Ухвала суду № 88107285, 10.03.2020, Господарський суд Житомирської області

Дата ухвалення
10.03.2020
Номер справи
"1/94""Б"""
Номер документу
88107285
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

_____________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

Від "10" березня 2020 р. м. Житомир Справа № 1/94"Б"

Господарський суд Житомирської області у складі судді Костриці О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Головного управління ДПС у Житомирській області від 06.02.2020 № 238/06-30-08-05 про заміну кредитора правонаступником у справі за заявою Державної податкової інспекції у м. Житомирі до боржника Відкритого акціонерного товариства "Житомирський завод "Автозапчастина" про банкрутство,

за участю учасників судового процесу:

- від кредиторів: не з`явились;

- від боржника: не з`явився;

УСТАНОВИВ:

у провадженні Господарського суду Житомирської області знаходиться справа №1/94"Б" про банкрутство Відкритого акціонерного товариства "Житомирський завод "Автозапчастина".

Згідно з ухвалою суду від 29.08.2019 одним з кредиторів Відкритого акціонерного товариства "Житомирський завод "Автозапчастина" є Головне управління ДФС у Житомирській області.

11.02.2020 до господарського суду надійшла заява Головного управління ДПС у Житомирській області від 06.02.2020 № 238/06-30-08-05 про заміну кредитора правонаступником.

Ухвалою господарського суду від 17.02.2020 прийнято та призначено до розгляду в засіданні суду заяву Головного управління ДПС у Житомирській області про заміну кредитора правонаступником на 10.03.2020 о 10:00 год.

28.02.2020 до суду від Головного управління ДПС у Житомирській області надійшли письмові пояснення по заяві.

10.03.2020 до суду від ліквідатора боржника надійшов відзив на заяву Головного управління ДПС у Житомирській області про заміну кредитора правонаступником, у якому повідомляється, що ліквідатор не заперечує проти задоволення заяви управління.

10.03.2020 на адресу суду від ліквідатора боржника надійшло клопотання, у якому він просить суд розглядати заяву Головного управління ДПС у Житомирській області про заміну кредитора правонаступником за його відсутності, у зв`язку з сімейними обставинами.

Розглянувши вищезазначене клопотання ліквідатора боржника, суд прийшов до висновку його задовольнити.

Представник Головного управління ДПС у Житомирській області у засіданні суду не з`явився.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що заява Головного управління ДПС у Житомирській області про заміну кредитора правонаступником підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Статтями 13 та 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" виключно Кабінет Міністрів України наділено повноваженнями з утворення, реорганізації та ліквідації територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади як юридичних осіб публічного права.

Частиною 9 статті 5 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" встановлено, що порядок здійснення заходів, пов`язаних з утворенням, реорганізацією чи ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, визначається Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 №1074 затверджено Порядок здійснення заходів, пов`язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (далі - Порядок), який визначає механізм здійснення заходів, пов`язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (далі - органи виконавчої влади) та їх територіальних органів.

Відповідно до пункту 5 Порядку орган виконавчої влади припиняється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

Пунктом 6 Порядку визначено, що права та обов`язки органів виконавчої влади у разі приєднання одного або кількох органів виконавчої влади до іншого органу виконавчої влади переходять до органу виконавчої влади, до якого приєднано один або кілька органів виконавчої влади.

Згідно з пунктом 12 Порядку орган виконавчої влади, утворений в результаті реорганізації, здійснює повноваження та виконує функції у визначених Кабінетом Міністрів України сферах компетенції з дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України щодо можливості забезпечення здійснення таким органом повноважень та виконання функцій органу виконавчої влади, що припиняється. Орган виконавчої влади, щодо якого набрав чинності акт Кабінету Міністрів України про його припинення, продовжує здійснювати повноваження та виконувати функції з формування і реалізації державної політики у визначеній Кабінетом Міністрів України сфері до набрання чинності актом Кабінету Міністрів України щодо можливості забезпечення здійснення утвореним органом виконавчої влади його повноважень та виконання функцій.

Частиною 1 статті 104 Цивільного кодексу України передбачено, що юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов`язки переходять до правонаступників.

Згідно з частиною 2 статті 107 Цивільного кодексу України після закінчення строку для пред`явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов`язків юридичної особи, що припиняється шляхом поділу, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов`язання, які оспорюються сторонами.

Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення (частина 5 статті 104 Цивільного кодексу України).

Постановою Кабінету Міністрів України №1200 від 18.12.2018 "Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України" вирішено утворити Державну податкову службу України та Державну митну службу України, реорганізувавши Державну фіскальну службу шляхом поділу; установити, що: Державна податкова служба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; Державна митна служба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну митну політику, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства; Державна податкова служба та Державна митна служба є правонаступниками майна, прав та обов`язків реорганізованої Державної фіскальної служби у відповідних сферах діяльності; Державна фіскальна служба продовжує здійснювати повноваження та виконувати функції у сфері реалізації державної податкової політики, державної політики у сфері державної митної справи, державної політики з адміністрування єдиного внеску, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску до завершення здійснення заходів з утворення Державної податкової служби, Державної митної служби та центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов`язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об`єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Основні завдання та повноваження Державної податкової служби визначені в Положенні про Державну податкову службу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227.

Відповідно до пункту 7 Положення Державна податкова служба здійснює повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку її територіальні органи.

Постановою Кабінету Міністрів України № 537 від 19.06.2019 "Про утворення територіальних органів Державної податкової служби" утворено як юридичну особу публічного права, в тому числі, Головне управління ДПС у Житомирській області; реорганізовано деякі територіальні органи Державної фіскальної служби, в тому числі, Головне управління ДФС у Житомирській області на Головне управління ДПС у Житомирській області; визначено, що територіальні органи Державної податкової служби є правонаступниками майна, прав та обов`язків територіальних органів Державної фіскальної служби.

Наказом Державної податкової служби України № 14 від 12.07.2019 "Про затвердження положень про територіальні органи ДПС" (а.с.128 том 32) затверджено положення про Головне управління ДПС у Житомирській області (далі - Положення).

Відповідно до пункту 1 Положення (а.с.129-132 том 32) Головне управління ДПС у Житомирській області є територіальним органом Державної податкової служби України, який підпорядковується Державній податковій службі. Головне управління ДПС забезпечує реалізацію повноважень ДПС на території Житомирській області. Головне управління ДПС є правонаступником усіх прав та обов`язків Головного управління ДФС у Житомирській області.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 682-р "Питання Державної податкової служби" вирішено погодитися з пропозицією Міністерства фінансів щодо можливості забезпечення здійснення Державною податковою службою покладених на неї постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 №227 "Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України" функцій і повноважень Державної фіскальної служби, що припиняється.

Наказом Державної податкової служби України від 28.08.2019 № 36 (а.с.133 том 32) вирішено розпочати виконання Державною податковою службою України функцій і повноважень Державної фіскальної служби України, що припиняється, з реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Державну податкову службу.

Наказом Головного управління ДПС у Житомирській області від 29.08.2019 № 6 (а.с. 134 том 32) вирішено розпочати виконання Головним управлінням ДПС у Житомирській області функцій і повноважень Головного управління ДФС у Житомирській області, що припиняється.

Відтак, у даному випадку відбулося передання адміністративної компетенції від одного суб`єкта владних повноважень до іншого.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Головне управління ДПС у Житомирській області зареєстровано 31.07.2019 (а.с.135 том 32).

Отже, Головне управління ДПС у Житомирській області зареєстровано як юридична особа публічного права і включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань згідно Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" за ідентифікаційним кодом 43142501.

У свою чергу, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Головне управління ДФС у Житомирській області з 02.08.2019 перебуває у стані припинення (а.с.136 том 32).

Таким чином, Головне управління ДПС у Житомирській області є правонаступником всіх прав та обов`язків Головного управління ДФС у Житомирській області.

Кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, правонаступництва. Кредитор у зобов`язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом. Кредитор у зобов`язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом (стаття 512 Цивільного кодексу України).

Статтею 52 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Відповідно до статті 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

З огляду на зазначене, господарський суд вважає достатніми підстави для задоволення заяви Головного управління ДПС у Житомирській області про заміну кредитора правонаступником та заміни кредитора у справі - Головного управління ДФС у Житомирській області (10003, м.Житомир, вул. Юрка Тютюнника,7, ідентифікаційний код 39459195) на правонаступника - Головне управління ДПС у Житомирській області (10003, м.Житомир, вул. Юрка Тютюнника,7, ідентифікаційний код 43142501).

Керуючись статтями 52, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, статтею 43 Кодексу України з процедур банкрутства,-

УХВАЛИВ:

1. Заяву Головного управління ДПС у Житомирській області про заміну кредитора правонаступником задовольнити.

2. Замінити кредитора у справі - Головне управління ДФС у Житомирській області (10003, м. Житомир, вул. Юрка Тютюнника,7, ідентифікаційний код 39459195) на правонаступника - Головне управління ДПС у Житомирській області (10003, м.Житомир, вул. Юрка Тютюнника,7, ідентифікаційний код 43142501).

3. Ліквідатору Відкритого акціонерного товариства "Житомирський завод "Автозапчастина" арбітражному керуючому Чернишу О.М. внести зміни до реєстру вимог кредиторів боржника.

Ухвала господарського суду набирає законної сили з моменту її підписання.

Ухвала господарського суду може бути оскаржена до Північно-західного апеляційного господарського суду або через Господарський суд Житомирської області в порядку та строки, встановлені Господарським процесуальним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

Дата підписання 11.03.2020.

Суддя Костриця О.О.

Попередній документ : 88107284
Наступний документ : 88107286