Ухвала суду № 87413457, 05.02.2020, Київський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
05.02.2020
Номер справи
П/320/882/20
Номер документу
87413457
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі

05 лютого 2020 року справа № П/320/882/20

Суддя Київського окружного адміністративного суду Кушнова А.О., розглянувши позовну заяву ОСОБА_1 до директора Капустинського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - Дошкільній навчальний заклад (ясла-садок)" Яготинської районної ради Київської області Корнієнка Олександра Миколайовича про визнання бездіяльності протиправною, стягнення моральної шкоди,

в с т а н о в и в:

До Київського окружного адміністративного суду звернувся ОСОБА_1 з позовом до директора Капустинського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - Дошкільній навчальний заклад (ясла-садок)" Яготинської районної ради Київської області Корнієнка Олександра Миколайовича, в якому позивач просить суд:

- визнати протиправною бездіяльність директора Капустинського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - Дошкільній навчальний заклад (ясла-садок)" Яготинської районної ради Київської області Корнієнка Олександра Миколайовича щодо безпідставного закриття в червні-серпні 2019 року дошкільного навчального закладу (ясла-садок);

- стягнути із Капустинського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - Дошкільній навчальний заклад (ясла-садок)" Яготинської районної ради Київської області 50000,00 грн. моральної шкоди.

Пунктом 4 частини 1 статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що суддя після одержання позовної заяви з`ясовує, чи належить позовну заяву розглядати за правилами адміністративного судочинства і чи подано позовну заяву з дотриманням правил підсудності.

Завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень (частина 1 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України).

Відповідно до ч.1 ст.19 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема: 1)спорах фізичних чи юридичних осіб із суб`єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження; 2) спорах з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби; 3) спорах між суб`єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень; 4)спорах, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів; 5) за зверненням суб`єкта владних повноважень у випадках, коли право звернення до суду для вирішення публічно-правового спору надано такому суб`єкту законом; 6) спорах щодо правовідносин, пов`язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму; 7) спорах фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної інформації; 8) спорах щодо вилучення або примусового відчуження майна для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності; 9) спорах щодо оскарження рішень атестаційних, конкурсних, медико-соціальних експертних комісій та інших подібних органів, рішення яких є обов`язковими для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших осіб; 10) спорах щодо формування складу державних органів, органів місцевого самоврядування, обрання, призначення, звільнення їх посадових осіб; 11) спорах фізичних чи юридичних осіб щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони", за винятком спорів, пов`язаних із укладенням договору з переможцем переговорної процедури закупівлі, а також зміною, розірванням і виконанням договорів про закупівлю; 12) спорах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів охорони державного кордону у справах про правопорушення, передбачені Законом України "Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень"; 13) спорах щодо оскарження рішень Національної комісії з реабілітації у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років".

Згідно з п.п.2, 7 та 17 ч.1 ст.4 Кодексу адміністративного судочинства України публічно-правовий спір - спір, у якому: хоча б одна сторона здійснює публічно-владні управлінські функції, в тому числі на виконання делегованих повноважень, і спір виник у зв`язку із виконанням або невиконанням такою стороною зазначених функцій; або

хоча б одна сторона надає адміністративні послуги на підставі законодавства, яке уповноважує або зобов`язує надавати такі послуги виключно суб`єкта владних повноважень, і спір виник у зв`язку із наданням або ненаданням такою стороною зазначених послуг; або

хоча б одна сторона є суб`єктом виборчого процесу або процесу референдуму і спір виник у зв`язку із порушенням її прав у такому процесі з боку суб`єкта владних повноважень або іншої особи;

суб`єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб`єкт при здійсненні ними публічно-владних управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, або наданні адміністративних послуг;

публічна служба - діяльність на державних політичних посадах, у державних колегіальних органах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, інша державна служба, патронатна служба в державних органах, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування.

Отже, із аналізу наведених процесуальних норм слідує, що для віднесення спору до юрисдикції адміністративного суду визначальними є його публічно-правовий характер та суб`єктний склад спірних правовідносин.

Необхідною та єдиною ознакою суб`єкта владних повноважень є здійснення цим суб`єктом владних управлінських функцій, при цьому ці функції повинні здійснюватись суб`єктом саме у тих правовідносинах, у яких виник спір.

У випадку, якщо суб`єкт (у тому числі орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа) у спірних правовідносинах не здійснює вказаних владних управлінських функцій (щодо іншого суб`єкта, який є учасником спору), то такий суб`єкт не знаходиться «при здійсненні управлінських функцій», та не має встановлених нормами Кодексу адміністративного судочинства України необхідних ознак суб`єкта владних повноважень.

У позовній заяві позивач просить суд, зокрема, визнати протиправною бездіяльність директора Капустинського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - Дошкільній навчальний заклад (ясла-садок)" Яготинської районної ради Київської області Корнієнка Олександра Миколайовича щодо безпідставного закриття в червні-серпні 2019 року дошкільного навчального закладу (ясла-садок), що зумовило порушення прав позивача, пов`язаних із влаштуванням дитини до дитячого садочка в літній період.

Відповідно до ч. 1 ст.15 Закону України "Про дошкільну освіту" заклад дошкільної освіти є юридичною особою. Форма власності закладу дошкільної освіти визначається відповідно до законодавства. Заклади дошкільної освіти можуть бути засновані на засадах державно-приватного партнерства (корпоративний заклад дошкільної освіти). Права та обов`язки закладу дошкільної освіти, передбачені Законом України "Про освіту", цим та іншими законами, мають також фізична особа - підприємець або структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність у сфері дошкільної освіти (ч. 6 ст. 15).

Відповідно до ст.20 Закону України "Про дошкільну освіту" керівництво закладом дошкільної освіти здійснює його директор.

Згідно з ч.2 ст.19 вказаного Закону Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти в межах їх компетенції, зокрема, здійснюють добір, призначення на посади та звільнення з посад керівних кадрів у комунальних закладах дошкільної освіти.

Так, судом встановлено, що згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Капустинський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - Дошкільній навчальний заклад (ясла-садок)" Яготинської районної ради Київської області (ідентифікаційний код юридичної особи 24891995) є комунальним закладом, засновником якої є Яготинська районна рада. Безпосереднє керівництво закладом здійснює його директор - Корнієнко Олександр Миколайович.

Проаналізувавши вищенаведені норми права, суд зазначає, що посада директора Капустинського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - Дошкільній навчальний заклад (ясла-садок)" Яготинської районної ради Київської області не належить до жодної з посад, наділеної публічно-владними управлінськими функціями у розумінні Кодексу адміністративного судочинства України та не містить встановлених Кодексом адміністративного судочинства України необхідних ознак суб`єкта владних повноважень.

Спір, що розглядається, не є спором між учасниками публічно-правових відносин, оскільки відповідач, вчиняючи оскаржувані дії щодо закриття дитячого садочка в літній період, не мав публічно-правових відносин з позивачем. Оскаржувані дії керівника дошкільного навчального закладу стосувались порушення прав позивача, пов`язаних із влаштуванням дитини до дитячого садочка в літній період.

Суд звертає увагу на те, що приватноправові відносини вирізняються наявністю майнового чи немайнового особистого інтересу учасника. Спір має приватноправовий характер, якщо він обумовлений порушенням або загрозою порушення, як правило, майнового приватного права чи інтересу, що підлягає захисту в спосіб, передбачений законодавством для сфери приватноправових відносин, навіть і в тому випадку, якщо до порушення приватного права призвели владні управлінські дії чи рішення суб`єкта владних повноважень.

Отже, заявлені позивачем позовні вимоги не стосуються захисту прав, свобод та інтересів позивача у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб`єкта владних повноважень, тобто між даними особами не існує публічно-правового спору, що в свою чергу виключає його розгляд за правилами адміністративного судочинства.

У зв`язку з цим, суд дійшов висновку про те, що даний спір про визнання протиправною бездіяльності директора Капустинського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - Дошкільній навчальний заклад (ясла-садок)" Яготинської районної ради Київської області Корнієнка Олександра Миколайовича щодо безпідставного закриття в червні-серпні 2019 року дошкільного навчального закладу (ясла-садок) та стягнення моральної шкоди не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.170 Кодексу адміністративного судочинства України суддя відмовляє у відкритті провадження в адміністративній справі, якщо позов не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства.

Частиною 6 ст.170 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що у разі відмови у відкритті провадження в адміністративній справі з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої цієї статті, суд повинен роз`яснити заявнику, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд такої справи.

Відповідно до ч.1 ст.19 Цивільного процесуального кодексу України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства.

Відповідно до статті 2 Цивільного процесуального кодексу України завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Таким чином, суд вважає, що звернення позивача до суду з даним позовом спрямоване на відновлення порушених прав позивача на забезпечення належних умов для реалізації прав дитини на дошкільну освіту, на захист яких спрямовані способи захисту, визначені цивільним і цивільним процесуальним законодавством.

А тому, вказаний спір з огляду на суб`єктний склад сторін та суть спору підлягає розгляду судом загальної юрисдикції у порядку, визначеному нормами Цивільного процесуального кодексу України.

З огляду на те, що позовна заява, з якою звернувся позивач до адміністративного суду, не містить публічно-правового спору, суд зазначає, що такий спір підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

Відповідно до ч.5 ст.170 Кодексу адміністративного судочинства України повторне звернення тієї самої особи до адміністративного суду з адміністративним позовом з тих самих предмета і підстав та до того самого відповідача, як той, щодо якого постановлено ухвалу про відмову у відкритті провадження, не допускається.

Керуючись статтями 170, 243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

у х в а л и в:

1. Відмовити у відкритті провадження в адміністративній справі за позовом ОСОБА_1 до директора Капустинського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - Дошкільній навчальний заклад (ясла-садок)" Яготинської районної ради Київської області Корнієнка Олександра Миколайовича про визнання бездіяльності протиправною, стягнення моральної шкоди.

2. Копію ухвали разом з адміністративним позовом та доданими до нього документами надіслати позивачу - ОСОБА_1 .

3. Роз`яснити, що позивач має право звернутися до місцевого суду загальної юрисдикції в порядку цивільного судочинства із заявою в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня проголошення (підписання) ухвали.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 1 Розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи до або через Київський окружний адміністративний суд.

Повний текст ухвали складено та підписано 05.02.2020.

Суддя Кушнова А.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 87413457 ?

Документ № 87413457 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87413457 ?

Дата ухвалення - 05.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87413457 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 87413457 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 87413457, Київський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 87413457, Київський окружний адміністративний суд було прийнято 05.02.2020. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 87413457 відноситься до справи № П/320/882/20

Це рішення відноситься до справи № П/320/882/20. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 87413455
Наступний документ : 87413460