Рішення № 86155134, 11.11.2019, Черкаський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
11.11.2019
Номер справи
580/1777/19
Номер документу
86155134
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року справа № 580/1777/19

м. Черкаси

Черкаський окружний адміністративний суд у складі: головуючого судді - Руденко А.В.,

за участю:

секретаря – Сачинської В.С.,

представника позивача – адвоката Биченка А.Я. (за довіреністю),

представника відповідача – Азарова П.В. (за довіреністю);

розглянувши у відкритому судовому засіданні в загальному позовному провадженні в приміщенні суду адміністративну справу за позовом дочірнього підприємства «Байс-Агро» ТОВ «Агро посівна компанія» до Управління Держпраці у Черкаській області про визнання протиправною та скасування постанови про накладення штрафу,-

ВСТАНОВИВ:

До Черкаського окружного адміністративного суду звернулось дочірнє підприємство “Агрофірма “Байс-Агро” товариства з обмеженою відповідальністю “Агро Посівна Компанія” з позовною заявою до Управління Держпраці у Черкаській області, в якій просить визнати протиправною та скасувати постанову про накладення штрафу за порушення законодавства про працю №ЧК 286/1548/АВ/П/ПТ/ТД-ФС-191 від 02.05.2019.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач зазначає, що з 21.03.2019 по 02.04.2019 інспекторами праці Управління Держпраці у Черкаській області проведено інспекційне відвідування позивача, за результатами якого був складений акт №ЧК 286/1548/АВ від 02.04.2019. У вказаному акті встановлений факт допуску позивачем у січні, лютому, липні, серпні, вересні та грудні 2018 року до роботи 74-х осіб без видання наказу про прийняття на роботу, повідомлення орану ДФС про прийняття працівника на роботу, а шляхом укладання цивільно-правових угод, що мають ознаки трудових договорів. На підставі акта інспекційного відвідування 02 травня 2019 року відповідачем складено постанову №ЧК 286/1548/АВ/П/ПТ/ТД-ФС-191 про накладення на позивача штрафу в сумі 9264060,00 грн, на підставі абз.2 ч. 2 ст. 265 КЗпП України.

Позивач зазначає, що під час проведення інспекційного відвідування інспекторами праці були досліджені винятково цивільно-правові угоди, які за надуманими підставами оцінені як такі, що фактично мали наслідком виникнення трудових відносин. Безпосередньо ж опитування виконавців (підрядників) за цими договорами не проводилось, їхня позиція щодо характеру спірних правовідносин з позивачем не з`ясовувалась. Насправді відносини з цими особами мали винятково цивільно-правовий характер та припинилися за фактом виконання визначеного у цих угодах об`єму робіт (послуг), про що складалися відповідні акти здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) та сплачувалася їх вартість. Предметом укладених цивільно-правових договорів про надання послуг (виконання робіт), є кінцевий результат, а не процес праці. У цих договорах визначено обсяг виконуваної роботи, а не зобов`язання виконувати роботу (надавати послуги). Укладені угоди не містять обов`язку фізичних осіб бути присутніми на підприємстві у визначені робочі години, дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, обов`язку підприємства забезпечувати виконавців матеріально-технічною базою, регламентації процесу праці, часу та тривалості робочого часу, тощо.

Також оскаржуваною постановою накладено штраф за допуск до роботи без укладення трудового договору ОСОБА_1 , з яким позивач взагалі не мав жодних відносин (ані цивільно-правових, ані трудових).

Позивач також зазначає, що інспекційне відвідування проведено на підставі та відповідно до Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №295. Вказана постанова Кабінету Міністрів України визнана нечинною за постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 14.05.2019 у справі №826/8917/17, тому не може бути застосована до спірних правовідносин.

Позивач стверджує, що повідомлення від 24.04.2019 №17-07/1584/2662 про перенесення розгляду справи на 02.05.2019 було надіслано на адресу позивача рекомендованим листом, який отриманий останнім 30.04.2019, тобто менш ніж за 5 днів до дати розгляду справи про накладення штрафу та складання оскаржуваної постанови, що є порушенням п. 6 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 №509. Позивач вважає, що його право на участь у процесі прийняття оскаржуваного рішення відповідачем забезпечено не було, що є самостійною підставою для визнання його протиправним за рішенням суду.

02 серпня 2019 року до суду надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач заперечує проти задоволення позову та зазначив, що інспекційне відвідування позивача проведено у період з 21.03.2019 по 02.04.2019. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №295 втратила чинність 14.05.2019, з моменту набрання законної сили постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 14.05.2019 №826/8917/17. Отже, приписи вказаної постанови застосовуються до спірних правовідносин, оскільки вона була чинною на момент проведення інспекційного відвідування позивача.

За результатами інспекційного відвідування позивача встановлено допуск підприємством до роботи 74-х працівників без укладання трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та повідомлення територіального органу Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Постановою відповідача від 02.05.2019 №ЧК 286/1548/АВ/П/ПТ/ТД-ФС-191 на позивача накладено штраф в сумі 9264060,00 грн, на підставі абз. 2 п. 2 ст. 265 КЗпП України.

Відповідач зазначає, що характер робіт (послуг), що виконувались (надавалися) вищезазначеними особами, та становлять предмет цивільно-правових угод, вказує на те, що ці особи не могли самостійно на власний розсуд організувати свою роботу, їх праця залежала від режиму роботи позивача, що не є властивим для цивільно-правових відносин, у яких процес організації трудової діяльності залишається за його межами, натомість відповідає виконанню трудових функцій працівниками в процесі трудової діяльності.

20 серпня 2019 року до суду надійшла відповідь на відзив на позов, в якій позивач зазначає, що у своєму відзиві відповідач посилається на письмові докази, які не були покладені в основу оскаржуваної постанови, зокрема, на додані позивачем до позову цивільно-правові угоди та акти здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг). Жодних матеріалів до Акту інспекційного відвідування від 02.04.2019 №ЧК286/1548/АВ долучено не було, а тому оскаржувана у цій справі постанова про накладення штрафу від 02.05.2019 була прийнята відповідачем винятково на підставі лише акта, який є засобом фіксації правової позиції інспекторів праці та не є доказом у процесуальному розумінні. Акт інспекційного відвідування не містить жодного посилання на акти здачі-прийняття виконаних робіт, а тому з огляду на приписи ч. 2 ст. 77 КАС України, відповідач позбавлений права посилатись на ці докази в ході судового розгляду справи, оскільки їх не було покладено в основу оскаржуваного рішення.

Позивач зазначає, що у відзиві на позов відповідачем не конкретизовано наявності підстав для проведення інспекційного відвідування позивача, за результатами якого було винесено оскаржувану постанову. Така підстава вказана у направленні на проведення інспекційного відвідування відповідача від 19.03.2019 №407: «пп. 6 п. 5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №295». Однак, наразі сам факт отримання інформації від Держстату, ДФС України та Пенсійного фонду України та законність її походження відповідачем не доведено. За відсутності правових підстав для проведення інспекційного відвідування, результатом якого стало прийняття оскаржуваної постанови, позивач заявляє про її протиправність з цієї підстави.

Позивач також зазначає. що сфера застосування Класифікатора професій ДК 003:0210 визначена у його преамбулі та на спірні правовідносини не поширюється, оскільки його розроблено для цілей стандартизації та статистики.

У позовній заяві позивач вказував на відсутність жодних відносин (цивільно-правових чи трудових) із фізичною особою ОСОБА_1 , якого серед інших включено до акту інспекційного відвідування та оскаржуваної постанови. У відзиві на позов це твердження не було спростоване, копії договору з цією особою також не долучено. Однак очевидним є той факт, що цивільно-правовий договір від 01.08.2018 №21 між позивачем та однією і тією ж особою – ОСОБА_2 був двічі включений відповідачем до Акту інспекційного відвідування, але вдруге під прізвищем ОСОБА_3 . У результаті цього відповідачем зроблено висновок про допуск позивачем до роботи неіснуючої особи без належного оформлення із нею трудових відносин - накладення штрафу в сумі 125190,00 грн (4173,00 х 30) без жодної правової підстави.

23 серпня 2019 року до суду надійшли заперечення на відповідь на відзив, в яких відповідач зазначає, що фіксування процесу здійснення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин ДП «Агрофірма «Байс-Агро» ТОВ «Агро Посівна Компанія» засобами аудіо-, фото-, та відеотехніки інспекторами праці не здійснювалося, а тому відповідні матеріали до акта інспекційного відвідування не долучалися згідно з п. 22 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №295. Водночас, копії документів, що підтверджують виявлені в ході інспекційного відвідування порушення законодавства про працю в обов`язковому порядку долучаються до матеріалів інспекційного відвідування та формуються у єдину справу розпорядчих документів. Належним чином завірені позивачем копії цивільно-правових договорів містяться в матеріалах єдиної справи розпорядчих документів ДП «Агрофірма «Байс-Агро» ТОВ «Агро Посівна Компанія».

Відповідач зазначає, що підставою для здійснення інспекційного відвідування ДП «Агрофірма «Байс-Агро» ТОВ «Агро Посівна Компанія» за направленням від 19.03.2019 №407 є лист Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області від 07.12.2018 №49991/23-00-13-0118 щодо встановлення в ході проведення заходів в рамках операції «Урожай-2018» підміни трудових відносин цивільно-правовими окремими суб`єктами господарювання.

Ухвалою судді Черкаського окружного адміністративного суду Гайдаш В.А. від 22.05.2019 у справі №580/1637/19 до подання позовної заяви забезпечено позов шляхом зупинення дії постанови управління Держпраці у Черкаській області від 02.05.2019 №ЧК286/1548/АВ/П/ПТ/ТД-ФС-191 до набрання законної сили рішенням у справі.

Ухвалою судді Черкаського окружного адміністративного суду Руденко А.В. від 15.07.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; призначено підготовче засідання.

05.08.2019 до суду надійшли заяви ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 про залучення їх до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

Ухвалою суд від 27.08.2019 відмовлено у задоволення заяв ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 про залучення до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача у адміністративній справі за позовом дочірнього підприємства “Агрофірма Байс-Агро” товариства з обмеженою відповідальністю “Агро Посівна Компанія” до Управління Держпраці у Черкаській області про визнання протиправною та скасування постанови про накладення штрафу відмовити.

Усною ухвалою суду від 27.08.2019, яка занесена до протоколу судового засідання, закрито підготовче провадження у справі, призначено судове засідання для розгляду справи по суті.

В судовому засіданні 24.09.2019 представники позивача Кисіль А.І. (керівник ДП «Байс агро» ТОВ «Агро Посівна Компанія») та представник Биченко А.Я. підтримали заявлені позовні вимоги. Просили задовольнити позов в повному обсязі.

Представник відповідача Азаров П.В. в судовому засіданні 24.09.2019 заперечував проти задоволення позовних вимог. Просив відмовити у задоволенні позову з підстав, зазначених у відзиві на позов.

Заслухавши представників сторін, дослідивши подані суду письмові докази, оцінивши їх за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді у судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, суд встановив таке.

Дочірнє підприємство «Агрофірма «Байс-Агро» товариства з обмеженою відповідальністю «Агро Посівна Компанія» зареєстроване як юридична особа 13 квітня 1999 року, код ЄДРПОУ 30334495.

Судом встановлено, що протягом 2018 році позивачем укладались наступні цивільно-правові договори з:

1) Баранюком Степаном ОСОБА_30 : №23 від 01.08.2018 на виконання різних робіт на МТФ (термін дії з 01.08.2018 по 31.08.2018; оплата в розмірі 2146 грн).

2) ОСОБА_24 : від 01.01.2018 № 6 на виконання різних сільськогосподарських робіт (термін дії з 01.01.2018 по 31.01.2018; оплата у розмірі 2078 грн); від 01.07.2018 №7 на виконання різних робіт на току (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 3928,00 грн); від 01.12.2018 №6 на виконання різних робіт на МТФ (термін дії з 01.12.2018 по 31.12.2018; оплата у розмірі 2486 грн).

3) ОСОБА_22 : №26 від 01.12.2018 на виконання робіт різноробочого (термін дії з 01.12.2018 по 31.12.2018; оплата в розмірі 1701 грн).

4) ОСОБА_31 на надання послуг з ремонту техніки, та робота на водогоні: від 01.07.2018 №19 (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 1244,00 грн); від 01.08.2018 №19 (термін дії з 01.08.2018 по 31.08.2018; оплата в розмірі 1538,00 грн).

5) ОСОБА_32 : №18 від 01.07.2018 на надання послуг по розчистці біля лісу, погрузці дров, биттю щепи, виконання робіт на току, на базі МТС (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 2445,00 грн); №18 від 01.08.2018 (термін дії з 01.08.2018 по 31.08.2018; оплата в розмірі 2550,00 грн).

6) ОСОБА_33 на виконання різних робіт, в т.ч. на МТФ: №21 від 01.07.2018 (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 1674,00 грн), №21 від 01.12.2018 (терміні дії з 01.12.2018 по 31.12.2018; оплата в розмірі 2047,00 грн).

7) ОСОБА_34 : №17 від 01.07.2018 на надання послуг по перевезенню вантажів, роботи на току (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 3260,00 грн), №17 від 01.08.2018 на надання послуг по перевезенню вантажів, по ремонтних роботах (термін дії з 01.08.2018 по 31.08.2018; оплата в розмірі 4201,00 грн).

8) ОСОБА_35 на надання послуг по погрузці зерна, вирубці лісу, биттю щепи, роботи на току та інші роботи: №13 від 01.07.2018 (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 3300,00 грн); №13 від 01.08.2018 (термін дії з 01.08.2018 по 31.08.2018; оплата в розмірі 3000,00 грн).

9) ОСОБА_20 на виконання різних робіт на МТФ: №34 від 01.12.2018 (термін дії з 01.12.2018 по 31.12.2018; оплата в розмірі 2093,00 грн).

10) ОСОБА_15 на виконання різних робіт на МТФ: від 01.07.2018 (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 3074,00 грн), від 01.12.2018 №18 (термін дії з 01.12.2018 по 31.12.2018; оплата в розмірі 2161,00 грн).

11) ОСОБА_36 : від 09.02.2018 на надання послуг по охороні території (термін дії з 09.02.2018 по 28.02.2018; оплата в розмірі 1212,00 грн).

12) ОСОБА_37 на виконання різних робіт: №39 від 02.01.2018 (термін дії з 02.01.2018 по 31.01.2018; оплата в розмірі 1000,00 грн); №14 від 01.07.2018 (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 1783,00 грн).

13) ОСОБА_38 : №14 від 01.07.2018 на виконання ремонтних робіт, погрузку тюків (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 1783,00 грн); №14 від 01.08.2018 на виконання ремонтних робіт (термін дії з 01.08.2018 по 31.08.2018; оплата в розмірі 1559,00 грн).

14) ОСОБА_7 : №63 від 02.01.2018 на виконання робіт на МТФ (термін дії з 02.01.2018 по 31.01.2018; оплата в розмірі 3385,00 грн).

15) ОСОБА_6 : №25 від 01.12.2018 на виконання різних робіт на МТФ (термін дії з 01.12.2018 по 31.12.2018; оплата в розмірі 1600,00 грн).

16) ОСОБА_39 на надання послуг по охороні території: від 01.02.2018 (термін дії з 01.02.2018 по 28.02.2018; оплата в розмірі 1615,00 грн), від 01.09.2018 (термін дії з 01.09.2018 по 30.09.2018; оплата в розмірі 1740,00 грн); від 01.12.2018 (термін дії з 01.12.2018 по 31.12.2018; оплата в розмірі 1740,00 грн).

17) ОСОБА_40 : №15 від 01.07.2018 на надання послуг по розчистці лісу, погрузці дров, биттю щепи, виконання різних робіт на токовому господарстві та на базі МТС (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 3300,00 грн), №15 від 01.08.2018 на надання послуги по погрузці зерна, розчистці лісу, биттю щепи, виконання робіт на току, розгрузці (термін дії з 01.08.2018 по 31.08.2018; оплата в розмірі 3465,00 грн).

18) ОСОБА_41 на надання послуг по охороні сільськогосподарської техніки, складів: №14 від 01.02.2018 (термін дії з 01.02.2018 по 28.02.2018; оплата в розмірі 1615,00 грн), №4 від 01.07.2018 (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 1865,00 грн), №4 від 01.08.2018 (термін дії з 01.08.2018 по 31.08.2018; оплата в розмірі 1865,00 грн).

19) ОСОБА_42 : №10 від 01.02.2018 на надання послуг по подрібненню гілок, щепа, ремонтні роботи (термін дії з 01.02.2018 по 28.02.2018; оплата в розмірі 1976,00 грн), №10 від 01.07.2018 на надання послуг по ремонтних роботах, погрузці тютюну (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 1783,00 грн), №10 від 01.08.2018 на надання послуг по перевезенню соломи, подрібненню гілок, щепи (термін дії з 01.08.2018 по 31.08.2018; оплата в розмірі 3150,00 грн).

20) ОСОБА_43 : №6 від 01.02.2018 про надання послуг по охороні зернового току, складів (термін дії з 01.02.2018 по 28.02.2018; оплата в розмірі 1615,00 грн), №6 від 01.07.2018 на надання послуг по охороні токового господарства (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 1865,00 грн), №6 від 01.08.2018 (термін дії з 01.08.2018 по 31.08.2018; оплата в розмірі 1865,00 грн).

21) ОСОБА_4 на виконання різних робіт на МТФ: від 02.01.2018 (термін дії з 02.01.2018 по 31.01.2018; оплата в розмірі 1466,00 грн), №14 від 01.07.2018 (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 2225,00 грн), №30 від 01.12.2018 (термін дії з 01.12.2018 по 31.12.2018; оплата в розмірі 2047,00 грн).

22) ОСОБА_10 : №1 від 01.07.2018 на виконання сільськогосподарських робіт (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 1920,00 грн), №1 від 01.12.2018 на виконання різних робіт (термін дії з 01.12.2018 по 13.12.2018; оплата в розмірі 686,00 грн).

23) ОСОБА_26 на виконання різних робіт на МТФ: №41 від 01.01.2018 (термін дії з 01.01.2018 по 31.01.2018; оплата в розмірі 2263,00 грн), №41 від 01.07.2018 (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 3283,00 грн), №41 від 01.12.2018 (термін дії з 01.12.2018 по 31.12.2018; оплата в розмірі 2524,00 грн).

24) ОСОБА_44 на виконання різних робіт на МТФ №15 від 01.01.2018 (термін дії з 01.01.2018 по 31.01.2018; оплата в розмірі 2165,00 грн).

25) ОСОБА_45 : №49 від 01.01.2018 на виконання різних робіт на МТФ (термін дії з 01.01.2018 по 31.01.2018; оплата в розмірі 2408,00 грн).

26) ОСОБА_46 : №24 від 01.01.2018 на виконання різних робіт на МТФ (термін дії з 01.01.2018 по 31.01.2018; оплата в розмірі 1736,00 грн).

27) ОСОБА_5 на виконання різних робіт на МТФ: №9 від 01.01.2018 (термін дії з 01.01.2018 по 31.01.2018; оплата в розмірі 2267,00 грн), №9 від 01.07.2018 (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 2062,00 грн), №9 від 01.12.2018 (термін дії з 01.12.2018 по 31.12.2018; оплата в розмірі 1931,00 грн).

28) ОСОБА_47 №16 від 01.07.2018 на надання різних сільськогосподарських робіт (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 3200,00 грн).

29) ОСОБА_21 : №3 від 01.12.2018 на виконання різних робіт (термін дії з 01.12.2018 по 13.12.2018; оплата в розмірі 686,00 грн), №3 від 01.07.2018 на виконання сільськогосподарських робіт (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 1920,00 грн).

30) ОСОБА_48 : №2 від 01.02.2018 на надання послуг по охороні складів, території (термін дії з 01.02.2018 по 28.02.2018; оплата в розмірі 1120,00 грн), №2 від 01.07.2018 на надання послуг по охороні зернових складів та території (термін дії з 01.07.2018 по 17.07.2018; оплата в розмірі 497,00 грн).

31) ОСОБА_49 на виконання різних робіт: №22 від 01.07.2018 (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 1715,00 грн), №22 від 01.12.2018 (термін дії з 01.12.2018 по 31.12.2018; оплата в розмірі 960,00 грн).

32) ОСОБА_18 на виконання робіт на МТФ: №13 від 01.01.2018 (термін дії з 01.01.2018 по 31.01.2018; оплата в розмірі 2092 грн), №13 від 01.07.2018 (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 2093,00 грн), №13 від 01.12.2018 (термін дії з 01.12.2018 по 31.12.2018; оплата в розмірі 2093,00 грн).

33) ОСОБА_50 на виконання різних робіт на МТФ: №17 від 01.07.2018 (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 1674,00 грн), №17 від 01.12.2018 (термін дії з 01.12.2018 по 31.12.2018; оплата в розмірі 1744,00 грн).

34) ОСОБА_51 : №20 від 01.07.2018 на виконання сільськогосподарських робіт (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 1989,00 грн), №20 від 01.12.2018 на виконання різних робіт на току (термін дії з 01.12.2018 по 31.12.2018; оплата в розмірі 2770,00 грн).

35) ОСОБА_23 : №32 від 01.01.2018 на виконання різних робіт по обслуговуванню току (термін дії з 01.01.2018 по 31.01.2018; оплата в розмірі 2940,00 грн).

36) ОСОБА_52 : від 01.02.2018 на надання послуг по охороні тракторної бригади, ремонтної майстерні, сільськогосподарської техніки, подрібнення гілки на щепу (термін дії з 01.02.2018 по 28.02.2018; оплата в розмірі 2137,00 грн), від 01.09.2019 на надання послуг по охороні території (термін дії з 01.09.2018 по 30.09.2018; оплата в розмірі 3025,00 грн), від 01.12.2018 на надання послуг по охороні території, перевезення вантажу, виконання ремонтних робіт (термін дії з 01.12.2018 по 31.12.2018; оплата в розмірі 2489,00 грн).

37) ОСОБА_53 : №1 від 01.02.2018 на надання послуг по охороні складів та території (термін дії з 01.02.2018 по 28.02.2018; оплата в розмірі 1120,00 грн), №1 від 01.08.2018 на надання послуг по охороні території та зернових складів (термін дії з 01.08.2018 по 31.08.2018; оплата в розмірі 1250,00 грн), №1 від 01.07.2018 на надання послуг по охороні зернових складів, та території (термін дії з 01.07.2018 по 17.07.2018; оплата в розмірі 1250,00 грн).

38) ОСОБА_54 : №14 від 01.12.2018 на виконання різних робіт на МТФ (термін дії з 01.12.2018 по 31.12.2018; оплата в розмірі 3569,00 грн).

39) ОСОБА_55 : від 01.09.2018 на надання послуг по подрібненню щепи, виконанню ремонтних робіт (термін дії з 01.09.2018 по 30.09.2018; оплата в розмірі 1109,00 грн).

40) ОСОБА_56 : №10 від 01.01.2018 на виконання різних робіт на МТФ (термін дії з 01.01.2018 по 31.01.2018; оплата в розмірі 1466,00 грн), №10 від 01.07.2018 на виконання різних робіт (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 1495,00 грн), №10 від 01.12.2018 на виконання різних робіт (термін дії з 01.12.2018 по 31.12.2018; оплата в розмірі 1734,00 грн).

41) ОСОБА_17 : №60 від 01.07.2018 на виконання сільськогосподарських робіт (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 1920,00 грн), №18 від 01.12.2018 на виконання різних робіт на МТФ (термін дії з 01.12.2018 по 31.12.2018; оплата в розмірі 2093,00 грн).

42) ОСОБА_57 : №7 від 01.01.2018 на виконання різних робіт на МТФ (термін дії з 01.01.2018 по 31.01.2018; оплата в розмірі 2619,00 грн), №7 від 01.07.2018 на виконання різних робіт на МТФ (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 2093,00 грн).

43) ОСОБА_58 : №20 від 01.07.2018 на надання послуг з ремонту техніки, по погрузці та розгрузці тютюнів (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 1462,00 грн), №20 від 01.08.2018 (термін дії з 01.08.2018 по 31.08.2018; оплата в розмірі 2405,00 грн).

44) ОСОБА_59 : №30 від 01.01.2018 на виконання різних сільськогосподарських робіт (термін дії з 01.01.2018 по 31.01.2018; оплата в розмірі 1715,00 грн), №30 від 01.07.2018 на виконання сільськогосподарських робіт (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2108; оплата в розмірі 1832,00 грн).

45) ОСОБА_60 : №28 від 01.12.2018 на виконання різних сільськогосподарських робіт на току (термін дії з 01.12.2018 по 31.12.2018; оплата в розмірі 2012,00 грн).

46) ОСОБА_61 : №8 від 01.02.2018 на надання послуг по перевезенню щепи, перевезенню сільськогосподарського інвентаря, ремонтні роботи (термін дії з 01.02.2018 по 28.02.2018; оплата в розмірі 1661,00 грн), №8 від 01.07.2018 на надання послуг по ремонту та перевезенню щепи (термін дії з 10.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 1997,00 грн), №8 від 01.08.2018 на надання послуг по перевезенню щепи, дров, перевезенню соломи (термін дії з 01.08.2018 по 31.08.2018; оплата в розмірі 3302,00 грн).

47) ОСОБА_28 : №24 від 01.08.2018 на виконання різних сільськогосподарських робіт (термін дії з 01.08.2018 по 31.08.2018).

48) ОСОБА_62 : №47 від 02.01.2018 на надання послуг охорони тракторної бригади, виконання робіт сільськогосподарської техніки (термін дії з 02.01.2018 по 31.01.2018; оплата в розмірі 1668,00 грн).

49) ОСОБА_62 : №47 від 01.12.2018 на виконання послуг охорони тракторної бригади (термін дії з 01.12.2018 по 31.12.2018; оплата в розмірі 1758,00 грн).

50) ОСОБА_16 : №11 від 01.07.2018 на виконання різних робіт (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 2620,00 грн).

51) ОСОБА_14 : №12 від 01.01.2018 на виконання різних робіт на МТФ (термін дії з 01.01.2018 по 31.01.2018; оплата в розмірі 2619,00 грн), №12 від 01.07.2018 на виконання різних робіт на МТФ (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 2622,00 грн).

52) ОСОБА_2 : №21 від 01.07.2018 на надання послуг по охороні території господарства (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 1865,00 грн), №21 від 01.08.2018 на надання послуг по охороні території тракторної бригади, складських приміщень (термін дії з 01.08.2018 по 31.08.2018; оплата в розмірі 1865,00 грн).

53) ОСОБА_25 : №53 від 01.01.2018 на виконання різних сільськогосподарських робіт на току (термін дії з 01.01.2018 по 31.01.2018, оплата в розмірі 1715,00 грн), №53 від 01.07.2018 на виконання різних сільськогосподарських робіт (термін дії з 01.07.2018 по 30.07.2018; оплата в розмірі 1974,00 грн), №53 від 01.12.2018 на виконання різних сільськогосподарських робіт (термін дії з 01.12.2018 по 31.12.2018; оплата в розмірі 1166,00 грн).

54) ОСОБА_63 : №58 від 02.01.2018 на виконання сільськогосподарських робіт (термін дії з 02.01.2018 по 23.01.2018; оплата в розмірі 1029,00 грн).

55) ОСОБА_9 : №37 від 02.01.2018 на виконання сільськогосподарських робіт (термін дії з 02.01.2018 по 31.01.2018; оплата в розмірі 1372,00 грн), №4 від 01.07.2018 на виконання сільськогосподарських робіт (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 3840,00 грн), №5 від 01.12.2018 на виконання різних сільськогосподарських робіт (термін дії з 01.12.2018 по 31.12.2018; оплата в розмірі 686,00 грн).

56) ОСОБА_64 : №23 від 01.01.2018 на виконання різних сільськогосподарських робіт (термін дії з 01.01.2018 по 31.01.2018; оплата в розмірі 1736,00 грн), №36 від 01.12.2018 на виконання різних сільськогосподарських робіт (термін дії з 01.12.2018 по 31.12.2018; оплата в розмірі 1372,00 грн).

57) ОСОБА_11 : №2 від 01.07.2018 на виконання сільськогосподарських робіт (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 3615,00 грн), №24 від 01.12.2018 на виконання сільськогосподарських робіт (термін дії з 01.12.2018 по 13.12.2018; оплата в розмірі 686,00 грн).

58) ОСОБА_65 : №12 від 02.02.2018 на надання послуг по ремонтних роботах (термін дії з 02.02.2018 по 28.02.2018; оплата в розмірі 2299,00 грн)

59) ОСОБА_27 : №1 від 04.01.2018 на виконання різних робіт на МТФ (термін ді з 04.01.2018 по 31.01.2018; оплата в розмірі 1466,00 грн), №1 від 01.07.2018 на виконання різних робіт на МТФ (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 2199,00 грн), №1 від 01.12.2018 на виконання різних робіт на МТФ (термін дії з 01.12.2018 по 31.12.2018; оплата в розмірі 2120,00 грн).

60) ОСОБА_66 : №54 від 01.01.2018 на виконання різних сільськогосподарських робіт (термін дії з 01.01.2018 по 31.01.2018; оплата в розмірі 2823,00 грн).

61) ОСОБА_67 : №22 від 02.07.2018 по наданню послуг по виконанню сільськогосподарських робіт (термін дії з 02.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 2565,00 грн).

62) ОСОБА_68 : №23 від 02.07.2018 на надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт (термін дії з 02.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 2820,00 грн), №23 від 01.08.2018 на надання послуг по роботі на току, погрузці зерна, вирубці лісу, погрузці дров, биттю щепи (термін дії з 01.08.2018 по 31.08.2018; оплата в розмірі 2415,00 грн).

63) ОСОБА_69 : №17 від 01.01.2018 на виконання робіт на МТФ (термін дії з 01.01.2018 по 31.01.2018; оплата в розмірі 2092,00 грн), №17 від 01.07.2018 на виконання різних робіт на МТФ (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 2621,00 грн), №17 від 01.12.2018 на виконання різних робіт на МТФ (термін дії з 01.12.2018 по 31.12.2018; оплата в розмірі 2620,00 грн).

64) ОСОБА_8 : №10 від 01.07.2018 на виконання різних робіт на МТФ (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 2093,00 грн), №10 від 01.12.2018 на виконання різних робіт на МТФ (термін дії з 01.12.2018 по 31.12.2018; оплата в розмірі 1372,00 грн).

65) ОСОБА_29 на виконання токарних робіт сільськогосподарського інвентаря: №20 від 01.07.2018 (термін дії з 01.07.2018 по 30.07.2018; оплата в розмірі 2256,00 грн), №20 від 01.12.2018 (термін дії з 01.12.2018 по 31.12.2018; оплата в розмірі 1611,00 грн).

66) ОСОБА_19 на надання робіт сторожа тракторної бригади: №42 від 01.01.2018 (термін дії з 01.01.2018 по 31.01.2018; оплата в розмірі 1611,00 грн), №42 від 01.07.2018 (термін дії з 01.07.2018 по 30.07.2018; оплата в розмірі 1758,00 грн), №42 від 01.12.2018 (термін з 01.12.2018 по 31.12.2018; оплата в розмірі 1302,00 грн).

67) ОСОБА_70 : №51 від 01.01.2018 на виконання різних робіт на МТФ (термін дії з 01.01.2018 по 31.01.2018; оплата в розмірі 2619,00 грн).

68) ОСОБА_71 №16 від 01.01.2018 на виконання різних робіт на МТФ (термін дії з 01.01.2018 по 31.01.2018; оплата в розмірі 2619,00 грн), № 16 від 01.07.2018 на виконання різних сільськогосподарських робіт (термін дії з 01.07.2018 по 09.07.2018; оплата в розмірі 781,00 грн).

69) ОСОБА_72 : від 01.02.2018 на надання послуг по охороні території господарства, перевезенню вантажів (термін дії з 01.02.2018 по 28.02.2018; оплата в розмірі 2762,00 грн), від 01.09.2018 на надання послуг по охороні території (термін дії з 01.09.2018 по 30.09.2018; оплата в розмірі 3682,00 грн), від 01.12.2018 на надання послуг по охороні території, виконання ремонтних робіт, перевезення вантажу (термін дії з 01.12.2018 по 31.12.2018; оплата в розмірі 2975,00 грн).

70) ОСОБА_73 : №9 від 01.02.2018 на надання послуг по ремонту комбайну (термін дії з 01.02.2018 по 28.02.2018; оплата в розмірі 868,00 грн).

71) ОСОБА_74 : №27 від 01.12.2018 на виконання різних робіт на МТФ (термін дії з 01.12.2018 по 31.12.2018; оплата в розмірі 1744,00 грн).

72) ОСОБА_75 : №5 від 01.02.2018 на надання послуг по токарних роботах, по охороні сільськогосподарської техніки, складів (термін дії з 01.02.2018 по 28.02.2018; оплата в розмірі 2535,00 грн), №6 від 01.07.2018 на надання послуг по охороні сільськогосподарської техніки (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 2255,00 грн), №6 від 01.08.2018 на надання послуг по охороні сільськогосподарської техніки, токарні роботи (термін дії з 01.08.2018 по 31.08.2018; оплата в розмірі 2158,00 грн).

73) ОСОБА_76 на надання послуг по охороні зернових складів та території: №3 від 01.02.2018 (термін дії з 01.02.2018 по 28.02.2018; оплата в розмірі 1120,00 грн), №3 від 01.07.2018 (термін дії з 01.07.2018 по 31.07.2018; оплата в розмірі 1250,00 грн), №3 від 01.08.2018 (термін дії з 01.08.2018 по 31.08.2018; оплата в розмірі 1250,00 грн).

74) ОСОБА_77 : № 11 від 01.01.2018 на виконання різних робіт на МТФ (термін дії з 01.01.2018 по 31.01.2018; оплата в розмірі 2647,00 грн).

На виконання вказаних договорів були складені акти виконаних робіт (т. 1, а.с. 24-165, 233-241).

До Управління Держпраці у Черкаській області надійшов лист Головного управління ДФС у Черкаській області від 07.12.2018 №49991/23-00-13-0118 щодо встановлення в ході проведення заходів в рамках операції «Урожай-2018» підміни трудових відносин цивільно-правовими окремими суб`єктами господарювання, зокрема, ДП «Агрофірма «Байс-Агро» ТОВ «Агро Посівна Компанія».

Згідно з наказом Управління Держпраці у Черкаській області від 19.03.2019 №419-Н «Про проведення інспекційного відвідування», направлення від 19.03.2019 № 407, з 21.03.2019 по 02.04.2019 посадовими особами Управління Держпраці у Черкаській області проведено інспекційне відвідування ДП «Агрофірма «Байс-Агро» ТОВ «Агро Посівна Компанія» з питань оформлення трудових відносин.

За результатами інспекційного відвідування складено акт інспекційного відвідування юридичної особи, яка використовує найману працю від 02.04.2019 № ЧК-286/1548/АВ (далі - акт № ЧК-286/1548/АВ), яким встановлено порушення ДП «Агрофірма «Байс-Агро» ТОВ «Агро Посівна Компанія» вимог ч. 1 ст. 21, ч.ч. 1, 3 ст. 24 КЗпП України, а також постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу», що виявились у допущенні підприємством 74-х працівників до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та повідомлення територіального органу Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Під час інспекційного відвідування було встановлено, що дочірнім підприємством «Агрофірма «Байс-Агро» укладено цивільно-правові договори з 74-ма особами ( ОСОБА_39 , ОСОБА_72 , ОСОБА_52 , ОСОБА_36 , ОСОБА_55 , ОСОБА_24 , ОСОБА_66 , ОСОБА_64 , ОСОБА_46 , ОСОБА_59 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_51 , ОСОБА_47 , ОСОБА_25 , ОСОБА_49 , ОСОБА_60 , ОСОБА_37 , ОСОБА_33 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_5 , ОСОБА_69 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_44 , ОСОБА_70 , ОСОБА_45 , ОСОБА_71 , ОСОБА_77 , ОСОБА_26 , ОСОБА_4 , ОСОБА_27 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_74 , ОСОБА_54 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_62 , ОСОБА_9 , ОСОБА_63 , ОСОБА_25 , ОСОБА_50 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_29 , ОСОБА_23 , ОСОБА_37 , ОСОБА_55 , ОСОБА_22 , ОСОБА_76 , ОСОБА_75 , ОСОБА_43 , ОСОБА_61 , ОСОБА_42 , ОСОБА_65 , ОСОБА_41 , ОСОБА_48 , ОСОБА_53 , ОСОБА_73 , ОСОБА_38 , ОСОБА_1 , ОСОБА_58 , ОСОБА_32 , ОСОБА_34 , ОСОБА_40 , ОСОБА_31 , ОСОБА_68 , ОСОБА_35 , ОСОБА_67 , ОСОБА_2 ). В предметі угод вказано, що замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов`язання виконувати різні сільськогосподарські роботи, а замовник в особі директора забезпечував виконавців усім необхідним для виконання роботи. Вказані цивільно-правові угоди, укладені між адміністрацією ДП «Агрофірма «Байс-Агро» і фізичними особами, мають ознаки трудового договору: виконувані роботи підпадають під ознаки професій (охоронник, сторож, тракторист, слюсар, вантажник, доглядальник тварин, водій та інші), зазначені в класифікаторі професій України ДК 003:2010, в договорах зазначено процес праці, а не її кінцевий результат, обсяг виконуваної роботи не визначено, а обумовлюється у вигляді зобов`язання виконувати роботи, тобто праця за цим договором не є юридично самостійною, здійснюється у межах господарської діяльності підприємства із систематичним виконанням трудових функцій, що підтверджується зобов`язанням замовника сплачувати винагороду за виконану роботу за фактичний період часу.

На підставі акта інспекційного відвідування, відповідачем прийнято постанову про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами №ЧК 286/1548/АВ/П/ПТ/ТД-ФС-191 від 02.05.2019, якою за порушення законодавства про працю, керуючись ст. 259 КЗпП України, на підставі абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП України, на ДП «Агрофірма «Байс-Агро» накладено штраф в сумі 9264060 грн.

Не погоджуючись з постановою відповідача про накладення штрафу, позивач звернувся до суду.

Надаючи правову оцінку встановленим обставинам справи, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 259 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України) державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами - підприємцями, які використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно з п. 1 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 №96 (далі - Положення №96) Державна служба України з питань праці (Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, і який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття (далі - загальнообов`язкове державне соціальне страхування) в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

Відповідно до пп. 5 п. 6 Положення №96 Держпраці для виконання покладених на неї завдань має право: безперешкодно проводити відповідно до вимог закону без попереднього повідомлення в будь-яку робочу годину доби перевірки виробничих, службових, адміністративних приміщень та об`єктів виробництва фізичних та юридичних осіб, які використовують найману працю та працю фізичних осіб, експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, та у разі виявлення фіксувати факти порушення законодавства, здійснення нагляду та контролю за додержанням якого віднесено до повноважень Держпраці.

Пунктом 7 Положення №96 передбачено, що Держпраці здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

Процедура здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю, визначена в Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №295 “Про деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (далі - Порядок №295).

Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 14.05.2019 у справі №826/8917/17 визнано нечинною постанову Кабінету Міністрів України від 29.04.2017 року № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Вказана постанова суду набрала законної сили 14 травня 2019 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 265 КАС України нормативно-правовий акт втрачає чинність повністю або в окремій його частині з моменту набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Враховуючи те, що інспекційне відвідування позивача проведено у період з 21.03.2019 по 02.04.2019, а постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2017 №295 втратила чинність 14.05.2019, положення Порядку №295 підлягають застосування під час проведення інспекційного відвідування позивача. Доводи позовної зави в цій частині є необґрунтованими.

Відповідно до п. 2 Порядку №295 державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці: Держпраці та її територіальних органів; виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об`єднаних територіальних громад (з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин).

Згідно з п.п. 6 п. 5 Порядку №295 інспекційні відвідування проводяться: за інформацією: Держстату та її територіальних органів про наявність заборгованості з виплати заробітної плати; ДФС та її територіальних органів про: - невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності; - факти порушення законодавства про працю, виявлені у ході здійснення контрольних повноважень; - факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації у порядку, встановленому законом; роботодавців, що мають заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у розмірі, що перевищує мінімальний страховий внесок за кожного працівника.

Відповідно до направлення на проведення інспекційного відвідування №407 від 19.03.2019 посадовим особам Управління Держпраці у Черкаській області доручено здійснити інспекційне відвідування з питань оформлення трудових відносин ДП «Агрофірма «Байс-Агро» ТОВ «Агро Посівна Компанія»; підстава для здійснення перевірки: пп. 6 п. 5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №295.

До Управління Держпраці у Черкаській області надійшов лист Головного управління ДФС у Черкаській області від 07.12.2018 №49991/23-00-13-0118, яким позивача повідомлено, що в ході проведення заходів в рамках операції «Урожай-2018» встановлено імовірність підміни трудових відносин цивільно-правовими окремими суб`єктами господарювання, у яких серед заявлених видів діяльності є діяльність в галузі тваринництва, що потребує постійного використання трудових ресурсів впродовж всього року, зокрема: ДП «Агрофірма «Байс-Агро» ТОВ «Агро Посівна Компанія».

Вищевстановлені обставини справи свідчать про наявність правових підстав для проведення інспекційного відвідування позивача.

Пунктами 19, 20 Порядку №295 визначено, що за результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складаються акт і у разі виявлення порушень законодавства про працю - припис про їх усунення. Акт складається в останній день інспекційного відвідування або невиїзного інспектування у двох примірниках, які підписуються інспектором праці, що його проводив, та керівником об`єкта відвідування або його уповноваженим представником.

Згідно з п. 22 Порядку №265 матеріали, зафіксовані засобами аудіо-, фото- та відеотехніки в ході інспекційних відвідувань, долучаються до акта у паперовому або електронному вигляді на дисках для лазерних систем зчитування, на яких проставляється номер акта. Про долучення таких матеріалів робиться відмітка в акті.

З акта інспекційного відвідування від 02.04.2019 № ЧК-286/1548/АВ вбачається, що відповідачем встановлений факт допуску до роботи 74 працівників без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та повідомлення територіального органу Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу.

Так, відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю України трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов`язується виконувати роботу, визначену цією угодою, дотримуючись внутрішнього трудового розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов`язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Згідно з ч. 3 ст. 24 КЗпП України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України “Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу” від 17.06.2015 №413 установлено, що повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до початку роботи працівника.

Натомість визначення цивільно-правового договору передбачено ст. 626 Цивільного кодексу України. Так, вказаною нормою встановлено, що договір - це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Цивільно-правовий договір - це угода між організацією (підприємством, установою тощо) і громадянином на виконання останнім певної роботи (а саме: договір підряду, договір доручення тощо), предметом якого є надання певного результату праці, але за цього виду договору не виникають трудові відносини, на які поширюється трудове законодавство.

Відповідно до ст. 628 Цивільного кодексу України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір). До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті змішаного договору.

Статтею 837 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Відповідно до статті 901 ЦК України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

За приписами статті 902 ЦК України виконавець повинен надати послугу особисто. У випадках, встановлених договором, виконавець має право покласти виконання договору про надання послуг на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед замовником за порушення договору.

Отже, предметом цивільно-правового договору можуть бути як роботи, які передбачають певний матеріальний результат, так і послуги, спожиті в процесі вчинення певної дії.

При цьому, за цивільно-правовим договором, укладеним між власником і громадянином, останній зобов`язується за винагороду виконувати для підприємства індивідуально визначену роботу. Основною ознакою, що відрізняє договірні відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством регулюється процес трудової діяльності, її організація, а за цивільно-правовим договором метою договору є отримання певного результату. Виконавець, на відміну від працівника, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик.

За трудовим договором працівника приймають на роботу (посаду), включену до штату підприємства, для виконання певної роботи (певних функцій) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою. Працівникові гарантується заробітна плата, встановлені трудовим законодавством гарантії, пільги, компенсації тощо.

За цивільним договором оплачується не процес праці, а її результати, котрі визначають після закінчення роботи і оформляють актами здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких провадиться їх оплата. Договором також може бути передбачено попередню або поетапну оплату. У трудовій книжці не робиться запис про виконання роботи за цивільно-правовими договорами.

Дослідивши зміст цивільно-правових договорів, укладених позивачем з 74-ма фізичними особами (т. 1, а.с. 24-165, 233-241), суд встановив, що в договорах зазначено про те, що виконавець надає послуги на свій ризик, самостійно організовує надання послуг, не підпадає під дію правил внутрішнього трудового розпорядку, не має права на одержання допомоги із соціального страхування, не сплачує страхові внески на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням. За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцеві винагороду за домовленістю.

З актів здачі-прийняття виконаних робіт, копії яких містяться в матеріалах справи (т. 1, а.с. 24-165, 233-241), вбачається, що фізичні особи за цивільно-правовими договорами у січні, лютому, липні, серпні, грудні 2018 року виконували різні роботи в сільському господарстві, а саме: завезення кормів, соломи коровам, телятам коням, вівцям; роздача кормів тваринам; напування телят; видалення гною; роботи на току; очистку ячменю на КЗС-40; ремонт сільськогосподарського інвентаря (водогонів, транспортерів, брам, кліток, погрузчиків, тощо); утеплення вікон брам; погрузка кукурудзи, зерна; прийом телят в нічний час; вирубка лісу; погрузка дров; биття щепи; прибирання території; охорона території, складів; перевезення вантажів, і т.д.

Оскільки згідно статті 901 ЦК України цивільно-правові договори про надання послуг можуть передбачати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, відсутність у досліджених актах виконаних робіт матеріального результату, а саме: кількості завезених кормів, видаленого гною, навантаженого зерна тощо не свідчить, що ці роботи мають бути виконані саме за трудовим договором, тому доводи відповідача в цій частині суд вважає необгрунтованими.

Щодо посилання відповідача на ту обставину, що виконувані роботи підпадають під ознаки професій (охоронник, сторож, тракторист, слюсар, вантажник, доглядальник тварин, водій та ін.), зазначені в класифікаторі професій України ДК 003:2010, суд зазначає, що ознакою трудового договору є не назва професії, а умови роботи працівника, які відповідають змісту трудового або цивільно-правового договору.

Суд виходить з того, що вказані роботи не мали постійного характеру, оскільки укладались на один місяць протягом року, на два місяці протягом року в різні періоди та на три місяці протягом року в різні періоди.

У всіх договорах вказана різна вартість робіт, що свідчить, на думку суду, про встановлення договірної вартості робіт з кожним працівником окремо.

Доводи відповідача щодо постійного характеру роботи з тієї підстави, що в цивільно-правових договорах та актах виконаних робіт вказано період з 1 по 30/31 число календарного місяця, суд вважає необгрунтованими, оскільки самі по собі ці строки не підтверджують, що працівник виконав норму робочого часу згідно графіку. При цьому табелі робочого часу на вказаних працівників в матеріалах справи відсутні.

Представник позивача Кисіль А.І. у судовому засіданні пояснив, що робота у сільському господарстві є сезонною; необхідність укладення цивільно-правового договору з вищезазначеними фізичними особами обумовлюється неможливістю встановити ані сталий, ані змінний графік роботи, який міг би забезпечити постійне виконання робочих функцій протягом зміни. У зв`язку з цим у штатному розписі ДП «Агрофірма «Байс-Агро» ТОВ «Агро Посівна Компанія» відсутні штатні одиниці робітників на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві.

Так, послуги з охорони використовувались для охорони добрив, які були завезені на підприємство і використані протягом короткого строку – приблизно два тижні; охорона зібраного зерна на току здійснювалась до його вивезення на елеватор; ремонтні роботи здійснювались під час роботи техніки при сівбі, зборі урожаю та у зимовий період як підготовка до весняних робіт; роботи на току здійснювались лише під час зберігання зерна тощо.

Актом інспекційного відвідування №ЧК 286/1548/АВ від 02.04.2019 встановлено, що основним видом діяльності позивача є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

Суд зазначає, що сезонність робіт у сільському господарстві є загальновідомою обставиною, а строки, протягом яких були укладені цивільно-правові договори на виконання таких видів робіт, вказану обставину підтверджують, отже погоджується з вказаними доводами позивача.

Щодо робіт на МТФ представник позивача Кисіль А.І. пояснив, що на МТФ при догляді за тваринами працюють працівники, оформлені за трудовим договором. Натомість працівники, з якими укладені цивільно-правові договори, залучались для виконання тимчасових робіт на час відсутності постійних працівників.

Актом інспекційного відвідування №ЧК 286/1548/АВ від 02.04.2019 встановлено, що протягом 2018 року позивачем використовувалась праця працівників, які прийняті на роботу за трудовими договорами так і працівників, з якими укладались цивільно-правові договори та складались акти виконаних робіт. Кількість працівників, які приймалися на роботу по наказах, складала від 20 до 30 осіб в залежності від місяця роботи, кількість працівників за цивільно-правовими договорами складала 78 осіб протягом 2018 року, станом на 21.04.2019 працює 105 працівників.

Отже відповідачем не доведено, що робота фізичних осіб на МТФ за цивільно-правовими договорами мала постійний характер, оскільки такі договори укладались на термін 1 місяць, що є неможливим при постійному догляді за тваринами.

Доводи позовної заяви про те, що відповідачем встановлено допуск до роботи без укладення трудового договору ОСОБА_1 , та накладено штраф за вказане правопорушення, матеріалами справи не підтверджуються.

На підтвердження постійного характеру робіт за цивільно-правовим договорами відповідачем надано до суду лист Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області від 27.09.2019 №84547/06-08, за яким страхувальником ДП «Агрофірма «Байс-Агро» подано відомості про нарахування заробітної плати за 2018 рік щодо застрахованих осіб.

Суд критично оцінює вказані докази та зазначає, що лист ГУ ПФУ в Черкаській області не містить відомостей про те, які роботи виконувались вказаними особами, та протягом якого часу. Натомість, актами здачі-прийняття вказаних робіт підтверджується виконання різних робіт в сільському господарстві, які мають тимчасовий характер.

Згідно ч. 2 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача. У таких справах суб`єкт владних повноважень не може посилатись на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних причин.

Згідно ст. 73 КАС України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування; предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно ст. 74 КАС України суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом; обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Згідно ст. 75 КАС України достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

Згідно ч. 1 ст. 76 КАС України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Ч. 2 вказаної статті передбачає, що питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Ст. 90. КАС України передбачає, що суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні (ч. 1); жодні докази не мають для суду наперед встановленої сили (ч. 2); суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності (ч. 3); суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), що міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Оцінивши відповідно до ст.ст. 73, 74, 75, 76, 90 КАС України надані відповідачем докази, суд дійшов висновку, що вони у своїй сукупності не є достатніми для висновку про те, що укладені між позивачем та фізичними особами цивільно-правові договори за своєю суттю є трудовими договорами, тому дійшов висновку про недоведеність порушення позивачем ч. 1 ст. 21 та ч. 1,3 ст. 24 КЗпП України та постанови Кабінету Міністрів України №413.

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП України юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та податків - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Відтак, правовою підставою для винесення постанови про накладення штрафу є встановлення факту допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору. При цьому такий факт допуску повинен бути належним чином зафіксований у складеному посадовою особою Держпраці чи її територіального органу акті інспекційного відвідування та доведений належними доказами.

Беручи до уваги вищезазначене, суд дійшов висновку, що законні підстави для накладення штрафу відсутні, тому постанова про накладення штрафу №ЧК-286/1548/АВ/П/ПТ/ТД-ФС-191 від 02.05.2019 у сумі 9264060,00 грн підлягає скасуванню.

Стосовно доводів позовної заяви про порушення порядку розгляду справи про накладення штрафу, що виявилось у повідомленні позивача менш ніж за п`ять днів про дату розгляду справи, суд зазначає таке.

Відповідно до п. 2 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 №509 (далі - Порядок №509) (в редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин), штрафи накладаються Головою Держпраці, його заступниками, начальниками управлінь і відділів Держпраці та їх заступниками (з питань, що належать до їх компетенції), начальниками територіальних органів Держпраці та їх заступниками, керівниками виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об`єднаних територіальних громад та їх заступниками (далі - уповноважені посадові особи).

Штрафи можуть бути накладені на підставі, зокрема: акта про виявлення під час перевірки суб`єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці чи її територіального органу, виконавчого органу міської ради міста обласного значення та сільської, селищної, міської ради об`єднаної територіальної громади.

Уповноважена посадова особа не пізніше ніж через 10 днів з дати складення акта приймає рішення щодо розгляду справи про накладення штрафу (далі - справа) (п. 3 Порядку №509).

Згідно з п. 4 Порядку №509 справа розглядається у п`ятнадцятиденний строк з дня прийняття рішення про її розгляд.

Відповідно до п. 5 Порядку №509 у разі надходження від суб`єкта господарювання або роботодавця, щодо якого порушено справу, обґрунтованого клопотання про відкладення її розгляду, строк розгляду справи може бути продовжений уповноваженою посадовою особою, але не більше ніж на 10 днів.

Таким чином, пунктами 4, 5 Поряду №509 встановлені строки розгляду справи про накладення штрафу, який у разі надходження клопотання роботодавця про відкладення розгляду справи, не може перевищувати 25 днів з дня прийняття рішення про розгляд такої справи.

Пункт 6 Порядку №509 визначає, що про розгляд справи уповноважені посадові особи письмово повідомляють суб`єктів господарювання та роботодавців не пізніше ніж за п`ять днів до дати розгляду рекомендованим листом чи телеграмою, телефаксом, телефонограмою або шляхом вручення повідомлення їх представникам, про що на копії повідомлення, яка залишається в уповноваженої посадової особи, що надіслала таке повідомлення, робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого представника.

Згідно з п. 7 Порядку №509 справа розглядається за участю представника суб`єкта господарювання або роботодавця, щодо якого її порушено. Справу може бути розглянуто без участі такого представника у разі, коли його поінформовано відповідно до пункту 6 цього Порядку і від нього не надійшло обґрунтоване клопотання про відкладення її розгляду.

Відповідно до п. 8 Порядку №509 розгляд справи розпочинається з представлення уповноваженої посадової особи, яка її розглядає. Зазначена особа роз`яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов`язки. Під час розгляду справи заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішується питання щодо задоволення клопотання.

За результатами розгляду справи уповноважена посадова особа на підставі акта, зазначеного в пункті 3 цього Порядку, складає постанову про накладення штрафу.

Судом встановлено, що розгляд справи про накладення штрафу призначався:

- на 10 год. 30 хв. 23 квітня 2019 року згідно рішення щодо розгляду справи про накладення штрафу від 10.04.2019 №ЧК 286/1548/АВ/П/ПТ/ТД відповідачем призначено розгляд справи на 10 год. 30 хв. 23 квітня 2019 року. Повідомлення про розгляд справи про накладення штрафів за порушення законодавства про працю від 10.04.2019 №17-07/1380/2353 надіслано позивачу 10.04.2019, що підтверджується списком №1430 згрупованих поштових відправлень рекомендованих листів від 10.04.2019, фіскальним чеком від 10.04.2019. За клопотанням позивача від 22.04.2019 розгляд справи відкладено.

- на 11 год. 00 хв. 02 травня 2019 року (протокол Управління Держпраці у Черкаській області від 23.04.2019). Повідомлення про розгляд справи про накладення штрафів за порушення законодавства про працю від 24.04.2019 №17-07/1584/2662 надіслано позивачу 24.04.2019, що підтверджується списком №1597 згрупованих поштових відправлень рекомендованих листів від 24.04.2019, фіскальним чеком від 24.04.2019.

02 травня 2019 року відповідачем прийнято постанову про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами №ЧК 286/1548/АВ/П/ПТ/ТД-ФС-191.

Позивач обґрунтовує свої позовні вимоги тим, що в порушення вимог п. 6 Порядку №509 його повідомлено про розгляд справи про накладення штрафу менш ніж за п`ять днів до дати розгляду, зокрема, повідомлення про розгляд справи про накладення штрафів, призначеного на 02 травня 2019 року, отримано ним 30 квітня 2019 року. В результаті вказаного порушення позивач був позбавлений можливості належним чином підготуватись до розгляду цієї справи, скористатись правничою допомогою та відрядити повноважного представника для участі у її розгляді.

Надаючи оцінку вказаним доводам позивача, суд враховує, що 11.04.2019 позивачем подано заперечення №179 на акт інспекційного відвідування; за клопотанням позивача розгляд справи про накладення штрафу вже відкладався; Порядком №509 встановлені максимальні строки розгляду справи про накладення штрафу; додаткові докази, які позивач мав намір надати відповідачу, відсутні.

За змістом п. 6 Порядку №509 повідомлення про розгляд справи не пізніш ніж за п`ять днів до дати розгляду здійснюється лише у разі призначення засідання, а не його відкладення, отже порушення процедури розгляду справи відсутнє.

За вказаних обставин, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд дійшов висновку, що викладені в позовній заяві доводи позивача є обґрунтованими, а вимоги такими, які належить задовольнити.

Відповідно до частини 1 статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Відтак, судові витрати позивача по сплаті судового збору підлягають стягненню на його користь за рахунок бюджетних асигнувань відповідача.

Керуючись ст.ст. 6, 9, 14, 241-246, 255, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Визнати протиправною та скасувати постанову Управління Держпраці у Черкаській області (бул. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, код ЄДРПОУ 39881228) №ЧК-286/1548/АВ/П/ПТ/ТД-ФС-191 від 2 травня 2019 року про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами у сумі 9 264 060 гривень на дочірнє підприємство «Байс-Агро» ТОВ «Агро посівна компанія» (вул. Шевченка, 15, кв. 50, м. Канів, Черкаська область, 19000, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Управління Держпраці у Черкаській області (бул. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, код ЄДРПОУ 39881228) на користь дочірнього підприємства «Байс-Агро» ТОВ Агро посівна компанія» (вул. Соборна, 4, смт Бабанка, Уманський район, Черкаська область, 20351, 30334495) судові витрати зі сплати судового збору у сумі 19210 (дев`ятнадцять тисяч двісті десять) гривень.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана до Шостого апеляційного адміністративного суду через Черкаський окружний адміністративний суд протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 5 грудня 2019 року.

Головуючий суддя А.В. Руденко

Попередній документ : 86155131
Наступний документ : 86155136