Ухвала суду № 89896138, 18.06.2020, Господарський суд Хмельницької області

Дата ухвалення
18.06.2020
Номер справи
924/753/20
Номер документу
89896138
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

УХВАЛА

"18" червня 2020 р. Справа № 924/753/20

м. Хмельницький

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Виноградової В.В., розглянувши матеріали

за позовом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця

до фізичної особи-підприємця Ковальського Анатолія Володимировича, м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області

про стягнення 66372,92 грн

встановив: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця звернулось до суду з позовом про стягнення з фізичної особи-підприємця Ковальського Анатолія Володимировича, м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області 66372,92 грн, з яких 58706,56 грн заборгованості по орендній платі за період з листопада 2019 року по травень 2020 року, 7666,36 грн пені.

В обґрунтування позову позивач зазначає, що відповідачем не було виконано обов`язок зі сплати орендної плати у строк, визначений договором оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності, від 04.03.2019 №2067. Як на правову підставу позову посилається на положення ст. ст. 11, 509, 525, 526, 625, 629, 759, 762 ЦК України, ст. ст. 174, 179, 193, 218, 222 ГК України, ст. ст. 10, 18, 19, 26 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”.

Частиною 1 ст. 176 ГПК України передбачено, що за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

З огляду на відповідність позовної заяви вимогам, викладеним у ст. ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, суд дійшов висновку про прийняття позовної заяви до розгляду і відкриття провадження у справі.

Судом враховується, що згідно з ч. 3 ст. 12 ГПК України спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Відповідно до ст. 247 ГПК України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

Згідно зі ст. 12 ГПК України для цілей цього Кодексу малозначними справами є, зокрема справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За приписами ч. 5 ст. 252 ГПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

З огляду на зазначене, враховуючи предмет позову, характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі, суд вважає за необхідне розгляд справи здійснювати в порядку спрощеного позовного провадження у судовому засіданні з повідомленням сторін.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 121, 174, 176, 247, 250, 252, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду.

2. Відкрити провадження у справі за позовною заявою Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця до фізичної особи-підприємця Ковальського Анатолія Володимировича, м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області про стягнення 66372,92 грн для її розгляду в порядку спрощеного позовного провадження у судовому засіданні з повідомленням сторін.

3. Призначити судове засідання на 10:00 год. 15.07.2020.

4. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Хмельницької області за адресою: м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1.

5. Запропонувати сторонам у порядку статей 165-167, 178 ГПК України подати суду: відповідачу - відзив на позов, заперечення; позивачу - відповідь на відзив, з доданням всіх документів, що підтверджують позиції сторін; копії відзиву на позов, відповіді на відзив, заперечень надіслати іншій стороні, докази чого надати суду.

6. Встановити строк для подання суду - відзиву на позов із урахуванням вимог ст. ст. 165, 251 ГПК України до 06.07.2020, відповіді на відзив з урахуванням ст. 166 ГПК України - до 10.07.2020; заперечень з урахуванням ст. 167 ГПК України - до початку судового засідання.

7. Запропонувати позивачу в строк до 06.07.2020 надати суду розрахунок заборгованості з орендної плати з урахуванням вимог п. 3.3 договору оренди індивідуального визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності, від 04.03.2019 №2067, зокрема, з відображенням порядку індексації орендної плати; розрахунок заявленої до стягнення пені з визначенням періодів її нарахування на заборгованість за кожен з місяців, надіславши розрахунки відповідачу та надавши суду докази про їх надіслання.

8. Явка представників учасників справи у засідання не є обов`язковою. При направленні у засідання уповноважених представників останнім мати при собі відповідно до ст. 60 ГПК України документи на підтвердження повноважень представників.

9. Роз`яснити учасникам справи, що:

- докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подала, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї;

- копії доказів, що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи; суд не бере до уваги докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними;

- докази, які раніше не додані до позовної заяви чи відзиву на неї, якщо інше не передбачено ГПК України, подаються через канцелярію суду або в судовому засіданні з клопотанням про їх приєднання до матеріалів справи;

- клопотання про витребування доказів судом надається у строки, визначені в ч. ч. 2, 3 ст. 80, ст. 81 ГПК України;

- письмові докази відповідно до ч. 2 ст. 91 ГПК України подаються в оригіналі або належним чином засвідченій копії;

- у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (п. 9 ст. 165 ГПК України).

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://km.arbitr.gov.ua.

Ухвала набирає законної сили 18.06.2020, оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Виноградова

Видрук. 4 прим.: 1 – до справи, 2, 3 – позивачу (21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10; 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75), 4 – відповідачу ( АДРЕСА_1 ). Всім рек. з пов. про вруч.

Попередній документ : 89896136
Наступний документ : 89896140