Court decree № 87472935, 10.02.2020, Darnytskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
10.02.2020
Case No.
753/429/20
Document №
87472935
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/429/20

провадження № 2/753/4096/20

У Х В А Л А

про затвердження мирової угоди та закриття провадження

"10" лютого 2020 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді Комаревцевої Л.В.

при секретарі Гаврилюк О.В.

за участю представника позивача Шевчук А.В.

відповідача ОСОБА_2

відповідача ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження з викликом сторін спільну заяву сторін про затвердження мирової угоди від 10.02.2020 в цивільній справі за позовом Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "ОСОКОРКИ-КИЇВ" до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про стягнення заборгованості,

ВСТАНОВИВ:

У січні 2020 року до Дарницького районного суду міста Києва надійшла позовна заява Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "ОСОКОРКИ-КИЇВ" до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про стягнення заборгованості.

При розгляді справи сторони подали до суду мирову угоду та заяву про її затвердження, оскільки вони дійшли згоди щодо заявлених позовних вимог.

У судовому засіданні сторони підтримали заяву про затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі .

Суд, вислухав пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, вважає за можливе затвердити мирову угоду, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 7 ст. 49 ЦПК України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу.

Відповідно до ст. 207 ЦПК України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоди сторони можуть вийти за межи предмета спору за умови, що мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. Укладена сторона мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією є ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Умови мирової угоди викладені сторонами на окремому аркуші та підписані з однієї сторони позивачем, з другої сторони відповідачами, в зв`язку з укладенням мирової угоди судом роз`яснені наслідки такого рішення передбачені ст. 256 ЦПК України.

Відповідно до умов мирової угоди від 10.02.2020 Ми, Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «ОСОКОРКИ-КИЇВ», в особі Голови Правління Чернявського Володимира Вікторович (надалі - Позивач) з однієї сторони та ОСОБА_2 , ОСОБА_3 (надалі - Відповідачі) з іншої сторони,які надалі разом іменуються Сторони, з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок у справі №753/429/20, що знаходиться в провадженні Дарницького районного суду м. Києва, за позовом Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «ОСОКОРКИ-КИЇВ» до ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги уклали Мирову угоду про наступне:

1.Відповідачі визнають факт несвоєчасної оплати за надані житлово-комунальні послуги, суму заборгованостіза наданні їм житлово-комунальні послуги станом на 01.10.2019 року у розмірі 47 641 (сорок сім тисяч шістсот сорок одна) грн. 11 коп. в повному обсязі та погоджуються з сумами інфляційного нарахування у розмірі 67 974 (шістдесят сім тисяч дев`ятсот сімдесят чотири) грн. 34 коп. та 3% річних у розмірі 7 381 (сім тисяч триста вісімдесят одна) грн. 27 коп, які є предметом позову по даній справі.

2.Перед підписаннямПозивачем та Відповідачами даної Мирової угоди про Відповідачі зобов`язані внести на розрахунковий рахунок Позивача суму у розмірі 18 209 (вісімнадцять тисяч двісті дев`ять) грн. 88 коп. Сторони домовились, що частина вказаних коштів у сумі 12 000 (дванадцять тисяч) грн. 00 коп. зараховується в якості погашення основної суми заборгованостіза наданні Відповідачам житлово-комунальні послуги; 4 288 (чотири тисячі двісті вісімдесят вісім) грн. 88 коп. - зараховується в якості компенсації витрат Позивача на правову допомогу (складання розрахунку інфляційних нарахувань та 3% річних - 536,11 грн., складання позовної заяви - 1 608,33 грн., подача позову до суду - 536,11 грн., участь представника Позивача в 1 судовому засіданні - 1 608,33 грн.); 1921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна) грн. 00 грн. - зараховується в якості компенсації витрат Позивача на оплату судового збору за подачу позову по даній справі.

3.Залишок заборгованості у розмірі 35 641 (тридцять п`ять тисяч шістсот сорок одна) грн. 11 коп., а також 10% від інфляційного нарахування, що складає 6 797 (шість тисяч сімсот дев`яносто сім) грн. 43 коп. та 10% від 3% річних, що складає 738 (сімсот тридцять вісім) грн. 12 коп. Відповідачі зобов`язуються погасити протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців з моменту затвердження даної Мирової угоди судом. За для виконання цього пункту Мирової угоди Відповідачі зобов`язані щомісячно вносити платежі у розмірі 1 799 (одна тисяча сімсот дев`яносто дев`ять) грн. 03 коп. не пізніше 20 числа місяця.

4.Оплата Відповідачами суми боргу згідно умов даної Мирової угоди не звільняє Відповідачів від оплати інших поточних платежів за надані житлово-комунальні послуги, які повинні сплачуватись щомісячно до 20 числа місяця.

5.У разі здійснення Відповідачами своєчасних платежів щодо погашення заборгованості за надані житлово-комунальні послуги і погашення боргу протягом терміну, визначеного п. 3 даної Мирової угоди; своєчасної оплати усіх щомісячних внесків на управління багатоквартирним будинком, Позивач гарантує, що він не буде вимагати від Відповідачів оплати інфляційних нарахувань та 3% річних, суми яких визначені у п. 1 цієї Мирової угоди та у позовній заяві по справі № 753/429/20.

6.У разі якщо Відповідачі здійснили одне прострочення щомісячного платежу, здійснили платіж не в повному обсязі, згідно умов даної Мирової угоди, Відповідачі зобов`язані сплатити Позивачу 50% від суми залишку інфляційних нарахувань та 50% від суми залишку 3% річних, суми яких визначені у п. 1 цієї Мирової угоди та у позовній заяві по справі №753/429/20, а саме, 33 910 (тридцять три тисячі дев`ятсот десять) грн. 03 коп. (30 588,46 грн. (50% від суми залишкуінфляційних нарахувань) + 3 321,57 грн. (50 % від суми залишку3% річних)).

7.У разі якщо Відповідачі здійснили два і більше прострочення щомісячного платежу або здійснили два і більше платежів не в повному обсязі, згідно умов даної Мирової угоди, Відповідачі зобов`язані сплатити Позивачу 90% від суми інфляційних нарахувань та 90% від суми 3% річних, які визначені у п. 1 цієї Мирової та у позовній заяві по справі №753/429/20, а саме, 67 820 (шістдесят сім тисяч вісімсот двадцять) грн. 05 коп. (61 176,91 грн. (90% інфляційних нарахувань) + 6 643,14 грн. (90% від 3% річних).

8.

Відповідно до вимог ч. 1 п. 5 ст. 255 ЦПК України , суд своєю ухвалою закриває провадження у справі , якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Враховуючи, що умови мирової угоди не суперечать вимогам закону, не порушують нічиїх прав, свобод чи інтересів, суд вважає за можливе закрити провадження у справі та затвердити дану мирову угоду.

Відповідно до вимог ст. 208 ЦПК України виконання мирової угоди здійснюється особами ,які її уклали, в порядку і в строки , передбачені цією угодою. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документу , встановленим Законом України «Про виконавче провадження». У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку ,передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Питання про розподіл витрат вирішити на підставі вимог ч. 1 ст. 142 ЦПК України .

На підставі викладеного та керуючись статтями 49,142,207,208,255, 256 ЦПК УКраїни суд,-

у х в а л и в:

Затвердити мирову угоду від 10.02.2020, укладену між Об`єднанням співвласників багатоквартирного будинку "ОСОКОРКИ-КИЇВ" , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 на наступних умовах:

Ми, Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «ОСОКОРКИ-КИЇВ», в особі Голови Правління Чернявського Володимира Вікторович (надалі - Позивач) з однієї сторони та ОСОБА_2 , ОСОБА_3 (надалі - Відповідачі) з іншої сторони,які надалі разом іменуються Сторони, з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок у справі №753/429/20, що знаходиться в провадженні Дарницького районного суду м. Києва, за позовом Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «ОСОКОРКИ-КИЇВ» до ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги уклали Мирову угоду про наступне:

1.Відповідачі визнають факт несвоєчасної оплати за надані житлово-комунальні послуги, суму заборгованостіза наданні їм житлово-комунальні послуги станом на 01.10.2019 року у розмірі 47 641 (сорок сім тисяч шістсот сорок одна) грн. 11 коп. в повному обсязі та погоджуються з сумами інфляційного нарахування у розмірі 67 974 (шістдесят сім тисяч дев`ятсот сімдесят чотири) грн. 34 коп. та 3% річних у розмірі 7 381 (сім тисяч триста вісімдесят одна) грн. 27 коп, які є предметом позову по даній справі.

2.Перед підписаннямПозивачем та Відповідачами даної Мирової угоди про Відповідачі зобов`язані внести на розрахунковий рахунок Позивача суму у розмірі 18 209 (вісімнадцять тисяч двісті дев`ять) грн. 88 коп. Сторони домовились, що частина вказаних коштів у сумі 12 000 (дванадцять тисяч) грн. 00 коп. зараховується в якості погашення основної суми заборгованостіза наданні Відповідачам житлово-комунальні послуги; 4 288 (чотири тисячі двісті вісімдесят вісім) грн. 88 коп. - зараховується в якості компенсації витрат Позивача на правову допомогу (складання розрахунку інфляційних нарахувань та 3% річних - 536,11 грн., складання позовної заяви - 1 608,33 грн., подача позову до суду - 536,11 грн., участь представника Позивача в 1 судовому засіданні - 1 608,33 грн.); 1921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна) грн. 00 грн. - зараховується в якості компенсації витрат Позивача на оплату судового збору за подачу позову по даній справі.

3.Залишок заборгованості у розмірі 35 641 (тридцять п`ять тисяч шістсот сорок одна) грн. 11 коп., а також 10% від інфляційного нарахування, що складає 6 797 (шість тисяч сімсот дев`яносто сім) грн. 43 коп. та 10% від 3% річних, що складає 738 (сімсот тридцять вісім) грн. 12 коп. Відповідачі зобов`язуються погасити протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців з моменту затвердження даної Мирової угоди судом. За для виконання цього пункту Мирової угоди Відповідачі зобов`язані щомісячно вносити платежі у розмірі 1 799 (одна тисяча сімсот дев`яносто дев`ять) грн. 03 коп. не пізніше 20 числа місяця.

4.Оплата Відповідачами суми боргу згідно умов даної Мирової угоди не звільняє Відповідачів від оплати інших поточних платежів за надані житлово-комунальні послуги, які повинні сплачуватись щомісячно до 20 числа місяця.

5.У разі здійснення Відповідачами своєчасних платежів щодо погашення заборгованості за надані житлово-комунальні послуги і погашення боргу протягом терміну, визначеного п. 3 даної Мирової угоди; своєчасної оплати усіх щомісячних внесків на управління багатоквартирним будинком, Позивач гарантує, що він не буде вимагати від Відповідачів оплати інфляційних нарахувань та 3% річних, суми яких визначені у п. 1 цієї Мирової угоди та у позовній заяві по справі № 753/429/20.

6.У разі якщо Відповідачі здійснили одне прострочення щомісячного платежу, здійснили платіж не в повному обсязі, згідно умов даної Мирової угоди, Відповідачі зобов`язані сплатити Позивачу 50% від суми залишку інфляційних нарахувань та 50% від суми залишку 3% річних, суми яких визначені у п. 1 цієї Мирової угоди та у позовній заяві по справі №753/429/20, а саме, 33 910 (тридцять три тисячі дев`ятсот десять) грн. 03 коп. (30 588,46 грн. (50% від суми залишкуінфляційних нарахувань) + 3 321,57 грн. (50 % від суми залишку3% річних)).

7.У разі якщо Відповідачі здійснили два і більше прострочення щомісячного платежу або здійснили два і більше платежів не в повному обсязі, згідно умов даної Мирової угоди, Відповідачі зобов`язані сплатити Позивачу 90% від суми інфляційних нарахувань та 90% від суми 3% річних, які визначені у п. 1 цієї Мирової та у позовній заяві по справі №753/429/20, а саме, 67 820 (шістдесят сім тисяч вісімсот двадцять) грн. 05 коп. (61 176,91 грн. (90% інфляційних нарахувань) + 6 643,14 грн. (90% від 3% річних).

8.

Провадження по справі за позовом Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "ОСОКОРКИ-КИЇВ" до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про стягнення заборгованості - закрити.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення відповідної ухвали суду до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд міста Києва.

Повний текст рішення виготовлено 10.02.2020

Суддя Комаревцева Л.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 87472935 ?

Документ № 87472935 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87472935 ?

Дата ухвалення - 10.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87472935 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 87472935 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 87472935, Darnytskyi District Court of Kyiv City

The court decision No. 87472935, Darnytskyi District Court of Kyiv City was adopted on 10.02.2020. The procedural form is Civil, and the decision form is Court decree. On this page, you will find essential information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find key information easily.

The court decision No. 87472935 refers to case No. 753/429/20

This decision relates to case No. 753/429/20. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 87472933
Next document : 87472941