Рішення № 85378389, 31.10.2019, Галицький районний суд м. Львова

Дата ухвалення
31.10.2019
Номер справи
461/3894/19
Номер документу
85378389
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №461/3894/19

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2019 року Галицький районний суд м. Львова в складі:

головуючого-судді - Мисько Х.М.,

при секретарі - Волошин Ю.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові цивільну справу за позовом Акціонерного товариства «Ідея Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

В С Т А Н О В И В :

Публічне акціонерне товариство «Ідея Банк» звернулось до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

В обґрунтування заявленого позову посилається на те, що 05.04.2017 року, згідно умов договору комплексного банківського обслуговування, текст якого розміщено на інтернет-сторінці банку, між Акціонерним товариством «Ідея Банк» та ОСОБА_1 було укладено угоду № С13.175.74662 про відкриття кредитної лінії та обслуговування Кредитної карти. Відповідно до кредитного договору відповідач отримав кредит шляхом встановлення відновлювальної кредитної лінії по відкритому поточному рахунку № НОМЕР_1 , операції за яким можуть здійснюватись за дебетно-кредитною схемою обслуговування з використанням електронного платіжного засобу в межах встановленого Кредитним договором ліміту Кредитної лінії доступного відповідачу. Процентна ставка за користування коштами Кредитної лінії становить 24% річних. Останній платіж боржником здійснено 07.05.2019. Всупереч умовам кредитного договору відповідач не виконав договірних зобов`язань та станом на 16.05.2019 загальна сума заборгованості за кредитним договором становить 16992,82 гривень. Просив позов задовольнити, стягнути суму заборгованості у повному обсязі та судові витрати.

У прохальній частині позовної заяви позивач просить розгляд справи проводити у порядку спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 19 ЦПК України, спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, що виникають з трудових відносин, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 274 ЦПК України, у порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута малозначна справа.

Представник позивача у судове засідання не з`явився, у прохальній частині позовної заяви просив розгляд справи проводити у його відсутності, у якій позов підтримав, просить такий задовольнити.

Відповідач в судове засідання не з`явилась, хоча про час та місце судового засідання була належним чином повідомлена, проте подала письмове клопотання, в якому просила розгляд справи проводити у її відсутності, позовні вимоги визнала та додатково повідомила, що звернулась до банку з проханням провести реструктуризація боргу.

Тому згідно з ст. 223 ЦПК України суд вважає, що неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 05.04.2017 року, згідно умов договору комплексного банківського обслуговування, текст якого розміщено на інтернет-сторінці банку, між Акціонерним товариством «Ідея Банк» та ОСОБА_1 було укладено угоду № С13.175.74662 про відкриття кредитної лінії та обслуговування Кредитної карти. Відповідно до кредитного договору відповідач отримав кредит шляхом встановлення відновлювальної кредитної лінії по відкритому поточному рахунку № НОМЕР_1 , операції за яким можуть здійснюватись за дебетно-кредитною схемою обслуговування з використанням електронного платіжного засобу в межах встановленого Кредитним договором ліміту Кредитної лінії доступного відповідачу. Процентна ставка за користування коштами Кредитної лінії становить 24% річних.

Згідно ст. 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідач умов договору не виконав тому, згідно розрахунку заборгованості, станом на 16.05.2019 року загальна сума заборгованості за кредитом становить 16992,82 гривень, яка складається із наступного:

-Основний борг - 10014,28 грн.

-Прострочений борг - 1143,92 грн.

-Прострочені проценти - 4371,29грн.

-Строкові проценти - 763,33 грн.

-Нарахована плата за обслуговування кредиту - 0.

-Прострочена плата за обслуговування кредиту - 0.

-Пеня за несвоєчасне погашення платежів - 0 грн.

-Інші штрафні санкції - 700.

Згідно ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

У відповідності до вимог ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, серед іншого, відшкодування збитків (ст. 611 ЦК України).

Боржник, який порушив зобов`язання, має відшкодувати кредиторові завдані цим збитки (ст. 623 ЦК України).

Згідно з ч.1. ст. 1049 Цивільного кодексу України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором.

У відповідності із ч. 2 ст. 1050 Цивільного кодексу України, якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами, то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилась, та сплати процентів, належних йому відповідно до ст.1048 Цивільного кодексу України.

Згідно ст. 1054 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути кредит та сплатити проценти на умовах, встановлених договором.

Згідно з ч. 1 ст. 12 ЦПК України, учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 ЦПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Частиною 1 ст. 13 ЦПК України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

У відповідності до вимог ст. 76, 77, ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

У відповідності до вимог ст. 263 ЦПК України, рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Дані обставини справи стверджуються матеріалами справи які не викликають сумніву у їх об`єктивності.

Таким чином, оцінюючи докази у їх сукупності, суд приходить до висновку, що позовні вимоги знайшли своє підтвердження, а тому підлягають до задоволення.

Судові витрати у справі підлягають стягненню з відповідача.

Керуючись ст.ст. 12, 13. 76, 77, 223, 258, 263-265, ЦПК України, ст.ст. 526, 530, 554, 1048, 1049, 1050, 1054 ЦК України, суд,-

В И Р І Ш И В:

Позов Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

Стягувати з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Ідея Банк», заборгованість за кредитним договором в сумі 16992,82 гривень.

Стягнути ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Ідея Банк» - 1921,0 гривень судового збору.

Позивач: Акціонерне товариство «Ідея Банк», ЄДРПОУ 19390819, яке знаходиться за адресою: 79008, м. Львів, вул. Валова, 11

Відповідач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Львівського апеляційного суду. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку спрощеного провадження без повідомлення (виклику) осіб, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення виготовлений 31 жовтня 2019 року

Суддя Х.М. Мисько

Попередній документ : 85378384
Наступний документ : 85378390