Рішення № 86225190, 10.12.2019, Великоновосілківський районний суд Донецької області

Дата ухвалення
10.12.2019
Номер справи
220/1918/19
Номер документу
86225190
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Номер справи 220/1918/19

Номер провадження2/220/505/19

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2019 року смт.Велика Новосілка Донецької області

Великоновосілківський районний суд Донецької області в складі:

головуючої - судді Дурач О.А.

за участю секретаря Сербіної І.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у смт Велика Новосілка у порядку спрощеного провадження цивільну справу за позовом Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

ВСТАНОВИВ:

26.07.2019 р. позивач звернувся до суду з зазначеним позовом.

Провадження у справі відкрито 08.08.2019 р.

Короткий зміст вимог позовної заяви

Позивач АТ КБ «ПриватБанк» звернувся до суду з позовом до відповідача про стягнення заборгованості. Свої вимоги обґрунтовує тим, що відповідач звернулась до банку з метою отримання банківських послуг, у зв`язку з чим підписала заяву №б/н від 17.09.2013 року, згідно якої отримала кредит у сумі 500,00 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок. Власник картрахунку зобов`язаний слідкувати за втратами коштів в межах платіжного ліміту з метою запобігання виникнення Овердрафту (п.2.1.1.5.7). Згідно з Умовами та Правилами надання банківських послуг, які розміщені на офіційному сайті позивача, позивач публічно пропонує отримання банківських послуг, тобто вони є публічною офертою, що містять умови та правила надання послуг банком його клієнтам, так клієнт отримує доступ до всіх послуг банку. Формулярами та стандартними формами є саме «Умови та правила надання банківських послуг» та «Тарифи банку», які викладені на банківському сайті. Заявою відповідача підтверджується той факт, що він повністю проінформований про умови кредитування в банку, які були надані йому для ознайомлення в письмовій формі. Пунктом 1.1.3.2.4 договору для АТ КБ«Приватбанк» передбачена можливість зміни Тарифів та інших невід`ємних частин договору. При цьому у сторін договору виникають обов`язки: у кредитора-інформування позичальника щодо внесених змін шляхом надання виписки по картковому рахунку на умовах, зазначених в п.1.1.3.1.9 Договору; у позичальника-отримання виписки про стан та про здійснені операції по карткових рахунках (п.1.1.2.1.5 Договору). У разі незгоди зі змінами клієнт має право надати заяву про розірвання договору, виконавши умови п. 2.1.1.5.4 договору. Позивач свої зобов`язання за договором виконав, надав відповідачу можливість розпоряджатись кредитними коштами на умовах, передбачених договором та в межах встановленого кредитного ліміту, відповідач своєчасно не погасив заборгованість за кредитом, відсотками, іншими витратами згідно з договором, чим не виконав зобов`язання за договором (п. 2.1.1.5.5, п. 2.1.1.5.7, п. 2.1.1.5.6, п.2.1.1.12.1). В разі непогашення клієнтом боргових зобов`язань в установлений строк, за користування кредитом клієнт сплачує проценти в розмірі, зазначеному в Тарифах, з розрахунку 365/366 календарних днів на рік (п.2.1.1.12.2, п. 2.1.1.12.6 Договору). У разі виникнення прострочених зобов`язань клієнт сплачує проценти в подвійному розмірі (п.2.1.1.12.2.1). При непогашенні суми простроченого кредиту від 100 грн. клієнт сплачує банку пеню відповідно до встановлених тарифів, що діють на дату нарахування та викладені на сайті банку (п. 2.1.1.12.6.1). При порушенні строків платежів по якомусь з грошових зобов`язань по договору більш ніж на 30 днів, позичальник сплачує банку штраф в сумі 500 грн. + 5% від суми позову (п.2.1.1.7.6 Договору). Банк може вимагати дострокового виконання боргових зобов`язань в разі невиконання боржником обов`язків (п.п.2.1.1.4.2, 2.1.1.4.6 Договору). Відповідач станом на 22.05.2019 має заборгованість 13283,90 грн., з яких: 0,00 грн. - заборгованість за тілом кредиту; 602,71 грн. - заборгованість за простроченим тілом кредиту; 0,00 грн. - заборгованість за нарахованими відсотками; 10170,08 грн. - пеня за прострочене зобов`язання; 1402,35 грн. - пеня за несвоєчасність сплати боргу на суму від 100 грн.; а також штрафи відповідно до п.2.1.1.7.6 Умов та правил надання банківських послуг: 500 грн. - штраф (фіксована частина); 608,76 грн. - штраф (процентна складова). Договір діє протягом 12 місяців з моменту його підписання. Якщо протягом цього строку жодна з сторін не проінформує другу сторону про розірвання даного договору, він автоматично лонгується на той же строк (п.1.1.7.11). Просить стягнути заборгованість у сумі 13283,90 грн., судові витрати 1921,00 грн. (а.с.2-4).

Представник позивача АТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи; до суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, вказав, що позовні вимоги підтримує повністю, необхідні докази є в матеріалах справи, клопотання та заяви з боку позивача відсутні, не заперечує проти заочного розгляду справи та винесення заочного рішення (а.с.4, 33).

Відповідач ОСОБА_1 , на виклик до суду не з`явилась, повідомлена належним чином про час та місце розгляду справи через поштове відправлення з повісткою про виклик в судове засідання (на адресу місця реєстрації АДРЕСА_1 ), (а.с. 59,64,73,74,85), а також шляхом розміщення оголошення на офіційному сайті суду (а.с.62,71,81,83). Причини неявки суду не повідомила, не подала відзив, від неї не надійшло заяви про розгляд справи у її відсутність.

В справі достатньо матеріалів про права та взаємовідносини сторін, представник позивача просить справу розглянути у його відсутність, не заперечує проти проведення заочного розгляду справи, відповідач не з`явився, про причини неявки не повідомив, відзиву, заперечень та клопотань не подав. Тому суд ухвалив на підставі ст.ст.223, 280 ЦПК України розглянути справу заочно, і на підставі ч.2 ст.247 ЦПК України не здійснювати фіксацію судового процесу звукозаписувальними технічними засобами.

Фактичні обставини, встановлені судом

Дослідивши матеріали справи, судом фактично встановлено, що ОСОБА_1 звернулась до ПАТ КБ «ПриватБанк» з анкетою-заявою про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг. В ній вона підтвердила, що разом з Пам`яткою клієнта, Умовами та Правилами надання банківських послуг, а також Тарифами складає між нею та банком договір про надання банківських послуг. Вона ознайомлена та згодна з Умовами та Правилами надання банківських послуг, а також Тарифами банка, які були надані їй для ознайомлення у письмовому вигляді. Зобов`язалась виконувати вимоги Умов та Правил надання банківських послуг, а також ознайомлюватися з їх змінами на сайті банку (а.с.7). Згідно з витягом з тарифів обслуговування кредитних карт «Універсальна» 30 днів пільгового періоду, базова % ставка на місяць складає 3,0%, обов`язковий щомісячний платіж 7% від заборгованості, але не менш 50 грн. та не більше залишку заборгованості (а.с.8).

Згідно з Умовами та правилами надання банківських послуг передбачена можливість зміни Тарифів та інших умов обслуговування рахунків (п.1.1.3.2.4). Банк видає клієнту карту, вид якої визначений в пам`ятці клієнта/довідці про умови кредитування та Заяві (п.2.1.1.2.1). Клієнт дає свою згоду, що кредитний ліміт встановлюється за рішенням банку, і клієнт дає право банку в будь-який момент змінити кредитний ліміт (п.2.1.1.2.3, п. 2.1.1.2.4). Відповідач зобов`язався погашати заборгованість по кредиту та відсоткам за його використання, по перевитратам платіжного ліміту, а також сплачувати комісії на умовах, передбачених договором (п.2.1.1.5.5). До обов`язків позичальника відноситься отримання виписки про стан картрахунку, про проведені операції по картрахункам (п.2.1.1.5.3). У разі невиконання зобов`язань по договору за вимогою банку відповідач повинен виконати зобов`язання з повернення кредиту, оплаті винагороди банку (п.2.1.1.5.6). При порушенні клієнтом строків платежів з грошових зобов`язань, передбачених договором, більш ніж на 30 днів, він зобов`язаний сплатити банку штраф, розмір якого встановлено тарифами договору (п.2.1.1.7.6). В разі непогашення клієнтом боргових зобов`язань в установлений строк, за користування кредитом клієнт сплачує проценти в розмірі, зазначеному в Тарифах, з розрахунку 365/366 календарних днів на рік (п.2.1.1.12.2, п. 2.1.1.12.6). У разі виникнення прострочених зобов`язань клієнт банк може вимагати дострокового виконання боргових зобов`язань в разі невиконання боржником обов`язків (п.п.2.1.1.4.2, 2.1.1.4.6) (а.с.9-23).

У статті 627 ЦК України встановлено, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

При укладенні вказаного договору сторони керувались ч.1 ст.634 ЦК України, відповідно до якої договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Відповідно до вимог ст.638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Таким чином, підписана банком та відповідачем заява свідчить, що відповідачка приєдналась і зобов`язалась виконувати умови, викладені в Умовах та Правилах надання банківських послуг, Тарифах банку. Зміст кредитного договору зафіксовано в декількох документах: в заяві позичальника, Умовах та Правилах надання банківських послуг та Тарифах. Тобто, між банком та позичальником укладений договір у письмовій формі, який законодавству України не суперечить. Між сторонами здійснені всі необхідні дії для придбання, припинення або зміни цивільних прав та обов`язків, що за змістом ч.1 ст.202 ЦК України вказує на вчинення двостороннього кредитного договору.

Згідно з розрахунком заборгованості за договором б/н від 17.09.2013 р. станом на 22.05.2019 р. ОСОБА_1 має заборгованість в сумі 13283,90 грн., яка складається з заборгованості: 0,00 грн. - заборгованість за тілом кредиту; 602,71 грн. - заборгованість за простроченим тілом кредиту; 0,00 грн. - заборгованість за нарахованими відсотками; 10170,08 грн. - пеня за прострочене зобов`язання; 1402,35 грн. - пеня за несвоєчасність сплати боргу на суму від 100 грн.; а також штрафи відповідно до п.2.1.1.7.6 Умов та правил надання банківських послуг: 500 грн. - штраф (фіксована частина); 608,76 грн. - штраф (процентна складова) (а.с.5-6).

Згідно з довідкою Головного управління статистики у м.Києві на 01.03.2018 ПАТ КБ «ПриватБанк» зареєстровано в ЄДРПОУ: 14360570, є юридичною особою, має ліцензію на право надання банківських послуг (а.с.27-28). У статуті АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний № 14360570), який затверджено 21.05.2018 та погоджено з НБУ 11.06.2018, зазначена його назва: Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (АТ КБ «ПриватБанк») (п.1.5); згідно з рішенням Єдиного акціонеру банку від 21.05.2018 змінено тип банку з публічного на приватне акціонерне товариство та змінено найменування на АТ КБ «ПриватБанк», яке є правонаступником всіх прав та зобов`язань ПАТ КБ «ПриватБанк» (п.1.7) (а.с. 30-31); додана відповідна виписка з ЄДРПОУ (а.с.29).

Мотиви, з яких виходить суд і застосовані норми права

Відповідно до ч.1 ст.1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позивальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ч.1 ст.1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до ч.1 ст.530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст.610 ЦК України порушення зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до п.3 ч.1 ст.611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Відповідно до ч.1 ст.624 ЦК України, якщо за порушення зобов`язання встановлено неустойку, то вона підлягає стягненню у повному розмірі, незалежно від відшкодування збитків.

Відповідно до ч.1 ст.625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Відповідно до ст.ст.525, 526 ЦК України зобов`язання повинні виконуватися належним чином і в установлений строк, у даному випадку відповідно до умов договору, а при відсутності таких вказівок відповідно до вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобов`язання і одностороння зміна умов договору не допускається, за винятком випадків, передбачених законом.

За ст.536 ЦК України за користування чужими грошовими коштами боржник зобов`язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами.

Як вбачається з матеріалів справи, сторони уклали кредитний договір, позивач зі свого боку виконав у повному обсязі свої зобов`язання, передбачені цим договором, надав кредит відповідачу, тоді як відповідач покладені на нього зобов`язання не виконав і в установлені договором строки внески на погашення кредиту не вносив. Утворилася заборгованість, яка не погашена до теперішнього часу, і станом на 22.05.2019 року становить 13283,90 грн., яка складається з заборгованості: 0,00 грн. - заборгованість за тілом кредиту; 602,71 грн. - заборгованість за простроченим тілом кредиту; 0,00 грн. - заборгованість за нарахованими відсотками; 10170,08 грн. - пеня за прострочене зобов`язання; 1402,35 грн. - пеня за несвоєчасність сплати боргу на суму від 100 грн.; а також штрафи відповідно до п.2.1.1.7.6 Умов та правил надання банківських послуг: 500 грн. - штраф (фіксована частина); 608,76 грн. - штраф (процентна складова) (а.с.5-6).

Висновки суду за результатами розгляду позову

Таким чином, судом встановлено, що відповідач умови кредитного договору в частині своєчасності сплати боргу не виконав, допустив невиконання вимог закону та порушив права позивача на своєчасне отримання наданого кредиту та виплат, передбачених кредитним договором, тому права позивача підлягають поновленню, а вимоги про стягнення заборгованості за кредитним договором підлягають задоволенню, всього на суму 13283,90 грн.

Щодо розподілу судових витрат

В зв`язку з задоволенням основної вимоги, відповідно до ст.ст.133, 141 ЦПК України з відповідача підлягає стягненню судовий збір у сумі 1921,00 грн., який сплачено позивачем при подачі позову (а.с.1).

Керуючись ст.ст.525, 526, 530, 610, 611, 625, 1049, 1054 ЦК України, ст.ст.4, 10, 12, 19, 81, 133, 141, 223, 247, 259, 263-265, 273, 280-283ЦПК України, ЗУ «Про судовий збір» суд, -

ВИРІШИВ:

Позов Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , на користь Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»,що знаходиться за адресою:м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, код ЄДРПОУ14360570, заборгованість за кредитним договором у сумі 13283 (сто тридцять дві тисячі вісімдесят три) грн. 90 коп., з яких: 602,71 грн. - заборгованість за простроченим тілом кредиту; 10170,08 грн. - пеня за прострочене зобов`язання; 1402,35 грн. - пеня за несвоєчасність сплати боргу на суму від 100 грн.; 500 грн. - штраф (фіксована частина); 608,76 грн. - штраф (процентна складова).

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , на користь Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, код ЄДРПОУ 14360570, судовий збір у сумі 1921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна) грн.

Копію рішення направити сторонам протягом двох днів, в електронній формі - у випадку наявності у особи офіційної електронної адреси, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення якщо така адреса відсутня.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку.

Рішення може бути оскаржене до Донецького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до відповідного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом встановлених строків, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Суддя: О.А. Дурач

Попередній документ : 86225187
Наступний документ : 86225297