Ухвала суду № 90147418, 02.07.2020, Чернігівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
02.07.2020
Номер справи
620/2136/20
Номер документу
90147418
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

02 липня 2020 року м. Чернігів Справа № 620/2136/20

Провадження № П/620/2201/20

Чернігівський окружний адміністративний суд у складі:

головуючої суддіТихоненко О.М.,

за участю секретаряЯкуш І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» про заміну сторони виконавчого провадження у виконавчому провадженні,

У С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» звернулося до Чернігівського окружного адміністративного суду з заявою про заміну у виконавчому провадженні № 57382709 з примусового виконання виконавчого напису, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль Іриною Миколаївною за № 4408 від 23.08.2018 про стягнення з боржника ОСОБА_1 заборгованості на користь Акціонерного товариства «Укрсоцбанк» сторони виконавчого провадження стягувача Акціонерне товариство «Укрсоцбанк» на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи».

Ухвалою Чернігівського окружного адміністративного суду від 22.06.2020 прийнято заяву про заміну сторони виконавчого провадження у виконавчому провадженні до провадження.

В судове засідання особи, які беруть участь у справі, не з`явились, про день та час розгляду заяви повідомлені у встановленому порядку.

Відповідно до частини 2 статті 379 Кодексу адміністративного судочинства України суд розглядає питання про заміну сторони виконавчого провадження в десятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням державного виконавця або заінтересованої особи, які звернулися з поданням (заявою), та учасників справи. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду.

Фіксування судового засідання у відповідності до ст. 229 Кодексу адміністративного судочинства України не здійснювалося.

Суд, розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» про заміну сторони виконавчого провадження у виконавчому провадженні, встановив таке.

На виконанні у приватного виконавця виконавчого округу Чернігівської області Палігіна Олександра Петровича перебуває виконавче провадження № 57382709 щодо примусового виконання виконавчого напису виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль Іриною Миколаївною за № 4408 від 23.08.2018 про стягнення з ОСОБА_1 заборгованості на користь Акціонерного товариства «Укрсоцбанк».

25.03.2019 між Акціонерним товариством «Укрсоцбанк» (надалі також - Первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» (надалі також - Новий Кредитор, Правонаступник Стягувача) було укладено договір факторингу №2, відповідно до якого право грошової вимоги, у тому числі за кредитним договором, на якому приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль Іриною Миколаївною вчинено виконавчий напис за № 4408 від 23.08.2018, відступлено Товариству з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи».

З метою звернення стягнення заборгованості ТОВ «Кредитні ініціативи» звернулось до суду із заявою про заміну сторони у виконавчому провадженні, відкритому на підставі виконавчого напису нотаріуса від 23.08.2018 № 4408.

Надаючи правову оцінку відносинам, що виникли між сторонами, суд зазначає таке.

Відповідно до статті 1 Закону України від 02.06.2016 № 1404-VIII Про виконавче провадження (тут і далі - в редакції, чинній на момент звернення із заявою про заміну сторони виконавчого провадження) виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Пунктом 3 частини першої статті 3 Закону України Про виконавче провадження визначено, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню рішення на підставі таких виконавчих документів - зокрема, виконавчих написів нотаріусів.

Частиною п`ятою статті 15 цього Закону визначено, що в разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Відповідно до частини першої статті 74 Закону України Про виконавче провадження рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до суду, який видав виконавчий документ, у порядку, передбаченому законом.

Частиною другою статті 74 цього Закону передбачено, що рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання рішень інших органів (посадових осіб), у тому числі постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, постанов приватного виконавця про стягнення основної винагороди, витрат виконавчого провадження та штрафів, можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до відповідного адміністративного суду в порядку, передбаченому законом.

Згідно з частиною першою статті 287 КАС учасники виконавчого провадження (крім державного виконавця, приватного виконавця) та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій, мають право звернутися до адміністративного суду із позовною заявою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця порушено їхні права, свободи чи інтереси, а також якщо законом не встановлено інший порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності таких осіб.

Відповідно до статті 379 КАС у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за заявою заінтересованої особи суд може замінити сторону виконавчого провадження її правонаступником. Суд розглядає питання про заміну сторони виконавчого провадження в десятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням державного виконавця або заінтересованої особи, що звернулися з поданням (заявою), та осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до статті 512 Цивільного кодексу України (надалі також - ЦК) кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно зі статтею 514 ЦК до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Наявність у ОСОБА_1 кредиторської заборгованості перед Акціонерним товариством «Укрсоцбанк» сторонами не заперечується.

Відтак, після вчинення виконавчого напису нотаріуса на примусове стягнення заборгованості та відкриття на його підставі виконавчого провадження, саме ТОВ «Кредитні ініціативи» є належним стягувачем у такому виконавчому провадженні.

Відповідно до підпункту а пункту 2 статті 1 Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг постачальник відступає або може відступати фактору право грошової вимоги, яке випливає з договорів купівлі-продажу товарів, укладених між постачальником та його покупцями (боржниками), крім договорів купівлі-продажу товарів, придбаних в першу чергу для їхнього особистого, сімейного або домашнього використання.

Вказана Конвенція ратифікована Законом України від 11.01.2006 3302-IV Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг, однак не може бути застосована до спірних правовідносин, оскільки відповідно до пункту 1 статті 2 цієї Конвенції вона застосовується щоразу, коли грошові вимоги, відступлені згідно з договором факторингу, випливають з договору купівлі-продажу товарів між постачальником та боржником, які здійснюють господарську діяльність на території різних держав.

Разом з тим договір факторингу від 25.03.2019 № 2 між АТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Кредитні ініціативи» укладений між юридичними особами в межах здійснення господарської діяльності лише на території України.

Враховуючи вищевикладені норми, у зв`язку із відступленням права грошової вимоги за кредитним договором, відбулася заміна Кредитора у зобов`язанні, у результаті чого, ТОВ «Кредитні ініціативи» набуло статусу нового кредитора/стягувача за виконавчим написом № 4408 від 23.08.2018 про стягнення із боржника, яким є: ОСОБА_1 , отже, виконання вказаного виконавчого напису передбачає задоволення вимог вже не AT «Укрсоцбанк», а ТОВ «Кредитні ініціативи».

Аналізуючи наведене, суд дійшов висновку про задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» про заміну сторони виконавчого провадження у виконавчому провадженні.

Керуючись статтями 9, 382 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

У Х В А Л И В:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» про заміну сторони виконавчого провадження у виконавчому провадженні задовольнити.

Замінити у виконавчому провадженні № 57382709 сторону виконавчого провадження з Акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ: 00039019, адреса місця знаходження: вул. Велика Васильківська, буд. 100, м. Київ, 01001) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» (код ЄДРПОУ: 35326253, адреса місця знаходження: вул. Вікентія Хвойки, буд. 21, м. Київ, 04655).

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення, якщо інше не передбачено Кодексом адміністративного судочинства України.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду повністю або частково у випадках, визначених статтею 294 цього Кодексу. Оскарження ухвали суду, яка не передбачена статтею 294 цього Кодексу, окремо від рішення суду не допускається.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення суду складено 02.07.2020.

Суддя О.М. Тихоненко

Попередній документ : 90147417
Наступний документ : 90147419