Рішення № 88825223, 17.04.2020, Окружний адміністративний суд міста Києва

Дата ухвалення
17.04.2020
Номер справи
640/15970/19
Номер документу
88825223
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2020 року м. Київ №640/15970/19

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі:

головуючого судді Шейко Т.І.,

розглянувши у спрощеному письмовому провадженні адміністративну справу

за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «СТОЛИЧНИЙ МЛИН»до Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві провизнання протиправним та скасування наказу

встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю «СТОЛИЧНИЙ МЛИН» звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, в якому просило:

-визнати протиправним та скасувати наказ про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «СТОЛИЧНИЙ МЛИН» (код ЄДРПОУ 37175801) від 15 серпня 2019 року №11596.

Позовні вимоги позивач обгрунтовував винесенням контролюючим органом наказу про проведення перевірки без належної правової підстави.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 27 серпня 2019 року відкрито провадження у справі та призначено справу до розгляду у порядку спрощеного позовного провадження у судовому засіданні.

Відповідач надав відзив на позовну заяву, в якому заперечував проти задоволення позовних вимог, вказуючи на правомірність своїх дій та відповідність прийнятого наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «СТОЛИЧНИЙ МЛИН» від 15 серпня 2019 року №11596 вимогам чинного податкового законодавства.

У судовому засіданні представники позивача підтримали позов та просили його задовольнити.

Представник відповідача у судове засідання не прибув, хоча належним чином повідомлявся про дату, час та місце проведення судового засідання.

Заслухавши пояснення представників позивача, дослідивши матеріали адміністративної справи, суд перейшов до розгляду справи у письмовому провадженні.

Вирішуючи спір суд виходив з наступного.

Як вбачається із матеріалів справи Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «СТОЛИЧНИЙ МЛИН» направило запит від 12 липня 2019 року №132572/10/26-15-14-02-05 «Про надання інформації (пояснень та їх документальних підтверджень)», в якому вказало, що Головним управлінням Державної фіскальної служби у м. Києві виявлено факти, які свідчать про недостовірність визначення позивачем даних податкового кредиту у загальній сумі 3453704 грн. по взаємовідносинах з ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ», що містяться у податкових деклараціях з ПДВ за березень 2019 року у сумі 1261986 грн., за квітень 2019 року у сумі 2191718 грн. При цьому, контролюючий орган повідомив, що про зазначене вказують результати аналізу показників, що містяться у податкових деклараціях з ПДВ, податних платником податків за відповідні періоди та податкової інформації, отриманої й опрацьованої відповідно до статей 72, 73 і 74 Податкового кодексу України, зокрема з Єдиного реєстру податкових накладних, а також податкової звітності ТОВ «СТОЛИЧНИЙ МЛИН». Відповідно до цих даних з`ясовано документальне оформлення господарських операцій за відсутності факту їх здійснення, оскільки аналізом інформаційних баз встановлено відсутність у ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» будь-яких основних фондів та виробничих потужностей. Номенклатура та обсяг реалізованих товарів (пшениця нестандартна за сажковими зернами, жито 4 класу) свідчать про фізичну неможливість здійснення такого об`єму господарської діяльності без трудових ресурсів. За таких обставин відповідач просив протягом п`ятнадцяти робочих днів з дня, наступного за днем отримання цього запиту надати інформацію (пояснення та їх документальні підтвердження) з приводу наведених факті. При цьому, вказано на необхідність обов`язково надати засвідчені підписом посадової особи ТОВ «СТОЛИЧНИЙ МЛИН» та скріплені печаткою (за наявності) копії документів, що безпосередньо стосуються господарських відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків (їх відображення в обліку і звітності) із ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» за вищезазначені періоди. Також вказано на перелік (але не вичерпно) документів, які є необхідним надати податковому органу.

30 липня 2019 року за вих №1-237 Товариство з обмеженою відповідальністю «СТОЛИЧНИЙ МЛИН» надало відповідь (зареєстровану відповідачем 30 липня 2019 року) на запит від 12 липня 2019 року №132572/10/26-15-14-02-05 разом з додатками, а саме надані: - реєстр товарно-транспортних накладних за період з 01 березня 2019 року по 30 квітня 2019 року на 133 аркушах, включаючи реєстр; - реєстр видаткових накладних за період з 01 березня 2019 року по 30 квітня 2019 року на 77 аркушах, включаючи реєстр; - реєстр податкових накладних за період з 01 березня 2019 року по 30 квітня 2019 року на 64 аркушах, включаючи реєстр; - реєстр платіжних доручень за період з 01 березня 2019 року по 30 квітня 2019 року на 35 аркушах, включаючи реєстр; - реєстр договорів і додатків до договорів за період з 01 березня 2019 року по 30 квітня 2019 року на 23 аркушах, включаючи реєстр; - аналіз субконто Контрагенти, Договори за березень 2019 року - квітень 2019 року на 1 аркуші.

Головне управління ДФС у м. Києві 15 серпня 2019 року видало наказ №11596 «Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «СТОЛИЧНИЙ МЛИН» (код 37175801)», згідно якого на підставі підпункту 78.1.4 пункту 78.1 статті 78, статті 79 Податкового кодексу України, у зв`язку з отриманням пояснень та їх документальних підтверджень на письмовий запит ГУ ДФС у м. Києві від 12 липня 2019 року №132572/10/26-15-14-02-05 вирішено провести документальну позапланову невиїзну перевірку ТОВ «СТОЛИЧНИЙ МЛИН» (код 37175801) з 21 серпня 2019 року по дату завершення перевірки, тривалістю 5 робочих днів.

Не погоджуючись із прийнятим Головним управлінням ДФС у м. Києві наказом, вважаючи свої права порушеними, позивач звернувся з даним позовом до суду.

Вирішуючи спір суд виходив з наступного.

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Цим Кодексом визначаються функції та правові основи діяльності контролюючих органів, визначених пунктом 41.1 статті 41 цього Кодексу, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Відповідно до пункту 73.3 статті 73 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб`єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб`єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

2) для визначення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" під час здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до статті 39 цього Кодексу та/або для визначення рівня звичайних цін у випадках, визначених цим Кодексом;

3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків;

4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків:

-податкової накладної покупцю або про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов`язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування;

-акцизної накладної покупцю або про порушення порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної;

5) у разі проведення зустрічної звірки;

6) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

Запит вважається належним чином врученим, якщо його надіслано у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

Платники податків та інші суб`єкти інформаційних відносин зобов`язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження (крім проведення зустрічної звірки) протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом).

Згідно статті 74 Податкового кодексу України податкова інформація, зібрана відповідно до цього Кодексу, зберігається в базах даних Інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем (далі - Інформаційні системи) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Внесення інформації до баз даних Інформаційних систем та її опрацювання здійснюються контролюючими органами.

Зібрана податкова інформація та результати її опрацювання використовуються для виконання покладених на контролюючі органи функцій та завдань, а також центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, для формування та реалізації єдиної державної податкової та митної політики.

Статтею 75 Податкового кодексу України визначено, що контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Камеральні та документальні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом, а фактичні перевірки - цим Кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.

Відповідно до підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов`язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

При цьому, документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з підстав, визначених цим Кодексом.

Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні контролюючого органу.

Порядок проведення документальних позапланових перевірок внормований статтею 78 Податкового кодексу України.

Так, відповідно до пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких підстав, як зокрема виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту (підпункт 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України).

Як вже було зазначено вище, та на що звернув увагу позивач, документальна позапланова невиїзна перевірка ТОВ «СТОЛИЧНИЙ МЛИН» призначена відповідачем на підставі підпункту 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України.

В той же час позивач на запит контролюючого органу від 12 липня 2019 року №132572/10/26-15-14-02-05 листом від 30 липня 2019 року за вих №1-237 надав відповідь (зареєстровану відповідачем 30 липня 2019 року) разом з додатками.

В судовому засіданні представники позивача наголосили, що до податкового органу були подані всі наявні у позивача документи, аналогічний пакет яких подано до суду в даній справі.

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Положення підпункту 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України чітко визначають підставу для можливості проведення документальної позапланової невиїзної перевірки, а саме в разі ненадання платником податків пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу.

Заперечуючи проти позову у своєму відзиві представник податкового органу, посилаючись на правову позицію Верховного Суду України, висловлену в постанові від 27 січня 2015 року (справа №21-425а14), вказував на те, що у контролюючого органу є право на оцінку пояснень та їх документальних підтверджень. Зокрема, якщо ці пояснення не обгрунтовані або документально не підтверджені перевірка може бути призначена.

Дійсно, якщо отримані від певного платника податку пояснення не обгрунтовані або ж документально не підтверджені контролюючий орган вправі провести перевірку такого платника. Утім є доцільним проведення перевірки, якщо така перевірка надасть змогу встановити певні обставини саме щодо господарської діяльності такого платника.

У відзиві на позов представник відповідача з приводу підстав для проведення документальної невиїзної перевірки ТОВ «СТОЛИЧНИЙ МЛИН» вказував на наступне.

Так ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Ю АЙ КОМПАНІ» (код 42673407) є ОСОБА_1, яким повідомлено про непричетність до здійснення фінансово-господарської діяльності вищезазначеного підприємства. Також встановлено, що ОСОБА_1 значиться засновником ще 100 СГД. ТОВ «Ю АЙ КОМПАНІ» та інші суб`єкти господарювання, засновником яких є ОСОБА_1, є постачальниками товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» та ПП «ВЕЛИКИЙ УРОЖАЙ», які є безпосередніми постачальниками ТОВ «СТОЛИЧНИЙ МЛИН». Окрім іншого, представником відповідача вказано на наявність кримінальних проваджень за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 212 та частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України та, зокрема, на покази директора ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» щодо непричетності до фінансово-господарської діяльності вказаного суб`єкта господарювання.

Тобто, у податкового органу виникли сумніви щодо контрагента позивача - ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» та щодо контрагентів ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» по ланцюгу постачання.

Статтею 16 Податкового кодексу України визначені обов`язки платника податків.

Згідно з вимогами цієї статті платник податків зобов`язаний зокрема:

- стати на облік у контролюючих органах в порядку, встановленому законодавством України;

- вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів;

- подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів;

- сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи; - подавати на належним чином оформлену письмову вимогу контролюючих органів (у випадках, визначених законодавством) документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов`язаних із визначенням об`єктів оподаткування (податкових зобов`язань), первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову звітність, інші документи, пов`язані з обчисленням та сплатою податків та зборів. У письмовій вимозі обов`язково зазначаються конкретний перелік документів, які повинен надати платник податків, та підстави для їх надання;

- подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв`язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг) та напрями їх використання (щодо умовних податкових пільг - пільг, що надаються за умови використання коштів, вивільнених у суб`єкта господарювання внаслідок надання пільги, у визначеному державою порядку);

- подавати контролюючим органам інформацію в порядку, у строки та в обсягах, встановлених податковим законодавством; - виконувати законні вимоги контролюючих органів щодо усунення виявлених порушень законів з питань оподаткування та митної справи і підписувати акти (довідки) про проведення перевірки;

- забезпечувати збереження документів, пов`язаних з виконанням податкового обов`язку, протягом строків, установлених цим Кодексом.

З метою надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства, у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», необхідним для платника є ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.

Відповідно до частини другої статті 3 цього Закону бухгалтерський облік є обов`язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, грунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Відповідно до частини першої статті 9 Закону підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

З наведеного слідує, що обов`язковим для платника податку є ведення бухгалтерського обліку та фінансової, податкової, статистичної та інших видів звітності, які в сукупності підтверджують діяльність окремо визначеного платника.

Вкотре суд зауважує, що Товариством з обмеженою відповідальністю «СТОЛИЧНИЙ МЛИН» по взаємовідносинах з ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» контролюючому органу були надані всі наявні у позивача первинні і інші бухгалтерські документи на підтвердження господарської операції між позивачем та ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ».

В той же час за наявності цих документів у відповідача та враховуючи зазначену відповідачем у відзиві підставу для проведення перевірки, останнім в свою чергу, не доведено яким саме чином внаслідок документальної позапланової перевірки ТОВ «СТОЛИЧНИЙ МЛИН» контролюючий орган взмозі усунути сумніви щодо фінансово - господарської діяльності інших господарюючих суб`єктів, обов`язок ведення та зберігання бухгалтерських, фінансових, статистичних, установчих документів яких покладено саме на цих суб`єктів.

Платник податку не може нести відповідальність за дії та вчинки, в тому числі порушення вимог податкового законодавства, інших платників податку.

Суд погоджується з позивачем, що презумпція добросовісності платника податків означає, що подані платником контролюючому органу документи податкової звітності є дійсними, повно та об`єктивно відтворюють господарські операції, що є об`єктом оподаткування та/або фінансові показники яких впливають на податковий обов`язок платника податків, якщо інше не буде доведено контролюючим органом.

З оскаржуваного наказу ГУ ДФС у м. Києві від 15 серпня 2019 року №11596 не вбачаються підстави та обставини, які зумовили необхідність та доцільність проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «СТОЛИЧНИЙ МЛИН».

Відповідно до частини другої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони:

1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України;

2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано;

3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії);

4) безсторонньо (неупереджено);

5) добросовісно;

6) розсудливо;

7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації;

8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія);

9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення;

10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Згідно частини першої та другої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Підсумовуючи викладене суд дійшов висновку, що відповідач не виконав покладеного на нього обов`язку.

За таких обставин позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «СТОЛИЧНИЙ МЛИН» є обгрунтованими, а відтак такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до частини першої статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Керуючись статтями 2, 77, 139, 241-246, 251 Кодексу адміністративного судочинства України Окружний адміністративний суд міста Києва -

в и р і ш и в:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «СТОЛИЧНИЙ МЛИН» задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати наказ Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві від 15 серпня 2019 року №11596 «Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «СТОЛИЧНИЙ МЛИН» (код 37175801).

Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «СТОЛИЧНИЙ МЛИН» (код ЄДРПОУ 37175801, 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 81) за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (код ЄДРПОУ 39439980, 04655, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19) понесені судові витрати у вигляді судового збору у розмірі 1921,00 грн.

Рішення набирає законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України.

Рішення може бути оскаржено до Шостого апеляційного адміністративного суду в порядку та у строки, встановлені статтями 295- 297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Т.І. Шейко

Часті запитання

Який тип судового документу № 88825223 ?

Документ № 88825223 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 88825223 ?

Дата ухвалення - 17.04.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88825223 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 88825223 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 88825223, Окружний адміністративний суд міста Києва

Судове рішення № 88825223, Окружний адміністративний суд міста Києва було прийнято 17.04.2020. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.

Судове рішення № 88825223 відноситься до справи № 640/15970/19

Це рішення відноситься до справи № 640/15970/19. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 88825218
Наступний документ : 88825224