Рішення № 82461201, 18.06.2019, Господарський суд Харківської області

Дата ухвалення
18.06.2019
Номер справи
922/1330/19
Номер документу
82461201
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" червня 2019 р.м. ХарківСправа № 922/1330/19

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Кухар Н.М.

при секретарі судового засідання Руденко О.О.

розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження справу

за позовом Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку "Укргазбанк" в особі Харківської обласної дирекції АБ "Укргазбанк", м. Харків, до Товариства з обмеженою відповідальністю "АВК", м. Харків, про стягнення 55273,67 грн. за участю представників:

позивача - Ганночки С.Є. (довіреність № 6 від 10.01.2019);

відповідача - не з`явився;

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Укргазбанк" в особі Харківської обласної дирекції АБ "Укргазбанк", м. Харків, 02.05.2019 звернулось до Господарського суду Харківської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "АВК", м. Харків, про стягнення заборгованості за Договором № 272/2018/WO-1 від 21.11.2018, яка станом на 18.03.2019 становить суму в розмірі 55188,99 грн., та 1084,68 грн. пені. Позовні вимоги обґрунтовано тим, що відповідач, в порушення умов п.п. 3.8, 3.9, 4.3.3 Правил надання кредиту на умовах овердрафту, неналежно виконував свої зобов`язання в частині своєчасного погашення заборгованості за кредитним договором.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 06.05.2019 вищевказану позовну заяву було призначено до розгляду; відкрито провадження у справі №922/1330/19; розгляд справи вирішено здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін.

У судовому засіданні представник позивача підтримала заявлені позовні вимоги у повному обсязі.

Відповідач в жодне судове засідання з розгляду даної справи не з`явився; відзив на позовну заяву не надав. Копії ухвали про відкриття провадження у справі, надіслані на юридичну адресу відповідача: 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 192 А, офіс 278 (згідно позовної заяви та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), а також на адресу для листування (зазначену у позовній заяві), повернуті до господарського суду за закінченням терміну зберігання.

Згідно інформації з офіційного сайту ПАТ "Укрпошта", копія ухвали-повідомлення про відкладення розгляду справи, надіслана на юридичну адресу відповідача, не була вручена адресатові під час доставки з "інших причин".

Відповідно до вимог ст. 120 Господарського процесуального кодексу України, суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов`язковою. Виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень. Учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи. У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Тобто, в разі коли фактичне місцезнаходження юридичної особи - учасника судового процесу з якихось причин не відповідає її місцезнаходженню, визначеному згідно з законом, і дана особа своєчасно не довела про це до відома господарського суду, інших учасників процесу, то всі процесуальні наслідки такої невідповідності покладаються на цю юридичну особу.

З метою повідомлення відповідача про час та місце розгляду даної справи, судом засобами поштового зв`язку направлялись копії ухвал на юридичну адресу останнього, зазначену в позовній заяві, та яка зазначена як місцезнаходження підприємства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на адресу відповідача для листування, зазначену позивачем у позовній заяві.

За таких обставин вбачається, що судом виконано процесуальний обов`язок щодо повідомлення відповідача про дату, час та місце розгляду справи відповідно до вимог пункту 2.6. Інструкції з діловодства в господарських судах України, погодженої листом Вищого господарського суду України від 19.02.2013 та затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.02.2013 № 28, а тому відповідач, у розумінні вимог ст. 120 ГПК України, вважається таким, що належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

При цьому, суд дійшов висновку, що неявка представника відповідача у судове засідання не перешкоджатиме розгляду справи по суті, у зв`язку з чим визнав за можливе розглянути справу за відсутності останнього, за наявними в матеріалах справи доказами, згідно ст. 202 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представника позивача, суд встановив наступне.

Відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, на офіційному сайті Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Укргазбанк" (позивач) була розміщена публічна пропозиція АБ "Укргазбанк" на укладення Договору про приєднання до Правил надання кредиту на умовах овердрафту в АБ "Укргазбанк" (надалі - Публічна пропозиція) з метою надання банківських послуг, умови і правила надання яких визначені у Договорі про приєднання та Правилах надання кредиту на умовах овердрафту в АБ "Укргазбанк". Правила надання кредиту на умовах овердрафту в АБ "Укргазбанк", керуючись чинним законодавством України, публічно пропонує необмеженому колу суб`єктів господарювання можливість отримання кредиту на умовах овердрафту. Правила надання кредиту на умовах овердрафту в АБ "Укргазбанк" є публічною пропозицією (офертою) у розумінні статей 640-644 Цивільного кодексу України укласти із Банком Договір про надання кредиту на умовах овердрафту за програмою: "Welcome овердрафт".

Правила надання кредиту на умовах овердрафту в АБ "Укргазбанк", затверджені Рішенням Кредитної ради АБ "Укргазбанк" від 10.07.2018 (https://www.ukrgasbank.сom/upload/file/1_overdraft.pdf) (далі - Правила), разом із Договором про приєднання до Правил (https://www.ukrgasbank.сom/upload/file/2 dogov_r.pdf) та всіма додатками та додатковим угодами до них складають Договір про надання кредиту на умовах овердрафту.

Публічна пропозиція АБ "Укргазбанк" (https://www.ukrgasbank.сom/small_bussiness/credit/welcom_overdraft/) набрала чинності з дати її офіційного оприлюднення на офіційному сайті Банку та діє до дати офіційного оприлюднення заяви про її відкликання на сайті Банку.

Як свідчать матеріали справи, 21.11.2018 між Акціонерним банком "Укргазбанк" (позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "АВК" в особі директора Глибченко Інни Володимирівни (відповідач) було укладено Договір № 272/2018/WO-1 про приєднання до Правил (договірні умови) надання кредиту на умовах овердрафту в АБ "Укргазбанк" (надалі - Договір про приєднання).

Відповідно до умов вищевказаного Договору, за поточним рахунком відповідача, як позичальника, № 268924855454.980, код Банку 320478 (п. 2 Договору) було встановлено ліміт овердрафту в розмірі 50000,00 грн. (п. 1 Договору) на строк 12 місяців (з 21.11.2018 по 20.11.2019) (п. 3 Договору) з базовою процентною ставкою за користування овердрафтом 30% річних, або 40% річних у разі наявності простроченої заборгованості за Кредитним договором (п.п. 4, 5 Договору).

Отже, Договір № 272/2018/WO-1 про приєднання до Правил надання кредиту на умовах овердрафту в АБ "Укргазбанк" є договором приєднання.

Згідно ст. 634 Цивільного кодексу України, договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Позивач, на підставі ст. 641 та 644 Цивільного кодексу України, взяв на себе зобов`язання перед особами, які його приймуть (акцептують), надавати банківські послуги в порядку та на умовах, передбачених Договором.

Відповідно до умов Правил надання кредиту на умовах овердрафту в АБ "Укргазбанк" та Договору про приєднання від 21.11.2018 (разом далі по тексту - Кредитний договір), останній регулює відносини між Клієнтом і Банком при наданні Клієнту послуг Банку з наданням кредитних коштів шляхом встановлення овердрафту на поточному рахунку за програмою кредитування: "Welcome овердрафт".

Як зазначає позивач, відповідно до умов Договору та діючого законодавства України, відповідачу була надана вичерпна інформація щодо даної фінансової послуги.

Згідно умов п.п. 1.1 - 1.3 Кредитного договору, Клієнт (відповідач) обрав та погодився з умовами програми кредитування "Welcome овердрафт" та набув всіх прав і прийняв себе всі обов`язки, передбачені Кредитним договором.

Відповідно до умов Кредитного договору, Позичальник (відповідач) взяв на себе обов`язок не пізніше останнього дня строку дії ліміту Овердрафту в повному обсязі повернути Банку (позивачу) отримані кредитні кошти; сплачувати проценти за користування Овердрафтом в розмірі та в строки, передбачені Кредитним договором.

Відповідно до умов Кредитного договору, за користування Овердрафтом Банк щомісячно, не пізніше останнього банківського дня кожного календарного місяця дії Договору, або в день дострокового розірвання цього Договору, нараховує проценти в розмірі стандартної або підвищеної процентних ставок згідно з тарифами Банку за фактичну кількість днів користування грошовими коштами (враховуючи вихідні та святкові дні) в розрахунковому місяці у національній валюті України за фактичний строк використання кредитних коштів, виходячи із щоденного дебетового залишку по Поточному рахунку Позичальника або на дебетові залишки по окремому рахунку для обліку кредитної заборгованості в розмірі процентних ставок, визначених Програмою кредитування та зазначених у Кредитному договорі, (п.п. 3.1, 3.3 - 3.7 Правил).

Клієнт, в свою чергу, зобов`язався щомісячно, не пізніше 15-го числа місяця, наступного за місяцем користування Овердрафтом, а також в день дострокового розірвання або закінчення строку Договору сплачувати проценти за користування Овердрафтом (п.п. 3.8 Правил). Відповідно до п.п. 4.3.3 Правил Позичальник зобов`язався не пізніше останнього дня строку дії ліміту Овердрафту в повному обсязі повернути Банку кредитні кошти, а згідно п.п. 3.8, 3.9 - здійснювати погашення заборгованості за процентами та комісією за користування Овердрафтом в розмірі та в строки, передбачені Кредитним договором. Якщо останній день для сплати процентів за користування Дозволеним овердрафтом та Овердрафтом (кредитом) (в разі наявності) припадає на вихідний або святковий день, то сплата нарахованих процентів здійснюється у день, що передує такому вихідному або святковому дню (п.п. 3.10 Правил).

В разі повного або часткового непогашення Позичальником суми щомісячної плати за користування Овердрафтом (проценти/комісія), суми основного боргу - сума непогашеної заборгованості за платежем визнається простроченою та наступного банківського дня переноситься на рахунок простроченої заборгованості (п.п. 2.17 Правил).

Відповідно до п. 6.6. Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 21.01.2010 р. № 22, та п.п. 4.2.6, 4.2.7 Правил, Позичальник доручив Банку самостійно (без надання клієнтом додаткових розрахункових документів) в день надання Кредиту договірне списання зі свого Поточного рахунку платежу на оплату комісії за надання кредиту та платежів на погашення щомісячної заборгованості за Кредитним договором.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач свої зобов`язання за Договором виконав в повному обсязі, а саме перерахував кредитні кошти в розмірі 49600,00 грн. в рахунок оплати товару, згідно рахунку-фактури № 12 від 22.11.2018, що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 22.11.2018.

Проте, відповідач свої зобов`язання за Кредитним договором виконував неналежним чином, внаслідок чого станом на 18.03.2019 у нього утворилася заборгованість за основним боргом перед позивачем у розмірі 55188,99 грн., у тому числі:

- 50000,00 грн. - прострочена заборгованість по кредиту;

- 5188, 99 грн.. - прострочена заборгованість по процентах.

За порушення виконання Позичальником своїх зобов`язань за Кредитним договором в частині своєчасного погашення заборгованості станом на 18.03.2019 була нарахована пеня в загальному розмірі 1084,68 грн. , яка складається з:

- 936,99 грн. - пеня за несвоєчасне погашення кредиту;

- 147,69 грн. - пеня за несвоєчасне погашення процентів.

Частиною 1 статті 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Стаття 525 Цивільного кодексу України встановлює, що одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Стаття 530 Цивільного кодексу України передбачає, що у разі, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

За приписами ст. 629 Цивільного кодексу України, договір є обов`язковим і виконання.

Відповідно до ст. 229 ГК України, учасник господарських відносин у разі порушення ним грошового зобов`язання не звільняється від відповідальності через неможливість виконання і зобов`язаний відшкодувати збитки, завдані невиконанням зобов`язання, а також сплатити штрафні санкції відповідно до вимог, встановлених цим Кодексом та іншими законами.

Згідно ст. 230 ГК України, штрафними санкціями в цьому Кодексі визначаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Відповідно до ч. 6 ст. 231 ГК України, штрафні санкції за порушення грошових зобов`язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за весь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

За приписами ч. 2 ст. 343 ГК України, платник грошових коштів сплачує на користь одержувача цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін, але не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Умовами Кредитного договору (п. 5.3. Правил) сторони погодили, що за порушення визначених у Договорі про надання кредиту на умовах овердрафту строків (термінів) повернення Овердрафту та/або сплати процентів за користування Овердрафтом та/або комісій Позичальник зобов`язаний сплатити Банку неустойку (пеню), яка обчислюється від суми простроченого (неповернутого в строки, визначені цим договором) платежу, в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період за який сплачується пеня.

У відповідності до ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України, сторони домовляються, що розрахунок пені за прострочення виконання зобов`язань (щодо строків (визначених у Договорі про надання кредиту на умовах овердрафту) повернення Овердрафту та/або сплати процентів та/або комісій за користування Овердрафтом) припиняється через один рік від дня, коли зобов`язання мало бути виконано. Сплата штрафних санкцій (неустойки, пені) за цим Договором не звільняє Позичальника від відшкодування збитків, завданих Банку, в повному обсязі.

Матеріали справи свідчать, що відповідач (Позичальник) порушив умови Кредитного договору в частині своєчасної оплати платежів за користування кредитними коштами і взагалі не здійснював сплату щомісячних платежів за Договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 1054 Цивільного кодексу України, до відносин за кредитним договором застосовується положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Згідно ч. 1 ст. 1048 ЦК України, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісячно до дня повернення позики.

Відповідно до ч. 1 ст. 1049 ЦК України, позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

У частині другій статті 1050 ЦК України зазначено: якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Відповідно до п.п. 4.2.5, 4.2.5.1 Кредитного договору, Банк має право вимагати дострокового повного виконання Позичальником своїх зобов`язань за Кредитним договором, зокрема, у разі порушення Позичальником строків/термінів сплати будь-яких платежів за договором, в тому числі сплати процентів, комісій, та інших платежів, передбачених цим Договором. Крім того, в разі порушення умов цього Договору Позичальник зобов`язаний відшкодувати Банку збитки та сплатити штрафні санкції, пеню та інші видатки, понесені Банком (п. 5.1 Правил). Під збитками Сторони розуміють неодержані доходи (втрачена вигода), які Сторона мала право одержати у разі належного виконання зобов`язань за Договором другою Стороною; нараховані проценти за користування Овердрафтом, витрати, здійснені Сторонами за цим договором; заборгованість за Договором в повному обсязі (в т.ч. сума кредиту, проценти за користування кредитними коштами, комісія, неустойка, будь-яка інша заборгованість Клієнта за цим Договором).

Згідно п.п. 4.3.4 Договору, Позичальник зобов`язаний достроково повністю повернути заборгованість за Овердрафтом, погасити нараховані проценти, комісії та можливі штрафні санкції (пеню).

08.02.2019 позивачем на адресу відповідача було надіслано лист-повідомлення за вих. № 517/269/2019 про наявність та необхідність погашення заборгованості за Кредитним договором. Зазначений лист-повідомлення від 08.02.2019 був отриманий особисто директором ТОВ "АВК" 15.02.2019, про що свідчить відповідна відмітка на даному листі.

05.03.2019 позивач направив на адресу відповідача вимогу за вих. №172/6424/2019 про дострокове повернення всієї суми заборгованості за Кредитним договором. Проте, відповідач заборгованість за Кредитним договором добровільно не погасив.

З огляду на викладене, приймаючи до уваги, що АБ "Укргазбанк" є державним банком України, який увійшов до переліку об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, а також враховуючи, що невиконання відповідачем обов`язку щодо сплати за договором завдає збитків економіці держави, суд дійшов висновку про обґрунтованість та доведеність заявлених позовних вимог, у зв`язку з чим визнав за необхідне задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

Відповідно до ст.ст. 123, 129 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати суд покладає на відповідача.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 6, 8, 19, 124, 129 Конституції України, ст.ст. 525, 526, 530, 612, 629, 1048, 1049, 1050, 1054 Цивільного кодексу України, ст.ст. 193, 229, 230, 231, 232, 343 Господарського кодексу України, ст.ст. 29, 42, 73, 74, 86, 91, 236-238 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "АВК" (юридична адреса: 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 192 А, офіс 278; адреса для листування: 62501, Харківська область, м. Вовчанськ, вул. Селянська, буд. 35; код ЄДРПОУ: 32566103) на користь Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку "Укргазбанк" в особі Харківської обласної дирекції АБ "Укргазбанк" (61145, м. Харків, вул. Космічна, буд. 20; код ЄДРПОУ: 23697280) - заборгованість за Договором № 272/2018/WO-1 від 21.11.2018 в розмірі 55188,99 грн., пеню в розмірі 1084,68 грн. та витрати зі сплати судового збору в розмірі 1921,00 грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не буде подано.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Східного апеляційного господарського суду безпосередньо або через Господарський суд Харківської області протягом 20 днів з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено "19" червня 2019 р.

Суддя Н.М. Кухар

Попередній документ : 82460960
Наступний документ : 82461202