Рішення № 83435797, 19.07.2019, Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
19.07.2019
Номер справи
160/3674/19
Номер документу
83435797
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2019 року Справа № 160/3674/19 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Бондар М.В.

при секретарі судового засідання Бурцевій Я.Е.

за участю:

представника позивача Дробота Д.М.

представника відповідача Агаджаняна О.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпрі адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничо-комерційне підприємство "ГАЗІНВЕСТ" до Головного управління ДФС у Дніпропетровській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничо-комерційне підприємство "ГАЗІНВЕСТ" (далі - ТОВ "НВКП "ГАЗІНВЕСТ", позивач) звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (далі - ГУ ДФС у Дніпропетровській області, відповідач), в якій позивач просить визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення Головного управління ДФС у Дніпропетровській області:

- №0000191411 від 03.01.2019 року, яким було збільшено суму грошового зобов`язання з ПДВ на суму 415755 грн. (в тому числі 332604 грн. за основним платежем, 83151 грн. за штрафним санкціями);

- №0000181411 від 03.01.2019 року, яким зменшено від`ємне значення суми податку на додану вартість у розмірі 25906 грн.

В обґрунтування позовної заяви позивачем зазначено, що висновки, викладені в акті перевірки, є безпідставними, оскільки реальність виконання господарських операцій зі спірними контрагентами підтверджується оформленими належним чином первинними документами. Окрім того, платник податку не може нести відповідальності за несумлінне ставлення своїх контрагентів до виконання ними податкових зобов`язань чи неспроможності податкових органів якісно та своєчасно виконувати свої обов`язки. Відтак, податкові повідомлення рішення від 03.01.2019 року №0000191411 та №0000181411 є протиправними та підлягають скасуванню.

Ухвалою суду від 02.05.2019 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито загальне позовне провадження.

Представником ГУ ДФС у Дніпропетровській області надано до суду відзив на позовну заяву, у якому відповідач просив відмовити у задоволенні позовних вимог. В обґрунтування своєї позиції відповідач зазначив, що у ході перевірки були виявлені обставини, які дають підстави вважати, що господарські операції позивача з контрагентами в охоплений перевіркою період були вчинені виключно з метою мінімізації податкових зобов`язань. Таким чином, враховуючи неможливість підтвердження реальності здійснення фінансово-господарських взаємовідносин позивача та спірних контрагентів, контролюючим органом винесено податкові повідомлення-рішення від 03.01.2019 року №0000191411 та №0000181411, якими позивачу збільшено суму грошовою зобов`язання з ПДВ та зменшено суму від`ємного значення суми ПДВ.

У відповіді на відзив представник позивача підтримав доводи, що викладені у позовній заяві.

Представник відповідача надав заперечення на відповідь, у яких підтримав доводи, викладені у відзиві на позов.

24.05.2019 року оголошено перерву у підготовчому засіданні до 30.05.2019 року; 30.05.2019 року оголошено перерву у підготовчому засіданні до 13.06.2019 року; 13.06.2019 року оголошено перерву у підготовчому засіданні до 27.06.2019 року; 27.06.2019 року продовжено строку підготовчого провадження на 30 днів та оголошено перерву до 15.07.2019 року; 15.07.2019 року оголошено перерву у підготовчому засіданні до 19.07.2019 року для ознайомлення з матеріалами справи.

За письмовою згодою представників сторін розгляд справи по суті відбувся 19.07.2019 року після закриття підготовчого провадження.

В судовому засіданні 19.07.2019 року представник позивача підтримав позовні вимоги та просив суд задовольнити позов. Представник відповідача заперечувала проти позову, просила суд відмовити в його задоволенні.

Заслухавши пояснення представників сторін, розглянувши подані документи і матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд дійшов висновку, що позов не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

ТОВ "НВКП "ГАЗІНВЕСТ" зареєстровано як юридична особа 01.12.2009 року та перебуває на обліку у ГУ ДФС у Дніпропетровській області відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Судом встановлено, що відповідно до пункту 19-1.1 статті 19, підпункту 20.1.4 пункту 20.1 статті 20, підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75, підпункту 78.1.1, підпункту 78.1.4, пункту 78.1 статті 78, пункту 82.2 статті 82 Податкового кодексу України, на підставі наказу від 06.11.2018 року №6319-п, ГУ ДФС у Дніпропетровській області проведено документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ "НВКП "ГАЗІНВЕСТ" з питань дотримання вимог податкового законодавства України з податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ "АБЕКС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41020421) за період з 01.11.2017 по 30.11.2017, ТОВ "ВІРАВІДА" (попередня назва ТОВ "ДІЛОС-ГРУП") (код ЄДРПОУ 41492488) за період з 01.01.2018 по 31.01.2018 року.

За результатами перевірки складено акт від 21.11.2018 року №66849/04-36-14-11/36839409 (а.с. 21-39, т.1).

Висновком документальної позапланової виїзної перевірки встановлені порушення:

1) пункту 198.1, пункту 198.3, пункту 198.6 статті 198, пункту 200.4 статті 200 Податкового кодексу України в результаті чого завищено податковий кредит на загальну суму 358 510 грн., що призвело до:

- заниження податку на додану вартість за грудень 2017 року в сумі 207756 грн.;

- заниження податку на додану вартість за січень 2018 року в сумі 124848 грн.;

- завищення суми від`ємного значенням між сумами податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду у сумі 25906 грн.

Не погодившись з висновками, які викладені в акті перевірки від 21.11.2018 року, позивач надав до ГУ ДФС у Дніпропетровській області заперечення (а.с. 40-51, т.1), які розглянуті відповідачем 03.01.2019 року та у відповіді підтверджено, що висновки акту перевірки від 21.11.2018 року №66849/04-36-14-11/36839409 є правомірними та такими, що відповідають нормам чинного законодавства (а.с. 52-54, т.1).

На підставі акту перевірки від 21.11.2018 року №66849/04-36-14-11/36839409 відповідачем сформовані та направлені позивачу наступні рішення:

- від 03.01.2019 року податкове повідомлення-рішення №0000191411, яким ТОВ "НВКП "ГАЗІНВЕСТ" збільшено суму грошовою зобов`язання з ПДВ у розмірі 332604 грн. та нараховано штрафні санкції у сумі 83151 грн. (а.с. 17, т.1);

- від 03.01.2019 року податкове повідомлення-рішення №0000181411, яким ТОВ "НВКП "ГАЗІНВЕСТ" зменшено суму від`ємного значення суми ПДВ на 25906 грн. (а.с.19, т.1).

Позивач оскаржив податкові повідомлення-рішення від 03.01.2019 року в адміністративному порядку до ДФС України (а.с. 55-68, т.1), рішенням якої від 20.03.2019 року №1295916199-99-11-04-01-25 податкові повідомлення-рішення від 03.01.2019 року №0000191411 та №0000181411 залишені без змін, а скарга - без задоволення (а.с. 71-74, т.1).

Позивач, вважаючи прийняті податкові повідомлення-рішення протиправними, звернувся до суду з позовом про їх скасування.

Надаючи оцінку правовідносини, що склалися між сторонами, суд зазначає наступне.

Встановлення мети та факту порушення визначеного порядку оподаткування, ухилення від оподаткування або створення умов для порушення чинного законодавства, відсутності наміру здійснити реальну господарську операцію та її нездійснення із штучним складанням первинних документів може служити підставою для висновку про відсутність оподатковуваної операції та/або відсутність належних первинних документів, що не може мати наслідком внесення в податковий облік відомостей щодо здійснення таких операції, та, відповідно, отримання податкових переваг у вигляді податкового кредиту або витрат.

Окремою підставою для відсутності у платника податків права на отримання зазначених податкових переваг є відсутність необхідних первинних документів, що підтверджують здійснення операцій, недоліки таких документів, або складання таких документів при фактичному нездійсненні заявлених операцій, тобто відображення у первинних документах недостовірних даних.

Для вирішення спору по суті та надання оцінки правомірності проведення позивачем податкового обліку, суд перевіряє відповідність вимогам законодавства первинних документів, їх наявність, що вимагається нормативно-правовими актами та безпосередньо укладеними угодами.

Поряд з цим, окрім мінімально необхідних згідно податкового законодавства документів суд має перевірити й інші документи та обставини, які мають підтвердити реальність виконання спірної операції, що відображена в податковому обліку.

Відповідно до статей 1, 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» господарська операція - це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємства, а первинний документ містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Бухгалтерський облік є обов`язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Статтею 9 вказаного Закону визначено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення.

Первинні документи повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Також належить враховувати вимоги Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року №88. Так, відповідно до пунктів 2.4, 2.14 - 2.16 Положення, первинні документи повинні мати обов`язкові реквізити, у тому числі: зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення.

Забороняється приймати до виконання первинні документи на операції, що суперечать нормативно-правовим актам, встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та іншого майна, порушують договірну і фінансову дисципліну, завдають шкоди державі, власникам, іншим юридичним і фізичним особам.

З урахуванням викладеного, для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

Про наявність протиправної податкової вигоди можуть також свідчити підтверджені доказами доводи податкового органу, зокрема, про:

- неможливість реального здійснення платником податків зазначених операцій з урахуванням часу, місця знаходження майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або послуг, нездійснення особою, яка значиться виробником товару, підприємницької діяльності;

- відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності у зв`язку з відсутністю управлінського або технічного персоналу, основних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів;

- облік для цілей оподаткування тільки тих господарських операцій, які безпосередньо пов`язані з виникненням податкової вигоди, якщо для такого виду діяльності також потрібне здійснення й облік інших господарських операцій;

- здійснення операцій з товаром, що не вироблявся або не міг бути вироблений в обсязі, зазначеному платником податків у документах обліку;

- відсутність первинних документів обліку.

Виникнення спору обумовлено тим, що найбільш поширеним способом порушення норм податкового законодавства є штучне введення в операції реального сектору економіки інших суб`єктів господарювання з метою отримання податкових та інших переваг, надання таких переваг на користь третіх осіб, що призводить до порушень бюджетних інтересів держави та прямо пов`язано із діями таких суб`єктів господарювання, які в свою чергу знаходяться поза межами контролю податкових органів, та мають ознаки кримінальних правопорушень.

Саме для недопущення вказаних порушень здійснено податковий контроль, з огляду на те, що при відсутності фактичної реалізації товарів податковий кредит формується шляхом маніпулювання податковою звітністю. Це здійснюється із проведенням транзитних фінансових потоків, спрямованих на надання податкової вигоди переважно з контрагентами, які не виконують свої податкові зобов`язання, зокрема, у випадках, коли операції здійснюються через посередників з метою штучного формування витрат та податкового кредиту, з метою надання вигоди третій особі, та не мають реального товарного характеру.

Виходячи із практики недопущення відображення в податковому обліку таких операцій вирішальним є підтвердження реальності операцій іншими належними та допустимими доказами, ніж видаткова та податкова накладна.

З матеріалів справи вбачається, що за перевіряємий період позивач мав взаємовідносини з такими контрагентами: з ТОВ "АБЕКС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41020421), ТОВ "ВІРАВІДА" (код ЄДРПОУ 41492488).

Щодо взаємовідносин позивача з контрагентом ТОВ "АБЕКС ЛТД", суд зазначає наступне.

Між ТОВ "НВКП "ГАЗІНВЕСТ" (покупець) та ТОВ "АБЕКС ЛТД" (постачальник) укладено договір поставки №12/124 від 01.11.2017 року, за умовами якого постачальник зобов`язується передати у власність, а покупець сплатити і прийняти товарно-матеріальні цінності, номенклатура, комплектність, ціна, кількість яких вказана в накладних.

До вказаного договору сторонами складено наступні специфікації:

- від 16.11.2017 року на поставку товару: інтегрований пристрій переривач роботи УКЗ-1 у кількості 39 шт., антивандальний металевий блок-бокс у кількості 1 шт., бетонний стовп 1500*140*140 у кількості 3 шт., блок захисту комунікацій БЗК-50 у кількості 3 шт., труба 15*15*1,5 у кількості 30 шт. на загальну суму 110340 грн., в тому числі ПДВ - 18390 грн.;

- від 17.11.2017 року на поставку товару: інтегрований пристрій переривач роботи УКЗ-1 у кількості 25 шт., фільтр згладжувальний дросель ФГ-100 у кількості 25 шт., на загальну суму 70350 грн., в тому числі ПДВ - 11725 грн.;

- від 20.11.2017 року на поставку товару: інтегрований пристрій переривач роботи УКЗ-1 у кількості 35 шт., фільтр згладжувальний дросель ФГ-100 у кількості 35 шт., на загальну суму 98490 грн., в тому числі ПДВ - 16415 грн.;

- від 21.11.2017 року на поставку товару: інтегрований пристрій переривач роботи УКЗ-1 у кількості 43 шт., фільтр згладжувальний дросель ФГ-100 у кількості 32 шт., на загальну суму 115260 грн., в тому числі ПДВ - 19210 грн.;

- від 21.11.2017 року на поставку товару: втулка ізолююча фланцева 12 у кількості 1600 шт., 14 у кількості 300 шт., 16 у кількості 290 шт., 20 у кількості 76 шт., 24 у кількості 24 шт., на загальну суму 3158,40 грн., в тому числі ПДВ - 526,40 грн.;

- від 22.11.2017 року на поставку товару: інтегрований пристрій переривач роботи УКЗ-1 у кількості 30 шт., фільтр згладжувальний дросель ФГ-100 у кількості 30 шт., на загальну суму 84420 грн., в тому числі ПДВ - 14070 грн.;

- від 23.11.2017 року на поставку товару: коксово-мінеральний активатор для анодних заземлювачів АЦМ-КТ 22160 кг., на загальну суму 172848 грн., в тому числі ПДВ - 28808 грн.;

- від 24.11.2017 року на поставку товару: корпус анодного заземлювача ТДМ АЦМ-КТ у кількості 258 шт., на загальну суму 137772 грн., в тому числі ПДВ - 22962 грн.;

- від 27.11.2017 року на поставку товару: корпус анодного заземлювача ТДМ АЦМ-КТ у кількості 170 шт., на загальну суму 90780 грн., в тому числі ПДВ - 15130 грн.;

- від 28.11.2017 року на поставку товару: корпус анодного заземлювача ТДМ АЦМ-КТ у кількості 200 шт., на загальну суму 106800 грн., в тому числі ПДВ - 17800 грн.;

- від 29.11.2017 року на поставку товару: корпус анодного заземлювача ТДМ АЦМ-КТ у кількості 250 шт., на загальну суму 133500 грн., в тому числі ПДВ - 22250 грн.;

- від 30.11.2017 року на поставку товару: корпус анодного заземлювача ТДМ АЦМ-КТ у кількості 230 шт., на загальну суму 122820 грн., в тому числі ПДВ - 20470 грн.

На підтвердження виконання договору №12/124 від 01.11.2017 року, сторонами складені наступні документи:

- видаткові накладні: від 16.11.2017 року №ВН-243 на суму 110340 грн., в тому числі ПДВ - 18390 грн., від 17.11.2017 року №ВН-319 на суму 70350 грн., в тому числі ПДВ - 11725 грн., від 20.11.2017 року №ВН-353 на суму 98490 грн., в тому числі ПДВ - 16415 грн., від 21.11.2017 року №ВН-388 на суму 115260 грн., в тому числі ПДВ - 19210 грн., від 21.11.2017 року №ВН-389 на суму 3158,40 грн., в тому числі ПДВ - 526,40 грн., від 22.11.2017 року №ВН-405 на суму 84420 грн., в тому числі ПДВ - 14070 грн., від 23.11.2017 року №ВН-420 на суму 172848 грн., в тому числі ПДВ - 28808 грн., від 24.11.2017 року №ВН-435 на суму 137772 грн., в тому числі ПДВ - 22962 грн., від 27.11.2017 року №ВН-450 на суму 90780 грн., в тому числі ПДВ - 15130 грн., від 28.11.2017 року №ВН-470 на суму 106800 грн., в тому числі ПДВ - 17800 грн., від 29.11.2017 року №ВН-478 на суму 133500 грн., в тому числі ПДВ - 22250 грн., від 30.11.2017 року №ВН-507 на суму 122820 грн., в тому числі ПДВ - 20470 грн.;

- податкові накладні: від 16.11.2017 року №243 на суму 110340 грн., в тому числі ПДВ - 18390 грн., від 17.11.2017 року №319 на суму 70350 грн., в тому числі ПДВ - 11725 грн., від 20.11.2017 року №353 на суму 98490 грн., в тому числі ПДВ - 16415 грн., від 21.11.2017 року №388 на суму 115260 грн., в тому числі ПДВ - 19210 грн., від 21.11.2017 року №389 на суму 3158,40 грн., в тому числі ПДВ - 526,40 грн., від 22.11.2017 року №405 на суму 84420 грн., в тому числі ПДВ - 14070 грн., від 23.11.2017 року №420 на суму 172848 грн., в тому числі ПДВ - 28808 грн., від 24.11.2017 року №435 на суму 137772 грн., в тому числі ПДВ - 22962 грн., від 27.11.2017 року №450 на суму 90780 грн., в тому числі ПДВ - 15130 грн., від 28.11.2017 року №470 на суму 106800 грн., в тому числі ПДВ - 17800 грн., від 29.11.2017 року №478 на суму 133500 грн., в тому числі ПДВ - 22250 грн., від 30.11.2017 року №507 на суму 122820 грн., в тому числі ПДВ - 20470 грн.;

- рахунок-фактура: від 16.11.2017 року №СФ-0000402, від 17.11.2017 року №СФ-0000411, від 20.11.2017 року №СФ-0000437, від 20.11.2017 року №СФ-0000435, від 2111.2017 року №СФ-0000440, від 22.11.2017 року №СФ-0000453, від 23.11.2017 року №СФ-0000468, від 24.11.2017 року №СФ-0000476, від 27.11.2017 року №СФ-0000488, від 27.11.2017 року №СФ-0000488, від 28.11.2017 року №СФ-0000491, від 29.11.2017 року №СФ-0000502, від 30.11.2017 року №СФ-0000511.

Перевезення товару здійснено ФОП ОСОБА_2 на підставі договору транспортних послуг №0000027 від 05.11.2014 року, укладеного з ТОВ "НВКП "ГАЗІНВЕСТ".

На підтвердження перевезення товару позивачем надано рахунок-фактуру на оплату транспортних послуг: від 17.11.2017 року №СФ-0000738, від 21.11.2017 року №СФ-0000739, від 22.11.2017 року №СФ-0000740, від 23.11.2017 року №СФ-0000741, від 24.11.2017 року №СФ-0000742, від 24.11.2017 року №СФ-0000747, від 27.11.2017 року №СФ-0000743, від 28.11.2017 року №СФ-0000744, від 30.11.2017 року №СФ-0000745, товарно-транспортні накладні: від 17.11.2017 року №738, №738-1, від 21.11.2017 року №738, №739-1, №739-2, від 22.11.2017 року №740, від 23.11.2017 року №741, від 24.11.2017 року №742, від 27.11.2017 року №743, від 24.11.2017 року №747, від 28.11.2017 року №744, від 28.11.2017 року №744-1, від 30.11.2017 року №745, від 30.11.2017 року №745-1, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг): від 17.11.2017 року №ОУ-0001584, від 21.11.2017 року №ОУ-0001585, від 22.11.2017 року №ОУ-0001586, від 23.11.2017 року №ОУ-0001587, від 24.11.2017 року №ОУ-0001593, від 24.11.2017 року №ОУ-0001588, від 27.11.2017 року №ОУ-0001589, від 28.11.2017 року №ОУ-0001590, від 30.11.2017 року №ОУ-0001591.

15.11.2017 року між ТОВ "АБЕКС ЛТД" (цедент), ТОВ "РЕАЛ ЮА" (цесіонарій) та ТОВ "НВКП "ГАЗІНВЕСТ" (боржник) укладено договір про відступлення права вимоги. Договір спрямований на регламентацію цивільних правовідносин, що виникають з приводу відступлення порядку та на умовах, визначених договором та чинним в Україні законодавством, цедентом цесіонарієві права вимоги, належного цедентові, в межах яких цесіонарій стає кредитором боржника за договором постави №12/124 від 01.11.2017 року між цедентом та боржником на суму 110340 грн.

Розрахунки між ТОВ "НВКП "ГАЗІНВЕСТ" та ТОВ "РЕАЛ ЮА" проведено у безготівковій формі згідно платіжного доручення №679 від 15.11.2017 року на суму 110340 грн.

21.11.2017 року між ТОВ "АБЕКС ЛТД" (цедент), ТОВ "РЕАЛ ЮА" (цесіонарій) та ТОВ "НВКП "ГАЗІНВЕСТ" (боржник) укладено договір про відступлення права вимоги. Договір спрямований на регламентацію цивільних правовідносин, що виникають з приводу відступлення порядку та на умовах, визначених договором та чинним в Україні законодавством, цедентом цесіонарієві права вимоги, належного цедентові, в межах яких цесіонарій стає кредитором боржника за договором постави №12/124 від 01.11.2017 року між цедентом та боржником на суму 115260 грн.

Розрахунки між ТОВ "НВКП "ГАЗІНВЕСТ" та ТОВ "РЕАЛ ЮА" проведено у безготівковій формі згідно платіжного доручення №703 від 21.11.2017 року на суму 115260 грн.

11.12.2017 року між ТОВ "АБЕКС ЛТД" (цедент), ТОВ "КОМПАНІЯ "ОРІОН ЛТД" (цесіонарій) та ТОВ "НВКП "ГАЗІНВЕСТ" (боржник) укладено договір про відступлення права вимоги. Договір спрямований на регламентацію цивільних правовідносин, що виникають з приводу відступлення порядку та на умовах, визначених договором та чинним в Україні законодавством, цедентом цесіонарієві права вимоги, належного цедентові, в межах яких цесіонарій стає кредитором боржника за договором постави №12/124 від 01.11.2017 року між цедентом та боржником на суму 1 020 938,40 грн.

Розрахунки між ТОВ "НВКП "ГАЗІНВЕСТ" та ТОВ "КОМПАНІЯ "ОРІОН ЛТД" проведено у безготівковій формі згідно платіжних доручень: №835 від 20.12.2017 року на суму 70350 грн., №836 від 20.12.2017 року на суму 98490 грн., №838 від 20.12.2017 року на суму 84420 грн., №839 від 20.12.2017 року на суму 86424 грн., №840 від 20.12.2017 року на суму 86424 грн., №837 від 20.12.2017 року на суму 3158,40 грн., №842 від 20.12.2017 року на суму 90780 грн., №843 від 20.12.2017 року на суму 106800 грн., №845 від 20.12.2017 року на суму 122820 грн., №844 від 20.12.2017 року на суму 133500 грн., №841 від 20.12.2017 року на суму 137772 грн.

ТОВ "НВКП "ГАЗІНВЕСТ" до складу податкового кредиту включено суми ПДВ по взаємовідносинам з ТОВ "АБЕКС ЛТД" у розмірі 207756,4 грн. згідно податкової декларації з ПДВ за грудень 2017 року від 18.01.2018 року №9295918889.

Так, з акту перевірки відомо, що контролюючим органом встановлено відсутність у позивача права на віднесення до складу податкового кредиту суми у розмірі 207756,4 грн. за результатами господарських операцій з ТОВ "АБЕКС ЛТД" за листопад 2017 року, з огляду на таке.

За результатами аналізу зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних в розрізі номенклатури позицій ТОВ "АБЕКС ЛТД" здійснювало придбання товару, що має різноманітні характеристики та потребує застосування особливих умов їх транспортування та зберігання. Проте, їх обсяги та властивості не відповідають матеріально-технічним та технологічним можливостям підприємства.

Згідно проведеного аналізу інформаційних баз органів ДФС України, аналізу ЄРПН в розрізі номенклатури позицій за весь період діяльності ТОВ "АБЕКС ЛТД" встановлено відсутність походження товару, реалізованого ТОВ "НВКП "ГАЗІНВЕСТ" у листопаді 2017 року.

Крім іншого, ТОВ "АБЕКС ЛТД" є фігурантом в кримінальному провадженні за №32017110000000062 від 22.12.2017 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 205 КК України (фіктивне підприємництво).

Контролюючим органом зроблено висновок, що враховуючи відсутність у постачальника джерела походження реалізованого позивачу товару, у відповідача відсутня можливість підтвердити реальність фінансово-господарських операцій ТОВ "НВКП "ГАЗІНВЕСТ" з ТОВ "АБЕКС ЛТД" за період з 01.11.2017 року по 30.11.2017 року.

Щодо взаємовідносин позивача з ТОВ "ВІРАВІДА" (попередня назва ТОВ "ДІЛОС-ГРУП") суд зазначає наступне.

Між ТОВ "НВКП "ГАЗІНВЕСТ" (покупець) та ТОВ "ВІРАВІДА" (постачальник) укладено договір поставки №36 від 28.09.2017 року, за умовам якого постачальник зобов`язується поставляти у зумовлені даним договором строки товар, а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар і сплатити за нього певну грошову суму за умовами цього договору. Вид, асортимент, ціна за одиницю товару, кількість, загальна вартість товару - зазначаються у рахунку-фактурі та/або накладних на кожну партію товару, який є невід`ємною частиною даного договору.

На підтвердження виконання умов договору позивачем надано рахунок-фактуру:

- від 09.01.2018 року №27/1 на поставку товару: заготовка електрода залізокремнієвого зі сплаву ЧС 15 у кількості 24 шт., провід МГ 1,5 у кількості 120 м., інтегрований пристрій переривач роботи УКЗ-1 у кількості 28 шт., фільтр згладжувальний дросель ФГ-100 у кількості 30 шт. на загальну суму 123441 грн., в тому числі ПДВ - 21073,50 грн.;

- від 12.01.2018 року №40/1 на поставку товару: блок силовий високочастотного перетворювача 5,0 кВт у кількості 2 шт., блок управління перетворювача БУП-2016 у кількості 1 шт., антивандальний металевий блок-бокс у кількості 5 шт., амперметр МА 0201.1 0-3В шкала 0-75 А індикатор у кількості 20 шт., амперметр МА 0201.1 0-4В шкала 0-100 А індикатор у кількості 5 шт., антивандальний блок-бокс АМБ-1 у кількості 23 шт. на загальну суму 105897 грн., в тому числі ПДВ - 17649,50 грн.;

- від 15.01.2018 року №53/1 на поставку товару: шнур ШВВП 2*2,5 у кількості 100 м., ущільнювач самоклеючий д/вікон та дверей, профіль Е, коричневий 9*4 мм у кількості 50 шт., блок керування цифровий у кількості 13 шт., модульний автоматичний вимикач у кількості 20 шт., корпус анодного заземлювача трубчатого у кількості 142 шт. на загальну суму 134982 грн., в тому числі ПДВ - 22497 грн.;

- від 15.01.2018 року №49/01 на поставку товару: інтегрований пристрій переривач роботи УКЗ-1 у кількості 35 шт., фільтр згладжувальний дросель ФГ-100 у кількості 8 шт., блок взідного фільтру БГЗ 120-450В у кількості 16 шт., блоку керування цифровий у кількості 5 шт. на загальну суму 132645 грн., 22107,50 грн.

- від 18.01.2018 року №77/1 на поставку товару: алебастр 150 кг., корпус анодного заземлювача трубчатого у кількості 35 шт., ВПП 2,5 провід у кількості 210 м., GSM-антена у кількості 12 шт., GSM-мост у кількості 6 шт., батарея акумуляторна ТЕА-50 у кількості 12 шт., блок захисту від імпульсної перенапруги у кількості 12 шт., блоку модульний телеметричний БМТ-Т200 у кількості 12 шт., мікровимикач у кількості 12 шт., мікропроцесор у кількості 12 шт., плата комутації ННТ у кількості 12 шт., цифро-аналоговий перетворювач МЕК-8/4 у кількості 12 шт., модульний автоматичний вимикач у кількості 13 шт., блок вхідного фільтру БГЗ 120-450В у кількості 10 шт., інтегрований пристрій переривач роботи УКЗ-1 у кількості 7 шт., фільтр згладжувальний дросель ФГ-100 у кількості 7 шт., антивандальний блок-бокс АМБ-1 у кількості 1 шт. на загальну суму 136002 грн., в тому числі ПДВ - 22667 грн.;

- від 19.01.2018 року №83/1 на поставку товару: рубильник РПБ-2 250 А правий з запобіжником у кількості 4 шт., стрічка 1,0-20мм у кількості 8 кг., лист 3,0 мм у кількості 8 кг., діод Д161-320-12 у кількості 11 шт., охолоджувач до Д161 у кількості 11 шт., наконечник JG-050 у кількості 8 шт., шафа ШК-ПДП-02 велика у кількості 2 шт., ПВЗ 95 провід у кількості 8 шт., олов`яні деталі 017-15-АЗО.ПД1000.Н1.МО.04.2 у кількості 40 шт., олов`яні деталі 017-15-АЗО.ПД1000.Н1.МО.05 у кількості 40 шт. на загальну суму 67230 грн., в тому числі ПДВ - 11205 грн.;

- від 19.01.2018 року №88/1 на поставку товару: алебастр у кількості 500 кг., антивандальний блок-бокс АМБ-1 у кількості 27 шт., інтегрований пристрій переривач роботи УКЗ-1 у кількості 11 шт., фільтр згладжувальний дросель ФГ-100 у кількості 11 шт., блок грозозахисту посилений БГП150-380V у кількості 22 шт., блок управління перетворювача БУП-2016 у кількості 22 шт. на загальну суму 126384 грн., в тому числі ПДВ - 21064 грн.;

- від 24.01.2018 року №112/1 на поставку товару: заготовка електрода залізокремнієвого зі сплаву ЧС 15 у кількості 24 шт., кабель АВВГ 1*35 у кількості 70 м., наконечник 50 алюмінієвий у кількості 6 шт., гільза алюмінієва у кількості 5 шт., мастика бітумно-гумова МБР-90 у кількості 6 шт., коксовий дріб`язок КМ-1 у кількості 1 шт., провід МГ 1,5 у кількості 120 м., блок силовий високочастотного перетворювача 1,2 кВт у кількості 6 шт. на загальну суму 74940 грн., в тому числі ПДВ - 12490 грн.

Також, на підтвердження виконання умов договору №36 від 28.09.2017 року, сторонами складені наступні документи:

- видаткові накладні: від 16.01.2018 року №РН-0000490 на суму 126441 грн., в тому числі ПДВ - 21073,50 грн., від 17.01.2018 року №РН-0000640 на суму 105897 грн., в тому числі ПДВ - 17649,50 грн., від 18.01.2018 року №РН-0000751 на суму 134982 грн., в тому числі ПДВ - 22497 грн., від 18.01.2018 року №РН-0000750 на суму 132645 грн., в тому числі ПДВ - 22107,50 грн., від 19.01.2018 року №РН-0000906 на суму 136002 грн., в тому числі ПДВ - 22667 грн., від 22.01.2018 року №РН-0000957 на суму 67230 грн., в тому числі ПДВ - 11205 грн., від 23.01.2018 року №РН-0001002 на суму 126384 грн., в тому числі ПДВ - 21064 грн., від 24.01.2018 року №РН-0001076 на суму 74940 грн., в тому числі ПДВ - 12490 грн.;

- податкові накладні: від 16.01.2018 року №490 на суму 126441 грн., в тому числі ПДВ - 21073,50 грн., від 17.01.2018 року №640 на суму 105897 грн., в тому числі ПДВ - 17649,50 грн., від 18.01.2018 року №751 на суму 134982 грн., в тому числі ПДВ - 22497 грн., від 18.01.2018 року №750 на суму 132645 грн., в тому числі ПДВ - 22107,50 грн., від 19.01.2018 року №906 на суму 136002 грн., в тому числі ПДВ - 22667 грн., від 22.01.2018 року №957 на суму 67230 грн., в тому числі ПДВ - 11205 грн., від 23.01.2018 року №1002 на суму 126384 грн., в тому числі ПДВ - 21064 грн., від 24.01.2018 року №1076 на суму 74940 грн., в тому числі ПДВ - 12490 грн.

Розрахунки між ТОВ "НВКП "ГАЗІНВЕСТ" та ТОВ "ВІРАВІДА" здійснені у безготівковій формі згідно платіжних доручень: №90 від 31.01.2018 року на суму 126441 грн., №91 від 31.01.2018 року на суму 105897 грн., №93 від 31.01.2018 року на суму 134982 грн., № 92 від 31.01.2018 року на суму 132645 грн., №101 від 01.02.2018 року на суму 136002 грн., № 102 від 01.02.2018 року на суму 67230 грн., №103 від 01.02.2018 року на суму 126384 грн., №104 від 01.02.2018 року на суму 74940 грн.

Перевезення товару здійснено ФОП ОСОБА_2 на підставі договору транспортних послуг №0000027 від 05.11.2014 року, укладеного з ТОВ "НВКП "ГАЗІНВЕСТ".

На підтвердження перевезення товару позивачем надано рахунок-фактуру на оплату транспортних послуг: від 16.01.2018 року №СФ-0000062, від 17.01.2018 року №СФ-0000063, від 18.01.2018 року №СФ-0000064, від 19.01.2018 року №СФ-0000065, від 22.01.2018 року №СФ-0000066, від 23.01.2018 року №СФ-0000067, від 24.01.2018 року №СФ-0000068, товарно-транспортні накладні від 16.01.2018 року №58, від 17.01.2018 року №ПТУ00000063, від 18.01.2018 року №ПТУ00000064, від 18.01.2018 року №ПТУ00000065, від 19.01.2018 року №ПТУ00000066, від 22.01.2018 року №ПТУ00000067, від 23.01.2018 року №ПТУ00000068, від 24.01.2018 року №ПТУ00000069, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг): від 16.01.2018 року №ОУ-0000062, від 17.01.2018 року №ОУ-0000063, від 18.01.2018 року №ОУ-0000064, від 19.01.2018 року №ОУ-0000065, від 22.01.2018 року №ОУ-0000066, від 23.01.2018 року №ОУ-0000067, від 24.01.2018 року №ОУ-0000068,

ТОВ "НВКП "ГАЗІНВЕСТ" до складу податкового кредиту включено суми ПДВ по взаємовідносинам з ТОВ "ВІРАВІДА" у розмірі 150753,5 грн. згідно податкової декларації з ПДВ за січень 2018 року від 19.02.2018 року №9024464535.

Контролюючим органом встановлено відсутність у позивача права на віднесення до складу податкового кредиту суми у розмірі 150753,5 грн. за результатами господарських операцій з ТОВ "ВІРАВІДА" за грудень 2018 року, з огляду на таке.

За результатами аналізу зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних в розрізі номенклатури позицій ТОВ "ВІРАВІДА" здійснювало придбання товару, що має різноманітні характеристики та потребує застосування особливих умов їх транспортування та зберігання. Проте, їх обсяги та властивості не відповідають матеріально-технічним та технологічним можливостям підприємства.

В той же час, згідно проведеного аналізу інформаційних баз органів ДФС України, аналізу ЄРПН в розрізі номенклатури позицій за весь період діяльності ТОВ "ВІРАВІДА" встановлено відсутність походження товару, реалізованого ТОВ "НВКП "ГАЗІНВЕСТ" в січні 2018 року.

Крім іншого, ТОВ "ВІРАВІДА" є фігурантом в кримінальному провадженні за №42017000000004294 від 17.11.2017 року за ознаками злочинів, передбачених частиною 2 статті 20, частиною 3 статті 358, частиною 3 статті 2012, частиною 2 статті 205, частиною 2 статті 209 КК України (фіктивне підприємництво).

Таким чином, контролюючим органом зроблено висновок, що встановлені дані і факти, зокрема відсутність у постачальника джерел первинного походження товару, свідчать про нереальність фінансово-господарських операцій позивача та ТОВ "ВІРАВІДА".

Отже, відповідач, здійснивши перевірку дійшов висновку, що ТОВ "НВКП "ГАЗІНВЕСТ" здійснено безпідставне документальне оформлення нереальних господарських операцій та складено документи, заявлені ТОВ "НВКП "ГАЗІНВЕСТ" як первинні, всупереч норм частини 1 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та пунктам 2.1 і 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку.

Надаючи оцінку доводам позивача, викладеним у позовній заяві, та з системного аналізу акту перевірки і наданих до матеріалів справи документів, суд вважає за необхідне зазначити про таке.

Первинні документи щодо придбання ТОВ "НВКП "ГАЗІНВЕСТ" від контрагентів - постачальників, які стали підставою для оприбуткування товару, придбання якого не підтверджується зібраною та опрацьованою податковою та іншою інформацією, не можуть вважатися належно оформленими та підписаними уповноваженими особами звітними документами, які посвідчують факт придбання цих товарів, а тому їх оприбуткування та відповідно формування податкового кредиту по взаємовідносинах, є безпідставними для відображення в бухгалтерському та податковому обліках.

Встановлені дані і факти, що доводять нереальність господарських операцій, а саме: придбання послуг, товару походження якого невідоме, дозволяють зробити висновки щодо непідтвердження реальності здійснення господарських відносин із контрагентами-постачальниками, їх вид, обсяг та якість за перевіряємий період.

Для бухгалтерського обліку мають значення лише ті документи, які підтверджують фактичне здійснення господарських операцій. У разі, якщо фактичного здійснення господарських операцій не було, документи, які складені за результатом таких операцій, не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності усіх формальних реквізитів таким документів.

Таким чином, суд вважає, що висновки, викладені в акті перевірки та всі вищевикладені факти свідчать про формальний підхід до оформлення первинних документів по вказаним операціям та відповідно про їх юридичну дефектність.

Відповідно до частини 5 статті 203 ЦК України правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Відповідно до пункту 44.1 статті 44 ПК України, для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством; платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Згідно з пунктом 198.6 статті 198 ПК України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу; у разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними у абзаці першому цього пункту документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу.

Згідно з підпунктом 201.10 статті 201 ПК України податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

На підставі підпункту 54.3.2 пункту 54.3 статті 54 ПК України контролюючий орган зобов`язаний самостійно визначити суму грошових зобов`язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки, свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов`язань, суми бюджетного відшкодування та/або від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках.

Контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення, якщо сума грошового зобов`язання платника податків, передбаченого податковим або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, розраховується контролюючим органом відповідно до статті 54 цього Кодексу (крім декларування товарів, передбаченого для громадян) або якщо за результатами перевірки контролюючим органом встановлено факт: невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації; завищення розміру задекларованого від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість, розрахованої платником податків відповідно до розділу V цього Кодексу; заниження або завищення суми податкових зобов`язань, заявленої у податковій декларації, або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість, крім випадків, коли зазначене заниження або завищення враховано при винесенні інших податкових повідомлень-рішень за результатами перевірки (пункт 58.1 статті 58 ПК України).

Суд звертає увагу, що у податкових правовідносинах є неприпустимою ситуація, яка дозволяла б недобросовісним платникам за допомогою інструментів, що використовуються у цивільно-правових відносинах, створювати ситуацію формальної наявності права на отримання податкової вигоди.

Згідно з частиною 1 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

З огляду на зазначене, суд приходить до висновку, про відсутність підстав для скасування оскаржуваних податкових повідомлень-рішень.

Таким чином, у задоволенні позову ТОВ "НВКП "ГАЗІНВЕСТ" слід відмовити в повному обсязі.

У зв`язку з відмовою у задоволенні позовних вимог, судові витрати присудженню на користь позивача не підлягають.

На підставі викладеного, керуючись статтями 241-246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничо-комерційне підприємство "ГАЗІНВЕСТ" (адреса: 49045, м. Дніпро, вул. Кільченська, буд.8; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: 36839409) до Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17А; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: 39394856) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень - відмовити повністю.

Розподіл судових витрат не здійснювати.

Рішення суду набирає законної сили відповідно до вимог ст. 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржено в строки, передбачені ст. 295 Кодексу адміністративного судочинства України.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи рішення суду оскаржується до Третього апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 частини 1 розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України.

Рішення суду в повному обсязі складено 29 липня 2019 року.

Суддя М.В. Бондар

Попередній документ : 83435795
Наступний документ : 83435799