Постанова № 8389540, 18.03.2010, Одеський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
18.03.2010
Номер справи
2а-9989/08/1570
Номер документу
8389540
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №2а-9989/08/1570

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2010 року Одеський окружний адміністративний суд в складі:

головуючого судді - Федусик А.Г.,

при секретарі - Пальоной І.М.,

за участю прокурора Голотовой К.А.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в місті Одесі справу за адміністративним позовом заступника прокурора Київського району м.Одеси в інтересах держави в особі Управління пенсійного фонду України в Київському районі м.Одеси до приватного підприємства «Алігатор» про стягнення суми в розмірі 5881,59 грн. , -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся заступник прокурора Київського району м.Одеси (далі прокурор) в інтересах держави в особі Управління пенсійного фонду України в Київському районі м.Одеси (УПФ) з позовом до приватного підприємства «Алігатор» (далі ПП) в якому зазначив , що ПП знаходиться на обліку в УПФ за номером 4954 і відповідно до Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування» є страхувальником та платником страхових внесків. У порушенні діючого законодавства про державне пенсійне страхування станом на 01.09.2008р. відповідач має заборгованість перед УПФ за період з 21.06.2005 року по 13.02.2006 рік та за період з 20.02.2006 року по 17.12.2007 рік у сумі 5881,59 грн., яка виникла на підставі рішень №№890, 891 від 28.05.2008 року про застосування штрафних санкцій за несплату або несвоєчасну сплату страхувальниками страхових внесків, і яку прокурор просив стягнути з відповідача на користь УПФ (а.с.30-32), виходячи з вимог Закону.

У судовому засіданні, посилаючись на Закон України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування» прокурор та представник УПФ просили задовольнити позовні вимоги. Також вважали позовні вимоги цілком обґрунтованими, та підтвердили, що станом на час проведення судового засідання сума заборгованості в розмірі 5881,59 грн. відповідачем не сплачена.

Представник відповідача в судове засідання не зявився. Про час та місце судового засідання повідомлявся належним чином та своєчасно (а.с.44,56). Причини не явки суду не повідомив.

З урахуванням думки прокурора та представника УПФ, суд вважав можливим розглянути справу у відсутності представника відповідача, так як у справі достатньо матеріалів про права та взаємовідносини сторін.

Вислухавши пояснення прокурора та представника УПФ, вивчивши та проаналізувавши надані докази, суд встановив , що ПП «Алігатор» зареєстровано Київською районною адміністрацією виконавчого комітету Одеської міської ради 05.05.2003 року, ідентифікаційний код 32431922 (а.с.4), та перебуває на обліку в УПФ як платник страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за №4954 відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" №1058-ІV від 09.07.2003 року (а.с. 10).

Відповідно до п.6 ч.2 ст.17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 року №1058- ІV страхувальник (до яких відноситься ПП згідно п.1 ст.14 того ж Закону) зобов'язаний подавати звітність територіальним органам пенсійного фонду України, в порядку та за формою, встановленою Пенсійним фондом. Відповідний порядок встановлений Інструкцією про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до УПФ України.

Згідно ст.20 Закону України "Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування", страхувальники (до яких відноситься відповідач) зобовязанні сплачувати страхові внески не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення базового періоду.

Відповідно до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої Постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 року №21-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2004р. №64/8663 п.п. 11.12, п.11 передбачено, що платники, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок) подають до органу ПФ до 01 квітня, наступного за звітним роком, річний звіт про нараховані та сплачені суми фіксованого розміру страхових внесків за формою згідно з додатком 26 цієї Інструкції, а відповідно до п.п. 11.13 п.11 розрахунок подається платником незалежно від стану його фінансово-господарської діяльності.

У період 2005-2007рр. відповідач допускав несплату або несвоєчасну сплату страхових внесків у Пенсійний фонд України.

Пунктом 2 ч.9 ст.106 вказаного Закону визначено, що за несплату або несвоєчасну сплату страхових внесків територіальними органами ПФУ накладається штраф залежно від строку затримки платежу в розмірі 10% своєчасно не сплачених зазначених сум у разі затримки їх сплати у строк до 30 календарних днів включно; 20% зазначених сум уразі затримки їх сплати у строк до 90 календарних днів включно; 50% зазначених сум - у разі затримки понад 90 календарних днів. Одночасно на суми своєчасно не сплачених страхових внесків і фінансових санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1% зазначених сум коштів, розрахована за кожний день прострочення платежу.

Відповідно до п.4 ч.8 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ПП сплачують страхові внески, що перераховуються до солідарної системи на умовах і в порядку, визначених цим Законом, та в розмірах, передбачених для платників збору (юридичних і фізичних осіб) Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

За несплату, неперерахування або несвоєчасну сплату, відповідачем страхових внесків за період з 21.06.2005 року по 13.02.2006 рік та за період з 20.02.2006 року по 17.12.2007 рік, начальником УПФ Кравченко В.В. були прийняті рішення №№890, 891, від 28.05.2008 року про застосування до ПП штрафних санкцій у розмірі 5881,59 грн. (а.с.7-8), які були направлені відповідачу та отримані ним 03.06.2008 року, що підтверджується поштовим повідомленням про вручення (а.с.9).

На момент розгляду справи заборгованість по сплаті штрафний санкцій складає 5881,59 грн.

Відповідно до п.1 Положення про Пенсійний фонду України, затвердженого Указом Президента України від 01.03.2001р. №121/2001, Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що, зокрема, здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового пенсійного страхування, провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків.

Згідно зі ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

З аналізу вказаної правової норми випливає, що дії та рішення державного органу, органу місцевого самоврядування чи їх посадової особи повинні бути прийняті в межах компетенції відповідного органу та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

На підставі зазначених норм, з урахуванням встановлених в судовому засіданні фактів, суд приходить до висновку, що приймаючи рішення про застосування до відповідача штрафних санкцій, позивач діяв на підставі та у спосіб, передбачений Конституцією та законами України, та у межах наданих йому повноважень, у звязку з чим заявлені ним позовні вимоги про стягнення з відповідача штрафних санкцій в розмірі 5881,59 грн. є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.71 КАС передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

З урахуванням встановлених у судовому засіданні фактів, суд вважає, що позивач довів суду ті обставини, на які посилався в обґрунтування позовних вимог і вони підлягають задоволенню у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.19 Конституцією України, ст.20, п.2 ч.9 ст.106, п.4 ч.8 Прикінцевих положень Закону України „Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування”, Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої Постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 року, ст.ст. 2, 7, 8, 9, 11, 37, 69-71, 86, 128, 159-164 КАС України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Адміністративний позов заступника прокурора Київського району м.Одеси в інтересах держави в особі Управління пенсійного фонду України в Київському районі м.Одеси задовольнити.

Стягнути з приватного підприємства «Алігатор» на користь Управління пенсійного фонду України в Київському районі м.Одеси на р/р 256013013695, в Одеському обласному управлінні ВАТ «Державний ощадний банк», МФО 328845, суму в розмірі 5881,59 грн.

Постанову може бути оскаржено до Одеського апеляційного адміністративного суду шляхом подання до Одеського окружного адміністративного суду заяви про апеляційне оскарження протягом десяти днів з дня проголошення постанови, а також поданням апеляційної скарги до Одеського окружного адміністративного суду протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження і одночасного направлення копії апеляційної скарги.

Суддя А.Г.Федусик

Попередній документ : 8389539
Наступний документ : 8389542