Ухвала суду № 88049924, 05.03.2020, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
05.03.2020
Номер справи
904/493/15
Номер документу
88049924
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

05.03.2020м. ДніпроСправа № 904/493/15

за заявою Публічного акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА-ПЛАСТ" (49000, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Пісаржевського 5, код ЄДРПОУ 32495200)

про визнання банкрутом

Представники:

від кредитора: Левченко Ю.В., довіреність №425 від 26.12.2019р., адвокат;

від боржника: Лаврищев В.В., ордер ДП№21001/030 від 04.03.2020р. адвокат;

предст. ГУ МЮУ у Дніпропетровській обл.: Некрасова В.О., посвічення ДН №629

ліквідатор: Верченко Д.В., посвід. №808 від 05.08.2013 р.

Суддя Примак С.А.

ВСТАНОВИВ:

Суть справи викладена в постанові господарського суду від 12.03.19 р.

Провадження у справі про банкрутство ТОВ "ВЕСТА-ПЛАСТ" перебуває на стадії ліквідації.

12.03.2019 р. постановою Господарського суду Дніпропетровської області закрито процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА-ПЛАСТ" та припинити повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Дерябкіна Олександра Едуардовича. Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА-ПЛАСТ" - банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА-ПЛАСТ" строком на 12 місяців до 12.03.2020р. Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА-ПЛАСТ" призначено арбітражного керуючого Ольшанську Олену Сергіївну.

22.03.2019 р. до Господарського суду Дніпропетровської області від Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" надійшла апеляційна скарга на постанову Господарського суду Дніпропетровської області від 12.03.2019 р.

22.03.19 р. ухвалою господарського суду зупинено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА-ПЛАСТ".

25.03.19 р. справа була направлена до ЦАГС.

25.06.19 р. постановою ЦАГС апеляційна скарга Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" на постанову Господарського суду Дніпропетровської області від 12.03.2019 року у справі № 904/493/15 - задоволена. Скасовано постанову Господарського суду Дніпропетровської області від 12.03.2019 року у справі № 904/493/15 в частині призначення ліквідатором ТОВ "Веста-Пласт" арбітражного керуючого Ольшанську Олену Сергіївну та відхилення кандидатури арбітражного керуючого Верченка Дмитра Валерійовича. Ухвалено в цій частині нове рішення. Призначено ліквідатором ТОВ "Веста-Пласт" арбітражного керуючого Верченка Дмитра Валерійовича (свідоцтво № 808 від 11.04.2013р.). Кандидатура арбітражного керуючого Ольшанської Олени Сергіївни - відхилена. В решті постанова Господарського суду Дніпропетровської області від 12.03.2019 року у справі № 904/493/15 - залишена без змін.

05.07.19 р. справа повернулася до господарського суду.

08.07.19 р. ухвалою господарського суду поновлено провадження по справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА-ПЛАСТ" (49000, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Пісаржевського 5, код ЄДРПОУ 32495200). Призначено до розгляду в судовому засіданні скарги ПАТ "Банк Кредит Дніпро" та ТОВ "ДБФ ПЛЮС" на дії розпорядника майна Дерябкіна О.Е. на 19.09.2019р. на 12:15.

19.09.19 р. ухвалою господарського суду відкладено розгляд скарги ПАТ "Банк Кредит Дніпро" та ТОВ "ДБФ ПЛЮС" на дії розпорядника майна Дерябкіна О.Е. на 22.10.2019 р. на 12:10 хв.

22.10.2019 ухвалою господарського суду залишено без розгляду скаргу Публічного акціонерного товариства "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" від 25.01.2017 р. на дії та бездіяльність ропорядника майна Дерябкіна О.Е. Залишено без розгляду скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ДБФ ПЛЮС" від 26.01.2017 р. на дії та бездіяльність розпорядника майна Дерябкіна О.Е. Зобов`язано ліквідатора Верченка Д.В. до 12.03.2020 р. надати до суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

14.01.2020 до господарського суду від ліквідатора ТОВ "ВЕСТА-ПЛАСТ" надійшло клопотання № 02-07/04 від 02.01.2020 про скасування обтяжень.

04.02.2020 ухвалою господарського призначено розгляд клопотання ліквідатора № 02-07/04 від 02.01.2020 про скасування обтяжень на 05.03.2020 на 11:00.

В поданому клопотанні ліквідатор зазначає, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (довідка №184939867 від 16.10.2019 р.) на майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Веста-Пласт» (код ЄДРПОУ 32495200) накладені обтяження.

05.03.2020 від АТ "Банк Кредит Дніпро" надійшло пояснення щодо клопотання ліквідатора про скасування обтяжень, в яких просить суд задовольнити клопотання ліквідатора про скасування обтяжень.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Згідно ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, які звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Кодексом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов`язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов`язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; у разі провадження банкрутом діяльності, пов`язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури скасовуються арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

Отже, з моменту відкриття щодо боржника ліквідаційної процедури всі без винятку обтяження його активів підлягають скасуванню.

Це пов`язано з тим, що у процедурі ліквідації задоволення вимог кредиторів відбувається за рахунок коштів, отриманих від здійсненої у встановленому порядку реалізації майна банкрута. Тому майно банкрута повинно бути вільним від будь-яких обтяжень.

Існування не скасованих заборон на відчуження активів банкрута перешкоджає ліквідатору у виконанні покладених на нього Законом обов`язків.

З огляду на вищевикладене, господарський суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання ліквідатора про скасування обтяжень, накладених на майно боржника.

Керуючись ст. 43, ч. 1 ст. 59, ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 52, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ліквідатора 02-07/04 від 02.01.2020 про скасування обтяжень.

Скасувати арешт нерухомого майна (реєстраційний номер обтяження: 8912966 (спеціальний розділ) Підстава виникнення обтяження:постанова, про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: 46218061, виданий 05.02.2015, видавник: Жовтневий відділ державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції.Особа, майно/права якої обтяжуються: ТОВ «Веста-Пласт», код ЄДРПОУ: 32495200, адреса: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ,вулиця Пісаржевського, 5).

Скасувати арешт нерухомого майна (реєстраційний номер обтяження: 5891697 (спеціальний розділ) Підстава виникнення обтяження:постанова, серія та номер: 43523375, виданий 03.06.2014, видавник: Відділ примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України.Особа, майно/права якої обтяжуються: Товариство з обмеженою відповідальністю «Веста-Пласт», код ЄДРПОУ: 32495200, адреса: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ,вулиця Пісаржевського, 5).

Скасувати арешт нерухомого майна (реєстраційний номер обтяження: 5436621 (спеціальний розділ) Підстава виникнення обтяження:постанова, про арешт майна боржника, серія та номер: ВП№43015256, виданий 17.04.2014, видавник: Жовтневий ВДВС Дніпропетровського МУЮ Ковтун Дмитро Володимирович, Особа, майно/права якої обтяжуються: ТОВ «Веста-Пласт», код ЄДРПОУ: 32495200, адреса: Україна, Дніпропетровська обл., м.Дніпропетровськ, вулиця Писаржевського, будинок 5).

Скасувати арешт нерухомого майна (реєстраційний номер обтяження: 4792871 (спеціальний розділ) Підстава виникнення обтяження:постанова, про арешт майна боржника, серія та номер: ВП№42258047, виданий 26.02.2014, видавник: Жовтневий ВДВС Дніпропетровського МУЮ Ковтун Дмитро Володимирович, Особа, майно/права якої обтяжуються: Товариство з обмеженою відповідальністю «Веста-Пласт», код ЄДРПОУ: 32495200, адреса: Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Писаржевського, будинок 5).

Скасувати арешт нерухомого майна (реєстраційний номер обтяження: 4608816 (спеціальний розділ) Підстава виникнення обтяження:постанова, про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: 41151087, виданий 31.01.2014, видавник: Жовтневий ВДВС Дніпропетровського МУЮ,Особа, майно/права якої обтяжуються: Товариство з обмеженою відповідальністю «Веста-Пласт», код ЄДРПОУ: 32495200, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, вул. Пісаржевського, 5 м. Дніпроетровськ).

Скасувати арешт нерухомого майна (реєстраційний номер обтяження: 4228146 (спеціальний розділ) Підстава виникнення обтяження:постанова, про арешт майна боржника, серія та номер: ВП№41010575, виданий 03.12.2013, видавник: Жовтневий ВДВС Дніпропетровського МУЮ Ковтун Дмитро Володимирович, Особа, майно/права якої обтяжуються: ТОВ "Веста-Пласт", код ЄДРПОУ: 32495200, адреса: Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Писаржевського, будинок 5).

Скасувати заборону на нерухоме майно (Реєстраційний номер обтяження: 8659616 Підстава обтяження: договір іпотеки, №1919, 05.06.2008, Приватний нотаріус ДМНОВерба В.М.Об`єкт обтяження: інше, частина будівлі корпусу №48: у літ.Б-1 поз.116-118, 120-122, 380-394, 413-432, XXII, XXIII; у літ.Б1-3 поз.35-42, Частини будівлі корпусу №48: у літ.Б-1 на першому поверсі приміщення: поз.116-118, 120-122, 380-394, 413-432, ХХІІ, ХХІІІ, площею 3182,5 кв.м.; у прибудові літ.Б1-3 на першому поверсі приміщення: поз.35-42, площею 123,9 кв.м., адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Будівельників, будинок 34, номер РПВН: 12939160Власник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Веста-Пласт», Код: 32495200, м. Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, буд.5).

Скасувати заборону на нерухоме майно (Реєстраційний номер обтяження: 9650674 Підстава обтяження: Договір іпотеки, №411, 23.03.2010, Приватний нотаріус Верба В.М.Об`єкт обтяження:інше, частина будівлі корпусу № 48, адреса: Дніпропетровська обл.,м. Дніпропетровськ, вулиця Будівельників, будинок 34, номер РПВН: 29284823Власник:Товариство з обмеженою відповідальністю «Веста-Пласт», Код: 32495200, м. Дніпропетровськ, вул. Пісаржевського, 5).

Скасувати обтяження (Реєстраційний номер обтяження: 8078580Тип обтяження: іпотека Підстава обтяження: додатковий договір, №32, 14.01.2011, Приватний нотаріус Верба В.М. Об`єкт обтяження: інше, частина будівлі корпусу № 48, у літ.Б-1 на першому поверсі приміщення: поз. 93а, 433, 434, 434а, 435, 119, загальною площею843,6 кв.м., адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Будівельників, 34, номер РПВН: 1953523Об`єкт обтяження: інше, частина будівлі корпусу №48: у літ.Б-1 поз.116-118, 120-122, 380-394, 413-432, XXII, XXIII; у літ.Б1-3 поз.35-42, Частини будівлі корпусу №48: у літ.Б-1 на першому поверсі приміщення: поз. 116-118, 120-122, 380-394, 413-432, ХХІІ, ХХІІІ, площею 3182,5 кв.м.; у прибудові літ.Б1-3 на першому поверсі приміщення: поз.35-42, площею 123,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкту: 12939160, адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Будівельників, будинок 34, номер РПВН: 12939160Іпотекодержатель: Закрите акціонерне товариство комерційний банк "Кредит-Дніпро", Код: 14352406, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.17Іпотекодавець: ТОВ «Веста-Пласт», Код: 32495200, м. Дніпропетровськ, вул.Пісаржевського, б.5).

Скасувати обтяження (Реєстраційний номер обтяження: 9855827 Тип обтяження: іпотека Підстава обтяження: повідомлення про реєстрацію змін іпотеки, №6/21-2403, 20.03.2012,ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Об`єкт обтяження: інше, частина будівлі корпусу № 48, загальна площа 840,8 кв.м., адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Будівельників, будинок 34, номер РПВН: 29284823Іпотекодержатель: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", Код: 14352406, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17Іпотекодавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА-Пласт», Код: 32495200, м. Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, б.5).

Скасувати обтяження (Реєстраційний номер обтяження: 10732665 Тип обтяження: іпотека Підстава обтяження: Договір іпотеки, №1919, 05.06.2008, Приватний нотаріус Верба В.М.Об`єкт обтяження: інше, частина будівлі корпусу № 48, у літ.Б-1 на першому поверсі приміщення: поз.93а, 433, 434, 434а, 435, 119, загальною площею 843,6 кв.м.,, поз.116-118, 120-122, 380-394, 413-432, ХХІІ, ХХІІІ, площею 3182,5 кв.м., у прибудові Б1-3 на першому поверсі приміщення: поз.35-42, площею 123,9 кв.м., загальна площа 3306,4 кв.м., адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Будівельників, 34, номер РПВН: 1953523Іпотекодержатель: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", Код: 14352406, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.17Іпотекодавець: Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА-Пласт", Код: 32495200, м. Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, буд.5.).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя С.А. Примак

Попередній документ : 88049922
Наступний документ : 88049926