Ухвала суду № 90511298, 21.07.2020, Октябрський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення
21.07.2020
Номер справи
554/5792/20
Номер документу
90511298
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Дата документу 21.07.2020 Справа № 554/5792/20

Провадження № 1-кс/554/10071/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №42019170000000024 від 21.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 42019170000000024 від 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України.

Установлено, що протягом 2018 року службові особи АТ «Укргазвидобування»- БУ «Укрбургаз», ГПУ «Полтавагазвидобування» та УГВ-сервіс незаконно реалізовували нові запасні частини та комплектуючі до бурового і нафтогазового обладнання за ціною 35-40 % від ринкової вартості шляхом її списання на виробничі потреби, використання в технологічних процесах тощо. Придбання зазначеного обладнання здійснюється службовими особами ТОВ «Газойл комплект» з метою подальшої реалізації комерційним структурам, що функціонують у паливно-енергетичному комплексі.

З метою реалізації вказаного обладнання у якості нового, службовими особами ТОВ «Газойл комплект» складаються підроблені супровідні документи щодо його походження, технічні паспорти, проводяться дії по присвоєнню обладнанню заводських номерів тощо.

Крім того, задля легалізації фактично придбаного за готівку обладнання, службовими особами ТОВ «Газойл комплект» у бухгалтерському та податковому обліках відображається його придбання від суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ «Перастра», ТОВ «Мегахром»,ТОВ «Продастра» та ряд. інших.

Згідно висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Полтавській області від 03.09.2019 № 1/6-31-16-09/39327884 господарської діяльності ТОВ «Газойл комплект» в частині відображення проведених операцій з придбання товарів та /або послуг за період з 01.01.18 по 01.07.2019 з окремими СГД, які мають ознаки фіктивності, виявлено обставини, що можуть свідчити про внесення посадовими особами ТОВ «Газойл комплект» недостовірних даних до декларацій з податку на додану вартість за відповідні звітні періоди, наслідком чого є отримання необґрунтованої податкової вигоди у вигляді сум податкового кредиту в розмірі 1005580, 23 грн.

В рамках оперативного супроводження даного кримінального провадження, співробітниками УСБУ в Полтавській області встановлено, що безпосередню скупку комплектуючих до бурового обладнання, що має «нелегальне походження» здійснює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, ОСОБА_5 реалізовує придбані комплектуючі або самостійно за готівку на бурові компанії, або ОСОБА_6 директору ТОВ «Газойл комплект».

У ряді випадків, при надходженні від службових осіб бурових компаній пропозицій придбати комплектуючі до бурового обладнання, ОСОБА_5 радиться щодо доцільності такої операції з придбання (наявність попиту, існуюча ціна і т.ін.) із ОСОБА_6 .

Зберігання нафтогазового обладнання, комплектуючих до нафтогазового та бурового обладнання ОСОБА_6 здійснює за адресою: АДРЕСА_2 (контейнерній площадці площею 437,2 кв.м. ), що відповідно даних витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить його дружині ОСОБА_7 ( на підставі договору купівлі-продажу від 29.01.2019).

Відповідно даних УСБУ України в Полтавській області за вказаною адресою зберігається обладнання (без документів щодо його походження) орієнтовною вартістю близько 30 млн. грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення предметів і речей кримінального правопорушення (насамперед нафтогазового обладнання, комплектуючих до нафтогазового та бурового обладнання); документів та інших носіїв інформації, що мають відношення до кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні обшуку по місцю зберігання ТОВ «Газойл комплект» вказаного обладнання та комплектуючих до нього за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належать гр.-ці ОСОБА_7 , в частині контейнерної площадки, Д-1, загальною площею 437,2 кв.м.

Слідчий ОСОБА_3 , що входить до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, у судовому засіданні клопотання підтримав.

Згідно зч.1статті 234КПК України обшукпроводиться зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Під житлом особи, відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України, розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

У відповідності до п. 11 Постанови пленуму ВСУ «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства» від 28.03.2008 р.№2, а також згідно з вимогами ст. 17 ЗУ від 23.02.2006 р. № 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», відповідно до практики прав людини поняття «житло» у п.1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філій та інші приміщення.

Клопотання відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що за місцем проведення обшуку можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для документування обставин кримінального правопорушення.

Зазначені майно, речі та документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення документальних перевірок підприємств, судово-економічної, судової почеркознавчої та технічної експертизи документів з метою встановлення належності підписів службовим особам указаних підприємств, які видали інші офіційні документи; будуть використані як докази, і без оригіналів цих документів та майна(речей) неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.

Майно, одержане внаслідок вчинення злочину та доходи від такого майна підлягають вилученню з метою забезпечення відшкодування завданих збитків.

Слідчим доведено, що спроба вилучення вищезазначених документів та майна у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення, переховування або втрати.

Керуючись ст. ст. 233-235, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвілслідчому слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції уПолтавській областімайору поліції ОСОБА_4 ,а такожіншим слідчимгрупи слідчиху кримінальномупровадженні №42019170000000024,а такожпрокурорам прокуратуриПолтавської області,що здійснюютьпроцесуальне керівництвоу вказаномукримінальному провадженні,на проведенняобшуку помісцю зберіганняТОВ «Газойлкомплект» нафтогазовогообладнання,комплектуючих донафтогазового табурового обладнанняза адресою:Полтавська область,м.Полтава,вулиця Домобудівельна,11,що відповідно довитягу з Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнона правівласності належать гр. ОСОБА_7 , вчастині контейнерноїплощадки,Д-1,загальною площею437,2кв.м., зметою відшуканнята вилучення:предметів іречей кримінальногоправопорушення (насампередкомплектуючих добурового танафтогазового обладнанняз індивідуальниминомерними позначеннями);документів таінших носіївінформації,що маютьвідношення довказаного кримінальногопровадження,первинних фінансово-господарськихта бухгалтерськихдокументів ТОВ«Газойл комплект»за періодз 01.01.2018року по20.07.2020р.,у томучислі повзаємовідносинам із наступнимисуб`єктами господарювання:ТОВ «Перастра»(податковийномер 40250354),ТОВ «Ланікс»(податковийномер 42197550),ТОВ«Мегахром» (податковийномер 41686181),ТОВ «Продастра»(податковийномер 42297719),ТОВ «Домінікагруп» (податковийномер 41582325),ТОВ «МеркурійСтронг»(податковийномер 41381673),ТОВ «МеталАП» (податковийномер 40728569),ТОВ «ДаріонПро» (податковийномер 41711582),ТОВ «Техагротранс»(податковийномер 40427114),ТОВ «Ленвік»(податковийномер 41654289),ТОВ «АденіумПродакшн»(податковийномер 42675891),ТОВ «Мавітал»(податковийномер ЄДРПОУ42170386),ТОВ «ТрансСервіс +»(податковийномер 41917085), ТОВ«ТГ Ліга»(податковийномер 42806617),ТОВ «АстеріФлайт»(податковийномер 42343733),ТОВ «ОлімпусТорг» (пн42803506),ТОВ «ФестКомпані»(пн42591906),ТОВ «Байерсервіс»(пн42290142),ТОВ «Роксанастиль»(пн42290179),ТОВ «Аросапром.»(пн.42504017),ТОВ «ТемпларКомпані»(пн.41318329),ТОВ «Інтермаксимум»(пн.41939858), ТОВ«Горизонт Трейд»(пн. 42087382),ТОВ «ЕлеронНВП» (пн.42134154),ТОВ «Факторплюс інсайт»(пн.422367724),ТОВ «База газоблоку» (пн41228052),товарно-транспортнихнакладних,податкових накладних,договорів тадодатків доних,додаткових угод;чорнових записів;готівкових коштів,у томучислі віноземній валюті,здобутих злочиннимшляхом;юридично-правовихдокументів;печаток таштампів юридичнихі фізичнихосіб,кліше підписівфізичних осібабо відтиски,у томучислі суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в злочинній схемі, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки (жорстких дисків), інших носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено 21.07.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 90511298 ?

Документ № 90511298 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 90511298 ?

Дата ухвалення - 21.07.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 90511298 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 90511298 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 90511298, Октябрський районний суд м. Полтави

Судове рішення № 90511298, Октябрський районний суд м. Полтави було прийнято 21.07.2020. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 90511298 відноситься до справи № 554/5792/20

Це рішення відноситься до справи № 554/5792/20. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 90511280
Наступний документ : 90529214