Рішення № 85470529, 29.10.2019, Господарський суд Хмельницької області

Дата ухвалення
29.10.2019
Номер справи
924/728/19
Номер документу
85470529
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"29" жовтня 2019 р. Справа № 924/728/19

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Гладюка Ю. В., при секретарі Сарело Р.О., розглянувши матеріали справи

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ВІТАГРО КРАСИЛІВ", с. Великі Зозулинці, Красилівський р-н., Хмельницька обл.

до 1. товариства з обмеженою відповідальністю "Лампка Агро", с. Великі Зозулинці, Красилівський р-н., Хмельницька обл.

до 2. ОСОБА_3, м. Красилів

до 3. ОСОБА_1 , м. Красилів

про стягнення грошей

за участю представників сторін:

від позивача - Коновалов М.А. згідно ордеру

від відповідачів - не з`явились

встановив:

Позивач у позові просить суд стягнути з відповідачів, солідарно 3 000 000 грн., що становлять частину суми основного боргу за договором поставки № Р-01 від 06.04.18.

Обгрунтовуючи позов, позивач зазначає, що 06.04.18 між ПП „Бізон - Тех 2006" (постачальник) та ТОВ „Лампка Агро" (покупець) укладено договір поставки № Р-01, за яким постачальник поставив покупцю товар на суму 12 652 741, 91 грн.

26.02.19 між цими ж сторонами укладено додаткову угоду до вищевказаного договору поставки, за якою покупець (ТОВ „Лампка Агро") підтверджує, що станом на дату складання додаткової угоди сума простроченого грошового зобов`язання покупця перед постачальником з оплати отриманого товару за договором становить 12 652 741, 91 грн. Даною угодою встановлено, що постачальник повторно надає покупцю відстрочку виконання грошового зобов`язання на умовах - покупець зобов`язується в порядку встановленому договором, не пізніше 30.03.19 сплатити постачальнику суму основного боргу (при цьому, суми платежів підлягають індексації в порядку встановленому договором); пеню в розмірі 0,083% від простроченої покупцем суми грошового зобов`язання за договором за кожен день прострочення.

Всупереч вимог закону та умов договору, ТОВ „Лампка Агро" не виконало своїх зобов`язань щодо оплати поставленого товару.

В подальшому, ТОВ „Амбар Експорт БКВ" оплатив ПП „Бізон Тех 2006" поставлений ТОВ „Лампка Агро" товар за договором від 06.04.18 № Р-01 на суму 7 262 290, 79 грн. Таким чином, заборгованість ТОВ „Ламка Агро" за вищевказаним договором залишилась на рівні 5 163 901, 12 грн.

З метою забезпечення виконання зобов`язань ТОВ „Ламка Агро" за договором від 06.04.18 № Р-01, між ПП „Бізон-Тех 2006", ОСОБА_3 та ОСОБА_1 укладено договори поруки від 26.02.19, за якими останні поручилися перед кредитором (ПП „Бізон-Тех 2006") за своєчасне та належне виконання боржником (ТОВ „Лампка Агро") забезпечених зобов`язань і зобов`язалися відповідати перед кредитором за порушення боржником забезпечених зобов`язань (договір поставки та додаткова угода). Згідно даних договорів, у разі порушення боржником забезпечених зобов`язань, поручитель зобов`язуються сплатити кредитору, за будь - яких обставин усі суми, належні кредитору від боржника за основним договором, на тих-же умовах, що і боржник. Поручителі і боржник відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

Незважаючи на укладення вищевказаних договорів, а ні поручителі, а ні боржник не виконали своїх зобов`язань за відповідними договорами.

03.05.19 між ПП „Бізон-Тех 2006" та позивачем укладено договір № 1-Р-01 про відступлення права вимоги, за яким первісний кредитор (ПП „Бізон-Тех 2006") відступив, а новий кредитор (позивач) набув права вимоги, що належить первісному кредитору, і став новим кредитором за договором поставки № Р-01 від 06.04.18. Також, між цими-ж сторонами укладено договори № 1-П-З та 1-П-Ш про заміну кредитора, за якими позивач набув прав кредитора за договорами поруки від 26.02.19, укладеними між ПП „Бізон-Тех 2006", ОСОБА_3 та ОСОБА_1 на забезпечення виконання ТОВ „Лампка Агро" договору поставки.

Станом на дату звернення з даним позовом, а ні поручителі, а ні боржник своїх зобов`язань перед новим кредитором не виконали, що стало причиною звернення з цим позовом.

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав, наполягав на його задоволенні.

Відповідач ТОВ „Лампка Агро" свого представника до суду не направив, надіслав клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Відповідачі ОСОБА_3 та ОСОБА_1 своїх представників до суду також не направили, письмових відзивів не надали, будь-яких клопотань чи пояснень не надіслали. Належність повідомлення даних відповідачів про час, місце і дату судового засідання підтверджується наявними у справі поштовими повідомленнями про вручення їм відповідної ухвали суду (з підписами про отримання).

Враховуючи вказані обставини, суд, в порядку ч. 9 ст. 165 ГПК, розглядає справу за наявними матеріалами.

Матеріалами справи встановлено.

06.04.18 між ПП „Бізон-Тех 2006" (постачальник) та ТОВ „Лампка Агро" (покупець) укладено договір поставки № Р-01, за яким постачальник зобов`язується поставити, а покупець прийняти та оплатити товар українського походження, врожай 2017 року на умовах, зазначених у цьому договорі. Товаром за вказаним договором є кукурудза орієнтовною загальною вартістю 12 500 000 грн. Оплата товару здійснюється покупцем не пізніше 18 квітня 2018 року (п. 3.1.).

Договір підписаний обома сторонами та скріплений їх печатками.

26.02.19 між ПП „Бізон-Тех 2006" (постачальник) та ТОВ „Лампка Агро" (покупець) укладено додаткову угоду до договору поставки № Р-01 від 06.04.18, за якою: покупець підтверджує, що станом на дату складання цієї додаткової угоди сума простроченого грошового зобов`язання покупця перед постачальником з оплати отриманого за договором товару становить 12 652 741, 91 грн.; постачальник повторно надає покупцю відстрочку виконання грошового зобов`язання, вказаного у п. 1 цієї додаткової угоди (12 652 741, 91 грн.), на умовах - покупець зобов`язується в порядку, встановленому договором, не пізніше 30.03.19 сплатити постачальнику суму основного боргу, вказану у п. 1 цієї угоди.

Угода підписана обома сторонами та скріплена їх печатками.

26.02.19 між ОСОБА_3 (поручитель) та ПП „Бізон-тех 2006" (кредитор) укладено договір поруки, за яким поручитель поручається за своєчасне і належне виконання боржником (ТОВ „Лампка Агро") забезпечених зобов`язань і зобов`язується відповідати перед кредитором за порушення боржником забезпечених зобов`язань.

За п. 2.2. договору поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник за основним договором. При цьому, згідно п. 1.1.2. даного договору, основним договором, в тому числі є договір поставки № Р-01 від 06.04.18, враховуючи додаткову угоду від 26.02.19 до нього.

Згідно п. 1.1.3. договору обов`язки і зобов`язання боржника за основним договором, що забезпечується порукою за цим договором - будь-які обов`язки і зобов`язання боржника перед кредитором за основним договором, що існують на дату укладення цього договору, а також ті, що можуть виникнути в майбутньому, у тому числі зобов`язання боржника сплатити кредитору ціну товару, суму збільшення (індексації) ціни товару; зобов`язання боржника сплатити кредитору проценти, неустойку, інші штрафні санкції, втрати від інфляції; зобов`язання боржника відшкодувати кредитору збитки і витрати, понесені кредитором у зв`язку із захистом своїх прав за основним договором.

Згідно п. 3.1. договору у разі порушення боржником забезпечених зобов`язань поручитель зобов`язується сплатити кредитору за будь-яких обставин усі суми, належні кредитору від боржника за основним договором на тих же умовах, що і боржник. Факт порушення боржником забезпечених зобов`язань є достатньою самостійною підставою для поручителя виконати їх на користь кредитора.

Поручитель і боржник відповідають перед кредитором як солідарні боржники. При цьому кредитор має право вимагати виконання забезпечених зобов`язань частково або в повному обсязі як від усіх поручителів разом, так і від будь-кого з них окремо, від поручителя разом із боржником, так і від будь-кого з них окремо (п. 3.4).

Договір підписаний обома сторонами та скріплений печаткою кредитора.

Цього ж 26.02.19 договір з аналогічними умовами підписано між ПП „Бізон Тех 2006" та ОСОБА_1.

Також до справи додано розписку ОСОБА_1 на користь ПП „Бізон-Тех 2006" від 26.02.19 про готовність виступити поручителем перед ПП „Бізон-Тех 2006" за ТОВ „Лампка Агро" та відповідати за невиконання ним своїх зобов`язань, в тому числі за договором поставки № Р-01 від 06.04.18, враховуючи додаткові угоди.

Згідно платіжних доручень № 48920 від 04.03.19 та № 48908 від 01.03.19 ТОВ „Амбар Експорт БКВ" оплатив на користь ПП „Бізон-Тех 2006" - 2 693 789, 07 грн. та 4 568 501, 72 грн. (разом 7 262 290, 79 грн.) за призначенням платежу - перерахування коштів за ТОВ „Лампка Агро" по договору поставки № Р-01 від 06.04.18.

03.05.19 між ПП „Бізон-Тех 2006" (первісний кредитор) та ТОВ „Віт Агро Красилів" (новий кредитор) укладено договір про відступлення права вимоги, за яким первісний кредитор відступив, а новий кредитор набув права вимоги, що належить первісному кредитору, і став новим кредитором за договором, що був укладений між первісним кредитором та боржником (основний договір), а саме за договором поставки № Р-01 від 06.04.18. За цим договором новий кредитор одержує право (замість первісного кредитора) вимагати від боржника належного виконання всіх зобов`язань за основним договором (п. 2). Станом на дату цього договору первісний кредитор має право вимоги на отримання від боржника коштів за основним договором у сумі 5 163 901, 12 грн. (п. 3). За п. 4 договору боржником є ТОВ „Лампка Агро". Згідно п. 5 договору новий кредитор набув прав вимоги до боржника основного боргу, штрафних санкцій, визначених основним договором та чинним законодавством України. Новий кредитор набув право замість первісного кредитора вимагати від боржника сплати на свою користь суми, що вказана у п. 3 цього договору та інших сум згідно основного договору.

Договір підписаний обома сторонами та скріплений їх печатками.

Цього ж 03.05.19 між ПП „Бізон-Тех 2006" (первісний кредитор) та ТОВ „Віт Агро Красилів" (новий кредитор) укладено договір № 1-П-З про заміну кредитора в забезпечувальних зобов`язаннях, за яким первісний кредитор передав новому кредитору свої права за забезпечувальним договором, реквізити якого вказані в п. 2 цього договору, а новий кредитор прийняв їх. За п. 2 вказаного договору забезпечувальним договором є договір поруки від 26.02.19, укладений між первісним кредитором (як кредитором) і боржником (як поручителем), яким забезпечується виконання грошового зобов`язання ТОВ „Лампка Агро", як покупця, в тому числі за договором поставки № Р-01 від 06.04.18, враховуючи додаткову угоду.

Згідно п. 3 договору боржником є ОСОБА_3 (відповідач).

Згідно п. 5 договору з моменту укладення цього договору:

- новий кредитор повністю замінив первісного кредитора в забезпечувальному договорі;

- до нового кредитора перейшли права первісного кредитора за забезпечувальним договором, в обсязі і на умовах, що існують на дату укладення цього договору;

- боржник став зобов`язаним виконати всі свої обов`язки і зобов`язання за забезпечувальним договором на користь нового кредитора на тих же умовах, що і перед первісним кредитором.

Договір підписаний обома сторонами та скріплений їх печатками.

Також, 03.05.19 між цими ж сторонами укладено договір № 1-П-Ш про заміну кредитора в забезпечувальних зобов`язаннях, згідно якого первісний кредитор передав новому кредитору свої права за забезпечувальним договором, реквізити якого вказані в п. 2 цього договору, а новий кредитор прийняв їх.

За п. 2 вказаного договору забезпечувальним договором є договір поруки від 26.02.19, укладений між первісним кредитором (як кредитором) і боржником (як поручителем), яким забезпечується виконання грошового зобов`язання ТОВ „Лампка Агро", як покупця, в тому числі за договором поставки № Р-01 від 06.04.18, враховуючи додаткову угоду.

Згідно п. 3 договору боржником є ОСОБА_1 (відповідач).

Згідно п. 5 договору з моменту укладення цього договору:

- новий кредитор повністю замінив первісного кредитора в забезпечувальному договорі;

- до нового кредитора перейшли права первісного кредитора за забезпечувальним договором, в обсязі і на умовах, що існують на дату укладення цього договору;

- боржник став зобов`язаним виконати всі свої обов`язки і зобов`язання за забезпечувальним договором на користь нового кредитора на тих же умовах, що і перед первісним кредитором.

Договір підписаний обома сторонами та скріплений їх печатками.

19.06.19 позивач направив на адресу ТОВ „Лампка Агро" лист № 18/06/19-3 від 18.06.19 з вимогою сплатити кошти в сумі 5 163 901, 12 грн. для погашення заборгованості за договором поставки № Р-01 та додаткової угоди (докази направлення: опис кореспонденції з штампом пошти, накладна пошти № 2901302595030 і фіскальний чек № 215600426655).

Листи з такою ж вимогою направлені позивачем і до ОСОБА_3 та ОСОБА_1 (№, № 18/06/19-1 та 18/06/10-2 від 18.06.19). Докази направлення: два описи вкладення з штампом пошти від 19.06.19; накладні № 2901302595121, № 2901302595113, фіскальні чеки № 215600426655 та 215600426655 з вказівкою адресата - ОСОБА_3 і ОСОБА_1.

Крім того, додано відповідь на вимогу № 27/6 від 27.06.19, де ТОВ „Лампка Агро" вказує, що визнає борг в розмірі 5 163 901, 12 грн. за договором поставки № Р-01 від 06.04.18 та додатковою угодою до нього, проте, на даний час, в силу скрутного фінансового становища, товариство позбавлене можливості розрахуватись за вищевказаним договором.

Також слід вказати, що на виконання клопотань відповідачів про витребування для огляду від позивача других оригіналів договорів поруки від 26.02.19, укладених між ПП „Бізон - Тех 2006" та ОСОБА_1 і ОСОБА_3, представник позивача надав відповідні договори, які суд оглянув в судовому засіданні. Крім того, позивач подав довіреність від 25.02.19, видану довірителем - ОСОБА_3 на ім`я уповноваженого - ОСОБА_1, про те, що він наділяється повноваженнями, в тому числі відносно підписання договорів поруки від імені довірителя

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши подані докази та давши їм оцінку в сукупності, судом враховується таке.

Згідно ст. 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Правовідносини, які виникли між сторонами за своїм характером являються господарськими, виходячи зі змісту ст.ст. 173, 174 ГК України, як такі, що виникли з господарських договорів, і відповідно до ст. 1 Господарського кодексу України є предметом його регулювання.

Відповідно до ч.2 ст. 175 Господарського кодексу України майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

У відповідності із ст. 173 Господарського кодексу, господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Згідно ст. 174 Господарського кодексу України господарські зобов`язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Як вбачається з матеріалів справи, між ТОВ „Лампка Агро" та ПП „Бізон-Тех 2006" укладено договір поставки № Р-01 від 06.04.18, за яким ТОВ „Лампка Агро" зобов`язане оплатити поставлений постачальником товар (кукурудза). При цьому, даний договір забезпечений двома договорами поруки від 26.02.19, укладеними між постачальником (ПП „Бізон-Тех 2006") та поручителями ОСОБА_3 та ОСОБА_1.

Укладення вищевказаних договорів підтверджується матеріалами справи - копіями даних договорів, які містять підписи відповідних сторін та відбитки їх печаток.

Неналежне виконання договору поставки № Р-01 від 06.04.18 зі сторони відповідача - ТОВ „Лампка Агро" підтверджується наявною у справі додатковою угодою від 26.02.19, підпис та печатка ТОВ „Лампка Агро" на якій свідчать, що даний відповідач погодився з викладеними в угоді обставинами, а саме - покупець (ТОВ „Лампка Агро") підтверджує, що станом на дату складання цієї додаткової угоди сума простроченого грошового зобов`язання покупця перед постачальником з оплати отриманого за договором товару становить 12 652 741, 91 грн. При цьому, як зазначено в п. 2 даної угоди, постачальник повторно надає покупцю відстрочку виконання грошового зобов`язання на умовах того, що покупець зобов`язується сплатити постачальнику 12 652 741, 91 грн. не пізніше 30.03.19.

Як видно з платіжних доручень від 04.03.19 № 48920 та від 01.03.19 № 48908 поставлений ТОВ „Лампка Агро" товар за договором поставки № Р-01 від 06.04.18 частково оплачений ТОВ „Амбар Експорт БКВ" (в призначенні платежу зазначено - перерахування коштів за ТОВ „Лампка Агро" по договору поставки № Р-01 від 06.04.18) на суму 7 262 290, 79 грн. Оплата підтверджується штампом банку на платіжних дорученнях у графі „Проведено банком".

Уклавши вказані договори (поставки № Р-01 та поруки від 26.02.19), сторони встановили права та обов`язки, які є обов`язковими для них. Згідно ст. 629 ЦК України договір є обов`язковий для виконання сторонами.

Матеріали справи не містять доказів погашення відповідачем та поручителями решти суми вартості товару (12 652 741, 91 грн. вартість поставленого товару мінус 7 262 290, 79 грн. часткової оплати) в розмірі 5 390 451, 12 грн. (у позовній заяві зазначено 5 163 901, 12 грн.). При цьому, суд зазначає, що строки оплати (виконання договорів) пройшли, а саме:

- за договором поставки, з урахуванням додаткової угоди - 30.03.19;

- за договорами поруки також 30.03.19, оскільки в них вказано, що у разі порушення боржником забезпечених зобов`язань поручитель зобов`язується сплатити кредитору за будь-яких обставин усі суми, належні кредитору від боржника за основним договором (поставки від 06.04.18 № Р-01) на тих же самих умовах, що і боржник. Згідно пункту 3.4. договорів поруки поручителі (відповідачі 2 та 3) і боржник відповідають перед кредитором як солідарні боржники. При цьому, за п. 3.1. договорів пред`явлення кредитором вимоги до поручителя або до боржника або здійснення їх попереднього повідомлення, надання будь-якої інформації або документів поручителю, не є обов`язковим і необхідним для виконання цих договорів (поруки) поручителем.

Суд зазначає, що укладення договорів поруки узгоджуєтьсь з ЦКУ, у статтях 553 та 554 якого вказано, що: за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку; поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником; порукою може забезпечуватися виконання зобов`язання частково або у повному обсязі; поручителем може бути одна особа або кілька осіб; у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя; поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки; особи, які за одним чи за декількома договорами поруки поручилися перед кредитором за виконання боржником одного і того самого зобов`язання, є солідарними боржниками і відповідають перед кредитором солідарно, якщо інше не встановлено договором поруки.

03.05.19 між ПП „Бізон-Тех 2006" (первісний кредитор) та позивачем (новий кредитор) укладено три договори:

- № 1-Р-01 про відступлення права вимоги, за яким первісний кредитор відступив, а новий кредитор набув права вимоги, що належить первісному кредитору, і став новим кредитором за договором, що був укладений між первісним кредитором та боржником (основний договір), а саме за договором поставки № Р-01 від 06.04.18. За цим договором новий кредитор одержує право (замість первісного кредитора) вимагати від боржника належного виконання всіх зобов`язань за основним договором (п. 2). Станом на дату цього договору первісний кредитор має право вимоги на отримання від боржника коштів за основним договором у сумі 5 163 901, 12 грн. (п. 3). За п. 4 договору боржником є ТОВ „Лампка Агро". Згідно п. 5 договору новий кредитор набув прав вимоги до боржника основного боргу, штрафних санкцій, визначених основним договором та чинним законодавством України. Новий кредитор набув право замість первісного кредитора вимагати від боржника сплати на свою користь суми, що вказана у п. 3 цього договору та інших сум згідно основного договору;

- № 1-П-З про заміну кредитора в забезпечених зобов`язаннях, за яким первісний кредитор передав новому кредитору свої права за забезпечувальним договором, реквізити якого вказані в п. 2 цього договору, а новий кредитор прийняв їх. За п. 2 вказаного договору забезпечувальним договором є договір поруки від 26.02.19, укладений між первісним кредитором (як кредитором) і боржником (як поручителем), яким забезпечується виконання грошового зобов`язання ТОВ „Лампка Агро", як покупця, в тому числі за договором поставки № Р-01 від 06.04.18, враховуючи додаткову угоду. Згідно п. 3 договору боржником є ОСОБА_3 (відповідач 2 ). Згідно п. 5 договору з моменту укладення цього договору: новий кредитор повністю замінив первісного кредитора в забезпечувальному договорі; до нового кредитора перейшли права первісного кредитора за забезпечувальним договором, в обсязі і на умовах, що існують на дату укладення цього договору; боржник став зобов`язаним виконати всі свої обов`язки і зобов`язання за забезпечувальним договором на користь нового кредитора на тих же умовах, що і перед первісним кредитором;

- № 1 -П-Ш про заміну кредитора в забезпечувальних зобов`язаннях, за яким первісний кредитор передав новому кредитору свої права за забезпечувальним договором, реквізити якого вказані в п. 2 цього договору, а новий кредитор прийняв їх. За п. 2 вказаного договору забезпечувальним договором є договір поруки від 26.02.19, укладений між первісним кредитором (як кредитором) і боржником (як поручителем), яким забезпечується виконання грошового зобов`язання ТОВ „Лампка Агро", як покупця, в тому числі за договором поставки № Р-01 від 06.04.18, враховуючи додаткову угоду. Згідно п. 3 договору боржником є ОСОБА_1 (відповідач 3). Згідно п. 5 договору з моменту укладення цього договору: новий кредитор повністю замінив первісного кредитора в забезпечувальному договорі; до нового кредитора перейшли права первісного кредитора за забезпечувальним договором, в обсязі і на умовах, що існують на дату укладення цього договору; боржник став зобов`язаним виконати всі свої обов`язки і зобов`язання за забезпечувальним договором на користь нового кредитора на тих же умовах, що і перед первісним кредитором.

Вказані обставини свідчать про те, що права вимоги ПП „Бізон-Тех 2006" щодо отримання оплати поставленого товару на користь ТОВ „Лампка Агро" (частини неоплаченого товару), а також право вимоги до поручителів вищевказаної господарської операції (відповідачів 2 та 3) перейшли до позивача 03.05.19. Дане підтверджується пунктами 5 договорів про відступлення права вимоги та заміну кредитора в забезпечувальних зобов`язаннях, де зазначено, що з моменту укладення цих договорів: новий кредитор (позивач) набув право замість первісного кредитора вимагати від боржника сплати на свою користь 5 163 901, 12 грн.; новий кредитор повністю замінив первісного кредитора в забезпечувальному договорі.

Наведене узгоджується з п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України де вказано, що кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Таким чином, з 03.05.19 обов`язок щодо оплати боргу за договором поставки у відповідача 1 (ТОВ „Лампка Агро") як боржника та відповідачів 2 і 3 (Лампка Густав і ОСОБА_1) як поручителів має бути виконаний на користь позивача. Відсутність доказів оплати товару (як первісному кредитору так і новому) в повному обсязі (наявні докази часткової виплати) у справі свідчить про виникнення боргу (оскільки строк оплати пропущено) та порушення вищевказаних обов`язків відповідачів.

Так, згідно ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Статтею 525 Цивільного кодексу України обумовлено, що одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено законом або договором. Згідно ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Враховуючи, що строки оплати товару зі сторони відповідачів порушено, в останніх виник борг в розмірі 5 163 901, 12 грн. (дана сума вказана у договорі про відступлення права вимоги) як солідарних боржників (договори поруки). Крім того, наявність боргу не заперечується і боржником ТОВ „Лампка Агро" в листі від 27.06.19 № 27/6 (підписаний та скріплений печаткою), де прямо вказано - ТОВ „Лампка Агро" визнає наявну заборгованість в сумі 5 163 901, 12 грн. за договором поставки № Р-01 від 06.04.18 та додатковою угодою. Проте, на даний час, в силу скрутного фінансового становища на підприємстві, ТОВ „Лампка Агро" позбавлене можливості розрахуватись за вищевказаним договором.

Отже, позов обґрунтований, документально підтверджений, а тому підлягає задоволенню. При цьому, суд зазначає, що згідно наявних матеріалів сума боргу становить 5 163 901, 12 грн. Суд задовольняє позов в заявленому розмірі 3 000 000 грн., оскільки про це просить позивач, а суд за ч. 2 ст. 237 ГПК не може виходити за межі позовних вимог.

Судові витрати покладаються на відповідачів в рівній мірі.

Керуючись ст.ст. 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 256 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ухвалив:

Позов задовольнити.

Стягнути солідарно з товариства з обмеженою відповідальністю „Лампка Агро" (31036, Хмельницька область, Красилівський район, с. Великі Зозулинці, вул. Леніна, 10 (код ЄДРПОУ 33129725), ОСОБА_3 (АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) та ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) на користь товариства з обмеженою відповідальністю „Віт Агро Красилів" (31036, Хмельницька область, Красилівський район, с. Велмкі Зозулинці, вул. Зелена, 10, код ЄДРПОУ 42912161) 3 000 000 грн. (три мільйони грн. 00 коп.), а також 45 000 грн. (сорок п`ять тисяч грн. 00 коп.) судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. (ч.1, 2 ст. 241 ГПК України).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. (ч.1 ст. 256 ГПК України).

Повний текст рішення складено 08.11.19.

Суддя Ю.В. Гладюк

Віддрук. 5 прим.:

1- до справи

2 - позивачу (31036, Красилівський район, с. Великі Зозулинці, вул. Зелена, 10)

3 - відповідачу 1 (31036, Хмельницька обл., Красилівський р-н., с. Великі Зозулинці, вул. Леніна, 10)

4 - відповідачу 2 (АДРЕСА_1 )

5 - відповідачу 3 (АДРЕСА_1 )

Всім рекомендованим з повідомленням

Попередній документ : 85470525
Наступний документ : 85470535