Рішення № 82533370, 18.06.2019, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Дата ухвалення
18.06.2019
Номер справи
210/995/19
Номер документу
82533370
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/995/19

Провадження № 2/210/1038/19

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

"18" червня 2019 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі головуючого судді Сільченко В. Є., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін цивільну справу за позовом Управління праці та соціального захисту населення виконкому Металургійної районної у місті ради до ОСОБА_1 про стягнення надміру виплаченої державної соціальної допомоги,

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду із зазначеною позовною заявою та в обґрунтування позовних вимог вказував на те, що ОСОБА_2 27.04.2018 року звернулась до Управління із заявою про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсації, субсидій, пільг та надала власноруч заповнену декларацію про доходи та майновий стан. Управлінням було прийнято рішення про призначення державної соціальної допомоги з квітня 2018 по вересень 2018 року

За результатами перевірки було виявлено, що відповідачка при заповненні розділу II декларації про доходи та майновий стан від 27.04.2018 не зазначила розмір та джерело отриманого нею доходу-від ТОВ «Сільпо - Фуд». Відповідно до листа від 12.11.2018 №08/15-7І11 вищезазначеного товариства, розмір утриманого нею доходу склав 13266,54 грн.

На підставі викладеного, Позивач просить суд стягнути з ОСОБА_2 на користь управління праці та соціального захисту населення виконкому Металургійної районної у місті ради надміру виплачену державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям у розмірі 14246,01 грн.

В судове засідання сторони не викликалися.

Відповідно до ст. 247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 279 ЦПК України, суд розглядає справу у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше.

Клопотання учасників провадження до суду про розгляд справи з викликом сторін до судового засідання не надходило.

У відповідності до вимог ст. 280-281 ЦПК України, з урахуванням особливостей, встановлених для розгляду справ в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін, суд вважає за можливе вирішити справу в заочному порядку, з огляду на те, що відповідач повідомлявся про перебування в провадженні суду даної справи на поштову адресу за останнім відомим місцем реєстрації, однак у встановлений судом термін відзив на позовну заяву та/або клопотання про розгляд справи з викликом сторін – не подав, крім того, позивач не заперечує проти заочного вирішення справи.

Суд, вивчивши матеріали справи, вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

З письмових матеріалів справи судом встановлено, що 27.04.2018р. ОСОБА_2 звернулась до Управління із заявою про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсації, субсидій, пільг та надала власноруч заповнену декларацію про доходи та майновий стан (а.с.8).

Відповідно до статей 4, 5 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» (далі - Закон) та пунктів 6, 9 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 №250 (далі - Порядок), на підставі наданих документів 03.05.2018 Управлінням було прийнято рішення про призначення з квітня 2018 року по вересень

2018 року включно (на період 6 місяців) сім`ї ОСОБА_2

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям (далі - Допомога) (а.с. 10).

З матеріалів справи вбачається, що при заповненні заяв та декларацій відповідачка власноруч ставила підпис про те, що: вона усвідомлює, що наведені нею відомості про доходи та майно, що вплинули або могли би вплинути на прийняття рішення щодо надання соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, будуть перевірені згідно з чинним законодавством України; її попереджено про відмову в призначенні або припиненні виплати призначеної соціальної допомоги та/або поверненні надміру нарахованих коштів у разі подання неповних чи недостовірних відомостей про доходи та майновий стан сім`ї (а.с. 9 зворот).

В 2018 році на підставі п. 19 Порядку, Управлінням була ініційована перевірка достовірності наданих відповідачкою у заяві відомостей та своєчасності надання документів для отримання виплат державної соціальної допомоги.

За результатами такої перевірки, було встановлено, що Відповідач при заповненні розділу II декларації про доходи та майновий стан від 27.04.2018 не зазначила розмір та джерело отриманого нею доходу-від ТОВ «Сільпо - Фуд». Відповідно до листа від 12.11.2018 №08/15-7І11 вищезазначеного товариства, розмір утриманого нею доходу склав 13266,54 грн.

Згідно з п. 10 Порядку Допомога не призначається у разі, коли під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім`ї з`ясовано, що малозабезпечена сім`я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здача у найм або оренду житлового приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька членів сім`ї працюють без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо);

Відповідно до п.12 Порядку у разі коли особами, які входять до складу сім`ї, навмисно подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на соціальну допомогу та визначення її розміру, виплата соціальної допомоги припиняється з місяця, в якому виявлено порушення. На наступний строк, допомога може бути призначена не раніше ніж через шість місяців починаючи з першого. Числа місяця виявлення порушення.

Тобто, Відповідач свідомо приховала відомості не задекларувавши дохід від ТОВ «Сільпо-Фуд», що вплинуло на встановлення права на Допомогу та визначення її розміру.

Відповідно до письмових матеріалів справи, відповідачка особисто отримала оригінал повідомлення про необхідність повернення Допомоги (а.с. 15).

Відповідно до ст. 1166 ЦК України, майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини.

Згідно з положеннями частин 1, 2 ст. 1212 ЦК України, особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події.

Частиною 1 ст. 1213 ЦК України визначено, що особа, набувач зобов`язаний повернути потерпілому безпідставно набуте майно в натурі.

Станом на дату подання даної позовної заяви до суду відповідачкою у добровільному порядку не повернуто надміру виплачену Допомогу.

У відповідності до ст. 81 ЦПК України, кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, цією статтею; доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір.

Як встановлено статтею 76 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Зі змісту наведених правових норм вбачається покладення процесуального обов`язку на кожну із сторін довести належними доказами наявність або відсутність тих обставин, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень.

Зважаючи на те, що відповідачкою не надано жодних аргументів для спростування доводів позивача, суд доходить висновку про аргументованість та доведеність позовних вимог, а тому вважає за можливе задовольнити позов у повному обсязі.

Відповідно до п.1 ч.2, ч.1 ст.141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.141, 263-265, 279, 280, 281, 282, 289, 354 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Позовні вимоги Управління праці та соціального захисту населення виконкому Металургійної районної у місті ради до ОСОБА_1 про стягнення надміру виплаченої державної соціальної допомоги – задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 на користь управління праці та соціального захисту населення виконкому Металургійної районної у місті ради надміру виплачену державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям у розмірі 14246,01 коп. (чотирнадцять тисяч двісті сорок шість гривень одна копійка).

Стягнути з з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 на користь виконкому Металургійної районної у місті ради судовий збір у розмірі 1921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна грн. 00 коп.) отримувач: виконком Металургійної районної у місті ради; код отримувача: 04052525; банк отримувача: Державна казначейська служба України м. Київ; код банку отримувача: 820172; рахунок отримувача: 35413048053143;призначення платежу: повернення сплаченого судового збору за позовом УПСЗ Металургійної районної ради до гр.. ОСОБА_2 .

Відповідачам, які не з`явилися в судове засідання, направляється копія заочного рішення в порядку, передбаченому статтею 272 ЦПК України. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів в порядку, передбаченому статтею 354 ЦПК України.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом встановлених законом строків не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Суддя: В. Є. Сільченко

Попередній документ : 82533366
Наступний документ : 82533391