Ухвала суду № 84894344, 10.10.2019, Запорізький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
10.10.2019
Номер справи
280/3102/19
Номер документу
84894344
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2019 року Справа № 280/3102/19 : Запорізький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Прасова О.О. при секретарі Новіковій Д.А., розглянувши у місті Запоріжжі заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Донснабзбут» про стягнення витрат на правничу допомогу в адміністративній справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Донснабзбут» (69002, м.Запоріжжя, вул.Перша Ливарна, буд.40, оф.223; код ЄДРПОУ 36253181)

до Головного управління ДФС у Запорізькій області (69107, м.Запоріжжя, пр.Соборний, буд.166; код ЄДРПОУ 39396146)

про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Донснабзбут” звернулося до Запорізького окружного адміністративного суду із позовом до Головного управління ДФС у Запорізькій області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 14.03.2019 №0003151403, №0003141403.

09.09.2019 представником позивача, з посиланням на ч.7 ст.139 КАС України, подано до суду заяву про намір стягнення витрат позивача на правову допомогу у справі.

23.09.2019 Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду по справі №280/3102/19 позов задоволено: визнано протиправними та скасовано податкові повідомлення-рішення від 14.03.2019 № 0003151403, №0003141403, які винесені Головним управлінням ДФС у Запорізькій області; стягнуто на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Донснабзбут” судовий збір у розмірі 19210,00 грн. за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДФС у Запорізькій області.

30.09.2019 від Товариства з обмеженою відповідальністю “Донснабзбут” (надалі - заявник) до суду надійшла заява про стягнення витрат на правничу допомогу. В данній заяві заявник просить суд стягнути з Головного управління ДФС у Запорізькій області на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Донснабзбут” витрати на правничу допомогу у розмірі 17400 грн. 00 коп.

Ухвалою суду від 01.10.2019 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю “Донснабзбут” про стягнення витрат на правничу допомогу у справі №280/3102/19 призначено до розгляду на 10.10.2019.

Представник позивача підтримав вказану заяву.

Представником Головного управління ДФС у Запорізькій області подано до суду пояснення, в яких зазначено, що в актах наданих послуг зазначено лише загальне найменування послуг та їх вартість без конкретизації які саме послуги були надані, їх види та опис, конкретні обсяги та методи, за якими вони проводились, кількість відпрацьованих годин, перелік використаних ресурсів, що унеможливлює установлення складу та обсягу господарської операції, що свідчить про дефект у складанні первинних документів. Отже, акти виконаних робіт не містять достатніх, вагомих та чітких відомостей, які дають змогу встановити перелік дій, що були здійснені особою, яка надає юридичні послуги, порядок виконання зазначеного переліку дій, визначення бажаного (запланованого) результату їх надання та його форму. ТОВ «Донснабзбуд» не надано до суду первинних бухгалтерських документів, що фіксують та підтверджують господарську операцію по взаємовідносинам з адвокатом Загрія Р.О., який перебуває у трудових відносинах з Адвокатським об`єднанням «Право Гарант». Проаналізувавши рекомендовані ставки адвокатського гонорару, зокрема, щодо складання позовної заяви, представник відповідача вважає, що сума 9000,00 грн., яку представник позивача вимагає відшкодувати, є завищеною та не обґрунтованою. У актах виконаних робіт, наданих до суду, відсутня така інформація, тому ГУ ДФС у Запорізькій області вважає, що позивач умисно завищив витрати, які просить суд стягнути з відповідача.

Представник Головного управління ДФС у Запорізькій просив відмовити у задоволенні заяви про розподіл судових витрат.

Відповідно до ч.2 ст.134 КАС України за результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом з іншими судовими витратами, за винятком витрат суб`єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката.

Згідно з ч.5 ст.134 КАС України розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Як зазначено у ч.6 ст.134 КАС України, у разі недотримання вимог частини п`ятої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.

Відповідно до ч.7 ст.139 КАС України розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. За відсутності відповідної заяви або неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

Згідно з ч.1 ст.143 КАС України суд вирішує питання щодо судових витрат у рішенні, постанові або ухвалі.

Як зазначено у ч.3 ст.143 КАС України, якщо сторона з поважних причин не може до закінчення судових дебатів у справі подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог.

Відповідно до у ч.4 ст.143 КАС України для вирішення питання про судові витрати суд призначає судове засідання, яке проводиться не пізніше п`ятнадцяти днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог.

У ч.5 ст.143 КАС України зазначено, що у випадку, передбаченому частиною третьою цієї статті, суд виносить додаткове рішення в порядку, визначеному статтею 252 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.252 КАС України суд, що ухвалив судове рішення, може за заявою учасника справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо: 1) щодо однієї із позовних вимог, з приводу якої досліджувалися докази, чи одного з клопотань не ухвалено рішення; 2) суд, вирішивши питання про право, не визначив способу виконання судового рішення; 3) судом не вирішено питання про судові витрати.

Як зазначено у ч.3 ст.252 КАС України, суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів з дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення. У разі необхідності суд може розглянути питання ухвалення додаткового судового рішення в судовому засіданні з повідомленням учасників справи. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

Стосовно стягнення витрат на правничу допомогу суд зазначає, що заявником не надано до суду: доказів про відсутність у штаті ТОВ “Донснабзбут” юрисконсульта та потреби у професійній правничій допомозі адвоката; доказів розумної економічної причини (ділової мети) щодо взаємовідносин з Адвокатським об`єднанням «Право Гарант»; доказів того, що саме Адвокатським об`єднанням «Право Гарант» складено позовну заяву та саме Адвокатське об`єднання «Право Гарант» займалося копіюванням первинних документів до позовної заяви.

Платіжні документи не свідчать про фактичну сплату ТОВ “Донснабзбут” коштів Адвокатському об`єднанню «Право Гарант» у сумі 17400,00 грн. Позивачем не надано до суду доказів проведення по бухгалтерському та податковому обліку господарських операцій з Адвокатським об`єднанням «Право Гарант» на суму 17400,00 грн.

Представником позивача документально та нормативно не обгрунтовано кількість витраченого часу щодо надання професійної правничої допомоги.

Також, суд вважає вартість послуг і робіт правничої допомоги, зазначену у наданих до суду документах, не співмірною з фактично виконаними послугами та роботами.

Отже, судові витрати на правничу допомогу у сумі 17400,00 грн. є не обґрунтованими та не можуть бути стягнуті на користь позивача за рахунок бюджетних асигнувань відповідача.

Водночас, враховуючи, що представником Адвокатського об`єднання «Право Гарант» Загрія Р.О. підписано позовну заяву та те, що ця особа брала участь у судових засіданнях 22.08.2019 та 29.08.2019 (що підтверджується документально), надавала юридичні послуги позивачу, суд вважає за можливе стягнути судові витрати на правничу допомогу в сумі 2000 грн. 00 коп., яка, на думку суду, є співмірною із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Звідси, заява Товариства з обмеженою відповідальністю “Донснабзбут” про стягнення витрат на правничу допомогу підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.134, 139, 143, 241, 243, 252 КАС України, суддя –

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю “Донснабзбут” про стягнення витрат на правничу допомогу – задовольнити частково.

Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Донснабзбут” (69002, м.Запоріжжя, вул.Перша Ливарна, буд.40, оф.223; код ЄДРПОУ 36253181) за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДФС у Запорізькій області (69107, м.Запоріжжя, проспект Соборний, буд.166; код ЄДРПОУ 39396146) судові витрати на правничу допомогу в сумі 2000 грн. 00 коп.

В іншій частині заяви відмовити.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: adm.zp.court.gov.ua/sud0870/.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга може бути подана до Третього апеляційного адміністративного суду через Запорізький окружний адміністративний суд.

Повний текст судового рішення складено 10.10.2019.

Суддя О.О. Прасов

Часті запитання

Який тип судового документу № 84894344 ?

Документ № 84894344 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84894344 ?

Дата ухвалення - 10.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84894344 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 84894344 ?

В Запорізький окружний адміністративний суд
Попередній документ : 84894341
Наступний документ : 84894345