Рішення № 88571791, 02.04.2020, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
02.04.2020
Номер справи
910/26/20
Номер документу
88571791
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

02.04.2020Справа № 910/26/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Бондарчук В.В., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження

позовну заяву Публічного акціонерного товариства «МТБ Банк», Одеська обл., м. Черноморськ

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Грейн Продукт», м. Київ,

2) ОСОБА_1 , м. Харків,

про стягнення 363 601,39 грн.,

Без повідомлення (виклику) сторін.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство «МТБ Банк» (далі - ПАТ «МТБ Банк»/позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Грейн Продукт» (далі - ТзОВ «Грейн Продукт»/відповідач -1) та ОСОБА_1 (далі - ОСОБА_1 /відповдіач-2) про стягнення солідарно заборгованості в розмірі 363 601,39 грн, в тому числі: 291 280,67 грн - заборгованості по тілу кредиту, 48 412,90 грн - заборгованості по процентам, 7 412,80 грн - заборгованості за комісією та 16 495,20 грн - пені.

Позовні вимоги обґрунтовані невиконанням ТзОВ «Грейн Продукт» зобов`язань щодо повернення кредиту відповідно до умов договору про надання овердрафтового кредиту № 00025/ОКН від 19.04.2019, при цьому, поручителем згідно договору поруки №00557-СКН від 19.04.2019 виступає ОСОБА_1 , відповідно стягненню підлягає заборгованість солідарно з відповідачів.

Господарський суд міста Києва ухвалою від 09.01.2020 звернувся до Департаменту реєстрації Харківської міської ради із запитом про доступ до персональних даних фізичної особи ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за формою, наведеною в додатку № 3 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених Постановою КМУ № 2017 від 02.03.2016.

24.01.2020 до канцелярії суду від Департаменту реєстрації Харківської міської ради надійшла довідка, відповідно до якої громадянин ОСОБА_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Господарський суд міста Києва ухвалою від 28.01.2020 прийняв позовну заяву до розгляду, відкрив провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

Відповідачі відзиву на позовну заяву не надали, при цьому, були належним чином повідомлені про відкриття провадження у справі.

Положеннями статті 248 ГПК України передбачено, що суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Отже, за висновком суду, справа може бути розглянута за наявними у ній документами відповідно до частини 2 статті 178 ГПК України.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

19.04.2019 між Публічним акціонерним товариством «МТБ Банк» (далі - банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Грейн Продукт» (далі - позичальник) укладено договір про надання овердрафтового кредиту № 00025/ОКН.

Відповідно до п. 1.1. договору банк зобов`язався здійснювати овердрафтове кредитування позичальника, що полягає в проведенні його платежів понад залишок коштів на відкритому в банку поточному рахунку позичальника № 26002757181 за рахунок кредитних коштів у межах ліміту, встановленого відповідно до п. 1.3. цього договору шляхом дебетування поточного рахунку. При цьому утворюється дебетове сальдо. Овердрафтове кредитування надається на поповнення обігових коштів позичальника.

Згідно п. 1.2. договору кредит надається на умовах та в порядку, визначених цим договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит, сплатити проценти і комісії згідно до умов цього договору. При надходженні розрахункових документів на примусове списання (стягнення) коштів з поточного рахунку позичальника банк приймає оплату розрахункових документів позичальника за рахунок кредиту. Подальші взаємовідносини сторін регулюються окремо, з урахуванням п. 2.1.5 цього договору.

У відповідності до п. 1.3. договору на момент укладення цього договору ліміт складає 300 000,00 грн.

Пунктом 1.4. договору передбачено, що проведення платежів позичальника в порядку, встановленому цим договором, здійснюється банком у термін по 18.07.2019 включно, з урахуванням п.п. 1.4.1-1.4.5. цього договору, цей строк може бути продовжений до 15.04.2020 включно. При цьому, таке продовження здійснюється виключно в рамках розрахункового ліміту відповідно до п. 1.3.1. цього договору, але в будь-якому випадку, сума ліміту овердрафтового кредитування при такому продовженні не повинна перевищувати ліміт, визначений п. 1.3. цього договору.

Згідно з положеннями п. 2.1. договору банк зобов`язався відкрити рахунок по процентах № 26079757181 та рахунок по комісіям № 26079757182.

У відповідності до п. 2.2. договору позичальник зобов`язався в тому числі: використовувати кредит на цілі, зазначені в п. 1.1 цього договору; сплатити проценти за весь час фактичного користування кредитом згідно п.п. 4.1., 4.2. цього договору; погашати кредит, отриманий в межах установленого цим договором ліміту, у строк та на умовах, встановлених п. 1.5. цього договору, але не пізніше терміну, зазначеного у п. 1.4. цього договору; погашати різницю між заборгованістю за кредитом і знов встановленим угодою сторін лімітом відповідно до п. 2.4.2. цього договору у випадку перевищення заборгованості за кредитом над сумою знов встановленого ліміту протягом операційного дня, за станом на який виникла різниця. Погашення цієї різниці трактується як погашення кредиту; здійснити повне погашення кредиту не пізніше терміну, встановленого п. 1.4. цього договору; сплатити банку комісії відповідно до п. 4.3. цього договору.

Пунктами 3.1. та 3.2. договору передбачено, що кредит наданий банком, забезпечується всім майном і коштами позичальника, на які може бути звернене стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством України. Забезпеченням виконання зобов`язань позичальником за цим договором є: порука фізичної особи: ОСОБА_1 .

Відповідно до п. 4.1. договору позичальник сплачує банку проценти у розмірі: 18 % річних в межах передбаченого п. 1.5. цього договору періоду безупинного користування кредитом; 35% річних в разі перевищення встановленого п. 1.5. цього договору періоду безупинного користування кредитом (починаючи з наступного дня за встановленим п. 1.5. цього договору періодом безупинного користування кредитом); виходячи з фактичної кількості днів користування кредитом та фактичних залишків за дебетом поточного рахунку позичальника № НОМЕР_2 , та 360 днів у році. Проценти підлягають сплаті в межах строку надання кредиту щомісяця, з 26 числа поточного місяця, але не пізніше останнього робочого дня цього місяця, і в день закінчення терміну надання кредиту. Після закінчення терміну надання кредиту, передбаченого п. 1.4. цього договору, проценти за період прострочення оплачуються позичальником на день фактичного погашення заборгованості (основного боргу) за кредитом.

Згідно п. 4.2. договору проценти за користування кредитом нараховуються 25-го числа кожного місяця за фактичний період користування кредитом, в день повного (дострокового або із простроченням) погашення кредиту та в день, передбачений для повного погашення кредиту відповідно із п. 1.4. цього договору, за період в дати попереднього нарахування/дати виникнення заборгованості (включно) до 24 числа поточного місяця включно/дати повного погашення кредиту (не включаючи день повного погашення)/дати, передбаченої для повного погашення кредиту відповідно із п. 1.4. цього договору.

Положеннями п. 4.3. встановлено, що позичальник сплачує банку комісії: а) за проведення розрахунків за поточним рахунком, пов`язаних з кредитуванням, в розмірі 1% від суми кредиту, передбаченої п. 1.3. цього договору, комісія без ПДВ. Комісія сплачується позичальником в строки, вказані у п. 4.3.; б) за виконання операцій за переказ коштів з використанням систем дистанційного обслуговування в розмірі 0,5% від суми ліміту овердрафту, передбаченої п. 1.3. цього договору комісія без ПДВ. Комісія сплачується позичальником на рахунок, вказаний у п. 2.1.1. цього договору. Комісія, відповідно до п. «б» нараховується до 25 числа кожного місяця, в день повного (дострокового або з простроченням) погашення кредиту та в день, передбачений для повного погашення кредиту відповідно із п. 1.4. цього договору, за місяць або неповну його частину - у повному розмірі за період з дати попереднього нарахування (включно) до 24 числа поточного місяця включно/дати повного (дострокового або з простроченням) погашення кредиту (не включаючи день повного погашення/дати передбаченої для повного погашення кредиту відповідно до п. 1.4. цього договору. Комісія, відповідно до п. «б» сплачується в межах строку надання кредиту щомісяця з 26 числа поточного місяця, але не пізніше останнього робочого дня поточного місяця, і в день фактичного повного погашення заборгованості.

У відповідності до п. 5.1. договору при порушенні позичальником будь-якого із зобов`язань: зі сплати процентів за користування кредитом, передбачених п.п. 2.2.2., 4.1, 4.2., 4.3. цього договору, термінів повернення кредиту, передбачених п.п. 1.4., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5 цього договору, комісій передбачених п.п. 2.2.7, 4.3. цього договору, позичальник виплачує банку за кожний випадок порушення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який виплачується пеня, від суми простроченого платежу, за кожний день прострочення.

Позивач свої зобов`язання за вищезазначеним договором виконав у повному обсязі, надавши відповідачу-1 кредитний ліміт у розмірі 300 000,00 грн (копія виписки по рахунку в матеріалах справи).

Матеріалами справи також підтверджується, що відповідач-1 зобов`язання щодо погашення кредиту не виконав, грошові кошти згідно умов договору не сплатив.

Одночасно, 19.04.2019 між ПАТ «МТБ Банк» та ОСОБА_1 (далі - поручитель) укладено договір поруки № 00557-СКН, відповідно до якого поручитель поручається перед кредитором за виконання боржником - ТзОВ «Грейн Продукт» зобов`язань за договором про надання овердрафтового кредиту № 00025/ОКН від 19.04.2019 із всіма додатковими угодами до нього в повному обсязі, в тому числі: по поверненню наданого боржнику кредиту у вигляді овердрафту до поточного рахунку боржника з лімітом заборгованості 300 000,00 грн, з урахуванням п.п. 1.3.1-1.3.2. кредитного договору терміном погашення по 18.07.2019, з урахуванням п. 1.4.1. - 1.4.5. кредитного договору, цей строк може бути продовжений до 15.04.2020 включно; по сплаті процентів за користування кредитом у розмірі 18% річних протягом 30календарних днів безперервного користування кредитом, 35% річних в разі перевищення періоду безперервного користування кредитом, у відповідності до п. 1.5. кредитного договору (починаючи з наступного дня за встановленим кредитним договором періодом безупинного користування кредитом), виходячи з фактичної кількості днів користування кредитом, 360 днів у році та фактичних залишків за дебетом поточного рахунку боржника, що сплачуються щомісячно, не пізніше останнього робочого дня поточного місяця і в день фактичного повного погашення кредиту; по сплаті комісії за проведення розрахунків за поточним рахунком, пов`язаних з кредитуванням, в розмірі 1% від суми кредиту, передбаченої п. 1.3. кредитного договору, що сплачується в день укладення кредитного договору; по сплаті комісії за виконання операцій за переказ коштів з використання систем дистанційного обслуговування в розмірі 0,5% від суми ліміту овердрафту, передбаченої п. 1.3. кредитного договору. Комісія без ПДВ. Комісія сплачується боржником на рахунок, вказаний у п. 2.1.1. цього договору. Комісія, сплачується в межах строку надання кредиту щомісяця, з 25 числа поточного місяця, але не пізніше останнього робочого дня поточного місяця, і в день фактичного повного погашення заборгованості.

Згідно п. 1.4. цього договору поручитель відповідає перед кредитором в тому ж розмірі, що і боржник, включаючи сплату кредиту, процентів за користування кредитом, комісій, штрафів, пені та інших платежів, відшкодування збитків. За цим договором поручитель поручається перед кредитором за виконання зобов`язань боржника по всіх наданих боржнику траншах за кредитом.

Позивачем на адресу відповідачів -1 та -2 направлялась вимога за вих. № 308/09 від 30.09.2019 про усунення порушень протягом 30 днів з моменту отримання даної вимоги суми нарахованої за кредитним договором заборгованості, що підтверджується описом вкладення та фіскальним чеком (копії в матеріалах справи).

Відповідачі на претензію відповіді не надали та заборгованість не погасили.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що оскільки відповідач-2 є поручителем за виконання зобов`язань відповідача-1 за договором про надання овердрафтового кредиту № 00025/ОКН, тому відповідачі солідарно несуть відповідальність за неналежне виконання відповідачем-1 своїх зобов`язань.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до вимог ст.ст. 76, 77 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Згідно зі ст. 11 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Частиною першою статті 626 ЦК України визначено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно зі ст. 628 ЦК України, зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

В силу положень ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ст. 1048 ЦК України, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 1049 ЦК України, позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок. Позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до ч. 2 ст. 1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів належних йому.

Частина 1 статті 193 ГК України встановлює, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться і до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 193 ГК України визначено, що кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Згідно зі статями 525, 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватись належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту та інших вимог, що звичайно ставляться, одностороння відмова від виконання зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до статті 629 ЦК України, договір є обов`язковим до виконання сторонами.

Згідно частини 1 статті 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Статтею 530 ЦК України визначено, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Отже, як вбачається із матеріалів справи, відповідачем-1 порушені договірні зобов`язання в частині своєчасного повернення кредитних коштів, внаслідок чого у ТзОВ «Грейн Продукт» виникла заборгованість за кредитом у розмірі 363 601,39 грн., яка складається із: 291 280,67 грн. - заборгованості по тілу кредиту; 48 412,90 грн. - заборгованості за відсотками; 7 412,80 грн. - заборгованості за комісією; 16 495,20 грн. - заборгованості з пені.

Судом встановлено, що 19.04.2019 між позивачем та відповідачем-2 укладено договір поруки № 00557-СКН, предметом якого є надання поруки відповідачем-2 за виконання зобов`язань відповідача-1, які випливають із договору.

Згідно п. 1.4. цього договору поручитель відповідає перед кредитором в тому ж розмірі, що і боржник, включаючи сплату кредиту, процентів за користування кредитом, комісій, штрафів, пені та інших платежів, відшкодування збитків. За цим договором поручитель поручається перед кредитором за виконання зобов`язань боржника по всіх наданих боржнику траншах за кредитом.

Так, згідно ч. ч. 1, 2 ст. 553 ЦК України, за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов`язання частково або у повному обсязі.

Частинами 1, 2 статті 554 ЦК України встановлено, що у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Отже, враховуючи викладене, оскільки ОСОБА_1 є поручителем перед ПАТ «МТБ Банк» за виконання зобов`язань ТзОВ «Грейн Продукт» за договором про надання овердрафтового кредиту №00025/ОКН від 19.04.2019, суд дійшов висновку, що відповідачі -1 та -2 зобов`язані солідарно відповідати перед позивачем за неналежне виконання умов вказаного договору, тому позовні вимоги позивача є обґрунтованими та відповідно підлягають задоволенню.

Відповідно до статті 129 ГПК України, витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідачів.

Керуючись ст. ст. 129, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 254 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов Публічного акціонерного товариства «МТБ Банк» задовольнити.

Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю «Грейн Продукт» (04136, місто Київ, вулиця Гречка Маршала, будинок 3, офіс 5; ідентифікаційний код 40731718) та ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь Публічного акціонерного товариства «МТБ Банк» (68003, Одеська область, місто Черноморськ, проспект Миру, будинок 28; ідентифікаційний код 21650966) заборгованість по тілу кредиту у розмірі 291 280 (двісті дев`яносто одна тисяча двісті вісімдесят) грн 67 коп., заборгованість по процентам в розмірі 48 412 (сорок вісім тисяч чотириста дванадцять) грн 90 коп., заборгованість за комісією в сумі 7 412 (сім тисяч чотириста дванадцять) грн 80 коп., пеню в розмірі 16 495 (шістнадцять тисяч чотириста дев`яносто п`ять) грн 20 коп. та 5 454 ( п`ять тисяч чотириста п`ятдесят чотири) грн 02 коп. - судового збору.

Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів в порядку, передбаченому ст.ст. 253-259, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України.

Суддя В.В. Бондарчук

Часті запитання

Який тип судового документу № 88571791 ?

Документ № 88571791 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 88571791 ?

Дата ухвалення - 02.04.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88571791 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 88571791 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 88571790
Наступний документ : 88571792