Ухвала суду № 84866514, 10.10.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
10.10.2019
Номер справи
522/15858/19
Номер документу
84866514
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 522/15858/19

Провадження № 1-кс/522/17202/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання прокурора групипрокурорів третьоговідділу процесуальногокерівництва управлінняпроцесуального керівництвадосудовим розслідуванняму кримінальнихпровадженнях слідчихтериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань таслідчих регіональноїпрокуратури СментинаО.В.про тимчасовийдоступ доречей ідокументів поматеріалам досудовогорозслідування,внесеного вЄдиний реєстрдосудових розслідуваньза №42017160000001690від 18.11.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Екофлот» (код ЄДРПОУ 39453874) в портах Одеського регіону надає буксирні послуги для маневрів, швартових та інших операцій пов`язаних з входом, виходом і переміщенням в акваторії суден.

Під час проведення вказаної діяльності керівництво ТОВ «Екофлот» шляхом зловживання службовим становищем, з корисливих мотивів, можливо, розробило протиправний механізм уникнення від сплати податків до державного бюджету України. Так, ТОВ «Екофлот», на підставі укладених з іноземними компаніями договорів чартеру або фрахтування, орендує буксири з метою надання вищевказаних послуг.

Відповідно до вимог договору фрахту, вказана компанія сплачує фрахтову ставку іноземній стороні - нерезиденту з урахуванням податку від отриманого прибутку, який сплачується до державного бюджету України у розмірі 6%, посилаючись на норми міжнародних договорів України з іншими країнами у рамках уникнення подвійного оподаткування.

Разом з тим, відповідно пп. 8 п. 1 ст. 1 Закону України «Про морські порти», буксири відносяться до суден портового флоту, які забезпечують функціонування морського порту, розташовані в межах території та акваторії морського порту, і призначені для надання послуг. Також, відповідно до ст. 912 Цивільного кодексу України (далі-Кодексу) визначено, що за договором чартеру/фрахтування одна сторона (фрахтувальник) зобов`язується надати другій стороні (фрахтувальникові) за плату всю або частини місткості в одному чи кількох транспортних засобах на один або кілька рейсів для перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти або з іншою метою, якщо це не суперечить закону та іншим нормативно-правовим актам. Тобто, фрахтування є орендою відповідного судна для здійснення перевезення вантажу, пасажирів тощо. Відповідно до пп. 141.4.1. ст. 141р ІІІ Податкового кодексу України (далі-ПКУ), фрахт це винагорода (компенсація), що сплачується за договорами перевезення, найму або піднайму судна для перевезення вантажу, пасажирів тощо. Таким чином, оренда буксира не є фрахтом в розумінні ПКУ, оскільки таке судно не використовується для перевезення вантажів та пасажирів.

Відповідно до вимог ст. 160 ПКУ, доходи, отримані нерезидентом із джерела їх походження з України оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею. Під доходами, отриманими нерезидентом із джерел їх походження з України, розуміється лізингова/орендна плата, що сплачується резидентом на користь нерезидента. Резидент, який здійснює будь-яку плату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності, зобов`язаний сплачувати податок з таких доходів за ставкою в розмірі 15% від їх суми, якщо інше не передбачено положенням міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Відповідно до ст. 3 ПКУ чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України (далі-ВРУ) і якими регулюються питання оподаткування, є частиною податкового законодавства України. Якщо міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана ВРУ, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені ПКУ, застосовуються правила міжнародного договору.

В Україні застосування зазначених вище процедур регламентоване положенням ст. 103 ПКУ. Зокрема, особа (податковийагент) має право самостійно застосовувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України. Застосування міжнародного договору України в частині звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку дозволяється тільки за умовами надання нерезидентом особі (податковомуагенту) документа, який підтверджує статус податкового резидента. При цьому, бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу не може бути юридична або фізична особа, навіть, якщо така особа має право на отримання доходу, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого доходу.

У разі, якщо орендна плата сплачується не власнику судна, а суб`єкту, який фрахтує це судно у власника, тобто по суті агенту, який не є бенефіціарним власником доходу, то до такого платежу не застосовуватиметься положення міжнародного договору України в частині звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку.

Встановлено, що ТОВ «Екофлот» за 2018 рік здійснило перерахування у державний бюджет коштів у розмірі 3707709 грн - за ставкою 6%, однак, відповідно до вимог законодавства мало перерахувати кошти у розмірі 9269272,5 грн за ставкою 15%.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками УСБУ в Одеській області отримано наступну інформацію.

До схеми виведення грошових коштів в офшорні зони та недоотримання бюджетом України відповідних відрахувань від фрахтування буксирів українським підприємствам у іноземних компаній, причетні працівники Одеської митниці ДФС в Одеській області (посади та інші дані яких встановлюються), які можливо за матеріальну допомогу, надають сприяння в проведенні протиправної діяльності посадовим особам комерційних структур, серед яких: ТОВ «Екофлот» (код ЄДРПОУ 39453874), ТОВ «Навігейт» (код ЄДРПОУ 42289472), ТОВ «Таг Сервіс» (код ЄДРПОУ 42042357), ТОВ «Прайм Едженсі» (код ЄДРПОУ 40762683) та ТОВ «Одеська буксирна компанія» (код ЄДРПОУ 42786329).

Встановлено, що юридична адреса та фактичне місце знаходження офісу ТОВ «Прайм Едженсі» (код ЄДРПОУ 40762683): м. Одеса, Митна площа, 1, корпус А, (бізнес центр «Марін Плаза»), офіс 102, 105 та 206. Крім того, за вказаною адресою свою діяльність також здійснюють ТОВ «Таг Сервіс» (код ЄДРПОУ 42042357), ТОВ «Навігейт» (код ЄДРПОУ 42289472) та ТОВ «Одеська буксирна компанія» (код ЄДРПОУ 42786329).

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групипрокурорів третьоговідділу процесуальногокерівництва управлінняпроцесуального керівництвадосудовим розслідуванняму кримінальнихпровадженнях слідчихтериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань таслідчих регіональноїпрокуратури Сментина О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Одеської області Малакєєву М.Є., іншим слідчим слідчого відділу прокуратури Одеської області, які включені до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні; прокурорам, які включені до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: Морванюку Ю.О., Шпаченку С.М., Сментині О.В., Крячкову В.С., або в порядку ст.ст. 36, 40 КПК України за дорученням слідчого, прокурора старшому оперуповноваженому УСБУ в Одеській області Кочетову А.В., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях документів та даних по рахунку за № НОМЕР_1 , яка зберігається в ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) за адресою: 65059, Одеса, вул. Краснова, 6/1,а саме:

-виписки руху(надходженнята списання)коштів порахунку за№ НОМЕР_1 за періодз 01.01.2017по 27.09.2019 у вигляді комп`ютерної роздруківки на паперовому носії, із зазначенням призначення платежів та реквізитів платника і одержувача, датами, часом, місцем зняття грошових коштів, а також фото-відео матеріалів щодо фіксації операцій із зняття коштів по вказаному рахунку у період часу з 01.01.2017 по 27.09.2019;

- відомостей про власника (прізвище, ім`я, по батькові, адреси реєстрації та проживання, номера телефонів) рахунку за № НОМЕР_1 .

- документів на відкриття рахунку за № НОМЕР_1 , договору з додатками, заяв, фотознімок клієнта, копія паспорту.

Проведення вилучення вказаних документів доручити старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Одеської області Малакєєву М.Є., іншим слідчим слідчого відділу прокуратури Одеської області, які включені до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні; прокурорам, які включені до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, або в порядку ст.ст. 36, 40 КПК України за дорученням слідчого, прокурора співробітникам оперативного підрозділу УСБУ в Одеській області.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

10.10.2019

Часті запитання

Який тип судового документу № 84866514 ?

Документ № 84866514 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84866514 ?

Дата ухвалення - 10.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84866514 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 84866514 ?

В Приморський районний суд м. Одеси
Попередній документ : 84866500
Наступний документ : 84866523