Рішення № 86225187, 10.12.2019, Великоновосілківський районний суд Донецької області

Дата ухвалення
10.12.2019
Номер справи
220/1922/19
Номер документу
86225187
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Номер справи 220/1922/19

Номер провадження № 2/220/507/19

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2019 року смт.Велика Новосілка Донецької області

Великоновосілківський районний суд Донецької області у складі:

головуючої - судді Дурач О.А.

за участю секретаря Сербіної І.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у смт Велика Новосілка у порядку спрощеного провадження цивільну справу за позовом Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

ВСТАНОВИВ:

26.07.2019 р. позивач звернувся до суду з зазначеним позовом.

Провадження у справі відкрито 09.08.2019 р.

Короткий зміст вимог позовної заяви

Позивач АТ КБ «ПриватБанк» звернувся до суду з позовом до відповідача про стягнення заборгованості. Свої вимоги обґрунтовує тим, що відповідач звернулась до банку з метою отримання банківських послуг, отримала кредит у сумі 6500 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок. Проте обов`язки за договором виконувала не належним чином. Відповідач станом на 27.05.2019 має заборгованість 67850 грн. 07 коп., з яких: 0,00 грн. - заборгованість за тілом кредита; 6028 грн. 24 коп. - заборгованість за простроченим тілом кредиту; 0,00 грн. - заборгованість за нарахованими відсотками; 54598 грн. 08 коп. - пеня за прострочене зобов`язання; 3516 грн. 60 коп.- пеня за несвоєчасність сплати боргу на суму від 100 грн.; а також штрафи відповідно до п.2.1.1.7.6 Умов та правил надання банківських послуг: 500 грн. - штраф (фіксована частина); 3207 грн. 15 коп. - штраф (процентна складова). Договір діє протягом 12 місяців з моменту його підписання. Якщо протягом цього строку жодна з сторін не проінформує другу сторону про розірвання даного договору, він автоматично лонгується на той же строк (п.1.1.7.11). Просить стягнути заборгованість за кредитним договором б/н від 13.02.2012 р. у сумі 67850 грн. 07 коп., судові витрати1921,00грн. (а.с.2-4).

Відповідач надала відзив на позов, у якому зазначила, що останній платіж нею здійснено 20.04.2016 року, позов подано до суду 11.07.2019 року, позивачем пропущено строк позовної давності. Просить до даний вимог застосувати строк позовної давності та відмовити у задоволенні позову з цих підстав (а.с. 78-80).

Представник позивача АТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи (а.с. 96,97); до суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, вказав, що позовні вимоги підтримує повністю (а.с. 4). Проте, 09.12.2019 р. до суду надійшло клопотання представника позивача про перенесення судового засідання у зв`язку з підготовкою відповіді на заяву відповідача по суті справи (а.с. 98). Проте, відзив на позов відповідач надала суду 23.10.2019 р. (а.с. 78-80), позивачу даний відзив надіслано 23.10.2019 р. (а.с. 76,77). Відповідач отримав зазначений відзив на позов 29.10.2019 р., згідно даних офіційного сайту «Укрпошта» (а.с. 95). Таким чином, суд вважає, що відсутні підстави для відкладення судового засідання, оскільки позивачу було надано більше місяця для надання відповіді на заперечення на заяву відповідача, даний час суд вважає достатнім. Таким чином, враховуючи те, що позивач не скористався належним йому правом на відповідь на заперечення за позовом, з метою запобігання необґрунтованій тяганині при розгляді даної справи, суд прийшов до висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання позивача про відкладення розгляду справи.

Відповідач ОСОБА_1 , повідомлена належним чином про час та місце розгляду справи, у судове засідання не з`явилась, надала заяву, згідно якої просить справу розглянути без її участі, просить справу закрити у зв`язку з закінченням строків давності (а.с. 93,101).

В справі достатньо матеріалів про права та взаємовідносини сторін, в зв`язку з чим суд вважає можливим розглянути справу без їх участі, і на підставі ч.2 ст.247 ЦПК України не здійснювати фіксацію судового процесу звукозаписувальними технічними засобами.

Фактичні обставини, встановлені судом

Дослідивши матеріали справи, судом фактично встановлено, що 13.02.2012 р. ОСОБА_1 звернулась до ПАТ КБ «ПриватБанк» з анкетою-заявою про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг. В ній вона підтвердила, що разом з Пам`яткою клієнта, Умовами та Правилами надання банківських послуг, а також Тарифами складає між нею та банком договір про надання банківських послуг. Вона ознайомлена та згодна з Умовами та Правилами надання банківських послуг, а також Тарифами банка, які були надані їй для ознайомлення у письмовому вигляді. Зобов`язалась виконувати вимоги Умов та Правил надання банківських послуг, а також ознайомлюватися з їх змінами на сайті банку (а.с.12). Згідно з витягом з тарифів обслуговування кредитних карт «Універсальна» 30 днів пільгового періоду, базова % ставка на місяць складає 3,0%, обов`язковий щомісячний платіж 7% від заборгованості, але не менш 50 грн. та не більше залишку заборгованості, з 01.04.2014 р. - 5% від заборгованості, але не меншу 100 грн. і не більше залишку заборгованості, отримала кредит у сумі 2000 грн. (а.с.13).

Згідно з Умовами та правилами надання банківських послуг передбачена можливість зміни Тарифів та інших умов обслуговування рахунків (п.1.1.3.2.4). Банк видає клієнту карту, вид якої визначений в пам`ятці клієнта/довідці про умови кредитування та Заяві (п.2.1.1.2.1). Клієнт дає свою згоду, що кредитний ліміт встановлюється за рішенням банку, і клієнт дає право банку в будь-який момент змінити кредитний ліміт (п.2.1.1.2.3, п. 2.1.1.2.4). Відповідач зобов`язався погашати заборгованість по кредиту та відсоткам за його використання, по перевитратам платіжного ліміту, а також сплачувати комісії на умовах, передбачених договором (п.2.1.1.5.5). До обов`язків позичальника відноситься отримання виписки про стан картрахунку, про проведені операції по картрахункам (п.2.1.1.5.3). У разі невиконання зобов`язань по договору за вимогою банку відповідач повинен виконати зобов`язання з повернення кредиту, оплаті винагороди банку (п.2.1.1.5.6). При порушенні клієнтом строків платежів з грошових зобов`язань, передбачених договором, більш ніж на 30 днів, він зобов`язаний сплатити банку штраф, розмір якого встановлено тарифами договору (п.2.1.1.7.6). В разі непогашення клієнтом боргових зобов`язань в установлений строк, за користування кредитом клієнт сплачує проценти в розмірі, зазначеному в Тарифах, з розрахунку 365/366 календарних днів на рік (п.2.1.1.12.2, п. 2.1.1.12.6 ). У разі виникнення прострочених зобов`язань клієнт банк може вимагати дострокового виконання боргових зобов`язань в разі невиконання боржником обов`язків (п.п.2.1.1.4.2, 2.1.1.12.11) (а.с.14-28).

Таким чином, підписана банком та відповідачем заява свідчить, що відповідачка приєдналась і зобов`язалась виконувати умови, викладені в Умовах та Правилах надання банківських послуг, Тарифах банку. Зміст кредитного договору зафіксовано в декількох документах: в заяві позичальника, Умовах та Правилах надання банківських послуг та Тарифах. Тобто, між банком та позичальником укладений договір у письмовій формі, який законодавству України не суперечить. Між сторонами здійснені всі необхідні дії для придбання, припинення або зміни цивільних прав та обов`язків, що за змістом ч.1 ст.202 ЦК України вказує на вчинення двостороннього кредитного договору.

Згідно розрахунку заборгованості за договором б/н від 13.02.2012 р., станом на 31.05.2015 р. ОСОБА_1 має заборгованість за кредитом у сумі 3458 грн. 87 коп., заборгованість за процентами 97, 86 грн. (а.с. 5-6).

Як вбачається з розрахунку заборгованості за договором б/н від 13.02.2012 р., станом на 27.05.2019 р. ОСОБА_1 має заборгованість 0,00 грн. - заборгованість за тілом кредита; 6028 грн. 24 коп. - заборгованість за простроченим тілом кредиту; 0,00 грн. - заборгованість за нарахованими відсотками; 54598 грн. 08 коп. - пеня за прострочене зобов`язання; 3516 грн. 60 коп.- пеня за несвоєчасність сплати боргу на суму від 100 грн.; а також штрафи відповідно до п.2.1.1.7.6 Умов та правил надання банківських послуг: 500 грн. - штраф (фіксована частина); 3707 грн. 15 коп. - штраф (процентна складова); останній платіж у сумі 392 грн. нею було здійснено 20.04.2016 р. (а.с. 7-11). Також, дата останнього платежу, здійсненого ОСОБА_1 підтверджується й випискою АТ «Комерційний банк Приватбанк» за картковим рахунком (а.с. 82-91).

Згідно з довідкою Головного управління статистики у м.Києві на 01.03.2018 ПАТ КБ «ПриватБанк» зареєстровано в ЄДРПОУ: 14360570, є юридичною особою, має ліцензію на право надання банківських послуг (а.с.28,29). У статуті АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний № 14360570), який затверджено 21.05.2018 та погоджено з НБУ 11.06.2018, зазначена його назва: Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (АТ КБ «ПриватБанк») (п.1.5); згідно з рішенням Єдиного акціонеру банку від 21.05.2018 змінено тип банку з публічного на приватне акціонерне товариство та змінено найменування на АТ КБ «ПриватБанк», яке є правонаступником всіх прав та зобов`язань ПАТ КБ «ПриватБанк» (п.1.7) (а.с. 31-32); додана відповідна виписка з ЄДРПОУ (а.с.33).

Мотиви, з яких виходить суд і застосовані норми права

Відповідно до статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

За змістом положень статті 526 ЦК України зобов`язання повинно виконуватись належним чином згідно з умовами договору й вимогами ЦК України. За правилом статті 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Згідно з пунктами 3 та 4 частини першої статті 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки, відшкодування збитків. Згідно з частиною першою статті 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Отже, для належного виконання зобов`язання необхідно дотримувати визначені у договорі строки (терміни), зокрема щодо сплати процентів, а прострочення виконання зобов`язання є його порушенням.

Згідно з частиною першою статті 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Відповідно до статті 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (стаття 599 ЦК України).

Згідно з частиною другою статті 1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то у разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього кодексу.

У частині першій статті 1048 ЦК України передбачено, що позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

За правилами статей 256-258 ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки. Для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю. Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені).

Відповідно до статті 253 ЦК України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок.

За загальним правилом перебіг загальної і спеціальної позовної давності починається з дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (частина перша статті 261 ЦК України).

Початок перебігу позовної давності збігається з моментом виникнення у зацікавленої сторони права на позов, тобто можливості реалізувати своє право в примусовому порядку через суд.

Згідно зі статтею 266 ЦК України зі спливом позовної давності до основної вимоги вважається, що позовна давність спливла і до додаткової вимоги.

Таким чином, у разі неналежного виконання позичальником зобов`язань за кредитним договором позовна давність за вимогами кредитора про повернення кредитних коштів та процентів за користування кредитом, повернення яких відповідно до умов договору визначено періодичними щомісячними платежами, повинна обчислюватися з моменту настання строку погашення чергового платежу.

Також, суд приймає до уваги висновки, викладені Верховним Судом України в постановах по справі № 6-2104цс16 від 23.11.2016 р., та по справі № 236/2720/16-ц від 18.09.2019 р.

Як вбачається з матеріалів справи, сторони уклали кредитний договір, позивач зі свого боку виконав у повному обсязі свої зобов`язання, передбачені цим договором, надав кредит відповідачу, тоді як відповідач покладені на нього зобов`язання не виконав і в установлені договором строки внески на погашення кредиту не вносив. Утворилася заборгованість, яка не погашена до теперішнього часу, і станом на 27.05.2019 відповідач має заборгованість 67850 грн. 07 коп., з яких: 0,00 грн. - заборгованість за тілом кредита; 6028 грн. 24 коп. - заборгованість за простроченим тілом кредиту; 0,00 грн. - заборгованість за нарахованими відсотками; 54598 грн. 08 коп. - пеня за прострочене зобов`язання; 3516 грн. 60 коп.- пеня за несвоєчасність сплати боргу на суму від 100 грн.; а також штрафи відповідно до п.2.1.1.7.6 Умов та правил надання банківських послуг: 500 грн. - штраф (фіксована частина); 3707 грн. 15 коп. - штраф (процентна складова). Кінцевий стирок дії договору від 13.02.2012 р. сторонами не визначено. Останній черговий платіж відповідачем здійснено 20.04.2016 р., строк внесення чергового платежу, згідно умов договору, припадає на 25.05.2016 р. (до 25 числа місяця, що слідує за місяцем, в якому були здійснені трати). Позивач звернувся до суду з позовом 26.07.2019 р., позовна заява датована самим позивачем - 11.07.2019 р. Таким чином, на момент звернення до суду позивачем пропущено строк позовної давності, про застосування якої заявив відповідач (а.с. 78-80, 101).

Висновки суду за результатами розгляду позову

Таким чином, судом встановлено, що відповідач умови кредитного договору в частині своєчасності сплати боргу не виконав, допустив невиконання вимог закону та порушив права позивача на своєчасне отримання наданого кредиту та виплат, передбачених кредитним договором. Проте, на момент звернення до суду позивачем пропущено строк позовної давності, про застосування якої заявив відповідач, в зв`язку з чим суд прийшов до висновку про необхідність відмовити у задоволенні позовної заяви в зв`язку з пропуском позивачем строку позовної давності.

Щодо розподілу судових витрат

В зв`язку з відмовою у задоволенні позову, судові витрати, понесені позивачем, а саме судовий збір (а.с. 1), стягненню з відповідача не підлягають, відповідно до ст.ст.133, 141 ЦПК України.

Керуючись ст.ст.4, 10, 12, 19, 81, 133, 141, 223, 247, 259, 263-265, 273, ЦПК України, ЗУ «Про судовий збір» суд, -

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості відмовити у повному обсязі, у зв`язку з пропуском позивачем строку позовної давності.

Рішення може бути оскаржене до Донецького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до відповідного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію рішення направити сторонам протягом двох днів, в електронній формі - у випадку наявності у особи офіційної електронної адреси, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення, якщо така адреса відсутня.

Суддя: О.А. Дурач

Попередній документ : 86184036
Наступний документ : 86225190