Ухвала суду № 81844289, 20.05.2019, Господарський суд Чернігівської області

Дата ухвалення
20.05.2019
Номер справи
927/401/19
Номер документу
81844289
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

У Х В А Л А

20 травня 2019 року м. Чернігівсправа № 927/401/19

Суддя Господарського суду Чернігівської області Федоренко Ю.В., розглянувши заяву № 114/5-153112 від 13.05.2019 Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" у справі № 927/401/19

за позовом: Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль",

вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011

адреса для листування - пр. Ушакова, 53, м. Херсон, 73003

до відповідача: Фізичної особи-підприємця Іванченка Андрія Миколайовича,

АДРЕСА_1

про забезпечення позову

ВСТАНОВИВ:

17.05.2019 до Господарського суду Чернігівської області надійшла позовна заява, в якій позивач просить суд стягнути з Фізичної особи-підприємця Іванченка Андрія Миколайовича на користь Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" заборгованість за кредитним договором №011/5021/107706/1 від 13.06.2018 у розмірі 102964,43 грн, яка складається з заборгованості за кредитом у розмірі 91346,21 грн та заборгованості за відсотками у розмірі 11618,22 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані невиконанням відповідачем зобов`язань щодо погашення кредитної заборгованості за кредитним договором №011/5021/107706/1 від 13.06.2018.

Ухвалою від 20.05.2019 вказана позовна заява прийнята судом до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження та відкрито провадження у справі № 927/401/19, розгляд справи по суті призначено на 06.06.2019.

17.05.2019 до господарського суду Чернігівської області від позивача надійшла заява № 114/5-153112 від 13.05.2019 про забезпечення позову в якій просить суд накласти арешт на нерухоме майно, яке належить позичальнику - ФОП Іванченко Андрію Миколайовичу (ІПН: НОМЕР_1 ), а саме:

- земельну ділянку площею 0,58 га за кадастровим номером НОМЕР_2 цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

- земельну ділянку площею 4,56 га за кадастровим номером НОМЕР_3 цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за адресою Чернігівська область, Прилуцький район, с/рада , Піддубівська ;

- земельну ділянку площею 0,25 га за кадастровим номером НОМЕР_6 цільове призначення для обслуговування житлового будинку, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельну ділянку площею 0,221 га за кадастровим номером НОМЕР_4 цільове призначення для ведення особистого підсобного господарства, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- житловий будинок загальною площею 63,5 кв.м. житлова площа 27,7 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельну ділянку площею 0,04 га за кадастровим номером НОМЕР_5 :2436 цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4

Обґрунтовуючи заяву позивач посилається на те, що заборгованість, що заявлена до стягнення є суттєвою та становить - 102964 грн 43 коп (без урахування пені), а обставини, що породили виникнення заборгованості вказують на неплатоспроможність боржника (він не виконує взяті на себе боргові зобов`язання, відмовляється від пропонованих програм рефінансування, припинив відповідати на телефонні дзвінки працівників банку, тощо). З урахуванням вищевикладених обставин, позивач вважає, що невжиття заходів забезпечення позову утруднить чи зробить неможливим виконання рішення суду.

Розглянувши матеріали заяви про забезпечення позову, дослідивши матеріали справи, суд не вбачає підстав для задоволення заяви з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 136, 137 ГПК України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити заходів забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 137 ГПК України позов може забезпечуватися накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб.

Заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами (ч. 4 ст. 137 Господарського процесуального кодексу України).

Особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення з такою заявою та подати докази наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

Заходи щодо забезпечення позову обов`язково повинні застосовуватися відповідно до їх мети, з урахуванням безпосереднього зв`язку між предметом позову та заявою про забезпечення позову.

Як вбачається зі змісту поданої заяви позивач просить суд забезпечити позов шляхом накладення арешту на нерухоме майно, яке належить позичальнику - ФОП Іванченко А.М. , а саме на земельні ділянки та житловий будинок.

Суд зазначає, що заходи забезпечення позову можуть бути застосовані господарським судом як гарантія реального виконання рішення суду. З цією метою, на особу, яка подала заяву про забезпечення позову, покладено обов`язок обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову. При цьому, обов`язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу до забезпечення позову. У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Також, суд зазначає, що інститут забезпечення позову в господарському процесі існує виключно з метою забезпечення гарантії виконання подальшого судового рішення або ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивачів, за захистом яких вони звернулись, а не тих, які, з настанням певних обставин, можуть бути порушені в майбутньому.

Заява про забезпечення позову не може ґрунтуватися на припущеннях заявника. Особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати необхідність вжиття відповідного заходу забезпечення позову. Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову.

Згідно зі статтями 73, 74, 77, 79 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Проте, заявником не подано жодного доказу в підтвердження своїх доводів та аргументів, що невжиття заходів забезпечення позову утруднить чи зробить неможливим виконання рішення суду.

Окрім того, суд відхиляє заяву про забезпечувальні заходи з огляду на відсутність доведення співрозмірності ціни заявленого позову 102964,43 грн. з вартісними показниками майна відповідача - земельних ділянок та житлового будинку. В зв`язку з чим, адекватність обраних забезпечувальних заходів судом визнаються не відповідними та не доведеними заявником.

У зв`язку з вищевикладеним, а також враховуючи, що підставою для задоволення заяви про забезпечення позову є її обґрунтованість, заяву слід визнати такою, що не підлягає задоволенню через її необґрунтованість та не надання доказів на підтвердження обставин, викладених у заяві, а також, що заявлені заходи забезпечення є співмірними предмету позову.

Ухвалу про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову може бути оскаржено. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Керуючись ст. 86, 136-140, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" про забезпечення позову відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання та може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня її підписання в порядку ст.256 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням приписів п.п.17.5 п.17 Розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала підписана 20.05.2019.

Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://court.gov.ua/ або у Єдиному державному реєстрі судових рішень: http://reyestr.court.gov.ua/.

Суддя Ю.В. Федоренко

Часті запитання

Який тип судового документу № 81844289 ?

Документ № 81844289 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 81844289 ?

Дата ухвалення - 20.05.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81844289 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 81844289 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 81844289, Господарський суд Чернігівської області

Судове рішення № 81844289, Господарський суд Чернігівської області було прийнято 20.05.2019. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 81844289 відноситься до справи № 927/401/19

Це рішення відноситься до справи № 927/401/19. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 81844285
Наступний документ : 81844291