі/ОТГ м. Городня/31010200 ) за місцем відкриття спадщини.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду або через Городнянський районний суд Чернігівської області.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Дата складення повного судового рішення - 03 жовтня 2020 року.

Суддя О.Д.Березовський

Попередній документ : 91999242
Наступний документ : 91999245