Ухвала суду № 81993016, 17.05.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
17.05.2019
Номер справи
522/16895/18
Номер документу
81993016
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

17.05.2019

Справа № 522/16895/18

Провадження № 1-кс/522/7138/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2019 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І., розглянувши клопотання представника ОСОБА_1 адвоката Поліпової С.І. про скасування арешту, -

В С Т А Н О В И В:

13 травня 2019 року адвокат Полілова С.І. в інтересах ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про скасування арешту з майна.

Вказане клопотання мотивувала тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС в Одеській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018160000000742 від 14.08.2018р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 212 КК України.

По вказаному кримінальному провадженню ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 12.11.2018 р. по справі №522/16895/18 було задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Адельшина М.Б. та накладено арешт на речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуку 31.10.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 .

Заявник вважає, що вказаний вище арешт було накладено необґрунтовано, та він підлягає скасуванню з наступних підстав: вилучені речі та документи не мають жодного відношення до кримінального провадження, ніяким чином не свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В ухвалі Приморського районного суду від 10.10.2018 р., на підставі якої проводився обшук, були вказані недостовірні та необґрунтовані відомості про те що ОСОБА_2 нібито проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Астахова ОСОБА_3 .І. про розгляд клопотання про арешт судом не повідомлялось, тому вона була позбавлена можливості довести до відома суду факти, що свідчать про відсутність підстав для проведення обшуку і накладання арешту на вилучені у неї речі та документи. Тривалий час, вона необґрунтовано позбавлена правом вільно володіти та користуватися своїм майном.

Посилаючись на вищевикладене, заявник просила скасувати арешт, накладений ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 12.11.2018 р. по справі №522/16895/18 на належні їй речі та документи, які були вилучені за адресою: АДРЕСА_1 .

Заявник, слідчий та прокурор, в судове засідання не з`явились, про час та місце слухання справи були повідомлені належним чином. В зв`язку з чим, суд ухвалив слухати провадження за їх відсутності.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання заявника, вивчивши надані суду матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав:

У відповідності до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Цією ж нормою КПК України передбачено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого їх захисника и законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено судом, в провадженні органу досудового розслідування перебувало кримінальне провадження №42018160000000742 від 14.08.2018 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

31.10.2018 року прокурором відділу прокуратури Одеської області в рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 10.10.2018 р. по справі №522/16895/18 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_1

В ході проведеного обшуку було виявлено та вилучено речі й документи.

12.11.2018 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси по справі №522/16895/18 на вилучені речі та документи був накладений арешт.

Так, арешт було накладено обгрунтовано, проте, на цей час правові підстави для арешту вказаного майна відпали.

По кримінальному провадженню №42018160000000742 від 14.08.2018 р. ОСОБА_1 не є підозрюваною, обвинуваченою або особою, яку в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

З огляду на приписи п.18 ч.1 ст.3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слід зазначити, що подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право заявника на вільне використання належного йому майна, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України», «Батрак проти України», «Панов проти України»).

Крім того, відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Разом з тим, суд погоджується з доводами заявника про те, що арешт речей та документів, частина з яких є особистими речами, а інша частина не має відношення до вчиненого кримінального правопорушення, порушує конституційне право власності на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Таким чином, суд вважає, що подальша необхідність для арешту вказаного майна, на даний час, відпала.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що подане заявником клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.174, 318-380 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Клопотання представника ОСОБА_1 адвоката Поліпової С.І. про скасування арешту задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса від 12.11.2018 року по справі № 522/16895/18 на речі та документи, які були вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Копія витягу з Єдиного державного реєстру серія АТ №234553 ТОВ «Одеській торговий дім» га 1 арк

-Копія витягу з Єдиного державного реєстру серія АТ №234554 ТОВ «Одеській торговий дім» га 1 арк

-Копія довідки начальник БВ Райффайзен Банк Аваль Калмикову А.Р. щодо відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 -В4/62-324 на 1 арк

-Копія державного акту на право приватної власності на землю 11-ОД № 033246 виданий ОСОБА_4 на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 на 2 арк.

-Копія свідоцтва на право приватної власності на нерухоме майно серія НОМЕР_2 видано ОСОБА_5 на житловой будинок за адресою: АДРЕСА_3 , 8/6 на 3 арк.

-Копія довідки ПрАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_5 на відкриття карткових рахунків №Д2-В4/62-170 на 1 арк

-Копія довідки ПрАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_6 Р ОСОБА_7 на відкриття карткових рахунків №Д2-В4/62-456 на 1 арк

-Довіка «Укрсіббанк» видана Астаховій ОСОБА_3 . ОСОБА_8 . вих. №76-5/32-38 на 1 арк

-Копія витягу державної реєстраційної служби України серія АГ № 234555 на 1 арк

-Копія витягу державної реєстраційної служби України серія АГ № 234556 на 1 арк

-Копія договору №1 між ТОВ «Альба Веритас» та ФОП ОСОБА_1 з додатками на 12 арк.

-Копія договору №2 між ТОВ «Купол ПСП» та ФОП ОСОБА_1 з додатками на 12 арк.

-Бланк «Одеській торговий дім» з печаткою та підписом невідомої особи на 1 арк

-Аркуші формату А-4 з печатками ВАТ «Одеській торговий дім» на 10 арк.

-Додаткова угода №2 до договору №YD4934099 від 27.12.2016 між ПАТ «Банк Восток» та ОСОБА_1 про надання у тимчасове користування індивідуального сейфу на 1 арк.

-Додаткова угода б/н до договору №YD4934099 від 27.12.2016 між ПАТ «Банк Восток» та ОСОБА_1 про надання у тимчасове користування індивидуального сейфу на 1 арк

-Додаткова угода б/н до договору №YD4934099 від 27.12.2016 між ПАТ «Банк Восток» та ОСОБА_1 про надання у тимчасове користування індивідуального сейфу на 1 арк.

-Договір №YD4934099 від 27.12.2016 між ПАТ «Банк Восток» та ОСОБА_1 про надання у тимчасове користування індивідуального сейфу на 4 арк

-Індивідуальний договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку №26051000083923UAH від 09.02.2017 між ПАТ «Укрсіббанк» та ОСОБА_1 на 1 арк.

-Договір №40.07.000076 від 25.11.2014 банківського рахунку фізичної особи між ПАТ АКБ «Конкорд» та ОСОБА_1 на 7 арк.

-Договір банківського вкладу №490350240263506 від 01.08.2013 між ПАО АБ «Порто-Франко» та ОСОБА_1 на 1 арк.

-Договір банківського вкладу №490350240263505 від 23.10.2012 між ПАО АБ «Порто-Франко» та ОСОБА_1 на 1 арк.

-Договір №1с16/В1 від29.06.2016 між ПАТ АКБ «Конкорд» та ОСОБА_1 про надання в тимчасове користування індивідуального сейфу з додатками на 5 арк.

-Нотаріальна посвідчена довіреність від ОСОБА_9 на ОСОБА_1 на розпорядження грошовими грошами, відкритими на її ім`я у АКБ «Порто-Франко» на арк.

-Копія платіжної карти ПрАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 на 1 арк.

-Пластикова карта ПАТ «Укрссіббан» на ім`я ОСОБА_1 № НОМЕР_4

-Пластикова карта ПАО АБ «Порто-Франко» на ім`я ОСОБА_1 № НОМЕР_5

-Пластикова карта ПАО АБ «Порто-Франко» на ім`я ОСОБА_1 № НОМЕР_6

-Пластикова карта ПАО АБ «Порто-Франко» на ім`я ОСОБА_1 № НОМЕР_7

-Пластикова карта ПАО АБ «Порто-Франко» на ім`я ОСОБА_1 № НОМЕР_8

-Пластикова карта ПАО АБ «Порто-Франко» на ім`я ОСОБА_1 № НОМЕР_8 (№2)

-Пластикова карта ПАТ «Укрссіббан» на ім`я ОСОБА_1 № НОМЕР_9

-Пластикова карта ПАТ «Укрссіббан» на ім`я ОСОБА_1 № НОМЕР_10

-Пластикова карта ПАТ АКБ «Канкорд» на ім`я ОСОБА_1 . №4868190300014752

-Зовнішній жорсткий диск WD №WX41A46HVEC1

-Зовнішній жорсткий диск WD №WXZ07R35315

-Флеш-носій AP ACER чорного кольору

-Флеш-носій Son Disc 4 Gb чорного кольору

-Флеш-носій kingstone DT 101G2 8GB чорного кольору

-Флеш-носій SP 8 GB рожевого кольору

-Флеш-носій Pretect 4 GB чорного кольору

-Флеш-носій LG 1 GB жовтого кольору

-Комп`ютер Apple D25G40CDHGN

-Ноутбук ASUS X550C DVNOCV501426477

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Попередній документ : 81993015
Наступний документ : 81993017