Ухвала суду № 82534201, 21.06.2019, Донецький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
21.06.2019
Номер справи
200/7821/19-а
Номер документу
82534201
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

У Х В А Л А

про забезпечення позову

21 червня 2019 р. Справа №200/7821/19-а

приміщення суду за адресою: 84122, м.Слов`янськ, вул. Добровольського, 1

суддя Донецького окружного адміністративного суду Голубова Л.Б., до відкриття провадження у справі ознайомившись з матеріалами заяви публічного акціонерного товариства «Енергомашспецсталь» про забезпечення адміністративного позову

В С Т А Н О В И В:

Публічне акціонерне товариство «Енергомашспецсталь» звернулося до суду з позовом до приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Варави Романа Сергійовича про визнання неправомірними дій щодо направлення на примусове виконання постанови від 19.12.2018р., винесеної в межах виконавчого провадження № 57950385 щодо стягнення з ПАТ «Енергомашспецсталь» основної винагороди приватного виконавця в розмірі 3940078,29 гривень, визнання протиправною та скасування постанови приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Варави Романа Сергійовича від 19.12.2018р., про стягнення основної винагороди приватного виконавця, винесеної в межах виконавчого провадження № 57950385 щодо стягнення з ПАТ «Енергомашспецсталь» основної винагороди приватного виконавця в розмірі 3940078,29 гривень.

Разом з позовною заявою від представника позивача надійшла заява про забезпечення позову, в якій просить заборонити приватному виконавцю виконавчого округу м. Києва Телявському Анатолію Миколайовичу вчиняти дії, що стосуються виконання постанови № 57950385, винесеної приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Варавою Романом Сергійовичем 19.12.2018р. про стягнення основної винагороди приватного виконавця, зупинити стягнення на підставі постанови № 57950385, винесеної приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Варавою Романом Сергійовичем 19.12.2018р. про стягнення основної винагороди приватного виконавця, заборонити АТ «АЛЬФА-БАНК» та АТ «ЄВРОПРОМБАНК» вчиняти будь-які дії щодо накладення арешту на грошові кошти, а також будь-яке стягнення, примусове списання коштів за платіжними та іншими вимогами при примусовому виконанні в межах виконавчого провадження № 59348737 про стягнення основної винагороди приватного виконавця Варави Романа Сергійовича та приймати від приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Телявського Анатолія Миколайовича будь-які документи, винесені в межах виконавчого провадження № 59348737.

В обґрунтування даної вимоги позивач зазначає, що 19.06.2019р. на адресу ПАТ «Енергомашспецсталь» надійшли постанови приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Телявського Анатолія Миколайовича від 12.06.2019р. про відкриття виконавчого провадження про примусове виконання постанови про стягнення з боржника основної винагороди № 57950385 від 19.12.2018р. та про арешт майна боржника.

З автоматизованої системи виконавчого провадження позивачу стало відомо про винесення приватним виконавцем 18.06.2019р. постанови про арешт коштів підприємства, проте на адресу ПАТ «Енергомашспецсталь» вказана постанова не надходила.

Зазначає, що подання адміністративного позову, а також відкриття провадження у справі не зупиняє дію оскаржуваного рішення суб`єкта владних повноважень, але суд у порядку забезпечення адміністративного позову може відповідною ухвалою зупинити дію рішення суб`єкта владних повноважень чи його окремих положень, що оскаржуються.

Позивач (боржник) не погоджується з діями приватного виконавця та оскаржуваною постановою та у разі встановлення протиправності оскаржуваної постанови, зважаючи на суму стягнення, доведеться докласти значних зусиль і витрат, щоб відновити свої права та повернути своє майно (кошти), на яке може бути звернено стягнення у разі примусового виконання цієї постанови.

Вважає, що Законами України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» та «Про виконавче провадження» передбачені всі підстави для заборони приватному виконавцю виконавчого округу м. Києва Телявському Анатолію Миколайовичу вчиняти дії, що стосуються виконання постанови № 57950385, винесеної приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Варавою Романом Сергійовичем 19.12.2018р. в межах виконавчого провадження № 57950385 про стягнення основної винагороди приватного виконавця в розмірі 3940078,29 гривень.

Наголошує, що на підприємстві, яке є крупним платником податків, провадиться безперервний технологічний процес, який потребує постійної закупівлі сировини і матеріалів, тощо. Арешт коштів призведе до негативних наслідків, заблокує роботу підприємства.

Суд, перевіривши матеріали справи, встановив наступне.

Відповідно до частин першої та другої статті 150 КАС України, суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо:

1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або

2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

Згідно з вимогами частини першої статті 154 КАС України заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого має бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи.

При цьому, частиною другою статті 150 КАС України передбачений вичерпний перелік підстав для вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, а суд повинен, виходячи з конкретних доказів, встановити, чи існує хоча б одна з названих підстав, і оцінити, чи не може застосування заходів забезпечення позову завдати більшої шкоди, ніж та, якій можна запобігти.

В силу приписів частини першої статті 151 КАС України, позов може бути забезпечено: 1) зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта; 2) забороною відповідачу вчиняти певні дії; 3) встановленням обов`язку відповідача вчинити певні дії; 4) забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; 5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

З аналізу наведеної норми вбачається, що обов`язковою передумовою вжиття заходів забезпечення позову є обґрунтованість відповідних вимог сторони, в тому числі й з зазначенням очевидних ознак протиправності оскаржуваних рішення, дії або бездіяльності, очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам останньої, неможливості у подальшому без вжиття таких заходів відновлення прав особи та обов`язковим поданням доказів наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу забезпечення позову. При цьому, ознаки протиправності повинні бути пов`язані саме з порушеними правами, свободами чи інтересами.

Частиною другою статті 151 КАС України передбачено, що суд може застосувати кілька заходів забезпечення позову. Заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Суд також повинен враховувати співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб.

Таким чином, забезпечення адміністративного позову - це вжиття адміністративним судом, в провадженні якого знаходиться справа, певних процесуально-правових заходів щодо охорони прав, свобод та інтересів позивача, які б гарантували виконання рішення суду, у разі задоволення позову. Для задоволення судом поданої позивачем заяви про забезпечення адміністративного позову останній має довести, що невжиття обраних заходів призведе хоча б до одного із наслідків, передбачених частиною 2 статті 150 КАС України.

В заяві про забезпечення позову ПАТ «Енергомашспецсталь» просить вжити заходи забезпечення адміністративного позову шляхом заборони приватному виконавцю виконавчого округу м. Києва Телявському Анатолію Миколайовичу вчиняти дії, що стосуються виконання постанови № 57950385, винесеної приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Варавою Романом Сергійовичем 19.12.2018р. про стягнення основної винагороди приватного виконавця, зупинення стягнення на підставі постанови № 57950385, винесеної приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Варавою Романом Сергійовичем 19.12.2018р. про стягнення основної винагороди приватного виконавця, заборони АТ «АЛЬФА-БАНК» та АТ «ЄВРОПРОМБАНК» вчиняти будь-які дії щодо накладення арешту на грошові кошти, а також будь-яке стягнення, примусове списання коштів за платіжними та іншими вимогами при примусовому виконанні в межах виконавчого провадження № 59348737 про стягнення основної винагороди приватного виконавця Варави Романа Сергійовича та приймати від приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Телявського Анатолія Миколайовича будь-які документи, винесені в межах виконавчого провадження № 59348737 та наводить доводи щодо необхідності застосування таких заходів за наявності очевидних ознак заподіяння небезпеки, шкоди правам та інтересам позивача.

Суд зазначає, що основним завданням процесуальних норм, які регламентують вжиття судом заходів забезпечення позову, є досягнення балансу між правом позивача на захист свого порушеного права та правом відповідача заперечувати проти адресованих йому вимог у будь-який дозволений законом спосіб.

Вирішуючи заяву про забезпечення позову, суд має зважати на необхідний баланс процесуальних прав та обов`язків сторін та рішення стосовно вжиття таких заходів жодним чином не повинно мати визначального впливу на рішення, яке згодом має бути ухвалено у зв`язку з оскарженням адміністративного акту, дій або бездіяльності суб`єкта владних повноважень.

Отже, метою забезпечення позову є вжиття судом заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі з метою запобігання потенційним труднощам у подальшому виконанні такого рішення.

З матеріалів справи вбачається, що постановою приватного виконавця Варави Р.С. від 19.12.2018 року було відкрито виконавче провадження № ВП 57950385 з примусового виконання наказу господарського суду Донецької області у справі № 905/2785/15 від 27.01.2016р. про стягнення з ПАТ «Енергомашспецсталь» на користь ТОВ «ДТЕК високовольтні мережі» суми в розмірі 39400782,91 гривень.

Одночасно, постановою від 19.12.2018р. приватним виконавцем Варавою Р.С. стягнуто основну винагороду приватного виконавця в розмірі 3940078,91 гривень.

06.03.2019р. постановою приватного виконавця Варави Р.С. повернуто виконавчий документ стягувачу, проте відповідач направив постанову про стягнення з боржника основної винагороди на примусове виконання до іншого приватного виконавця виконавчого округу м. Києва - Телявського А.М.

В результаті проведення виконавчих дій приватним виконавцем Телявським А.М. постановою від 12.06.2019 року відкрите виконавче провадження про примусове виконання постанови про стягнення основної винагороди накладено арешт на кошти, що містяться на відповідному рахунку позивача та 18.06.2019р. накладено арешт на майно, що належить боржнику, у тому числі в банківських установах АТ «АЛЬФА-БАНК» та АТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Сукупність наведених обставин вказує на існування об`єктивної необхідності вжиття заходів забезпечення позову.

За правилами частини 1 пунктів 4-5 статті 151 КАС України позов може бути забезпечено, зокрема шляхом заборони іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмету спору та зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Зазначена норма кореспондується з частиною 1 пункту 2 статті 34 Закону України від 02.06.2016р. № 1404-VIII «Про виконавче провадження», в силу вимог якої, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у разі зупинення судом стягнення на підставі виконавчого документа.

Суд зазначає, що в жодному разі, не стверджуючи про протиправність оскаржуваного рішення відповідача, що може бути встановлено лише в ході розгляду справи по суті, суд вбачає наявність таких ознак, які викладені в позові ПАТ «Енергомашспецсталь».

Враховуючи викладене та оцінюючи у сукупності встановлені обставини і перевіривши наявні в матеріалах справи докази, суд вважає, що позов слід забезпечити саме у такий спосіб, про який просить позивач, такий спосіб є співмірним обсягу позовних вимог, позивач має легітимну мету забезпечити саме захист своїх прав та інтересів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 5, 6, 12, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 248, 256 КАС України, суд, -

У Х В А Л И В:

Заяву публічного акціонерного товариства «Енергомашспецсталь» про забезпечення позову - задовольнити.

Заборонити приватному виконавцю виконавчого округу м. Києва Телявському Анатолію Миколайовичу вчиняти дії, що стосуються виконання постанови № 57950385, винесеної приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Варавою Романом Сергійовичем 19.12.2018 року про стягнення основної винагороди приватного виконавця до набрання законної сили судовим рішенням.

Зупинити стягнення на підставі постанови № 57950385, винесеної приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Варавою Романом Сергійовичем 19.12.2018 року про стягнення основної винагороди приватного виконавця до набрання законної сили судовим рішенням.

Заборонити АТ «АЛЬФА-БАНК» (код банку 300346, код ЄДРПОУ 23494714) та АТ «ЄВРОПРОМБАНК» (код банку 377090, код ЄДРПОУ 36061927) вчиняти будь-які дії щодо накладення арешту на грошові кошти, а також будь-яке стягнення, примусове списання коштів за платіжними та іншими вимогами при примусовому виконанні в межах виконавчого провадження № 59348737 про стягнення основної винагороди приватного виконавця Варави Романа Сергійовича та приймати від приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Телявського Анатолія Миколайовича будь-які документи, винесені в межах виконавчого провадження № 59348737 до набрання законної сили судовим рішенням.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження.

Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Ухвала набирає законної сили у строк та у порядку, що визначені статтями 256, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, і може бути оскаржена до Першого апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня складання повного тексту ухвали.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Суддя Л.Б. Голубова

Попередній документ : 82534194
Наступний документ : 82534208