Рішення № 85588820, 13.11.2019, Рожищенський районний суд Волинської області

Дата ухвалення
13.11.2019
Номер справи
167/1121/19
Номер документу
85588820
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №167/1121/19

Провадження №2/167/308/19

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2019 року Рожищенський районний суд Волинської області в складі:

головуючого- судді Сіліча І.І.

секретаря судових засідань - Матвійчук Л.О.

розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження в залі суду в місті Рожище цивільну справу за позовом Акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач АТ КБ «ПриватБанк» звернувся в суд з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Свій позов мотивує тим, що відповідно до укладеного договору № б/н від 15.03.2011 року відповідач отримала кредит у розмірі 3000 гривень у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок. Відповідач підтвердила свою згоду на те, що підписана заява разом з «Умовами та правилами надання банківських послуг», «Правилами користування платіжною карткою» та «Тарифами Банку», складає між нею та банком договір, що підтверджується підписом у заяві.

Оскільки відповідач не виконала умови договору належним чином, у неї станом на 25.06.2019 року виникла заборгованість перед АТ КБ «ПриватБанк» в сумі 11926,55 грн., що складається із заборгованості за кредиту 1547,49 грн., заборгованості за простроченим тілом кредита в сумі 2052,81 грн., пеня за просторочення зобов`язання в сумі 6432,13 грн., 850 грн. - пеня за несвоєчасність сплати богру на суму від 100 грн.; штраф (фіксована частина) в сумі 500 гривень, штраф (процентна складова) в сумі 544,12 грн..

Враховуючи наведене, просить стягнути з ОСОБА_1 11926,55 грн. заборгованості за кредитним договором та судові витрати по справі.

В судове засідання представник позивача не з`явилась, подала суду заяву, в якій просила справу слухати за її відсутності. Просила вимоги за заявою задовольнити, не заперечувала щодо постановлення заочного рішення.

Відповідач ОСОБА_1 в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином повідомлялася про день, час та місце розгляду справи. Будь-яких заяв, клопотань про розгляд справи без його участі на адресу суду не надходило.

У відповідності до вимог ч.2 ст.247 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

За погодженням позивача суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає вимогам 280 ЦПК України.

Дослідивши письмові докази у справі, суд приходить до висновку, що позов підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Як вбачається із змісту ч.1 статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановленим договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

З матеріалів справи вбачається, що між сторонами існують зобов`язальні правовідносини, що виникли з кредитного договору.

Вказаний кредитний договір укладено між сторонами у формі договору приєднання за правилами ст.634 ч.1 ЦК України, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, та який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому.

Даний договір складають, крім згаданої заяви, Умови і правила надання банківських послуг, та тарифи банку.

Як вбачається з копії заяви № б/н від 15.03.2011 року відповідач отримала кредит у розмірі 3000 гривень у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок.

Відповідач підтвердила свою згоду на те, що заява разом з "Умовами та правилами надання банківських послуг" та "Тарифами Банку", складає між ним та банком договір, що підтверджується підписом у заяві.

Укладений сторонами кредитний договір передбачає такі умови.

Відповідно до пунктів 2.1.1.2.3, 2.1.1.2.4 Умов та правил надання банківських послуг, клієнт погодився з тим, що кредитний ліміт встановлюється за рішенням банку, і клієнт надав право банку в будь-який момент змінити (зменшити та збільшити) кредитний ліміт. Підписання даного договору є прямою і безумовною згодою клієнта відносно прийняття будь-якого розміру кредитного ліміту, встановленого банком.

Згідно п.2.1.1.5.5 Умов та правил надання банківських послуг, клієнт зобов`язується погашати заборгованість за кредитом, відсотками за його використання, за перевитрати платіжного ліміту, а також оплачувати комісії на умовах, передбачених цим договором.

Відповідно до п.2.1.1.5.6. Умов та правил надання банківських послуг, у разі невиконання зобов`язань за договором, на вимогу банку виконати зобов`язання з повернення кредиту (у тому числі простроченого кредиту та овердрафту), оплати винагороди банку.

Відповідно до п.1.1.5.21 Умов та правил надання банківських послуг, у разі непогашення кредиту в строк, встановлений графіком погашення кредиту, відсотків і винагороди, заборгованість в частині своєчасної непогашеної суми кредиту вважається простроченою, на прострочену суму кредиту нараховується пеня, розрахунок якої проводиться відповідно до розміру, встановленого в заяві на приєднання до цього договору для відсотків від дня виникнення простроченої заборгованості. У разі непогашення зазначеного простроченого зобов`язання протягом 30 календарних днів всі сплачені після зазначеної дати платежі є пенею, крім платежів, направлених з урахуванням встановленої договором черговості на погашення тіла кредиту.

Згідно п.1.1.5.25 Умов та правил надання банківських послуг, за несвоєчасну оплату послуг, передбачених цим договором, Умовами та Правилами позичальник платить банку по кожному випадку порушення пеню в розмірі 0,1% від суми заборгованості ... за кожен день прострочення.

Згідно п.2.1.1.12.2 Умов та правил надання банківських послуг, у разі непогашення Клієнтом боргових зобов`язань за кредитом до 25 числа місяця, що слідує за місяцем, в якому були здійснені трати, за користування кредитом Клієнт сплачує Банку проценти в подвійному розмірі від зазначених в Тарифах, що діють на дату нарахування та викладені на банківському сайті, з розрахунку 365/366 календарних днів на рік, що підтверджується п.2.1.1.12.6 договору. У разі виникнення прострочення зобовязань за кредитом згідно п.2.1.1.12.2.1. договору Клієнт сплачує Банку проценти в подвійному розмірі від зазначених в Тарифах, що діють на дату нарахування.

При непогашенні суми простроченого кредиту згідно п.2.1.1.12.6.1 договору на суму від 100 грн., Клієнт сплачує банку пеню відповідно до встановлених тарифів, що діють на дату нарахування та викладені на банківському сайті. Пеня нараховується в день нарахування відсотків за кредитом.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.549 ЦК України та п.2.1.1.7.6 договору при порушенні позичальником строків платежів по якомусь з грошових зобовязань, передбачених цим договором більш ніж на 30 днів, позичальник зобовязаний сплатити Банку штраф в розмірі 500, 00 грн. + 5% від суми позову.

Судом установлено, що банк взяті на себе зобов`язання по кредитному договору виконав у повному обсязі.

ОСОБА_1 були прийняті умови договору, про що свідчить її підпис на заяві про ознайомлення з Умовами надання банківських послуг.

Згідно ст.ст.526, 527, 530 ЦК України, зобов`язання повинні виконуватися належним чином і у встановлений строк відповідно до умов договору та вимог закону.

Як стверджено наданим банком розрахунком відповідач свого зобов`язання не виконала. Так, станом на станом на 25.06.2019 року заборгованість ОСОБА_1 за кредитним договором становить 11926,55 грн., з яких: 1547,49 грн. – заборгованість за кредитом, 2052,81 грн. – заборгованість за простроченим тілом кредиту, 6432,13 грн. – заборгованість за пенею за прострочення зобов`язання, 850,00 грн. – пеня за несвоєчасність сплати боргу на суму від 100 грн., а також відповідно до п.2.1.1.7.6 Умов та правил надання банківських послуг 500,00 грн. - штрафу (фіксована частина), 544,12 грн. – штрафу (процентна складова).

Однак, позовні вимоги в частині стягнення пені та штрафу не підлягають до задоволення, виходячи з наступного.

Цивільно-правова відповідальність - це покладення на правопорушника основаних на законі невигідних правових наслідків, які полягають у позбавленні його певних прав або в заміні невиконання обов`язку новим, або у приєднанні до невиконаного обов`язку нового додаткового.

Покладення на боржника нових додаткових обов`язків як заходу цивільно-правової відповідальності має місце, зокрема, у випадку стягнення неустойки (пені, штрафу).

Відповідно до статті 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання (частина друга статті 549 ЦК України). Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання (частина третя статті 549 ЦК України).

За положеннями статті 61 Конституції України ніхто не може бути двічі притягнутий до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Враховуючи вищевикладене та відповідно до ст.549 ЦК України штраф і пеня є одним видом цивільно-правової відповідальності, а тому їх одночасне застосування за одне й те саме порушення - строків виконання грошових зобов`язань за кредитним договором свідчить про недотримання положень, закріплених у статті 61 Конституції України щодо заборони подвійної цивільно-правової відповідальності за одне і те саме порушення.

Отже, одночасне стягнення з позичальника пені та штрафу за порушення строків виконання грошових зобов`язань за кредитним договором є неправомірним.

Таким чином, беручи до уваги обставини, підтверджені належними та допустимими доказами, які були досліджені судом, суд приходить до висновку, що позов слід задовольнити частково та стягнути з відповідача в користь позивача заборгованість за кредитним договором від 15.03.2011 року станом на 25.06.2019 року в розмірі 10882,43 грн..

Разом з тим, копію довідки ПАТ КБ «ПриватБанк» від 27.11.2015 року долученої відповідачем ОСОБА_1 про те, що заборгованості в неї перед банком не має, суд до уваги не приймає, так як розрахунок заборгованості проведений позивачем з 16.01.2019 року по 25.06.2019 року.

Відповідно до ст.141 ЦПК України з відповідача слід стягнути на користь позивача сплачений ним судовий збір пропорційно до розміру задоволених позовних вимог. Оскільки задоволено 91,24 % позову (10882,42 грн. х 100 % : 11926,55 грн.), а сплачено 1921 грн. судового збору, то з відповідача на користь позивача слід стягнути 1752,72 грн. судових витрат (91,24 % х 1921 грн. : 100 %).

Керуючись ст.ст.12, 13, 77, 81, 89, 141, 263, 264, 265, 280-282 ЦПК України, ст.ст. 509, 510, 526, 1050, 1054, 1055 ЦК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Позов Акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (паспортні дані: паспорт Серія НОМЕР_1 , виданий Рожищенським РВ УМВС України у Волинській області 18.08.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) в користь Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (місцезнаходження вул.Набережна Перемоги, 50 м.Дніпро; ЄДРПОУ 14360570) 10882(десять тисяч вісімсот вісімдесят два) грн. 43 коп. заборгованості за кредитним договором №б/н від 15.03.2011 року.

В решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (паспортні дані: паспорт Серія НОМЕР_1 , виданий Рожищенським РВ УМВС України у Волинській області 18.08.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) в користь Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» 1 752 (одна тисяча сімсот п`ятдесят два) грн. 72 коп. судового збору.

Рішення суду може бути оскаржене до Волинського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня проголошення.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, апеляційна скарга подається до Волинського апеляційного суду через Рожищенський районний суд Волинської області.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Повний текст рішення складено 13.11.2019 року.

СУДДЯ: І.І.Сіліч

Попередній документ : 85588816
Наступний документ : 85588824