Ухвала суду № 85585236, 13.11.2019, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
13.11.2019
Номер справи
Б24/064-12
Номер документу
85585236
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"13" листопада 2019 р. м. Київ Справа № Б24/064-12

за кредиторською заявою Бориспільського об`єднаного управління пенсійного фонду України Київської області (08302, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Головатого, 4; код ЄДРПОУ 37838060)

у справі № Б24/064-12

за заявою боржника Публічного акціонерного товариства «Прометей» (08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, 100; код ЄДРПОУ 14314498)

про банкрутство

Суддя Наріжний С.Ю.

Без виклику представників учасників у справі.

ВСТАНОВИВ:

у провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № Б24/064-12 за заявою боржника ПАТ «Прометей» про банкрутство, порушена ухвалою від 13.07.2012 з урахуванням особливостей ст. 53 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Постановою господарського суду Київської області від 01.03.2013 визнано банкрутом ПАТ «Прометей» та відкрито ліквідаційну процедуру; ліквідатором Банкрута призначено арбітражного керуючого Білика Ю.М.; вирішено інші процедурні питання у справі.

Ухвалою господарського суду Київської області від 07.06.2016 затверджено мирову угоду у справі № Б24/064-12 про банкрутство ПАТ «Прометей»; провадження у справі припинено; припинено дію мораторію на задоволення вимог кредиторів, введеного ухвалою господарського суду Київської області від 13.07.2012 у справі № Б24/064-12.

Ухвалою господарського суду Київської області від 12.02.2019 розірвано вказану мирову угоду у зв`язку з невиконанням ПАТ «Прометей» своїх зобов`язань перед кредиторами; поновлено провадження у справі № Б24/064-12 про банкрутство ПАТ «Прометей» на стадію ліквідаційної процедури, з виконанням повноважень ліквідатора Банкрута арбітражним керуючим Біликом Ю.М. (свідоцтво № 1169 від 17.06.2013); вирішено інші процедурні питання у справі.

12.02.2019 господарським судом Київської області було здійснено публікацію на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення № 57480 про розірвання мирової угоди та поновлення провадження у справі про банкрутство ПАТ «Прометей».

11.11.2019 до суду надійшла заява Бориспільського ОУПФУ Київської області від 22.10.2019 № 2036/108-05 (вх. № 21489/19) про визнання грошових вимог до Боржника у сумі 31676,12 грн.

Суд, дослідивши матеріали вищезазначеної заяви Бориспільського ОУПФУ Київської області, вважає за необхідне зазначити наступне.

21.10.2019 введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018 № 2597-VIII та згідно п. 4 Прикінцевих та перехідних положень КУзПБ установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації. Таким чином в подальшому під час провадження у даній справі про банкрутство підлягають застосуванню норми Кодексу України з процедур банкрутства.

Згідно ч. 1 ст. 45 КУзПБ, конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до ч. 3 ст. 45 КУзПБ, до заяви в обов`язковому порядку додаються докази сплати судового збору, докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна, а також документи, що підтверджують грошові вимоги до боржника.

У ліквідаційній процедурі господарський суд розглядає заяви з вимогами поточних кредиторів, які надійшли до господарського суду після офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом (ч. 4 ст. 60 КУзПБ).

Згідно з підпунктом 10 п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір», ставка судового збору за подання до господарського суду заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом становить 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Отже, за подачу відповідної кредиторської заяви підлягає сплаті судовий збір у сумі 3842,00 грн.

Як вбачається з матеріалів заяви від 22.10.2019 № 2036/108-05 про визнання грошових вимог, заявником до вказаної заяви не додано доказів, які підтверджують сплату судового збору у встановленому законом порядку та розмірі.

Натомість, до кредиторської заяви заявником додано клопотання від 20.10.2019 № 2037/108-05 про звільнення від сплати судового збору.

В обґрунтування клопотання заявник посилається на положення ст. 8 Закону України «Про судовий збір» та ст. 73 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» і зазначає, що заявник не має можливості сплатити судовий збір у зв`язку з відсутністю коштів, призначених на цю мету, вказує, що судові витрати не повинні бути перешкодою для доступу до суду, отже просить суд звільнити заявника від сплати судового збору.

Суд зазначає, що питання оплати судового збору врегульовані Законом України «Про судовий збір», зокрема згідно ст. 1 якого визначено, що судовий збір - збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом. Судовий збір включається до складу судових витрат.

Розміри ставок судового збору визначені статтею 4 вказаного Закону, про що вказано вище.

Статтею 8 Закону України «Про судовий збір» встановлено, що враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов: 1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або 2) позивачами є: а) військовослужбовці; б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів; в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю; г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім`ї; ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або 3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров`ю.

Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Отже вказаною вище нормою Закону визначено вичерпний перелік суб`єктів, для яких може бути відстрочено чи розстрочено сплату судового збору та вичерпний перелік підстав, за яких відповідне клопотання може бути задоволене.

Заявник - Бориспільське ОУПФУ Київської області не відноситься до категорій осіб, для яких передбачено можливість відстрочення або розстрочення сплати судового збору, або звільнення від його сплати.

Статтею 73 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» визначено, що кошти Пенсійного фонду використовуються на: 1) виплату пенсій, передбачених цим Законом; 2) надання соціальних послуг, передбачених цим Законом; 3) фінансування адміністративних витрат, пов`язаних з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду; 4) оплату послуг з виплати та доставки пенсій; 5) формування резерву коштів Пенсійного фонду. Забороняється використання коштів Пенсійного фонду на цілі, не передбачені цим Законом.

Враховуючи викладене суд вважає необґрунтованими доводи заявника про неможливість сплатити судовий збір у зв`язку з відсутністю коштів.

Крім цього суд зазначає, що статтею 129 Конституції України як одну із засад судочинства визначено рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Суд звертає увагу заявника на те, що право на доступ до суду не є абсолютним та може підлягати обмеженням, зокрема, щодо умов прийнятності заяв чи скарг; оскільки право на доступ до суду за своєю природою потребує регулювання державою, регулювання може змінюватися у часі та місці відповідно до потреб та ресурсів суспільства та окремих осіб (рішення Європейського суду з прав людини від 20.05.2010 у справі «Пелевін проти України», від 30.05.2013 у справі «Наталія Михайленко проти України»).

Також, у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Креуз проти Польщі» від 19.06.2001 зазначено, що вимога сплати зборів цивільними судами у зв`язку з поданням позовів, які вони мають розглянути, не може вважатися обмеженням права доступу до суду.

Враховуючи викладене вище суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання заявника про звільнення від сплати судового збору.

Частиною 1 статті 46 КУзПБ встановлено, що господарський суд не пізніше п`яти днів з дня надходження заяви конкурсного кредитора здійснює перевірку її відповідності вимогам цього Кодексу. У разі якщо заяву конкурсного кредитора подано без дотримання вимог цього Кодексу, господарський суд письмово повідомляє заявника про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов`язаний їх усунути.

З огляду на все викладене вище суд вважає за необхідне зобов`язати заявника усунути виявлені недоліки заяви від 22.10.2019 № 2036/108-05 (вх. № 21489/19), а саме надати суду: докази оплати судового збору у встановленому законом порядку та розмірі, а саме в розмірі 3842,00 грн.

В той же час суд звертає увагу Бориспільського ОУПФУ Київської області на те, що якщо у строк встановлений судом вищезазначені недоліки не буде усунуто, подана заява разом з доданими до неї документами підлягає поверненню без розгляду.

Керуючись ст. 45, 46 Кодексу України з процедур банкрутства та ст. 232-235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відмовити у задоволенні клопотання від 22.10.2019 № 2037/108-05 про звільнення від сплати судового збору.

2. Заяву Бориспільського ОУПФУ Київської області від 22.10.2019 № 2036/108-05 (вх. № 21489/19) про визнання кредиторських вимог залишити без руху.

3. Зобов`язати Бориспільське ОУПФУ Київської області в строк, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення заяви без руху, усунути виявлені недоліки заяви про визнання кредиторських вимог, а саме надати господарському суду Київської області: докази оплати судового збору у встановленому законом порядку та розмірі, зокрема в сумі 3842,00 грн.

4. Копію ухвали надіслати Бориспільському ОУПФУ Київської області (08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Головатого, 4).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не може бути оскаржена окремо відповідно до ст. 254, 255 ГПК України.

Дата підписання ухвали 13.11.2019.

Суддя С.Ю. Наріжний

Часті запитання

Який тип судового документу № 85585236 ?

Документ № 85585236 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85585236 ?

Дата ухвалення - 13.11.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85585236 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 85585236 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 85585234
Наступний документ : 85585238