Ухвала суду № 85296893, 30.10.2019, Господарський суд Миколаївської області

Дата ухвалення
30.10.2019
Номер справи
915/2086/19
Номер документу
85296893
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=====

УХВАЛА

30 жовтня 2019 року Справа № 915/2086/19

м. Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області у складі судді Смородінової О.Г.,

розглянувши матеріали

заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Юг Строй Компані» (65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Приморська, буд. 9) про забезпечення позову,

особи, що можуть отримати статус учасника справи:

відповідач: Управління інфраструктури Миколаївської обласної державної адміністрації (54009, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22, кім. 805)

без виклику учасників справи.

В С Т А Н О В И В:

28.10.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю «Юг Строй Компані» до відкриття провадження у справі звернулось до Господарського суду Миколаївської області з заявою б/н від 23.10.2019 (вх. № 16566/19) про забезпечення позову, в якій просить суд вжити заходів забезпечення позову, шляхом заборони сторонам договору № 18/ДП від 26.09.2019 про надання послуг з ремонту автомобільних доріг, укладеного між Управлінням інфраструктури Миколаївської обласної державної адміністрації та з переможцем тендеру по вказаній закупівлі ПП «Будівельна фірма «Миколаївавтодор» здійснювати будь-які дії пов`язані з виконанням даного договору, тим самим зупинити його виконання до вирішення справи по суті.

На підставі розпорядження керівника апарату Господарського суду Миколаївської області від 28.10.2019 № 322, у зв`язку з відрядженням головуючого у справі № 915/2086/19 судді Ткаченка О.В., було здійснено повторний автоматизований розподіл судової справи № 915/2086/19 в частині розгляду заяви (вх. № 16566/19 від 28.10.2019).

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.10.2019, за результатами повторного автоматизованого розподілу, головуючим у справі в частині розгляду заяви про забезпечення позову визначено суддю Смородінову О.Г.

Враховуючи вищевикладене, справу №915/2086/19 в частині розгляду заяви про забезпечення позову слід прийняти до провадження судді Смородінової О.Г.

Дослідивши матеріали поданої заяви про забезпечення позову, суд дійшов висновку про повернення вказаної заяви заявнику, з огляду на таке.

Відповідно до приписів ст. 136 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

У даному випадку Товариство з обмеженою відповідальністю «Юг Строй Компані» звернулося до господарського суду з заявою про забезпечення позову до відкриття провадження у справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 139 ГПК України, заява про забезпечення позову подається в письмовій формі, підписується заявником і повинна містити:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв`язку та адресу електронної пошти, за наявності;

3) предмет позову та обґрунтування необхідності забезпечення позову;

4) захід забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності;

5) ціну позову, про забезпечення якого просить заявник;

6) пропозиції заявника щодо зустрічного забезпечення;

7) інші відомості, потрібні для забезпечення позову.

Як слідує з положень ч. 2 ст. 139 ГПК України, якщо заява про забезпечення позову подається до відкриття провадження у справі, в такій заяві додатково зазначаються повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) інших осіб, які можуть отримати статус учасника справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, відомі номери засобів зв`язку та адреси електронної пошти.

Відповідно до ч. 5 ст. 139 ГПК України, до заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі.

За правилами ч. 1, 7 ст. 140 ГПК України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи. Суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання вимог статті 139 цього Кодексу, повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу.

Так, судом встановлено, що заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Юг Строй Компані» б/н від 23.10.2019 (вх. № 16566/19) подана без додержання вимог ст. 139 ГПК України, оскільки:

1) заява про забезпечення позову, всупереч вимогам п. 6 ч. 1 ст. 139 ГПК України, не місить пропозиції заявника щодо зустрічного забезпечення.

Так, заявник, відповідно до положень п. 6 ч. 1 ст. 139 ГПК України, повинен зазначити в заяві про забезпечення позову свої пропозиції щодо зустрічного забезпечення, зокрема, щодо відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову. Зустрічне забезпечення, як правило, здійснюється шляхом внесення на депозитний рахунок суду грошових коштів в розмірі, визначеному судом.

Натомість Товариством з обмеженою відповідальністю «Юг Строй Компані» у заяві про забезпечення позову не вказано на заходи зустрічного забезпечення, які можуть бути застосовані судом.

2) до заяви про забезпечення позову не додано документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, що суперечить вимогам ч. 5 ст. 139 ГПК України.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 123 ГПК України, розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Приписами ст. 4 Закону України «Про судовий збір» встановлено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір», за подання до господарського суду заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову сплачується судовий збір у сумі 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2019 становить 1921 грн.

Таким чином за подання до господарського суду заяви про забезпечення позову підлягає до сплати судовий збір у розмірі 960,50 грн.

Всупереч наведеному, Товариством з обмеженою відповідальністю «Юг Строй Компані» до заяви про забезпечення позову додано незасвідчену копію платіжного доручення № 886 від 07.10.2019 на суму 960,00 грн.

Крім того, суд вважає за необхідне зазначити, що платіжне доручення на безготівкове перерахування судового збору, квитанція установи банку про прийняття платежу готівкою подаються до господарського суду тільки в оригіналі; копії, у тому числі виготовлені з застосуванням технічних засобів (фотокопії тощо), цих документів не можуть бути належним доказом сплати судового збору.

За такого, незасвідчена копія платіжного доручення не є належним доказом сплати судового збору за подання заяви про забезпечення доказів, крім того, заявником недоплачено судовий збір відповідно до розміру, встановленого законодавством.

Таким чином, заявником, всупереч вимог ч. 5 ст. 139 ГПК України не додано доказів сплати судового збору у встановлених порядку і розмірі.

Отже, недотримання заявником вимог ст. 139 ГПК України тягне за собою застосування наслідків, встановлених ч. 7 статті 140 ГПК України, а саме повернення заяви про забезпечення позову заявнику.

Додатково суд звертає увагу заявника на встановлені процесуальним законом вимоги щодо оформлення письмових доказів, які подаються до суду.

Так, у відповідності до приписів ч. ч. 2, 5 ст. 91 Господарського процесуального кодексу України письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який заходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Копії письмових доказів, які подаються до суду, оформлюються відповідно до вимог п. 5.27 «Національного стандарту України. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. ДСТУ4163-2003», затвердженого наказом Держспоживстандарту України № 55 від 07.04.2003. Відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Всупереч зазначеним вимогам, заявником додано до заяви б/н від 23.10.2019 (вх. № 16566/19) про забезпечення позову копії документів, які взагалі не містять відміток про засвідчення їх відповідності оригіналам, у зв`язку з чим не можуть бути прийняті судом в якості належних та допустимих доказів для встановлення фактичних обставин щодо розгляду по суті питання про забезпечення позову.

Керуючись ст. ст. 139, 140, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Справу № 915/2086/19 в частині розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Юг Строй Компані» б/н від 23.10.2019 (вх. № 16566/19) про забезпечення позову прийняти до провадження судді Смородінової О.Г.

2. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Юг Строй Компані» б/н від 23.10.2019 (вх. № 16566/19) про забезпечення позову повернути заявнику.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена у порядку та у строки, визначені статтями 255, 256 і підпунктом 17.5 пункту 17 Розділу ХІ «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України.

Додатки (лише на адресу заявника): заява б/н від 23.10.2019 (вх. № 16566/19) про забезпечення позову всього на 119 арк.

Суддя О.Г. Смородінова

Попередній документ : 85296892
Наступний документ : 85296894