Ухвала суду № 81915130, 23.05.2019, Рівненський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
23.05.2019
Номер справи
460/1212/19
Номер документу
81915130
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

РІВНЕНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

з питань забезпечення позову

23 травня 2019 р. Рівне №460/1212/19 Рівненський окружний адміністративний суд у складі судді Зозулі Д.П., розглянувши у письмовому провадженні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЕО-ІНВЕСТ" про вжиття заходів забезпечення позову в справі за позовом

Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЕО-ІНВЕСТ" доДержавної архітектурно - будівельної інспекції України в особі Управління Державної архітектурно- будівельної інспекції у Рівненській області про скасування рішення, В С Т А Н О В И В:

22.05.2019 на адресу суду надійшов позов Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЕО-ІНВЕСТ" до Державної архітектурно-будівельної інспекції України в особі Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області про визнання протиправним та скасування рішення Головного інспектора будівельного нагляду відділу нагляду за діяльністю уповноважених органів з питань архітектури та містобудування управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області Сиротинського Олександра Олександровича від 23.07.2018 № 135.

Одночасно із позовною заявою, надійшла заява про забезпечення позову, шляхом зупинення дії рішення Головного інспектора будівельного нагляду відділу нагляду за діяльністю уповноважених органів з питань архітектури та містобудування управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області Сиротинського Олександра Олександровича від 23.07.2018 №135, до прийняття судом рішення по суті.

Заява обґрунтована тим, що 11.06.2018 наказом Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради №41/М затверджено містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва «Будівництво житлового комплексу з вбудованими торговими, громадськими та соціальними приміщеннями».

03.05.2019 позивачу стало відомо про скасування дії містобудівних умов та обмежень від 11.06.2018 №41/М на "Будівництво житлового комплексу з вбудованими торговими, громадськими та соціальними приміщеннями (нове будівництво в м. Рівне по вулиці Д. Галицького, 16)", виданих Управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради. Скасування дії містобудівних умов та обмежень фактично призведе до неможливості будівництва, невиконання умов укладених договорів, в тому числі Договору про участь в будівництві багатофункціонального житлово-громадського комплексу №08/08-17/1 від 08 серпня 2017р., що є підставами для їх розірвання, сплати неустойки, штрафів. Зазначені обставини невід`ємно пов`язані із фінансовим станом позивача, що в подальшому унеможливить виконання взятих на нього договірних зобов`язань, в тому числі тих, що стосуються будівництва об`єкту "Будівництво житлового комплексу з вбудованими торговими, громадськими та соціальними приміщеннями (нове будівництво в м. Рівне по вулиці Д. Галицького, 16)".

Отже, як зазначає позивач, на даний час існує очевидна загроза заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат. З наведених мотивів, Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛЕО-ІНВЕСТ" просить заяву задовольнити та вжити заходів забезпечення позову.

За правилами ч. 1 ст. 154 Кодексу адміністративного судочинства України, заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого має бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи.

Дослідивши подані представником позивача документи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується заява про забезпечення позову, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для його розгляду, суд дійшов висновку, що заява про забезпечення позову є обґрунтована, а тому підлягає до задоволення, з огляду на наступне.

В силу вимог ч. 2 ст. 150 Кодексу адміністративного судочинства України, забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо:

1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або

2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

З системного аналізу вказаної норми права судом встановлено, що підставами для вжиття заходів забезпечення позову можуть стати такі обставини: 1) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень; 2) очевидними є ознаки порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю; 3) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду; 4) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити ефективний захист; 5) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Наведений перелік підстав забезпечення позову є вичерпним. При чому, кожна з наведених обставин є самостійною.

Згідно із абз. 2 п. 17 Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України № 2 від 06.03.2008 "Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ" в ухвалі про забезпечення позову суд повинен навести мотиви, з яких він дійшов висновку про існування обставин, що можуть слугувати підставою для вжиття заходів забезпечення позову.

Так, судом встановлено, що 11.06.2018 наказом Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради №41/М затверджено Містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва «Будівництво житлового комплексу з вбудованими торговими, громадськими та соціальними приміщеннями».

На підставі отриманих містобудівних умов та обмежень позивач здійснив проектування, ним розроблена відповідна проектна документація для будівництва об`єкту "Будівництво житлового комплексу з вбудованими торговими, громадськими та соціальними приміщеннями (нове будівництво в м, Рівне по вулиці Д. Галицького, 16)", проведена експертиза цього проекту будівництва. Тобто у позивача вже виникли правовідносини, пов`язані з реалізацією певних суб`єктивних прав та охоронюваних законом інтересів.

Разом з тим, 23.07.2018 за №135 головним інспектором будівельного нагляду відділу нагляду за діяльністю уповноважених органів з питань архітектури та містобудування Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області - Сиротинським Олександром Олександровичем, прийнято рішення про скасування дії містобудівних умов та обмежень від 11.06.2019 №41/М, прийнятого Управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Таким чином, скасування дії містобудівних умов та обмежень від 11.06.2019 №41/М, затверджених Управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради, може призвести до порушення майнових прав та негативних наслідків для позивача, в тому числі до неможливості виконання умов Договору про участь в будівництві багатофункціонального житлово-громадського комплексу №08/08-17/1 від 08.08.2017, а відтак впливає на можливість позивача як учасника вказаного Договору, виконувати подальші зобов`язання щодо будівництва об`єкта.

Сукупність наведених обставин вказує на існування об`єктивної необхідності вжиття заходів до забезпечення позову, так як невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених прав або інтересів позивача.

За правилами ч. 1 ст. 151 Кодексу адміністративного судочинства України позов може бути забезпечено:

1) зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта;

2) забороною відповідачу вчиняти певні дії;

3) встановленням обов`язку відповідача вчинити певні дії;

4) забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору;

5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

При вирішенні питання про забезпечення позову суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; ймовірності утруднення виконання або невиконання рішення суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Види забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Адекватність заходу забезпечення позову, що застосовується судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється судом, зокрема, з урахуванням співвідношення права (інтересу), про захист яких просить заявник, з майновими наслідками заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Аналіз викладених обставин дає підстави для висновку, що необхідним є вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, які є повністю співмірними з позовними вимогами та відповідають принципу адекватності заходу забезпечення.

Суд відхиляє доводи позивача (заявника) щодо необхідності забезпечення позову з підстав очевидної протиправності оскаржуваних рішень, оскільки питання їх правомірності чи протиправності буде вирішено судом за результатами розгляду справи по суті.

Зважаючи на викладене у сукупності, а також те, що правомірність оскаржуваних рішень буде встановлюватися судом в межах даної адміністративної справи при вирішенні спору по суті, суд дійшов висновку, що невжиття заходів забезпечення позову може створити небезпеку істотного ускладнення чи унеможливлення виконання рішення суду, та, відповідно, ефективного захисту (поновлення) порушених чи оспорюваних прав та інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду, що відповідає меті застосування правового інституту забезпечення позову.

У даному випадку вжиття заходів забезпечення позову можливе не з підстави, визначеної пунктом 2 частини 2 статті 150 КАС України – очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю, а з підстави, визначеної пунктом 1 частини 2 статті 150 КАС України – невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

При вирішенні даної заяви щодо забезпечення адміністративного позову, суд також дійшов висновку, що для уникнення ще більшої шкоди, ніж та, якій можна запобігти, заходи забезпечення адміністративного позову мають бути спрямовані на збереження існуючого становища, до розгляду справи по суті.

При цьому, суд звертає увагу на те, що заходи забезпечення адміністративного позову, про які у своїй заяві просить Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛЕО-ІНВЕСТ", відповідають предмету позову та, водночас, вжиття таких заходів не зумовлює фактичного вирішення спору по суті, а спрямовані лише на збереження існуючого становища до розгляду справи по суті.

Таким чином, клопотання заявника про вжиття заходів забезпечення позову підлягає задоволенню шляхом зупинення дії рішення від 23.07.2018 №135 Головного інспектора будівельного нагляду відділу нагляду за діяльністю уповноважених органів з питань архітектури та містобудування управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області Сиротинського Олександра Олександровича про скасування дії містобудівних умов та обмежень від 11.06.2019 №41/М , до прийняття судом рішення по суті.

Керуючись статтями 118, 150-154, 160, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

У Х В А Л И В:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЕО-ІНВЕСТ" (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, буд.201а, код ЄДРПОУ 41207907) про забезпечення позову - задовольнити.

Зупинити дію рішення від 23.07.2018 №135 Головного інспектора будівельного нагляду відділу нагляду за діяльністю уповноважених органів з питань архітектури та містобудування управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області Сиротинського Олександра Олександровича про скасування дії містобудівних умов та обмежень від 11.06.2019 №41/М , до прийняття судом рішення по суті.

Ухвала суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга подається до Житомирського апеляційного адміністративного суду через Рівненський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Житомирського апеляційного адміністративного суду.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали. У разі якщо ухвалу було постановлено в письмовому провадженні або згідно з частиною третьою статті 160 КАС України, або без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Якщо суб`єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 КАС України, було повідомлено про можливість отримання копії ухвали суду безпосередньо в суді, то п`ятиденний строк на апеляційне оскарження ухвали суду обчислюється з наступного дня після закінчення п`ятиденного строку з моменту отримання суб`єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії ухвали суду.

Суддя Зозуля Д.П.

Часті запитання

Який тип судового документу № 81915130 ?

Документ № 81915130 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 81915130 ?

Дата ухвалення - 23.05.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81915130 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 81915130 ?

В Рівненський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 81915123
Наступний документ : 81915135