Ухвала суду № 87472935, 10.02.2020, Дарницький районний суд міста Києва

Дата ухвалення
10.02.2020
Номер справи
753/429/20
Номер документу
87472935
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/429/20

провадження № 2/753/4096/20

У Х В А Л А

про затвердження мирової угоди та закриття провадження

"10" лютого 2020 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді Комаревцевої Л.В.

при секретарі Гаврилюк О.В.

за участю представника позивача Шевчук А.В.

відповідача ОСОБА_2

відповідача ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження з викликом сторін спільну заяву сторін про затвердження мирової угоди від 10.02.2020 в цивільній справі за позовом Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "ОСОКОРКИ-КИЇВ" до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про стягнення заборгованості,

ВСТАНОВИВ:

У січні 2020 року до Дарницького районного суду міста Києва надійшла позовна заява Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "ОСОКОРКИ-КИЇВ" до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про стягнення заборгованості.

При розгляді справи сторони подали до суду мирову угоду та заяву про її затвердження, оскільки вони дійшли згоди щодо заявлених позовних вимог.

У судовому засіданні сторони підтримали заяву про затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі .

Суд, вислухав пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, вважає за можливе затвердити мирову угоду, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 7 ст. 49 ЦПК України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу.

Відповідно до ст. 207 ЦПК України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоди сторони можуть вийти за межи предмета спору за умови, що мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. Укладена сторона мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією є ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Умови мирової угоди викладені сторонами на окремому аркуші та підписані з однієї сторони позивачем, з другої сторони відповідачами, в зв`язку з укладенням мирової угоди судом роз`яснені наслідки такого рішення передбачені ст. 256 ЦПК України.

Відповідно до умов мирової угоди від 10.02.2020 Ми, Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «ОСОКОРКИ-КИЇВ», в особі Голови Правління Чернявського Володимира Вікторович (надалі - Позивач) з однієї сторони та ОСОБА_2 , ОСОБА_3 (надалі - Відповідачі) з іншої сторони,які надалі разом іменуються Сторони, з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок у справі №753/429/20, що знаходиться в провадженні Дарницького районного суду м. Києва, за позовом Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «ОСОКОРКИ-КИЇВ» до ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги уклали Мирову угоду про наступне:

1.Відповідачі визнають факт несвоєчасної оплати за надані житлово-комунальні послуги, суму заборгованостіза наданні їм житлово-комунальні послуги станом на 01.10.2019 року у розмірі 47 641 (сорок сім тисяч шістсот сорок одна) грн. 11 коп. в повному обсязі та погоджуються з сумами інфляційного нарахування у розмірі 67 974 (шістдесят сім тисяч дев`ятсот сімдесят чотири) грн. 34 коп. та 3% річних у розмірі 7 381 (сім тисяч триста вісімдесят одна) грн. 27 коп, які є предметом позову по даній справі.

2.Перед підписаннямПозивачем та Відповідачами даної Мирової угоди про Відповідачі зобов`язані внести на розрахунковий рахунок Позивача суму у розмірі 18 209 (вісімнадцять тисяч двісті дев`ять) грн. 88 коп. Сторони домовились, що частина вказаних коштів у сумі 12 000 (дванадцять тисяч) грн. 00 коп. зараховується в якості погашення основної суми заборгованостіза наданні Відповідачам житлово-комунальні послуги; 4 288 (чотири тисячі двісті вісімдесят вісім) грн. 88 коп. - зараховується в якості компенсації витрат Позивача на правову допомогу (складання розрахунку інфляційних нарахувань та 3% річних - 536,11 грн., складання позовної заяви - 1 608,33 грн., подача позову до суду - 536,11 грн., участь представника Позивача в 1 судовому засіданні - 1 608,33 грн.); 1921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна) грн. 00 грн. - зараховується в якості компенсації витрат Позивача на оплату судового збору за подачу позову по даній справі.

3.Залишок заборгованості у розмірі 35 641 (тридцять п`ять тисяч шістсот сорок одна) грн. 11 коп., а також 10% від інфляційного нарахування, що складає 6 797 (шість тисяч сімсот дев`яносто сім) грн. 43 коп. та 10% від 3% річних, що складає 738 (сімсот тридцять вісім) грн. 12 коп. Відповідачі зобов`язуються погасити протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців з моменту затвердження даної Мирової угоди судом. За для виконання цього пункту Мирової угоди Відповідачі зобов`язані щомісячно вносити платежі у розмірі 1 799 (одна тисяча сімсот дев`яносто дев`ять) грн. 03 коп. не пізніше 20 числа місяця.

4.Оплата Відповідачами суми боргу згідно умов даної Мирової угоди не звільняє Відповідачів від оплати інших поточних платежів за надані житлово-комунальні послуги, які повинні сплачуватись щомісячно до 20 числа місяця.

5.У разі здійснення Відповідачами своєчасних платежів щодо погашення заборгованості за надані житлово-комунальні послуги і погашення боргу протягом терміну, визначеного п. 3 даної Мирової угоди; своєчасної оплати усіх щомісячних внесків на управління багатоквартирним будинком, Позивач гарантує, що він не буде вимагати від Відповідачів оплати інфляційних нарахувань та 3% річних, суми яких визначені у п. 1 цієї Мирової угоди та у позовній заяві по справі № 753/429/20.

6.У разі якщо Відповідачі здійснили одне прострочення щомісячного платежу, здійснили платіж не в повному обсязі, згідно умов даної Мирової угоди, Відповідачі зобов`язані сплатити Позивачу 50% від суми залишку інфляційних нарахувань та 50% від суми залишку 3% річних, суми яких визначені у п. 1 цієї Мирової угоди та у позовній заяві по справі №753/429/20, а саме, 33 910 (тридцять три тисячі дев`ятсот десять) грн. 03 коп. (30 588,46 грн. (50% від суми залишкуінфляційних нарахувань) + 3 321,57 грн. (50 % від суми залишку3% річних)).

7.У разі якщо Відповідачі здійснили два і більше прострочення щомісячного платежу або здійснили два і більше платежів не в повному обсязі, згідно умов даної Мирової угоди, Відповідачі зобов`язані сплатити Позивачу 90% від суми інфляційних нарахувань та 90% від суми 3% річних, які визначені у п. 1 цієї Мирової та у позовній заяві по справі №753/429/20, а саме, 67 820 (шістдесят сім тисяч вісімсот двадцять) грн. 05 коп. (61 176,91 грн. (90% інфляційних нарахувань) + 6 643,14 грн. (90% від 3% річних).

8.

Відповідно до вимог ч. 1 п. 5 ст. 255 ЦПК України , суд своєю ухвалою закриває провадження у справі , якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Враховуючи, що умови мирової угоди не суперечать вимогам закону, не порушують нічиїх прав, свобод чи інтересів, суд вважає за можливе закрити провадження у справі та затвердити дану мирову угоду.

Відповідно до вимог ст. 208 ЦПК України виконання мирової угоди здійснюється особами ,які її уклали, в порядку і в строки , передбачені цією угодою. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документу , встановленим Законом України «Про виконавче провадження». У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку ,передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Питання про розподіл витрат вирішити на підставі вимог ч. 1 ст. 142 ЦПК України .

На підставі викладеного та керуючись статтями 49,142,207,208,255, 256 ЦПК УКраїни суд,-

у х в а л и в:

Затвердити мирову угоду від 10.02.2020, укладену між Об`єднанням співвласників багатоквартирного будинку "ОСОКОРКИ-КИЇВ" , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 на наступних умовах:

Ми, Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «ОСОКОРКИ-КИЇВ», в особі Голови Правління Чернявського Володимира Вікторович (надалі - Позивач) з однієї сторони та ОСОБА_2 , ОСОБА_3 (надалі - Відповідачі) з іншої сторони,які надалі разом іменуються Сторони, з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок у справі №753/429/20, що знаходиться в провадженні Дарницького районного суду м. Києва, за позовом Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «ОСОКОРКИ-КИЇВ» до ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги уклали Мирову угоду про наступне:

1.Відповідачі визнають факт несвоєчасної оплати за надані житлово-комунальні послуги, суму заборгованостіза наданні їм житлово-комунальні послуги станом на 01.10.2019 року у розмірі 47 641 (сорок сім тисяч шістсот сорок одна) грн. 11 коп. в повному обсязі та погоджуються з сумами інфляційного нарахування у розмірі 67 974 (шістдесят сім тисяч дев`ятсот сімдесят чотири) грн. 34 коп. та 3% річних у розмірі 7 381 (сім тисяч триста вісімдесят одна) грн. 27 коп, які є предметом позову по даній справі.

2.Перед підписаннямПозивачем та Відповідачами даної Мирової угоди про Відповідачі зобов`язані внести на розрахунковий рахунок Позивача суму у розмірі 18 209 (вісімнадцять тисяч двісті дев`ять) грн. 88 коп. Сторони домовились, що частина вказаних коштів у сумі 12 000 (дванадцять тисяч) грн. 00 коп. зараховується в якості погашення основної суми заборгованостіза наданні Відповідачам житлово-комунальні послуги; 4 288 (чотири тисячі двісті вісімдесят вісім) грн. 88 коп. - зараховується в якості компенсації витрат Позивача на правову допомогу (складання розрахунку інфляційних нарахувань та 3% річних - 536,11 грн., складання позовної заяви - 1 608,33 грн., подача позову до суду - 536,11 грн., участь представника Позивача в 1 судовому засіданні - 1 608,33 грн.); 1921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна) грн. 00 грн. - зараховується в якості компенсації витрат Позивача на оплату судового збору за подачу позову по даній справі.

3.Залишок заборгованості у розмірі 35 641 (тридцять п`ять тисяч шістсот сорок одна) грн. 11 коп., а також 10% від інфляційного нарахування, що складає 6 797 (шість тисяч сімсот дев`яносто сім) грн. 43 коп. та 10% від 3% річних, що складає 738 (сімсот тридцять вісім) грн. 12 коп. Відповідачі зобов`язуються погасити протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців з моменту затвердження даної Мирової угоди судом. За для виконання цього пункту Мирової угоди Відповідачі зобов`язані щомісячно вносити платежі у розмірі 1 799 (одна тисяча сімсот дев`яносто дев`ять) грн. 03 коп. не пізніше 20 числа місяця.

4.Оплата Відповідачами суми боргу згідно умов даної Мирової угоди не звільняє Відповідачів від оплати інших поточних платежів за надані житлово-комунальні послуги, які повинні сплачуватись щомісячно до 20 числа місяця.

5.У разі здійснення Відповідачами своєчасних платежів щодо погашення заборгованості за надані житлово-комунальні послуги і погашення боргу протягом терміну, визначеного п. 3 даної Мирової угоди; своєчасної оплати усіх щомісячних внесків на управління багатоквартирним будинком, Позивач гарантує, що він не буде вимагати від Відповідачів оплати інфляційних нарахувань та 3% річних, суми яких визначені у п. 1 цієї Мирової угоди та у позовній заяві по справі № 753/429/20.

6.У разі якщо Відповідачі здійснили одне прострочення щомісячного платежу, здійснили платіж не в повному обсязі, згідно умов даної Мирової угоди, Відповідачі зобов`язані сплатити Позивачу 50% від суми залишку інфляційних нарахувань та 50% від суми залишку 3% річних, суми яких визначені у п. 1 цієї Мирової угоди та у позовній заяві по справі №753/429/20, а саме, 33 910 (тридцять три тисячі дев`ятсот десять) грн. 03 коп. (30 588,46 грн. (50% від суми залишкуінфляційних нарахувань) + 3 321,57 грн. (50 % від суми залишку3% річних)).

7.У разі якщо Відповідачі здійснили два і більше прострочення щомісячного платежу або здійснили два і більше платежів не в повному обсязі, згідно умов даної Мирової угоди, Відповідачі зобов`язані сплатити Позивачу 90% від суми інфляційних нарахувань та 90% від суми 3% річних, які визначені у п. 1 цієї Мирової та у позовній заяві по справі №753/429/20, а саме, 67 820 (шістдесят сім тисяч вісімсот двадцять) грн. 05 коп. (61 176,91 грн. (90% інфляційних нарахувань) + 6 643,14 грн. (90% від 3% річних).

8.

Провадження по справі за позовом Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "ОСОКОРКИ-КИЇВ" до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про стягнення заборгованості - закрити.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення відповідної ухвали суду до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд міста Києва.

Повний текст рішення виготовлено 10.02.2020

Суддя Комаревцева Л.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 87472935 ?

Документ № 87472935 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87472935 ?

Дата ухвалення - 10.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87472935 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 87472935 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 87472935, Дарницький районний суд міста Києва

Судове рішення № 87472935, Дарницький районний суд міста Києва було прийнято 10.02.2020. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 87472935 відноситься до справи № 753/429/20

Це рішення відноситься до справи № 753/429/20. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 87472933
Наступний документ : 87472941