Ухвала суду № 86193913, 06.12.2019, Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
06.12.2019
Номер справи
160/11428/19
Номер документу
86193913
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

06 грудня 2019 року Справа № 160/11428/19 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Боженко Н.В., розглянувши в м.Дніпрі позовну заяву Дочірнього підприємства "Санаторій "Славутич" імені Б.В. Пашковського" Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" (51600, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м.Верхньодніпровськ, Санаторій "Славутич", код ЄДРПОУ 32365106) до Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (49005, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-А, код ЄДРПОУ 39394856) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,-

ВСТАНОВИВ:

14 листопада 2019р. Дочірнє підприємство "Санаторій "Славутич" імені Б.В. Пашковського" Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду із позовною заявою до Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, в якій позивач просить суд:

-визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 21 грудня 2018р. №0035751409 про збільшення грошового зобов`язання з податку на додану вартість на суму 161 332, 50 грн., в тому числі на 32 266, 50 грн. штрафних санкцій;

-визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 21 грудня 2018р. №0035741409 про збільшення грошового зобов`язання з податку на прибуток на суму 161 265, 00 грн., в тому числі на 32 253, 00 грн. штрафних санкцій.

Позовна заява обґрунтована протиправністю, винесених Головним управління ДФС у Дніпропетровській області податкових повідомлень-рішень від 21 грудня 2018р. за №0035751409 та за №0035741409.

Справі за даним адміністративним позовом присвоєно єдиний унікальний номер судової справи – 160/11428/19 та у зв`язку з автоматизованим розподілом дана адміністративна справа була передана для розгляду судді Боженко Н.В.

Позовна заява Дочірнього підприємства "Санаторій "Славутич" імені Б.В. Пашковського" Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" не відповідала вимогам ч. 1 ст. 123, ч. 6 ст. 161 Кодексу адміністративного судочинства України, тому ухвалою суду від 18 листопада 2019р. позов був залишений без руху, з встановленням позивачу терміну для усунення недоліків позовної заяви протягом десяти днів з дня отримання копії ухвали про залишення позовної зави без руху.

02 грудня 2019 року, на виконання ухвали суду від 18 листопада 2019р., позивач виправив вказані недоліки позовної заяви та надав до суду заяву про поновлення строку звернення до суду.

В обґрунтування даної заяви позивач посилався на позицію Верховного Суду щодо застосування строків звернення до суду у випа дку, якщо платник податку оскаржив рішення податкового органу в адміністра тивному порядку, яка викладена у постановах Верховного Суду від 17.07.2019р. по справі №640/46/19, від 14.02.2019р. по справі № 813/4921/17, від 11.10.2019 року по справі №640/20468/18, в яких Верховний Суд дійшов висновку, що згідно з положеннями пункту 56.18 статті 56 Податкового кодексу України, які є спеціальними щодо приписів статті 122 Кодексу адміністративного судочинства України, незалежно від використання платником податків права на адміністра тивне оскарження, строк для звернення платника податків до адміністративного суду із позовом про скасування податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу становить 1095 днів (2555 днів у разі проведен ня перевірки контрольованої операції відповідно до статті 39 цього Кодексу) і обчислюється з дня отримання платником податків такого

При цьому, Верховний Суд у своїх судових рішеннях зазначав, що аналіз пунктів 56.18 та 56.19 статті 56 Податкового кодексу України дає підстави для висновку, що ці норми по різному регулюють питання строків судового оскарження рішень контролюючого органу, тобто існує колізія норм.

Відповідно до пункту 56.21 статті 56 Податкового кодексу України у разі коли норма цього Кодек су чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів, або коли норми одного і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою та при пускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов`язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рі шення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.

Таким чином, Верховний Суд дійшов висновку, що вказані вище положення Податкового кодексу України передбачають, що строк для звернення пла тника податків до адміністративного суду із позовом про скасування по даткового повідомлення-рішення становить 1095 днів і обчислюється з дня отримання платником податків тако го рішення.

Крім того, заявник зазначив, що ним в судовому порядку оскаржувався наказ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за №6086-п від 24.10.2018р., визнання протиправним та скасування якого й стало однією з головних підстав позову про ви знання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень.

Постанова Третього апеляційного адміністративного суду у справі №160/8550/18 винесена 28.08.2019 року, та як свідчить прикінцева частина постанови, повний текст постанови складений 30.08.2019р.

Таким чином, враховуючи час на пересилання поштової кореспонденції з суду до відповідача та від відповідача до Верховного Суду, граничним терміном по дання касаційної скарги на постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 28.08.2018р. у справі №160/8550/19, за розрахунками позивача, бу ло орієнтовно 15.10.2019р.

Тобто, позовна заява про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень подана протягом 30 днів з дати, коли були усунені переш коди для її подання.

Підсумовуючи вищенаведене у відповідній заяві, позивач зазначив, що пропущення ним строку звернення до суду із даним позовом відбулось внаслідок:

-колізії норм Податкового кодексу України (в т.ч. в контексті рішень Верховного Суду);

-існування перешкод для подання обґрунтованого позову (зокрема, оскарження наказу про призначення перевірки, на підставі якого проведено перевірку, за результатами якої контролюючим органом були винесені спірні податкові повідомлення-рішення).

Так, Європейський суд з прав людини у рішенні від 04.12.1995 року у справі "Белле проти Франції" (Bellet v. France) зазначив, що стаття 6 §1 Конвенції містить гарантії справедливого судочинства, одним з аспектів яких є доступ до суду. Рівень доступу, наданий національним законодавством, має бути достатнім для забезпечення права особи на суд з огляду на принцип верховенства права в демократичному суспільстві. Для того, щоб право доступу (до суду) було ефективним, особа повинна мати чітку практичну можливість оскаржити акт, який є втручанням в її права.

Таким чином, з огляду на викладені у заяві позивача про поновлення строку звернення до суду доводи, суд доходить до висновку, що пропущення строку звернення до суду позивачем обґрунтовано, тому у відповідності до положень норм ст .ст. 121-123 Кодексу адміністративного судочинства України, суд визнає причини пропуску строку поважними і вважає за необхідне поновити строк звернення до адміністративного суду з даним адміністративним позовом.

Згідно ч. 3 статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України, суд вважає недоліки усуненими та приймає позовну заяву до розгляду.

Позовна заява відповідає вимогам встановленим ст. ст. 160, 161, 172 Кодексу адміністративного судочинства України, підсудна Дніпропетровському окружному адміністративному суду та підстав для її повернення або відмови у відкритті провадження у справі не має.

Керуючись ст. ст. 122, 123, 160, 171, 243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

УХВАЛИВ:

Визнати поважними причини пропуску строку звернення до адміністративного суду з цим позовом та поновити Дочірньому підприємству "Санаторій "Славутич" імені Б.В. Пашковського" Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" пропущений строк звернення до суду по справі №160/11428/19.

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження по справі за позовом Дочірнього підприємства "Санаторій "Славутич" імені Б.В. Пашковського" Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" до Головного управління ДФС у Дніпропетровській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень.

Справа буде розглянута за правилами загального позовного провадження.

Підготовче засідання призначити на 09 січня 2020 року о 09:30 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Дніпропетровського окружного адміністративного суду за адресою: м.Дніпро, вул. Академіка Чекмарьова, 5, зала судових засідань №2.

Справу розглядатиме суддя Боженко Н.В. одноособово.

Встановити відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву. У зазначений строк відповідач має право надіслати суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України, і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Відповідно до вимог ч. 3 статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України, одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 6 статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України).

Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив із доказами, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Встановити відповідачу п`ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення із доказами, копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Повідомити учасників справи, що відзив на позовну заяву (відзив), відповідь на відзив та заперечення повинні відповідати вимогам частин 2-4 статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України.

Повідомити учасників справи, що письмові докази, які подаються до суду, повинні бути оформлені відповідно до вимог статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України, зокрема вони подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, а якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством, зокрема учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Копію ухвали надіслати особам, які беруть участь у справі, а відповідачу також направити копію позовної заяви з усіма доданими до неї матеріалами.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - http://adm.dp.court.gov.ua/sud0470/gromadyanam/csz/.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена у строки встановлені статтею 295 Кодексу адміністративного судочинства України окремо від рішення суду у випадку, передбаченому п.5 ч. 1 статті 294 Кодексу адміністративного судочинства України.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи ухвала суду оскаржується до Третього апеляційного адміністративного суду відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 Розділу VII Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Н.В. Боженко

Попередній документ : 86193911
Наступний документ : 86193915