Ухвала суду № 85621643, 14.11.2019, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
14.11.2019
Номер справи
203/2920/19
Номер документу
85621643
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 203/2920/19

1-кс/0203/1255/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді - Казака С.Ю.,

при секретарі судового засідання - Дикаленко А.В.,

розглянувши погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області клопотання слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Луценка Анатолія Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), заявлене в межах кримінального провадження №32019041650000021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12 листопада 2019 року слідчий звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526 юридична адреса: м. Київ, просп. Куренівський 19/5), а саме до завірених належним чином копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Меттрейд» (ЄДРПОУ 42146594) певних рахунків, копій документів із відомостями про розрахункові банківські операції по руху коштів за певними рахунками вказаного товариства, копій протоколів системи «Банк-клієнт», копій документів, які засвідчують генерацію, повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта ТОВ «Меттрейд». В обґрунтування заявленого клопотання слідчий послався на те, що другим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019041650000021, кваліфікованому за ст.212 ч.1 КК України та порушеному за тим фактом, що службові особи ТОВ «Гранд-Металіка» (код ЄДРПОУ 42079240) при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства в період з 17.05.2018 по 07.02.2019, діючи умисно, в порушення вимог ПК України провели ряд фінансово-господарських операцій без відображення їх у податковому обліку, тим самим умисно ухилились від сплати податку на доходи фізичних осіб, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у сумі, яка в три тисячі і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у значних розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 17.05.2018 по 07.02.2019 здійснено 133 фінансових операцій з використанням рахунків ТОВ «Гранд-Металіка» відкритих в ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), ПАТ «Полікомбанк» (МФО 353100) та ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526) на загальну суму 54,20 млн. грн., що пов`язані з переведенням безготівкових грошових коштів у готівку. За період з 26.07.2018 по 07.02.2019 з рахунків ТОВ «Гранд-Металіка», відкритих у вказаних фінансових/банківських установах, знято кошти готівкою на загальну суму 26,42 млн. грн. в якості виплати коштів через POS-термінал та видачі готівки для закупівлі металобрухту. Фактичним одержувачем готівки з рахунків ТОВ «Гранд-Металіка» (код ЄДРПОУ 42079240), виступав директор підприємства. Джерелами коштів, знятих готівкою з рахунку ТОВ «Гранд-Металіка», були кошти, отримані з рахунків групи підприємств, в тому числі з рахунків ТОВ «Меттрейд» (код ЄДРПОУ 42146594) відкритих у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526) в якості оплати за товари та за металобрухт.

З огляду на вищевикладене, посилаючись на необхідність перевірки, доведення та встановлення всіх обставини та епізодів розслідуваного кримінального правопорушення, що може бути здійснено за допомогою доступу до документів, що містять банківську таємницю, а отже має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий просив задовольнити подане ним клопотання в повному обсязі.

Розгляд клопотання з огляду на наявність визначених нормою ч.2 ст.163 КПК України ризиків створення перешкод у доступі до запитуваних речей і документів здійснено за відсутності представника ПАТ КБ «Глобус», а також сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, в зв`язку із неявкою останньої.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого слідчим клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.

За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160, 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема тих, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), полягає у наданні слідчому та/або прокурору особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо слідчий або прокурор у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Глобус», тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, його належної кваліфікації клопотання слідчого слід задовольнити, однак частково - шляхом надання тимчасового доступу до запитуваних речей і документів лише слідчому, який звернувся із даним клопотанням, та прокурору, вказаному слідчим. Підставою для часткового задоволення клопотання, є та обставина, що згідно з наявного в матеріалах клопотання витягу з ЄРДР єдиним слідчим у кримінальному проваджені №32019041650000021 є Луценко А.М., який і звернувся із даним клопотанням. При цьому постанови про створення групи слідчих для розслідування вказаного кримінального провадження матеріали клопотання не містять. Відтак, інші слідчі, тимчасовий доступ яким просить надати ОСОБА_1 у своєму клопотанні, не здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, в рамках якого подано це клопотання, а відтак не мають жодних законних підстав для вчинення у цьому кримінальному провадженні будь-якої процесуальної дії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 107, 110, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), - задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції Луценку Анатолію Миколайовичу, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе Іллі Теймуразовичу, а також співробітникам податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області, визначеним слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст.40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК України, в рамках кримінального провадження №32019041650000021 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526 юридична адреса: м. Київ, просп. Куренівський 19/5), а саме:

-завірені належним чином копії документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Меттрейд» (код ЄДРПОУ 42146594) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , зокрема: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

-завірені належним чином копії документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ «Меттрейд» (код ЄДРПОУ 42146594) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

-копії протоколів системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ТОВ «Меттрейд» (код ЄДРПОУ 42146594);

-завірені належним чином копії документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта ТОВ «Меттрейд» (код ЄДРПОУ 42146594), включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак

Часті запитання

Який тип судового документу № 85621643 ?

Документ № 85621643 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85621643 ?

Дата ухвалення - 14.11.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85621643 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 85621643 ?

В Кіровський районний суд м. Дніпропетровська
Попередній документ : 85621637
Наступний документ : 85655039